logo

Belediye Başkanımıza Açık Mektup

Sayın Başkanım,
Develi kültürü ile ilgili bazı düşüncelerimi sizinle paylaşmak istiyorum.
Develi Belediyesi bugüne kadar Develi’nin  günlük hayatına renk katan nice sosyal ve kültürel etkinlikleri gerçekleştirmiştir. Bu sayede Türkiye’nin birçok yerinde, üniversitelerde ve siyasi hayatta  nice  Develi sevdalısı elçiler oluşmuştur.Gezdiğimiz bir çok şehirlerin aydınlarıyla karşı karşıya geldiğimizde  yüzümüze karşı Develi’yi ve Develi insanlarını öven samimi ve duygulu sözler bunun anlamlı işaretleridir.Bu da az bir şey değildir ki bir çok ili de imrendirmektedir.
Bu sosyal ve kültürel çalışmalar, dünün maddî ve manevî değerlerini bugüne taşıması kadar bu değerlerin genişlemesine, yayılmasına etki ederler.Ayrıca bu çalışmalarla Develi’yi aydınlatan ve temsil kabiliyetleri yüksek şahsiyetlere de bir vefa borcu ödenmektedir.Hasılı marifet bu arada iltifatını da görmektedir.Vefa ve sorumluluk duygusu da bunu gerektirir.
Ayrıca Develi’yi ve Develi insanlarını ele alan eserlerle de hem kültürümüz  hem de Develi adı Türkiye’mize yayılmaktadır. Biz bugüne kadar gerek sosyal, gerek kültürel alandaki öncü çalışmaların bir çoğunu, bazen zayıf kalsa da Belediyemizden gördük.
Bu kültürel ve sosyal çalışmalar nelerdir?
1.1979 yılından beri süre gelen “Âşık Seyrânî Seminer Ve Şenlikleri” ile son 10 yıldır ilave edilen “Panayır”,
2.Kitap ve tanıtım yayınları,
3.Develi’yi, eski “Yeşil Everek” e kavuşturmak için yoğun ağaçlandırma çalışmaları,
4.Tarihî mekânların çevre düzenlemeleri, vd.
Bu konudaki çalışmaları değerlendirip, bir sorumluluk duyan biri olarak, uygulanabilir tekliflerimi arz etmek istiyorum.
1.Seyrânî Seminer ve Şenlikleri amacına ulaşmıştır.Develi Belediyesi, hem heykelini, hem de anıt mezarını yaptırmıştır. Bugün Seyrânî bütün bu çalışmalarla ders kitaplarına, ansiklopedilere lâyıkıyla girmiş, kişisel çalışmalar yapılmış ve üniversitelerde de hem yüksek lisans ve hem de doktora tezi olarak ele alınmaya başlamıştır.
Son on yıldır Panayır çalışmaları ile bu konunun tavsadığını görüyorum.Teklifim, çerçeveyi geniş tutarak şu olacaktır:”Uluslararası Âşık Seyrânî Sempozyumu” adıyla, ilki önümüzdeki yılda olmak üzere üç yılda bir toplantının plânı yapılamaz mı? Zira artık Seyrânî’nin adı Azerbeycan dahil yurt dışına taştı.Bu konunun günü geldi de çoktan geçti,bile.
2.Edebiyat alemimizin profesyonel sanatçılarından biri de Nevzat Üstün’dür.Gerek şiirleri, gerekse yazıları ve hikayeleriyle adını duyuran bu sanatçımıza “Nevzat Üstün Edebiyat Etkinlikleri”“ adıyla iki yılda bir programla, Nevzat Üstün’e bir vefa örneği gösterilemez mi? Bu sanatçımız hem çağının aynası, hem de farklı düşünen bir kalem ustasıdır.Bu konuda bir öncülük size ve ekibinize yakışmaz mı?
3.Dar bölge insanı öncelikle günlük menfaatına bakar.Bu da bir yere kadar doğrudur da.Fakat bu gerçek yanında Develi’de verimli çalışmalarıyla, teklifleriyle ve örnek yaşayışlarıyla  öncü ve örnek  insanlarımız vardır.Ülkemiz de kötüyü cezalandırmak kolaydır ama marifet iyiyi ödüllendirmektir.Bu bakımdan 2010 yılından geçerli olmak üzere, belirli konularda örnek teşkil eden insanlarımızı ödüllendirmek için “…….Yılı Verimli İnsanlarımız Ödül Töreni” düzenlenemez mi?
Bu sayede bilenle bilmeyen bir olur mu, misali geleneksel olarak yapılacak bu törenlerle; örnek davranışlara, hizmette yüz akı olan kişilere de bir vefa borcu ödenmiş olacaktır.Bu takdir edilen  insanlarımız başkalarına da örnek olacaktır.Her ne kadar küçük yerlerde birilerini ödüllendirmek bazı kıskançlıklara sebep olsa da  kötünün hiçbir zaman örnek olamayacağını,siz bizden daha iyi takdir edersiniz.
4.Develi’nin  bir zamanlar  adı “Yeşil Everek”’ti.Develi elde olmayan değişik sebepler ve değişik tercihler sebebiyle yeşili kovdu.Şimdilerde de bunun telafisi için olanca gücünü harcıyor ve bundan da her Develi’li olarak mutlu oluyoruz.
Ancak…Develi’nin kaybolmaya başlayan bir alanı da bağcılıktır.
Birçok il ve ilçelerimizde üzüm, kaysı, yoğurt, leblebi vb. yiyeceklerimiz üzerinde festivaller yapılmaktadır. Bu konuda da ilçelerimiz ve illerimiz adını duyurmaktadır. Bildiğim kadarıyla Develi’de ona yakın üzüm çeşidi vardır.Özellikle bunlardan karaburcu ve orun çeşitleri önemlidir.Bir dönem pekmez ve çeşitleri ile köfter,cevizli sucuk geçim kaynağı idi.”Develi’de Bağcılık Festivali” adında ödüllü bir organize başlatılsa, hem gerilemekte olan bağcılığımıza yeniden kan verilir ve Develi pekmezi, köfteri ile sucuk markalaşır.Cıvıklı gayretlerinizle markalaştı, kötü mü oldu?
Sayın başkanım,
.Bu tekliflerimizi her zaman kapısını açık tuttuğunuz makamınızda yüz yüze de arz edebilirdik. Fakat istedik ki konuya ilgi duyanlar da bu konuda haberdar olsunlar.Biliyoruz ki  Belediye bir güçtür.Sizin hizmet aşkınız da bunlara başarmaya yetecektir.Hoş !Belki bu tekliflerimizin hepsini sizler de düşünmektesiniz. Şayet bu açık mektubumuz sizinle birlikte sorumlu her kişiyi düşünmeye sevk eder, uygulanabilirse, sevincimiz ve mutluluğumuz sonsuz olacaktır.
Bu isteklerimiz sadece sizin sorumluluğunuz değil, her Develili için geçerlidir.Bu bir kadro işidir.Finans işidir.Ancak, bu konularda Belediyemiz zaten bazı harcamalarda bulunmaktadır.Bu harcamalar profesyonelce yapılacak çalışmalarda harcanabilir ve yankısı daha çok olur.Kadro  her zaman bulunabilir.Tensip edildiği takdirde teklifini sunduğum dört konu üzerine genişletilmiş yazılı raporumu da sunabilirim.
Sayın başkanım,
Bu mektubu okuyan bazı insanların müstehzi gülüşlerini de görür gibiyim. Hiç de önemli değil!Kervan azimli ve öncü insanların nezaretinde her halukarda yürür.Fikir üretmek kolay değildir.Bizimki daha iyiyi ve daha güzeli yakalamak suretiyle Develi’ye samimi hizmet duygusudur.
Selâm ve saygılarımla.
Not: Cumhuriyetimizin kuruluşunun 86.Yıldönümü için hazırlamakta olduğumuz “Develi’ye Mührünü Vuran İnsanlarımız” adlı Çağdaş Develi Gazetesi’nin bir kültür hizmeti olan albümünü bekleyiniz

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
Share
1.069 Defa Okundu
#

SENDE YORUM YAZ

7+10 = ?