logo

17 Mayıs 2024

Bu Ova “Develi Ovası”

Erciyes Dağının Güney ve Güneybatı Çevresinde Büyük Bir Ova Uzanır, Bu Ova “Develi Ovası”

Bir çok seneler yaz aylarında bu sazlık ve bataklıklar iyice kurur, hattâ gölden de eser kalmaz.
Ovanın morfolojik teşekkülü :
Bu büyük ovanın nasıl meydana geldiği hakkında türlü düşünceler vardır.
Bartsch bu ovanın doğu ve batı kenarlarının kırık hatlariyle (faylarla) çevrili bulunduğunu belirtmiş ve bunu 1:250000 ölçekli haritasında göstermiş, kuzey kenarının Erciyes volkanik kütlesiyle çevrili olduğunu ifade etmiş, güney kenarını Toroslara doğru uzatmıştır.
Böylece 2 ana fay hattı arasındaki bir çöküntü sahasının Develi ovasının yerine tekabül ettiğini belirterek, Develi ovasının bir çöküntü ovası olduğu düşüncesine varmıştır.
(1951 Eylül’ünde müşahede ettiğimiz veçhile), bunların yerinde bataklık, çorak ve tuzlu topraklar sahası bitkilerinin yetiştiği geniş bir ova uzanır.
bu ovayı uzun zaman faydasız hatta zararlı bir halde bırakan Sultan Sazlığı ise, Tuzgölü etrafindaki geniş bataklıklardan sonra, İç Anadolunun en büyük bataklığıdır.
S. Calvi ise, bu çöküntülerin sebeplerini volkan eruptionlarında aramış, İç Anadolu’nun bu bölümünde, takriben Tersiyer ortalarından tarih çağlarına kadar geniş ölçülü volkan püskürmeleri olmuş bulunduğunu, bu sırada muazzam volkanik maddelerin
(lav, tüf) derinlerden yukarılara çıkmış ve yerüstüne yığılmış olduğunu, bu kütlelerin dışarıya çıkışı neticesinde, bu bölgenin derinlerinde büyük boşlukların doğmuş bulunduğunu, buralarda yer yer çöküntüler vukua gelerek çevresine göre çukur olan sahaların meydana geldiğini belirtmiştir.
Ona göre Erciyes volkanik kütlesini çevreliyen ovalar (Bartsch’ın tabiriyle Circumargeus çukurluklar) bu suretle teşekkül etmiştir ki,
Develi ovası (Develi çanağı) da bunlardan biridir. Bu düşünceye göre de Develi ovası yine bir çöküntü ovasıdır.
Buna göre bu çöküntüler sırasında, bugünkü ovaların (Develi ovasının) kenarlarında kırılmalar (fay) ve bükülmeler (fleksür) olmuş, böylece fay ve fleksür sistemleri teşekkül etmiştir ki, burada da R. İzbırak ile Bartsch’ın düşünceleri arasında benzerlik varsa da Bartsch, faylara daha geniş ölçüde yer vermek istemiştir.

Yahyalının batısında kalkerler üzerinde yer alan volkanik örtü parçalarının tektonik bir çöküntüyü ifade edecek bir şekilde yama halinde bulunmaları, Develi ovasının yerinin karstik değil, tektonik menşeli bir çöküntü sahası olduğunu göstermektedir.
Kaynak: Develi Ovası ve Ekonomik gelişmesi,
Reşat İzbırak-1953
Kaynaktan derleyen/Nezir Ötegen

Share
337 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

4+1 = ?