logo

2/B VE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİSİ SATIŞLARINDA SÜRE UZATILDI

7128

Kayseri Valiliği, Defterdarlık Basın Bülteni…
2/B VE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİSİ SATIŞLARINDA SÜRE UZATILDI

Kamuoyunda 2/B olarak bilinen orman vasfını yitirmiş araziler ile hazineye ait tarım arazilerinin hak sahiplerine satışında belirtilen süreler içinde başvuru yapma hakkını kaçırmış olanlar için ek süre verildi.
07/09/2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 6292 sayılı Kanuna ‘Geçici Madde 4’ eklenerek bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle (7 Eylül 2016) 6292 sayılı Kanun kapsamında 2/B taşınmazlarının satışına ilişkin; satın alma başvurusunu yapmayanlar ile yapılan tebligata rağmen taşınmaz bedelini (ya da peşinat bedelini) ödemeyenlere ve taksitli satışlarda taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere altı ay süre verilmiş olup, bahse konu süre 7 Mart 2017 tarihinde sona erecektir.
Yine 6292 sayılı Kanunun 12. maddesi kapsamında kalan Hazineye ait tarım arazilerinin (tarımsal amaçla kiralayan, kullanan ve paydaşlarına) satın alma başvurusunu yapmayanlara bir yıl süre verilmiş olup, bahse konu süre 7 Eylül 2017 tarihinde sona erecektir.
Hak sahibi olan vatandaşların, müracaat tarihi sonuna kadar Defterdarlık ve İlçe Malmüdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
İlgililere ve Kamuoyuna duyurulur.

Share
1038 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

9+7 = ?