logo

TÜRKİYE İSTATİSTİK GÜNÜ

Bilgi çağı kavramının oluşmasında istatistiğin rolü dikkate değerdir. Çünkü her türlü ulusal ve uluslararası, sosyal, ekonomik ve diğer gelişme hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedeflerin başarıya ulaşması, güncel ve güvenilir istatistiksel çalışmalara dayandırılmasına bağlıdır.
Yeni kurulan Cumhuriyetin önemli devlet kurumlarından olan ve bugünkü adıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ismiyle faaliyet gösteren Devlet İstatistik Enstitüsü 25 Nisan 1962 tarihinde kurulmuştur. Bundan dolayı her 25 Nisan günü “Türkiye İstatistik Günü” olarak kutlanmaktadır.
Cumhuriyet döneminde kurulan her kurum gibi İstatistik Kurumu’nun tarihçesi de Osmanlı dönemine dayanmaktadır. Bunun nedeni de 19. Yüzyılın ikinci yarısında Islahat Fermanı ile başlayan Batılaşma ve modernleşme hareketlerinin Cumhuriyet ile birlikte kurumsallaşması ve yenilenmesidir. Osmanlı Devletinde 1831 yılında ilk nüfus sayımı ile istatistik gerçekleştirilmiştir.
Kurum, 1891 yılında Osmanlı döneminde “Merkezi İstatistik Encümeni” olarak faaliyete başlamıştır. Cumhuriyet yıllarına kadar bu isimle faaliyet yürütmüş olup, “Merkezi İstatistik Daire” adıyla 26 Şubat 1926 tarihinde yeniden düzenlenmiştir.
1930 yılında ise birimin görevleri tamamen düzenlenerek “İstatistik Umum Müdürlüğü” ismiyle hizmet vermiştir. Görevinde bir değişiklik yapılmadan 25 Nisan 1962 tarihinde “Devlet İstatistik Enstitüsü” (DİE) adını almıştır. İsmindeki son değişiklik ise 18 Kasım 2005 tarihinde “Türkiye İstatistik Kurumu” (TÜİK) olarak yapılmıştır. Kurum, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak çalışmaktadır.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) temel görevi, ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda, veri ve bilgilerin derlenmesi, gerekli istatistiklerin üretilmesini, yayımlanmasını ve dağıtımını yapmaktır. Genel nüfus sayımı, genel tarım sayımı, genel sanayi veya işyerleri sayımı, milli gelir tahminleri, tüketici fiyat endeksi ve üretici fiyatları endeksi ve enflasyon hesabı kurumun temel görevleri arasındadır.
TÜİK, ayrıca ülkenin demografi, sosyal, ekonomi, kültür, çevre, bilim ve teknoloji alanlarında ihtiyaç duyulan her istatistiği derleme, değerlendirme, analiz etme ve yayımlamak da görevleri arasındadır. TÜİK, bu sonuçları ve bilimselliği açıklamakla da yükümlüdür.
Merkezi Ankara’da bulunan kurumun, Türkiye genelinde 26 adet Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır. TÜİK, bireylerden, hanelerden, işyerlerinden araştırmalar ve sayımlar yoluyla veri toplamaktadır. Topladığı ham verileri analiz etmekte ve istatistiki bilgi haline dönüştürmektedir. Bu istatistiki bilgiler, toplumun her kesiminde karar alma aşamalarında güvenilir yol göstericilerdir.
TÜİK, Türkiye’de sayılan ve hesaplanabilen bütün her şeyin istatistiğini tutmakla görevlidir. Yaptığı istatistikler ile kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve bu bilgiler ışığında planların yapılmasına yardım etmektir. Halkın yaşayışına ait tüm verilerin istatistik bilimi çevresinde ölçülerek anlamlı sonuçları ülke yönetimine yön vermesini amaçlamaktadır.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de güncel ve güvenilir bilgiye ihtiyaç duyulmakta ve bu ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bir ülkenin gelişmesine yönelik doğru politikaların belirlenmesi için en önemli unsurlardan biri, en doğru ve zamanlı bilgiye sahip olmaktır.
Zaman zaman eleştirilse de TÜİK, geçmişi anlamanın, bugünü yönetmenin ve geleceği planlamanın anahtarıdır.

Share
8.238 Defa Okundu
#

SENDE YORUM YAZ

1+5 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • Menderes Sevdalısı Develililer

  29 Mayıs 2020 Köşe Yazarları

  1960 yılında Develi’nin ileri gelenleri Ankara’ya ihtilal öncesi bir heyetle Başbakan Merhum Adnan Menderes’in huzuruna İl olma taleplerini iletmek için çıkmışlar. İşte ihtilalden yirmi gün önce resmedilen bu fotoğrafın hikâyesi. Başbakan Merhum Adnan Menderes ve Develi’nin önde gelen insanları bu fotoğrafta yer almış. Kimler yok ki. 1960 yılı Mayıs ayının ilk günleri, orijinali bende muhafaza edilen bir fotoğraf. Merhum Av. Esat Cebeci ağabeyimin fotoğraf arşivinden bana ağabeyimin sağlığında verilmiştir. Menderes sevdalısı Develilerden vefa...
 • DÜNYA SİGARASIZLIK GÜNÜ

  29 Mayıs 2020 Köşe Yazarları

  Her yıl dünya genelinde milyonlarca kişinin ölümüne neden olan tütün kullanımının, küresel olarak sağlık üzerine etkilerine dikkat çekilmesi amacıyla Dünya Sağlık Örgütü, 1987 yılından bu yana 31 Mayıs tarihinde “Dünya Sigarasızlık (Tütünsüz) Günü” kutlama ve etkinlikleri yapılmaktadır. Bu günün kutlanmasındaki temel amaç, tütün tüketimini azaltmak, sigarayı bırakmak, bırakma iradesini ortaya koymak, özellikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere tütün tüketimine başlamayı önlemek ve başkasının tükettiği sigara dumanından dolayı pasif etkilen...
 • DEVELİ’DE RESİM-II

  29 Mayıs 2020 Köşe Yazarları

  Gerek Anadolu’daki ve İstanbul’daki tarihî okullarımızın duvarlarında okulumuzun bu kültür hazineleri genelde okullarımızın resim öğretmenleri tarafından yapılmıştır. Öğretmen olarak ilk görev yerim Kayseri Lisesi’dir. Okulun ana binası II.Sultan Abdulhamid döneminde Anadolu’da yaptırılan tahminen 60 (?) kadar İdadi / Liselerden biridir. Binaların içerisinde öyle binalar vardır ki haşmeti ve yapısının estetik değerleri her öğrencisini psikolojik olarak etkiler. Kayseri Lisesi de böyle liselerden biridir. Okula ilk girdiğimde binanın fark...
 • AZİZ MAHMUT HÜDAYİ HAZRETLERİ

  22 Mayıs 2020 Köşe Yazarları

  “Sağlığında bizi, vefatımızdan sonra kabrimizi ziyaret edenler ve türbemizin önünden geçtiğinde FATİHA okuyanlar bizimdir. Bizi sevenler denizde boğulmasın ahir ömürlerinde fakirlik çekmesin, imanlarını kurtarmadıkça göçmesin.” Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri: 1541 yılında Şereflikoçhisar'da da doğdu. Çocukluğu Sivrihisar'da geçti. Medrese eğitimini İstanbul'da tamamladı. Edirne, Mısır, Şam, ve Bursa'da kadılık ve müderrislik Yaptı. Bursa'daki Muhyiddin Uftade Hazretlerinin müridi ve halifesi oldu. 1628 yılında Üsküdar'da 92 yaşında vefat etmiş,...