logo

TRAFİK KURALLARI

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda bisiklet ile ilgili bölümler

Madde 2. …

Bisiklet yolu : Karayolunun, sadece bisikletlilerin kullanmalarına ayrılan kısmıdır.

Bisiklet : (Değişik: 12/7/2013 – 6495/13 md.) Üzerinde bulunan insanın adale gücü ile pedal veya el ile tekerleği döndürülmek suretiyle hareket eden motorsuz taşıtlardır. Azami sürekli anma gücü 0,25 KW’ı geçmeyen, hızlandıkça gücü düşen ve hızı en fazla 25 km/saate ulaştıktan sonra veya pedal çevrilmeye ara verildikten hemen sonra gücü tamamen kesilen elektrikli bisikletler de bu sınıfa girer

Madde 37. …

Sürücü belgesi almaları zorunlu olmamakla beraber; Bisiklet kullananların 11, motorsuz taşıtları kullananlar ile hayvan sürücülerinin 13 yaşını bitirmiş olmaları,bedensel ve ruhsal bakımdan sağlıklı bulunmaları zorunludur

Madde 53. …

Sağa ve sola dönüşlerde, sürücüler kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara, varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere ve sola dönüşlerde sağdan ve karşıdan gelen trafiğe ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar.

Madde 66. …

– Bisiklet,motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerine aşağıdaki kurallar uygulanır.

a) Ayrı bisiklet yolu varsa, bisiklet ve motorlu bisikletlerin taşıt yolunda, Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerin yayaların kullanmasına ayrılmış yerlerde, Bunlardan ikiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yanyana, sürülmesi yasaktır.

b) Bisiklet sürenlerin en az bir elleri, motorlu bisiklet sürenlerin manevra için işaret verme hali dışında iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki eller ile taşıtlarını sürmeleri ve yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymaları zorunludur.

c) Bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosiklet sürücülerinin, sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başka kişileri bindirmeleri ve yönetmelikte belirtilen sınırdan fazla yük taşımaları yasaktır.

Sürücü arkasında ayrı oturma yeri olan bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlerle bir kişiden fazlası taşınamaz

Madde 68. …

2. Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmaması veya bulunmaması hallerinde yayalar, bisiklet trafiğine engel olmamak şartı ile bisiklet yolunda bisiklet yolu yoksa taşıt yolu üzerinde, imkan oranında taşıt yolu kenarına yakın olmak şartı ile yürüyebilirler.

Bisikletlerde Bulundurulması Zorunlu Ekipmanlar

Karayolları Trafik Yönetmeliği (18.07.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23053 mükerrer) ne göre bisikletlerde bulundurulması zorunlu ekipmanlar:

Kask ve gözlük bisiklet için zorunlu bir donanım ya da aksesuar değil. Motorlu bisiklet ve elektrikli bisiklet sürücüleri için zorunlu.

Far

Beyaz ışık verecek ve 20 metre önü aydınlatabilecek nitelikte, önde, bir adet lamba olacak.

Kuyruk Lambası veya Reflektör

Arkada, bir adet kırmızı renkte ışık veren lamba veya kırmızı reflektör olacak.

Fren

Emniyetle durmayı sağlayabilecek; ön ve arka tekerleklere kumanda edecek, birbirinden ayrı iki adet olacak.

İhbar Aleti (Zil)

Normal olarak 30 metreden duyulabilecek ses çıkarabilen zil korna veya benzeri ses aleti olacak.

Sandık (Bagaj)

Sürücünün rahat ve emniyetle görüşüne ve kullanmasına engel teşkil etmeyecek, genişliği iki tekerleklilerde 80 cm, üç tekerleklilerde 160 cm’yi geçmeyecektir.

Reflektif İşaret

Bisiklet sürücüleri ve yolcuları gece seyahatlerinde görünürlüklerini sağlayacak şekilde giyinecekler veya giysilerine reflektif işaret (yansıtıcılı yelek gibi) takacaklardır.

Share
894 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

10+4 = ?