logo

BİR GÖNÜL ADAMI MUSTAFA ASIM KÖKSAL

Develi ulemaları ve gönül adamları üzerindeki çalışmalar son on yıl içerisindedir.Bunlar da bir kitap çalışması değil,tebliğ ve makale biçimindedir.Şu anda bu konuda en derli toplu çalışma bizim bir tebliğimiz olan:Develi Uleması’dır ki (Bütün Yönleriyle Develi,1.Bilgi Şöleni,Kayseri 2003)  adlı eserde mevcuttur.Bu çalışmamız yanında yine bu sütunlarda yayınlanan “Develi’de Kadirilik” adlı makalemizdir.
Bu gönül ve ilim adamlarımızdan biri de Mustafa Asım Köksal’dır.Hayatının büyük bir kısmını Ankara’da geçirdiği için Develi ile ünsiyeti pek az bilinen ve ancak eserlerinin etkisiyle tanınan M.A.Köksal gerçekten önemli bir şahsiyettir.
Ben kendisini önce “Peygamberimiz” adlı manzum eseriyle tanıdım,Elime herhalde babamın vasıtasıyla geçmişti.Daha sonra da diğer eserleriyle haşir neşir olmuştum.Kendisiyle ancak kızı Selma Karaca vasıtasıyla yüzyüze görüşme ve tanışma imkanı bulmuştum.Hocam aynı zamanda kızım Şeyma’nın da isim babası olmuştu.


Kimdir Mustafa Asım Köksal ?Kısaca değinmede fayda vardır.
Kendisi 5.9.1913 tarihinde Develi’nin Abdulbaki  Mahallesi’nde doğmuştur.Babası Hafız Mehmet Edip Efendi ise Döne Hanım’dır.Üç kardeşin en küçükleridir.Büyük dedeleri Pir Veli Efendi olduğu için aileye “Pir Ali Oğulları” denmiştir.
İlk tahsiline Zafer İlkokulu’nda başlamış fakat Merkez Numune Mektebi’nde tahsilini tamamlamıştır.Bu okulda sınıf çavuşu /sınıf başkanı olmuştur.Tahsiline Kayseri Sultanisi’nde yatılı devam ister sınavı kazanmasına rağmen okula kabul edilmez.Erzurum Askeri Lisesi’ne müracaat eder,fakat burada kendisine çeşitli bahaneler çıkarır ve böylece resmi okul hayatı böylece sona erer.Develi’ye döner ve zamanın Develi Müftüsü İzzet Efendi’den Mukaddimat-ı ulum tahsil eder.Ankara’da bulunduğu sırada Kerküklü Muhammed Efendi’nin talebesi Mehmet Efendi’den ders ve Enbiya-zade Mehmet Hilmi Efendi’den de tasavvuf icazetnamesi aldı.Esas ona çehre veren kişi İskilipli İbrahim Efendi ile on iki yıla varan dersler sonunda aldığı feyz ve icazet-namedir.
Bu yıllar içerisinde hazırlayacağı şiir ve diğer dini çalışmalarına zemin hazırlamıştır.1928 yılında Develi Ticaret ve Sanayi Odası Başkatibi olur ve ilk defa bir görevi  olur.Bu arada durmadan okumaktadır.Şüphesiz en haz aldığı sanatçıların başında şair M.Akif Ersoy gelir.
1933 yılında Diyanet Başkanlığı’nda memuriyete başlamış ve otuz bir yıla yakın hizmet vermiştir.
Askerliğini 1938 Dersim İsyanı’nın bastırılmasında yapmıştır.Askerlik dönüşü Kayseri’dir.Daha sonra eşini de alarak Ankara’ya gelmiştir.Burada ilk önce 1939’da Armağan adlı şiir kitabını yayımladı.Onun manevi iklime girmesinde şüphesiz büyük mürşid İskilipli İbrahim Ethem Efendi olmuştur.Bu Arkasından da manzum -nesir  birçok ölümsüz esere  imza atmıştır.

Manevi iklimde kendisi Borlu Kuddusi Baba’ın feyziyle Kadiri muhibbanı ve daha sonra da şeyhi olmuştur.Aynı zamanda Kuddusi baba’nın torunlarından biriyle de evlenmiştir.Kendisi Kadiri olmasına rağmen İskilipli İbrahim Efendi’nin öğretileri ile Nakşi-Kadiri öğretisini benimsemiştir. Yanılmıyorsam 1995 yılında kızının bağ evinde, üç saatlik  yaptığımız bir TV Programında bunların ayrıntılarını çok güzel vermişti.
Mustafa Asım Köksal’ın geniş bir halkası yoktu.Ancak kendi kendini yetiştirmiş nadir bir İslam alimidir.Yazdığı birbirinden değerli eserlerinde kaynak kitapları kullanması,bunları analiz etmesi ve bir senteze ulaşması bu çalışmaların başarılı olmasını sağlayan unsurlardır.Politikadan hep uzak durması fakat Allah-Peygamber-İnsan üçlüsü arasında bir bal arısı gibi gönülleri işleyen radyo sohbetleri,dikkat çeken hutbe ve yazıları ile İslamın güzelliklerini ve tarihini dünden alıp geleceğe taşımayı gaye edinen ilmi eserleri O’nun nasıl bir sağlam imana ve nasıl bir Allah aşıkı olduğunun belgeleridir. Mesela yazdığı on sekiz ciltlik İslam Tarihi adlı büyük eseri’nin 1983 yılında Pakistan’da yapılan Siret yarışmasında ödül alması bunun en büyük kanıtıdır.Bu mutlu ve onur verici ödülün O’nu nasıl heyecanlandırdığını yakinen bilenlerdenim. Bu elbette Mustafa Asım Köksal için övünülecek bir durum ise bu eser hakkında İslam Tarihçilerinin ve akademisyenler tarafından sessiz kalınması o kadar düşündürücüdür !
Mustafa Asim aynı zamanda bir Hz.Peygamber aşıkıdır. Hz.Peygamber’imizin  altmış üç yıllık hayatını anlatan siyeri “Peygamberimiz” adlı manzum eseri çok önemlidir.
İslam Tarihi yanında İslam düşmanı ünlü papaz Kaytani’nin eserini eleştiren “Reddiye”si de bir hassasiyet bakımından önemlidir. Son zamanlarda bu eser üzerinde yapılan eleştirilerde reddiyenin zayıf olduğu belirtilirse de eserin yazılış sebebi bile çok önemlidir.  
Bu büyük övüncümüz İslam alimi, mutasavvıf ve şairimiz Mustafa Asım Köksal 28.11.21998 tarihinde çok sevdiği Allah’ına ve onun Resulü Hz.Peygamber’e kavuştu.
Gerek örnek yaşayışı gerekse eserleri ile sonsuza kadar yaşayacaktır.Şüphesiz bu eserlerini notlarla yeniden yayına hazırlayan ve büyük bir azimle yayınlayan torunu Dr.Cüneyt Köksal da Hocamız adına önemli yadigardır.Bu eserleri okumada ve okutmada büyük faydalar vardır.
Ölüm yıldönümünde İslam hizmet karı hocamızı ve onun şahsında nice Develili gönül fatihlerini rahmetle ve hayırla anıyorum.

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
Share
1.279 Defa Okundu
#

SENDE YORUM YAZ

7+8 = ?