logo

İçimizden Bir Şair:Emir Ali Özçakır

Takip edebildiğimiz kadarıyla Develi’de halen halk şiiri geleneğine bağlı şairlerimiz: Güzinî, Hasaneyn, Tornacı Ömer,Şükrü Somuncu ve Emir Ali Özçakırdır.Bunları Âşık Seyrânî geleneğinden gelen şairlerimizden sayarsak hiç de garip olmaz.Zira Seyrânî coğrafyasında doğup, büyüyüp de O’ndan esinlenmemek ve etkilenmemek mümkün değildir.Bunlardan bizim, ele alacağımız şair Emir Ali Özçakır’dır.
Yayınlanan ve bize yazıp verdiği hayat hikâyesine baktığımızda şöyle bir tablo çıkmaktadır:1960 yılında Yukarı Develi’de doğdu. Babası Çakırlardan İzzet Efendi, annesi ise Fatma Hanım’dır.İlkokul öğreniminden sonra tahsiline ara vererek on üç yaşında İstanbul’a geldi.Burada yedi yıl seyyar satıcılık ve işçilik yaptı ve askere gitti.
Askerlik bittikten sonra yurt dışına giden Özçakır değişik ülkelerde on sekiz yıl çalıştı ve 1990’da ciddi bir kültürel birikimle Develi’ye döndü.


Ülkücü hareketin içerisinde yer alan Özçakır, Develi’ye geldikten sonra:Belediye Meclis üyeliği’nde bulundu.Daha sonra kadrolu olarak Belediye’de görev aldı ve kültür işlerine baktı.2004 yılında emekli oldu.Evli ve dört   çocuk babasıdır.
Emir Ali’nin ilk olarak kültürel alanda kendini göstermesi, Belediye adına çıkardığı,   Develi Belediyesi Haber Bülteni “ 1(1) 2000” le adını duyurmaya başladı.İki ayda bir yayınlanan bu dergiyi on dört sayı çıkarmayı başardı.Emir Ali bu arada Develi’de yayın yapan Çağrı TV’de program hazırlamıştır. 2002 yılında Develi Belediyesi desteğinde gerçekleştirilen, bizim de zevkle görev aldığımız Bütün Yönleriyle Develi 1.Bilgi Şöleni                                               ‘nin düzenlenmesinde ve bildirilerin basımında  büyük çaba harcadığını yakinen biliyorum. Daha sonraları da Seyrânî Gazetesi’nde önceleri anekdotlar yayınlarken şiirleri de görülmeye başladı.Özellikle Belediye’den ayrıldıktan sonra polemik yazılarıyla dikkatleri çekmeye başladı ki halen de aynı gazetede bu tür yazıları ısrarla, ele alıp işlemektedir.
Fakat, gazete yazılarının niteliği ve bazen verilen bilgilerde bilgi hataları, elde ettiği bilgileri bazen analiz edememesi, Kayseri’ye ait bilgilerin Develi’ye mal edilmesi vb yanlışları üzerinde birkaç kelime söylenebilir..İnanıyorum ki bu çalışmaları kitaplaştığı zaman daha derli toplu ve daha sağlam değerlendirme yapılabilecektir. Dediğimiz gibi elde ettiği bilgileri doğru mu yanlış mı olduğunu araştırma ve eleştirme gücü ve  zaten böyle bir de birikimi olmadığı için şahsen arşiv belgelerine dayalı yazdığım bir yazıyı, yanlış eleştirdiğini aylar sonra görmüş ve kendisini de bu konuda bilgilendirmiştim.
Ayrıca kendisi bir hareket adamı olmasına rağmen Seyrânî gibi çok yönlü bir adam hakkında bir derleme eser yayınlaması, bir  hizmet duygusundan ziyade bu ataklığının ve cüretinin bir sonucudur.Bütün bunlara rağmen bu çalışması Develi adına kıymetli bir kazançtır. Emir Ali’yi ben 1990’larda tanıdım. Suyunun sertliğine rağmen, hassas, nazik ve eli açık birisidir.Öğrenmeye ve  yazmaya özel bir ilgisi vardır.Samimi eleştirilere her zaman açıktır.İyi bir dinleyicidir de.Fakat normal karşılanmalıdır ki en büyük eksikliği alt yapı eksikliğidir.
Bütün bu eleştirilebilir yanına rağmen Emir Ali güçlü gözlemleriyle ısrarla yazan biridir.Tahsilinin zayıflığına rağmen, kısa zamanda bu kültürel çalışmalarda mesafe almıştır.Herhalde bunda mutlaka Avrupa görmüşlüğünün, gözlemlerinin bir rolü vardır.
Bana göre onun asıl sanat yönü polemikçi yönünde değil, şiirlerinde görülür.
Özel görüşmelerimizde 1973’lerden beri şiirle meşgul olduğunu öğrenmiştim. Şiirlerinden bazılarını ilk gördüğümde halk şiir geleneğini pek bilmediğini gördüm.Bu konuda uyardım,bir edebiyat öğretmeninin de kendisini bu konuda dikkatini çektiğini belirtmişti.Gerçekten Emir Ali’nin şiirleri gittikçe gelişti ve halk şiirinde ciddi bir mesafe aldı.
Emir Ali ‘deki bu şiir aşkı nereden doğmuştur?Bir Halk şiiri dostunun derlemelerinden görüyoruz ki Develili aşıklardan biri de Çakıroğullarından ve başka da hayatı hakkında bilgi edinemediğimiz ÂŞIK ALİ’dir.Öyle zannediyorum ki Âşık, Ali Emir Ali’nin dedelerindendir. Bu görüşü kabullenirsek Emir Ali’nin soyunda böyle bir yetenek olduğunu varsayabiliriz.Aşık Ali’nin bilinen tek şiiri de şöyledir:
Sabahtan uğradım dostun köyüne
Analar başıma derilsin deyi
Herkes sevdiğini almış yanına
Şeftali pazarı kurulsun deyi

Odasına vardım alışkan sazlar
Ötüşür ördeği çağrışır kazlar
Giyinmiş kuşanmış gelinler kızlar
Şol bizim davamız görülsün deyi

Eğer işte kara kaşın eğmesin
Hak’tan olmaz her güzeli sevmesin
Çözüvermiş ak göğsünün düğmesin
Şol beyaz memeler görünsün deyi

Âşık Ali’m der ki çöktüm oturdum
Sağ kolumda şahin bazlar götürdüm
Gidip İstanbul’dan haber getirdim
Herkesin sevdiği verilsin deyi
Böyle bir Âşık şiiri geleneğinden gelen Emir Ali şiirlerinde Emir Ali mahlasını kullanmaktadır. Şairimiz şiirlerinde güzellik, aşk, gurbet ve dini konular yanında bir hareket adamı olması sebebiyle de vatan, bayrak gibi milli konuları da ele alıp işlemektedir.Mesela “Bir Güzele” adlı koşmasında sevgisini anlatırken bile, bakınız:
Çıktım meydana mert gibi
Çevirdi yüzün namert gibi
Bin ok yemiş bozkurt gibi
Sevdalandım bir güzele.
milli motiflerden  faydalandığı gibi, Karac’oğlan, Köroğlu ve Dadaloğlu gibi zirve aşıkların hayat hikayelerinden de faydalanıyor. Bu duygularını anlatırken yetiştiği coğrafyanın da etkisindedir.”Yüce Dağlar” adlı şiirinde olduğu gibi :
Sizde nice sırlar gizli
Eteğinde atlar öklü
Orman yüklü odun yüklü
Dağlar dağlar yüce dağlar

Güneş değer çözer buzu
Koyun yürür meler kuzu
Emir Ali sever sizi
Dağlar dağlar yüce dağlar
Bazen de din ulularının meziyetlerini de ihmal etmez:
Hacı Bayram-ı Veli’de
Seyrânî merzib deli de
Anayurdum Develi’de
Gördüm Mevlâ’yı Mevl’yı
Derken de
Sade bir dili ve akıcı bir anlatımı vardır.Genelde destan türüne daha yatkın olmakla beraber 4+4. heceyi tercihi semai türüne daha yatkın gözüküyor.Mistik şiirlerinde yumşak ve munis iken aşk ve hele vatan şiirlerinde daha sert bir anlatımı vardır.Bütün bunlara rağmen Emir Ali’nin şiirleri toplu olarak incelendiğinde okuyucuyu hislendiren,duygulandıran ve düşündüren anlatımları ahenkli bir şekilde görürüz.Eh!Ne de olsa içimizden biri.
Güzinî de yaptığımız temenniyi Emir Ali için de yapıyorum.İnşallah şiirleri bir kitapta toplanır ve daha sağlıklı değerlendirmeler yapılır.

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
Share
1.333 Defa Okundu
#

SENDE YORUM YAZ

2+8 = ?