logo

Halk Şiiri Geleneğinde Bir Şairimiz HASANEYN

Develi’de Halk şiir geleneğinde yürüyen bir şairimiz de Hasaneyn’dir.
Bakar gözüm ağma idim
Çarşı pazar yağma idim
Aşk pazarında iflas ettim
Sevgilimi bulan sensin
Efendim

Dilim yoktu bilmez idim
Ağzım yoktu gülmez idim
Elif nedir bilmez idim
Hece veren sensin
Efendim

Ümmi idim sen verdin
İblise sen perde gerdin
Nefse sakın uyma derdin
Nefisleri kesen sensin
Efendim

Hasaneyn’im yazar oldum
Aşk pazarında gezer oldum
Sultanım dedim bir buldum
Maşukumu bulan sensin
Efendim
Bu mısraların sahibi Hasaneyn’i ben ilk defa 2005 tarihinde yapılan Seyrânî’yi anma programı sırasında tanımıştım. Hasaneyn-Divanı-Ağlayan Kalpler, Kayseri 2003 adlı ilk şiir kitabının sergisinde.Uzun süre konuşmuştuk. Bu konuşmalarda çeşitli notlar da almıştım.Bu notlar ve şiir kitabı ışığı altında hakkında ilk yazıyı da 18.05.2005 tarihli Kayseri Hakimiyet Gazetesi’nde yazmıştım.
1947 yılında doğan Hasaneyn’in esas adı Hasan Hüseyin Yıldırım’dır. Öğretimi ilkokuldur. Askerlikten sonra,1970 yılında da yurt dışında çalışma hayatına atıldı. Bu zamanda evlendi. Fransa sonra Almanya derken 1984 yılında Türkiye’ye döndü.Önce İstanbul, sonra da Develi’ye geldi ve halen de burada yaşamaktadır.
Hasaneyn hem şiir hem de düz yazı vadisinde yürüyor.Yani şiirleri yanında düz yazıları da vardır.Çoğu da dinî içeriklidir.Bu yazılar derlenmediği için,en azından toplu inceleme imkanı bulamadığımız için,bu yazıları hakkında bir şeyler söyleyemiyoruz.
Henüz basılmış olmamasına karşın şu adlarda iki eseri basıma hazır olduğunu görüyoruz:
1.Cihad,İslam ve Siyaset,
2.Dünya ve Ahiret Mutluluğu İnsan
Görüldüğü gibi dini içerikli olan bu çalışmalarının da en kısa sürede kitaplaşmasıdır.
Şimdilik biz O’nun şiirleri  ve ilham kaynakları üzerinde durmak istiyoruz.
Hasaneyn öğreniminin yetersizliğinden mi yoksa şiir tercihinden midir, bilemiyoruz;şiirlerinde hece ölçüsünü kullanıyor.Dini şiirlerinde kullandığı çok az semai türü bir kenarda tutulursa genelde 11 heceli koşmaları teknik olarak benimsediği görülmektedir.Şiirlerinde dinî temalar ağırlıktadır.Yahyalı’daki Hacı Hasan Efendi’ye mensubiyeti görülüyor.O bir şiirinde:
Haber göndermiş Efendim Develi’ye
Aladağ’a toplanıp gelsinler diye
Kuşlar gibi uçtuk sevgili Veli’ye
Aladağ yaylasına kuruldu çadırlar
Derken menzilini böyle kapalı gösterdiği gibi bazen de açıkça bunu veriyor.Diğer temalar ise kendince sanki bir ”Amentü şerhi”dir.Allah , Peygamber, namaz, oruç vs. konuları belli lirizm içerisinde işlemektedir.Bu sebeple:
Hasaneyn’im farzı sünneti yaşarsan
Yalansız yeminsiz hakikate koşarsan
Sekiz babı vardır o Cinân’ın
Var gir hangisinden istersen
demektedir.
İnsan gerçek milli ve dinî duyguların önemini yurt dışına çıkınca daha iyi görüyor ve yabancı kültür karşısında kendi kimliğinin güzelliklerini fark ediyor.Minarelerin gölgesinde ve ay yıldızlı bayrağımız altında bu güzel duyguları isteyen her kişi istediği gibi yaşıyor ama esas hüner bu kimliğini dilini anlamadığın,her saat başı kilise çanlarının çaldığı ve yabancı bayrakların altında korumak ve yaşamaktır.İşte Hasaneyn’in ilham kaynaklarından biri de 14 yıl süren Avrupa macerası ve farklı coğrafyaların, kültürlerin ruhunda yaptığı tetiklemeler ve tepkileridir.Olayın bir başka yönü de batı yaşayış biçiminde gördüğü güzellikleri kendi ülkende yaşayış olarak göremeyiş karşısında  bocalamadır.İşte bize göre şairimizin milli konulardaki hassasiyetlerini verdiği şiirlerdeki duygulu anlatımlar bu sebepledir:
Bir bakın bozulmadık ne kalmış
Haya ile imanı da Allah almış
Yularsız eşeği çayıra salmış
Hasaneyn’im bozulan millet biter imiş
Hele Türk Milleti adlı şiirinde:
Hasanayn’im Türk milleti
Düşmanlıktır onların ziyneti
Unutulmadı onların hıyaneti
Bitmez gavurların melâneti
Allah’tan um gel bu kuvveti
Demesi de bu sebeplerden dolayıdır.Hayret! Her Türk’ün süsü düşmanlık mıdır? Hangi bilgilerle bunu söylüyorsun.Aynı şekilde farklı bir konuda”Ağ Gelin” efsanesini telmih ederek hemen kendi coğrafyasının güzelliklerini anlatması da bu sebepledir:
….
Adına derler Erciyes Dağı
Kucağına çekmiş Tekir Yayla’yı
Oturmuş başucuna saçın yoluyor
Ne idi derdin de aman Ağ Gelin

Sağında Kartın solunda Göktepe
Serilmiş ayağına Develi sere serpe
Oturmuş başucuna bir yavru körpe
Ne idi derdin de aman Ağ Gelin
Oturmuş ve durulmuş bir ruh dünyası vardır diyemeyiz,şairimize.Şairimiz zaman zaman umut dolu,zaman zaman kızgın olarak ümit verme,iyimser olma  yerine ümitsiz feryatlara yönelmektedir.
Fakat bütün bunlara rağmen, âşıklık geleneğinin bir türü olan muamma / bilmece türünü kullanmaktadır.Bunda Seyrânî etkisi olmalıdır:
….
Ademe ruh üflenince ne dedi
İblis Cennet’e nasıl girdi
Havva adem’e ne yedirdi
Ver bakalım muammaya cevabı

Musa Tur’da kim ile buluştu
İsa beşikte halka ne konuştu
Muhammed Cebrail’le nerde tanıştı
Ver bakalım muammaya manasını
Bu muammanın cevaplarının hepsi Peygamberler Tarihini iyi bilmekle çözüleceğini erbabı bilir.Şairimiz dini ve milli konuların yanında kendi özel hayatının ip uçlarını veren konulara da yönelmektedir. Hayatındaki ayrıntılar bu şiirlerin içerisinden çıkarılabilir.
Anlatımında akıcılık vardır. Ancak özellikle şiir yazmak için bazen kendini çok zorladığı ve o zaman da Halk Şiir Geleneği’nden koptuğu ve Karacoğlan,Yunus Emre ve hatta Seyrâni gibi ünlü aşıklarımızı ciddi okumadığı ve şiirlerini teknik olarak incelemediği görülmektedir.Zira hece sayılarının ve mısra sayısının  kimi yerlerde arttığı,kimi yerlerde ise eksik olduğu ortadır.Özetle anlatımında lirizmden ziyade öğretici bir yön ağırlık kazanıyor. Zaten yazdığımız bir yazıda da şöyle demişiz:
“Şairimiz anlatımında lirizmi yakalamış gibidir. Ama ”Anadolu üslubuyla dünya ve ahiret tünelinde sizlerle yolculuk yapmak beni duygulandıracaktır.” demektedir. Bölgesel kültür her âşığın tabii bir özelliğidir. Şayet Anadolu üslubuyla mahalli kültürü ve söyleyişi kast ediyorsa; şair / yazarımızın  bu ufkunu bağlar, sınırlar.Kaldı ki artık âşıklarımızda  da ana dilimizi en iyi şekilde kullanması söz konusudur.Doğrusu da budur”
Şairimizin diğer şiir kitabı ise: Gurbet adını taşımaktadır. Daha başka adlarda basıma hazır şiir kitapları da vardır.Bu kitaplar basıldığında şairimizi daha iyi tanıma imkanına kavuşacağız.

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
Share
1.227 Defa Okundu
#

SENDE YORUM YAZ

8+7 = ?