logo

Develi Belediyesi’nin Kültürel, Sosyal Çalışmaları ve Önemi

Belediyelerin, beldelerin şehir imarı daha doğrusu yaşanır bir yer olması yanında maddi ve manevi kültür değerlerinin de ortaya çıkarılmasında, bu değerlerin incelenmesinde ve yarına kalıcı eserlerin yayınlanmasında da görevleri vardır.Nitekim devletimiz de bu gerçeği görmüş olmalı ki emlak vergilerinden bir kısmının da bu konudaki çalışmalara ayrılması kanun gereğidir.
Bazı il ve kaza belediyelerini görüyoruz ki gerçekten beldelerinin kültürünü ortaya çıkaran eserleri yayınlayarak geleceğe ışık saçmaktalar; göze ve duyguya hitap eden konser, âşık şölenleri, sergi gibi organizelerle insanlarımızın sosyal hayatına farklılıklar katmaktadırlar.Bu tür çalışmalardan hem belde insanı hem de Türk kültürü haklı nasibini almaktadır.Aslında bu tür özellikle yazılı yayınlar Anadolu Türk tarihinin ayrıntılarını da vermesi bakımından ciddi birer belgelerdir.Keşke her il ve kaza belediyesi bu konuda ciddi çalışmalar yapsalar veya yapabilseler ! Biraz da bu yöneticilerin idrak, kadro ve etrafının bu konulardaki zihin gücüne bağlıdır.
Develi Belediyesi de Kayseri Belediyeleri içerisinde kazanın maddi ve manevi kültürel değerlerini ortaya çıkarmada öne çıkmaktadır. Bu konudaki gayretleri ve değişik yayınları ile kazalar arasında ilk sırayı hakkıyla almaktadır.
Bir medeni toplumun ve bireyin en dikkati çeken yönlerinden biri de gördüğü güzellikler ve iyilikler karşısında bütün kıskançlıklardan ve enaniyetlerden sıyrılarak karşı tarafa teşekkür edebilmesi ve ahde vefa gösterebilmesidir.Zaman zaman Develi Belediyesi’nin bu kültürel ve sosyal çalışmalarının hakkını vermeye çalışanlardanız. Doğrusu, yakışanı da budur.
Arşivimizin gücü nispetinde, Develi Belediyesi’nin dünden bugüne kültürel ve sosyal çalışmalarını topladığımızda ortaya şöyle bir tablo çıkmaktadır ki gurur vericidir.
A.DERGİ DİZİSİ
1.Develi Belediyesi Haber Bülteni, İlk sayı:6-7/2000,Sahibi Ali Ağca,Yazı İşleri Müdürü:Ş.Bülent Yıldırım,(14 sayı)15-39.Sayılar.Sahibi Recep Özkan,Yazı İşleri Müdürü:Nezir Ötügen.(25 sayı)
B.BROŞÜR-BÜLTEN DİZİSİ
2.Develi 2005, bsyy bsty
3.Develi Gezi Rehberi, Develi 2009
4.Eğitimle İstihdama Giden Yolda Ete Kazandırılan Değer Projesi,bsyy bsty.
5. Sultan Sazlığı Milli Parkı, bsyy bsty.
C.CD DİZİSİ
6 Gelişen ve Kentleşen Develi,2008
7.Develi’de Bizimle 5 Yıl.
Ç.RAPOR DİZİSİ
8.Develi Belediyesi 1989-1990 Başkanlık Çalışma Raporu,Kayseri 1990
9.Develi Belediyesi 2004 Faaliyet Raporu, bsy, bst.
10.Develi Belediyesi 2009 Faaliyet Raporu, Develi 2009 bsy, bst.
D.ALBÜM DİZİSİ
11.Alaaddin Oben Tabloları Albümü, Develi bsty
12.1.2. Foto Safari,Aladağlar Milli Parkı Fotoğraf Albümü, bsy, bst..(İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile)
13.Develi, Develi bsty.
14.Gürlek Ahmet, Develi Fotoğrafları,1 C.,Develi 2006
15.Sultan Sazlığı Milli Parkı,Foto Safari Albümü,,bsyy bsty
16.Sultan Sazlığı Milli Parkı,4.Foto Safari,bsyy bsty
17.Sultan Sazlığı Milli Parkı,2008 Foto Safari Albümü, Develi 2008.(İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile)
E.ANTOLOJİ DİZİSİ
18.Gürlek Ahmet, Develi Şiirleri Antolojisi, Develi 2005
F.ROMAN DİZİSİ
19.Ayata,Abdullah,Erciytes’in Güneyine Sığmayanlar,Develi 2010
G.SEMPOZYUM-PANEL DİZİSİ
20.Bütün Yönleriyle Develi,1. Bilgi Şöleni, Hz.Özdamarlar Kadir – Özçakır Emir Ali, Develi 2003
21.”Kuvva-i Milliye ve Milli Mücadele ‘nin Örgütlenişinin 91.Yılı Etkinlikleri Çerçevesinde”Develi Müdafa-i Hukuk Cemiyeti Kuruluşu ve Hizmetleri, Panel Bildirileri,22.Nisan.2010,Develi 2010
22.Âşık Seyrânî Sempozyumu Bildirileri, der.Nezir Ötegen, Develi 2010
Ğ.ARAŞTIRMA –İNCELEME DİZİSİ
23.Arslan Sağıroğlu, Aslı, Develi İlçesindeki Bezemeli Mezar Taşları, Develi 2007
24.Gürbüz Cenani,Milli Mücadele’de Develi ve Ermeniler,2.bs.Develi 2010
25.Gürlek Ahmet,Develi Mutfak Kültürü,Develi 2004
26.Özdamarlar Kadir, Develi Lisesi’nin Kuruluşunun 50.Yılı Anısına Develi Eğitim Tarihi,Develi 2008
27.Paksoy Ethem, Madazılı Derviş Osman, Hayatı-Sanatı-Şiirleri, Develi 2010
28.Ahmet Hazım, Sanihat-ı Seyrânî, Sad.Kerim Türkmen, Develi 2006
29.Topçu Sultan, Develide’ki Türk Eserleri,Develi 2007
H.DERS KİTAPLARI DİZİSİ
30. ? İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy (100 Temel Eser İlköğretim Dizisi) 2007
31.Muallim Naci, Ömer’in Çocukluğu, (100 Temel Eser İlköğretim Dizisi) 2007
32. ?, Mesnevi’den Hikayeler (100 Temel Eser İlköğretim Dizisi) 2007
33.Ömer Seyfettin ,Yalnız Efe, (100 Temel Eser İlköğretim Dizisi) 2007
34.Tevfik Fikret, Şermin (100 Temel Eser İlköğretim Dizisi) 2007
35. ? , Türkülerimiz, (100 Temel Eser İlköğretim Dizisi) 2007
36. ? , Ezop’tan Masallar, (100 Temel Eser İlköğretim Dizisi) 2007
I.ŞÖLENLER VE KONSERLER
37.1979 yılından beri 28 defa yapılan Seyrani Şenliklerinde. Âşıklar Şöleni
38.Yine aynı program çerçevesinde: Zara, Muazzez Ersoy, Orhan Hakkoymaz, Murat Göğebakan, Gülşen Kutlu vb. profesyonel sanatçılar ile T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Garanti Bankası TSM korolarının konserleri.
Görüldüğü gibi on bir başlık altında topladığımız bu çalışmalar erbabı için gerçek birer hazinedir. Özellikle dergi ve sempozyum çalışmalarını yayınlatmaya başlayan başkanlarımızdan Ali Ağca ile bu çalışmaları daha da hızlı ve geniş bir biçimde ele alan şimdiki başkanımız Recep Özkan’a, değerli ekibine ve meclis üyelerimize teşekkür etmek boynumuzun borcudur. Bu teşekkürü de bir vebal olarak görüyorum. İnanıyorum bu çalışmalar durmadan genişleyecek, gelişecek ve Develi Kültürü gerçek anlamıyla ortaya konulacaktır.
Bu tespitlerimiz yanında ele almak istediğimiz bir konu da Belediyemizin son yayınları üzerinde bir şeyler söylemek istiyoruz.
Birincisi Cenani Gürbüz’ün “Milli Mücadele’de Develi ve Ermeniler” adlı eseridir. Daha önce Kültür Bakanlığı yayınları arasında çıkmıştı. Belediyemizin yayınları arasında çıkan aynı eser bilgi bakımından daha genişletilmiş ikinci baskıdır. Zaman zaman görüştüğümüz için bu eseri hazırlarken bazı görüşlerimizi ve bilgilerimizi kendisine aktarmıştık.O ilerlemiş yaşına rağmen Develi tarihi için önemli bir kaynak kitap hazırlamıştır.
Eserin bize göre eksikliği Develi’de “bomba olayı” faillerinin mahkeme edilmeleri, suçluların idamı safhası ile konularla ilgili fotoğraf eksikliğidir. Belki yazar bu konuya; halen İstanbul’da bulunan ve olaylara karışan Ermeni ailelerin torunlarını rencide etmemek gibi insani bir hassasiyet göstermiş olabilir ki bunun doğru olduğunu biliyorum. Ancak fotoğrafların da esere ve verilen bilgilere zenginlik katacağı da bir gerçektir. Her şeye rağmen yazarını tebrik etmek boynumuzun bir borcudur.
İkinci eser “ Âşık Seyrânî Sempozyumu Bildirileri”’dir. Bu eser 28.Âşık Seyrânî Semineri’nde ele alınan konular hakkındaki bildirilerin toplamıdır.Bu kitabın çıkmasında Nezir Ötegen dostumuzun yakın gayretlerini biliyorum.İlki 1979 yılında yapılan “Seyrânî Şenlikleri”nde 2010 yılına gelinceye kadar ciddi sempozyumlar yapılmıştır. Bu bildirilerden kimileri değişik gazete ve dergilerde yayınlanmasına rağmen bu güne kadar ne yazık ki bir kitapta toplanamadı. Bu bir ciddi eksikliktir. Çok iyi biliyorum ki bazı panelistlerin yıllar önce sundukları bildirileri değişik zamanlarda aynen sunduklarıdır.İşte bunu önlemenin en güzel yolu bugüne kadar sunulan bildirilerin bir kitapta toplanmasıdır.Böylece bu tür yanlış davranışların hem önü alınmış olacak hem de Seyrânî hakkında ciddi bir kaynak ortaya çıkacaktır.İşte bu eser, en azından böyle bir boşluğu dolduran bir ilk eserdir.
Üçüncü eser ise;Kuvva-i Milliye ve Milli Mücadele ‘nin Örgütlenişinin 91.Yılı Etkinlikleri Çerçevesinde”Develi Müdafa-i Hukuk Cemiyeti Kuruluşu ve Hizmetleri, Panel Bildirileri,22.Nisan.2010 ‘dir.Bu panelin hazırlanmasını Develi Kaymakamlığı fakat kitabın basımını ise Develi Belediyesi üstlenmiştir.Gerek bu panelin yapılmasında proje sahibi olarak gerekse eserin hazırlanmasında zevkle görev aldık.Sahasında tek kitaplaşmış bir eserdir.Hayatımızın en onurlu işi olmuştur.Bu bakımdan bize inanan ve görev veren Sayın Kaymakamımız Enver Ünlü ile bu kitabın basımını zevkle kabul eden Belediye Başkanımız Recep Özkan’a peşinen şükranlarımı arz ediyorum.
Eserde adı geçen şahsiyetlerin fotoğraflarını temin etmede zorlandığımızı ve çoğunun çocuklarının İstanbul ve Ankara’da bulunmaları, gariptir ailelerin çözülmeleri sebebiyle bazılarının fotoğraflarını da temin edemediğimiz bir gerçektir. Kitap çıktıktan sonra konuya ilgi duyan duyarlı aile ve değerli Develiler şayet fotoğrafı olmayan şahsiyetlerin fotoğraflarını teminde bizleri haberdar ederlerse hem konu bütünleşecektir hem de o aziz insanların ruhları şad olacaktır.
İkinci zorlandığımız konu fotoğraflar o yıllarda siyah beyaz olduğu için bizim elimize geçişlerinde belki üçüncü dördüncü baskıları olduğu için ya çok koyu, ya da net değildi.Bu resimlerin temizlenmeleri gerekecekti.Nitekim bunda da çok zorlandığımı samimi olarak belirtmeliyim.Nihayet konu bir teknik mesele.Ancak bütün bunlara rağmen temiz ve düzenli fotoğraflar vermeye çalıştık.
Eserin sonuna ise kimi eserlerde “Adana ve Havalisi”,kimi eserlerde “Çukurova” olarak ele alınan İstiklal Savaşının bu kısmî sahasında bizim Develilerle omuz omuza savaşan cephe ve grup komutanlarının hatıraları ve savaşla ilgili eserleri de topluca vererek ilerde konuya ilgi duyacak insanlara bir toplu kaynak sunmayı da amaçladık.Nitekim ne kadar isabetli bir karar verdiğimizi de gördük.
Sonuç…Bizler birer faniyiz.Hepimiz bu dünyadan göçüp gideceğiz.Bu kubbede hoş bir seda bırakmak kadar ulvi bir görev olamaz.Bütün bu çalışmalar, bu görev şuurunda olanlar tarafından insanımız,kültürümüz ve daha güzel ve renkli bir sosyal hayat için yapılmaktadır.Meşhur sözdür:Söz uçar yazı kalır.
Sebep ve vesile olanlardan Allah razı olsun .
Not:Haçın Cephesi Develi Komutanlarından Osman Çoşkun, Kamberli Şükrü, Abdulhadi Erdoğan’ı gösteren bir fotoğraf yayınlamıştık.Bu fotoğraf ta bu üç komutanın önünde oturan bir şahsiyet daha var:Bu Şahsiyeti biz önce Saimbeyli’ye adı verilen şehit Saim Bey olarak vermiştik.Fakat ne zaman Saim Bey’in resimlerini gördük,o zaman bu şahsiyetin Saim Bey’e benzeyen ve Kamberli Şükrü Beyle beraber topunun başında şehit düşen Ethem Bey olduğunu gördük.Yoksa Emir Ali Özçakır dostumuzun iddia ettiği gibi bu şahsiyet Saim Bey değildir. Allah hepsine rahmet eylesin.

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
Share
1.530 Defa Okundu
#

SENDE YORUM YAZ

8+3 = ?

BENZER HABERLER

Yrd. Doç. Dr. Kadir Özdamarlar
Develi’de Lakablar

Develi’de Lakablar

Yrd. Doç. Dr. Kadir Özdamarlar
YUNANİSTAN DİMETOKA’DA DEVELİ DEDE

YUNANİSTAN DİMETOKA’DA DEVELİ DEDE

Yrd. Doç. Dr. Kadir Özdamarlar
ŞUURLU BİR İNSANIMIZ ZİR.MÜH.CENANİ GÜRBÜZ

ŞUURLU BİR İNSANIMIZ ZİR.MÜH.CENANİ GÜRBÜZ

Yrd. Doç. Dr. Kadir Özdamarlar
DEVELİ`DE BİR KARAMANLI ŞEMŞEDDİN MAHMUT

DEVELİ`DE BİR KARAMANLI ŞEMŞEDDİN MAHMUT