logo

1867 Nüfus Sayımında Sicil-i Nüfus Defterine göre Kopçullu Mahallesi’ndeki Aileler

Yazımıza konu olan Sicil-i Nüfus Defteri Develi Nüfus Müdürlüğü Arşivindedir. Aşağıda belirttiğimiz aileler bu defterden çıkarılmıştır.İlginç bir de hikayesi vardır.
Bugünkü idarî yapılanmamız Tanzimat döneminin önemli bir devlet adamı olan Ali Paşa’nın getirdiği bir sistemdir. Osmanlı Devleti, devletten imparatorluğa geçerken idarî sistem Eyalet-Sancak- Nahiye-Köy olarak yapılanmıştı. Ali Paşa 1967’de Vilayet Nizam-nâmesi adı altında bir kanun çıkardı.Bu sisteme göre İmparatorluk İl-Kaza-Nahiye ve Köy olarak belirlendi.Yani bugünkü idarî sistem.
Peki ! Bu sistem nasıl oturtulacaktı? Nüfuslarına göre. Burada beldelerin nüfus sayısı esas alınmıştır.Şimdilerde nüfus azlığı sebebiyle birçok belediyeler nasıl köy haline getiriliyorsa,o zaman da nüfus önemsenmiştir.Herhalde tüm imparatorlukta olduğu gibi Develide’de aynı yıl yani 1867’de nüfus sayımı yapılmıştır.Merkez nüfus on binin üzerindedir.Bu sayıma göre Develi Kayseri’ye bağlı ikinci sınıf bir kaza olmuştur.
Bu nüfus sayımında emin insanlar görev almış ve sadece erkekler sayılmıştır.Özellikleri belirtilirken,meslekleri,boyları ve yüz hatları ele alınmıştır.Meselâ :Amele,kır bıyık,uzun…gibi.Veya, mülazım, topsakal, yek çeşm (tek gözlü),orta …gibi..
Bu sayım mahalle mahalle yapılmıştır. Türkler, Ermeniler ve Türk Ortodokslar /Rumlar için ayrı ayrı defterler tutulmuştur. Bu sayımın yapıldığında Köstere/ Tomarza Develi’ye bağlıdır. Bir hayli de köyü vardır. Develi merkez ve köyler hep bu sayıma tutulmuş ve on yedi iri ve büyük defterlerde tutulmuştur. Biz bu defterleri Aşık Seyrânî’nin hayatını araştırırken haberdar olmuştuk. Bu yıllarda âşığımız hayatta olmasına rağmen ne kendi ne de ailesi hakkında bilgi edinememiştik.Bir rivayet Şahmeliklidir,duyumu almıştık.Şahmelik köyü’ne ait kayıdı da incelememize rağmen yine bir bilgi edinememiştik.Belki bizde bir usul hatası da vardı.Bu defterler Develi sosyal tarihi için bulunmaz bir hazinedir.Yeniden gözden geçirmek gerekecektir.
Biz bu defterlerden, kendi doğum yerim olan ve geçmişimi araştırmak için Kopçulu Mahallesi’ni ele aldık. Daha önceki yazılarımızda bu mahalleye  Kopçu Köyü’nden geldikleri için, mahalleye bu adın verildiğini belirtmiştik.
Mahalledeki adlara baktığımızda bugün Everek kısmındaki nice şöhretli ailerin Kopçulu mahallesi’nden inme olduklarını görürüz.Bunlardan bir kısmı Fenese’ye, bir kısmı Aşağı Everek’e, bazıları da Reşadiye’ye yerleşmişlerdir.
Yine buradaki bilgilere bakarak dünden bugüne ailelerin geçirdiği sosyal değişimleri de görebiliriz. Koskoca mahallede dört tüccar,bir bakkal,iki çoban, dört imam,iki mumcu,bir müderris,iki medrese öğrencisi,iki bostancı,iki çoban,bir hasırcı mevcut.Geride kalanlar ise amele.Eğitim bakımından ve iktisaden nasıl geride bir topluluk olduğumuz ortadadır.
İnanıyorum ki bu isimleri görenler bir yerde aile köklerine de ineceklerdir.Tespit ettiğimiz107 isim şunlardır:
1.Müderrisoğlu   Hafız
2.Karavelioğlu     
3.Muradoğlu     Amele
4.Cüregenlioğlu    
5.Sagir Yusufoğlu  Amele
6.Tabaroğlu Yusuf  Amele
7.Köprülü Yusufoğlu
8.Sakızlıoğlu
9.Kız Alioğlu
10.Hacı Mehmetoğlu
11.Müderris İsak Efendioğlu
12.Kasımoğlu  Amele
13.Boduroğlu  Amele
14.Çiçekoğlu  Amele
15.Kulalioğlu  Amele
16.Kurukafaoğlu Amele
17.Körlükoğlu  Amele
18.Ali Osman Efendioğlu
19.Çolakoğlu  Amele
20.Rızaoğlu  Amele
21.Kirkitoğlu Amele
22.Köşkeroğlu Tüccar
23.Fatikoğlu Amele
24.Kozanlıoğlu Amele
25.Hacı Mehmetoğlu Amele
26.Deliömeroğlu
27.Kara Mehmetoğlu
28 .Katipoğlu
29.Abbasoğlu Ahmet bin Hasan
30.Hacı Hafızoğlu Tüccar
31.Emir Mahmutoğlu Bakkal
32.Bozbeyoğlu Bostancı
33.Hacı Ahmetoğlu
34.Ahmet Beşiroğlu
36.Alikeşoğlu
37.Sareoğlu İmam
38.Kavasoğlu Bostancı
39.Zeybekoğlu Amele
40.Aydınoğlu Amele
41.Karabıçakoğlu Amele
42.Kasrakebelioğlu Bostancı
43.Kel Alioğlu
44.Küçük Mehmetoğlu Amele
45.Körünoğlu Çoban

46.Kilercioğlu Çoban
47.Kulağıbüyükoğlu
48.Tayyaroğlu Haftacı
49.Şabanoğlu Haftacı
50.Mehmet kahyaoğlu Talebe
51.Emin Efendioğlu
52.Lali Mehmet Efendioğlu
53.Şeyh Şabanlıoğlu
54.Şuayıpoğlu İmam Hafız İmam
55.Hacı Mahmutoğlu
56.Hacı Cafer bin Salih
57.Kulakoğlu Tüccar
58. Ağcaoğlu Tüccar
59.Alikişioğlu
60.Sarı Fuatoğlu Amele
61.Çizmelioğlu Amele
62. Kulbaklıoğlu Amele
63.Pancaroğlu Amele
64.Arap Alileroğlu
65.Karahasanoğlu
66.Alemdaroğlu
67.Avşaroğlu Amele
68.Bekar Hasanoğlu
69.Kerimoğlu
70.Çekiçoğlu Amele
71.Dağlı Musaoğlu Mumcu İmam
72.Çekiçoğlu Amele
73.Mavioğlu Amele
74.Sarı Alioğlu
75.Dandikoğlu Amele
76.Kara Hamdioğlu Amele
77.Fedaioğlu
78.Hocaoğlu
79.Alemdaroğlu
80.Kuyucak…..oğlu
81.Hocakaonmazoğlu
82.Alemdaroğlu
82.Bakkaloğlu
83.Kara Feritoğlu
84.Deliömeroğlu Haftacı
85.Caferoğlu Koyuncu
86.Hacı Hamdioğlu
87.Keklikoğlu

46.Kilercioğlu Çoban
47.Kulağıbüyükoğlu
48.Tayyaroğlu Haftacı
49.Şabanoğlu Haftacı
50.Mehmet kahyaoğlu Talebe
51.Emin Efendioğlu
52.Lali Mehmet Efendioğlu
53.Şeyh Şabanlıoğlu
54.Şuayıpoğlu İmam Hafız İmam
55.Hacı Mahmutoğlu
56.Hacı Cafer bin Salih
57.Kulakoğlu Tüccar
58. Ağcaoğlu Tüccar
59.Alikişioğlu
60.Sarı Fuatoğlu Amele
61.Çizmelioğlu Amele
62. Kulbaklıoğlu Amele
63.Pancaroğlu Amele
64.Arap Alileroğlu
65.Karahasanoğlu
66.Alemdaroğlu
67.Avşaroğlu Amele
68.Bekar Hasanoğlu
69.Kerimoğlu
70.Çekiçoğlu Amele
71.Dağlı Musaoğlu Mumcu İmam
72.Çekiçoğlu Amele
73.Mavioğlu Amele
74.Sarı Alioğlu
75.Dandikoğlu Amele
76.Kara Hamdioğlu Amele
77.Fedaioğlu
78.Hocaoğlu
79.Alemdaroğlu
80.Kuyucak…..oğlu
81.Hocakaonmazoğlu
82.Alemdaroğlu
82.Bakkaloğlu
83.Kara Feritoğlu
84.Deliömeroğlu Haftacı
85.Caferoğlu Koyuncu
86.Hacı Hamdioğlu
87.Keklikoğlu
46.Kilercioğlu Çoban
47.Kulağıbüyükoğlu
48.Tayyaroğlu Haftacı
49.Şabanoğlu Haftacı
50.Mehmet kahyaoğlu Talebe
51.Emin Efendioğlu
52.Lali Mehmet Efendioğlu
53.Şeyh Şabanlıoğlu
54.Şuayıpoğlu İmam Hafız İmam
55.Hacı Mahmutoğlu
56.Hacı Cafer bin Salih
57.Kulakoğlu Tüccar
58. Ağcaoğlu Tüccar
59.Alikişioğlu
60.Sarı Fuatoğlu Amele
61.Çizmelioğlu Amele
62. Kulbaklıoğlu Amele
63.Pancaroğlu Amele
64.Arap Alileroğlu
65.Karahasanoğlu
66.Alemdaroğlu
67.Avşaroğlu Amele
68.Bekar Hasanoğlu
69.Kerimoğlu
70.Çekiçoğlu Amele
71.Dağlı Musaoğlu Mumcu İmam
72.Çekiçoğlu Amele
73.Mavioğlu Amele
74.Sarı Alioğlu
75.Dandikoğlu Amele
76.Kara Hamdioğlu Amele
77.Fedaioğlu
78.Hocaoğlu
79.Alemdaroğlu
80.Kuyucak…..oğlu
81.Hocakaonmazoğlu
82.Alemdaroğlu
82.Bakkaloğlu
83.Kara Feritoğlu
84.Deliömeroğlu Haftacı
85.Caferoğlu Koyuncu
86.Hacı Hamdioğlu
87.Keklikoğlu
88.Emir Alioğlu Amele
89.Hafız Haliloğlu Mumcu
90.Çobanoğlu Amele
91.Selamoğlu Amele
92.Toğluoğlu
93.Kocakahyaoğlu Amele
94.Dağlıoğlu Mumcu-İmam
95.Hasan Hafızoğlu-İmam
96.Hüseyin Efendioğlu İmam
97.Dokuz Alioğlu
98.Şuayiboğlu
99.Öksütlü Kör Alioğlu
100.Kıtoğlu Ali
101.Çekiçoğlu İmam
102.Hafız Halil Efendioğlu Mülazım
103.Muratoğlu
104.Kulağıbüyükoğlu
105.Cücünlüoğlu
106.Sarıkızlıoğlu
107.Deli Mustafaoğlu Hasırcı

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
Share
2.307 Defa Okundu
#

SENDE YORUM YAZ

7+7 = ?