logo

DEVELİ’DE TEMMUZ AYINDA TARİHİ OLAYLAR

İşte Develi için önemli bir yangın da 07.07.2010’da Harman mahallesinde çıkan bir yangındır ki üç ev yanmıştır. Tabii arkasında bir hayli maddi ve manevi zarar bırakarak yangın büyümeden söndürülmüştür.

2.MEŞRUTİYET’İN İLANI

24.07.1908: 2.Meşrutiyet dolayısıyla cami ve kiliselerde dua edildi.Şenlikli miting yapıldı.Türk, Ermeni ve Rumlar adalet, eşitlik, kardeşlik adına yemin ettiler.Davul ve zurnalarla ile 2.Meşrutiyet ilan edilirken, tellalların sokak aralarında “Bundan böyle gavura gavur denmiyecektir ha !”sözleri bugünlerin hatırasıdır.
Ermeni olayları yıllardır bir arada yaşadığımız Ermeniler ,hem de Türkler için çok büyük yaralar açmıştır.Develi bir belediye başkanı,iki kaymakam Ermenidir.Ayrıca kaza idaresinde de çok önemli görevler almışlardır.
Bütün bu güzelliklere rağmen bunlar yetmemiş ve özellikle “Bağımsız Ermenistan” devleti kurmak için yabancı ülkeler yardımıyla Osmanlı devletinin yok edilmesini hızlandırmak için kurdurulan Taşnak ve Hınçak Komiteleri olanca güçleriyle çalışmışlardır. Bu her iki komitenin en önemli şubelerinden birisi de Develi şubeleridir.
Güç birliği için İstanbul’da 24.07.1914’de İstanbul’da yapılan Hıncak Cemiyeti toplantısında Develi Ermenileri adına Tinse Vahan katılmıştır.
İNTİKAM ALAYI


1919  yılı Türk vatanı ve milleti için ölüm kalım yılıdır.A nadolu baştan başa düşmanlarla işgal edilmişti. 19.05.1919’da Atatürk’ün Samsuna ayak basmasıyla YÜCE Türk milletinin İstiklal Savaşı başlamıştı.Özellikle Atatürk’ün Sivas Kongresi ile beraber Anadolu’da bir milis gücü oluşturmak için Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti adında birer teşkilatları kurulmasını istemişti.Bu arada Çukurova da Fransa tarafından işgal edilmişti.Ayrıca destekledikleri Ermeniler de olanca güçleri ile işgal altındaki bölgelerdeki (Kozan,Feke,Haçın/Saimbeyli,Mağara/Tufanbeyli vb.)Türkleri çeşitli işkencelerle yok etmeye uğraşıyorlardı.Zamantı nehri de Develi ile bu bölge arasında sınır olarak belirlenmişti.İşte işgal altındaki bu bölgeleri düşman işgalindan kurtarmak için  önce Develi’de Nisan 1919’da,daha sonra da 9.9.1919 tarihinde Kayseri’de Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyetleri kurulmuştu.
Develi’de bu işin kurucuları Kaymakam Atıf Bey, Belediye Başkanı Kamberli Osman, Askerlik Şube Başkanı Nebih Tankut, Osman Coşkun, Tb.Bnb.Osman Develioğlu ; Kayseri ‘de ise Nuh Naci Yagan,Ahmet Hilmi Kalaç,Mazhar Karakaya, Müftü Ahmet Remzi, Mustafa Ağırnaslı, Uşşaki Osman Bey ve Bnb.Faik Seler’dir.
Bu vatan severler bir taraftan vatanı düşmandan temizlemek için uğraşırkenbir taraftan da Anadolu’da yer yer mahalli isyanlar çıkıyordu. Bunlardan biri de Yozgat’taki Çapanoğlu ayaklanmasıydı.İşte Kayseri’de hem işgal altındaki yerleri düşmandan çevirmek ve hem de bu isyanları bastırmak için Kayseri’de bir “Kayseri İntikam Alayı” adıyla 200 kişilik bir gönüllü milis gücü oluşturulmuştur.Bu intikam alayının çoğunluğu daha önce çeşitli savaşlarda savaş tecrübesi kazanmış yedek subaylardı.Başkanları da meşhur yazarlarımızdan Ahmet Rasim’in oğlu Mazlum Rasim Bey’dir.
İşte Develi’nin hamiyet dolu insanları bir tarafta Haçın Harbi dediğimiz var olma mücadelesine gönüllü olarak katılırken bir taraftan da Kayseri’de yüce amaçla kurulan bu İntikam Alayı’na Develi Müdafa-i Hukuk Cemiyeti 26.07.1920 tarihli kararıyla kasasından 20.000 TL para yardımında bulunmuştu.

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
Share
1.953 Defa Okundu
#

SENDE YORUM YAZ

2+1 = ?