logo

Sessiz Bir Şairimiz: Ali Rıza Sarıgüney

1929 yılında Develi’nin Fenese Yukarı Mahallesi’nde doğmuştur..Babası Nalbant Hoca namıyla
anılan  Ahmet Hoca ,annesi……………Hanım’dır.
İlkokulu Dumlupınar İlkokulu’nda, Ortaokulu ise Develi Ortaokulu’nda tamamlamıştır. Askerlik dönüşü 1952’de Ankara Tapu Kadastro Meslek Lisesi’ne girdi ve 1954’de mezun oldu. Manisa Gördes, Tomarza ve Nevşehir ve Develi’de memur olarak çalıştı.1978’de  emekli oldu.Emeklilikten sonra da 2003 yılına kadar Develi adliyesinde Osmanlıca arşivler tercüman ve bilirkişi olarak görev yapmıştır Ali Rıza Sarıgüney’in 2 erkek 2 kız  4 çocuğu bulunmaktadır

Develi’ye kültürel yönden çok faydası dokunacağı sırada aramızdan çok erken Hakk’a yürüyen İsmail Kahya 1989 yılında bana kayın pederi Ali Rıza Sarıgüney’in şiir defterini getirip incelememi istemişti.Ben de bu defterin bir fotokopisini alarak arşivime koymuştum.
Bu şiir defterinde Seyrâni’ nin :

1.Cana cananımdan yakın kimse yok
2.Gönül serden geçer yârdan geçmez
3.Hüsn-i ezeli vahidü’l vücut
4.Zalim felek pek zulmetme acele

gibi bilinen ama bazı kelimeleri farklı olan koşmaları yanında bir adet de Bektaşileri kınayan ve :

Böyle midir Müslümanlığın usûlü
Bıyığınız ağzınızda basılı
Hazret-i Ali etmez miydi gusülü
Gelsin imtihana bilenleriniz.
diye başlayan ve  beş dörtlükten oluşan bir de taşlaması dikkat çekicidir.Bu şiiri nereden aldığıbelli değildir.
Bu şiirler yanında kendi şiirleri de var. Bunlardan biri de Seferberlik öncesi isyan eden Ermenilere karşı yazılan uzun bir  destandır. Biz bu uzun destanı yer darlığı sebebiyle alamadık.Ancak kayda değer gördüğümüz şiirlerinden bazılarını aşağıya aldık.
Şiirlerinden mahalli gazetelerde yayınlanmış olanları vardır. Genelde sosyal ve mahalli konuları ele aldığı görülmektedır. Mahalli dilin güzelliklerinden de yararlanarak samimi bir anlatımı vardır.

ARPA SENİ

Ekeceğim biçeceğim
Yaz gelince arpa seni
Kim ekerse avuç avuç
Yamaçlara serpe seni

Toprağını süreceğim
Otlarını dereceğim
Nasıl olur göreceğim
Ekeceğim sarpa seni

Yazın göceği tutunca
İyice de boy atınca
Başaklar yere yatınca
Güvercinler çırpa seni

Elim toprağa aldırdım
Samanın yele çaldırdım
Ancak yarısını kaldırdım
Avrat verdi tarpa beni

Emeğimi alamadım
Yanında çok kalamadım
İstediğin bulamadım
Ne yapayım arpa seni

Bir çok derde şifa bu mu
Bulunmaz bir hayvan yemi
Böbrekten düşürür kumu
Çok severim arpa seni
10.05.1993
SILA-I RAHİM

Sıla-ı rahimi yapmayan insan
Bir kere ziyaret edip gitmen mi
Kabul olsun duam dersen hemen
Bir kere ziyaret edip gitmen mi

Burası Develi “Yeşil Everek”
Ne oldu o bunca verilen emek
Ananın babanın taşını görmek

Bir kere ziyaret edip gitmen mi

Nalbant Hoca Çanakkale gazisi
Hizmetiyle memleketin kuzusu
Mezarın taşında kaldı yazısı
Bir kere ziyaret edip gitmen mi

Yukarıdan Hızırilyas görünür
Seyd-i Şerif yeşillere bürünür
Dev Ali’yi gören nasıl arınır
Bir kere ziyaret edip gitmen mi

Dayanmaz bunlara kalbi taş olan
Okuyup gözleri kanlı yaş olan
Sıla-ı rahimdir ey kardeş olan
Bir kere ziyaret edip gitmen mi

Gelin Emine’min mezarı nerde
Kemiği kalmış mı yattığı yerde
Koydun gene bizi yas ile derde
Bir kere ziyaret edip gitmen mi

Mezara varınca hayal görünür
Siyah saçın sanki yerde sürünür
Bütün makber matemlere bürünür
Bir kere ziyaret edip gitmen mi

Ne hazin durursun kabrin başında
Terk ettin dünyayı otuz yaşında
Dokuz yüz otuz beş yazı taşında
Bir kere ziyaret edip gitmen mi

Bitirdik kışı da getirdik yazı
İnsan olanların dayanmaz özü
Yeter Ali Rıza ağlatma bizi
Bir kere ziyaret edip gitmen mi

DEVELİ-EVEREK
ETRAF DESTANI

Develi meşhurdur bak neleri var
Develi Everek Yeşil Everek
Develi Dağları güneyde hisar
Develi Everek Yeşil Everek

Kösekavak, Damlama’sı sırada
Bademlik var pekmez akar burada
Fındıklı öz Eğri Kuyu’m orada
Develi Everek Yeşil Everek

Keyişin Havuzu, Buğleğin yazısı
Hiç susuz koydu mu Öksenek bizi
İmampınarı’ndan içeriz bazı
Develi Everek Yeşil Everek

Tarihi ismi ile zeker deresi
Ne tenha ne şirin Zikir deresi
Ne meyvelernebağlarŞeker deresi
Develi Everek Yeşil Everek

Deliklitaş’ta Kelpin’e geçsek
Karkuyu Kızılçin ekini biçsek
Çıkrıklı Kuyu’dan bir de su içsek
Develi Everek Yeşil Everek

Endeba, Çayiçi, Yapraklı Burun
Karagilden geçen Erciyes serin
Beşparmak, Göktepe,hep senin yerin
Develi Everek Yeşil Everek

Tekir Yaylası’nda heren kurulur
Soğuk suları da derde yâr olur
Yaz ayları turistlere yer olur
Develi Everek Yeşil Everek

Aksu’yun suyu da buradan gelir
Nice kaynakları sıradan gelir
Yağar karlar seller oradan gelir
Develi Everek Yeşil Everek
Çevirdik etrafı geldi Gereme
Şehir iken harap oldu Gereme
Eski eserlerle doldu Gereme
Develi Everek Yeşil Everek

Çok tanınmış eski Elbiz öreni
Mest eder haliyle gelip göreni
Eskişehir, İlipınar viranı
Develi Everek Yeşil Everek

Köşkpınar,Babayan,Elbiz yoludur
Bu muhitler kaynak ile doludur
Bahçeleri Develi’nin gülüdür
Develi Everek Yeşil Everek

Viran Tepeleri cirit meydanı
Bağ bahçeler mest ediyor insanı
Yazıbağlar bağcıların mekanı
Develi Everek Yeşil Everek

Aygözme’de Saray Halı kurulu
Yüce Dağlar etrafında sarılı
Meyveli halılı ballı arılı
Develi Everek Yeşil Everek
Develi Dağları kekik bürünür
Yukarıdan Hızır İlyas görünür
Seydi Şerif Dev Ali’nin yeridir
Develi Everek Yeşil Everek

Güzeldir Türkiyem O’nu sevelim
Turistik yerleri dışa övelim
Açık Turistlere şirin Develim
Develi Everek Yeşil Everek

03.08.1989

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
Share
1.362 Defa Okundu
#

SENDE YORUM YAZ

2+8 = ?