logo

Tarikat Şeyhlerine Mürşid-i Kamil Denir

Değerli Okurlar!
Tarikatlar gerçek anlamda VI / XII. Asırda ortaya çıkmaya başladı.Tarikatların başında bulunan zatlara “mürşid-i kâmil” denirdi.
Yani Müslümanları manevi yönden irşat eden, yeteneğini geliştirmek için onu ahlaki ve manevi yönden irşad etmek üzere Allah rızası için gayret gösteren ilim, irfan sahibi kimse demektir. Zamanla bu sahada belli bir birikim meydana gelmiştir.
Tarikat Şeyhleri Hz. Peygamberin(s.a.v) “Fakirliğimle iftihar ediyorum” hadisini bir düstur olarak benimserler ve yaşamlarını buna göre şekillendirirlerdi. Zenginliği bir düstur olarak benimserlerdi. “Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir “ diyen Hz. Peygamber’e gönülden uyarlardı. Üç şeyi sürekli prensip edinirlerdi: Birincisi açlık ve susuzluk, İkincisi uykusuzluk, üçüncüsü “Zikr-i Hafî” yani gönülden ve gizli zikir. Bu üçünü beraberce yapanlar hak varlığında yok olacaklarına inanırlardı. Meydanlarda, salonlarda, mescitlerde bağıra çağıra, ayakta zikirlerini yaparak riyaya düşmezlerdi. Her fırsatta ümmetine yardımlaşmayı, infakı tavsiye eden, infak etmekten bazı geceler aç yatan peygamberimizi ve sahabelerini örnek alırlardı.
“İslam Peygamberinin bütün yaşamını mütevazı ve yoksul bir şekilde geçirdiği için bizim de o yolda gitmemiz, varlıklı olma bataklığına düşmemiz gerekir, sünnet ehline yakışan da budur derlerdi”. “Sünnet ehline varlıklı olma, zengin olma yaraşmaz” derlerdi. Allah’tan başka her şeyden vaz geçip gönüllerini hakikat yolundan ayırmazlardı. “Mahşer günü, ne mal, ne de oğullar fayda etmez. Ancak Allah’a temiz bir kalp (kalb-i selîm) ile gelenler fayda görür”(Şuarâ / 26: 88-89) ayetinin hükmünce yaşarlardı. Hakikat yolundan sapıp gaye ve maksatları bir eli yağda bir eli balda olacak şekilde saraylarda ve köşklerde yaşamazlardı. “Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyiniz,” (Zümer/ 59: 53) Ayetine gönülden inanıp; “bu dünyada nasip olmasa ahirette nasip olur”, deyip korku ve ümit içinde itâat ve ibâdetle meşgul olurlardı. İlle de bu dünyada nasip olsun diye ellerini gök kubbeye kaldırıp seslerini de yükselterek ısrarla dualarının kabulünü istemezlerdi.
Tarikat şeyhleri derin bir manevi inanış, yüksek bir ruh terbiyesi, olgunluk, aşk ve coşkunluk içinde yaşar; donmuş, kalıplaşmış, yanlışlıklara, fenalıklara saplanıp kalmazlardı. Onlar çoklukla bilgin kişilerdi. Arapça, Farsça bilir ve çağlarının hemen bütün bilimleri ile uğraşırlardı. Nice derin felsefi konuları, okumamış kitleye bile rahat dille anlatırlardı. Günümüzün bazı şeyhlerinin söylediği gibi, bilgi şeytanda da var diyerek bilgiye düşman olmazlar, cehalete sahip çıkmazlardı. Tabi ki şeyh cahil olunca müritleri de cahil olur. Cehalet ise aydınlığın zıddıdır, karanlığın kardeşidir. Karanlıkta yaşayan insan bayağı, basit, tembel, kirli, çirkin ve pasaklı olarak yaşar; bir Müslüman’a yakışmayacak vasıfta ömrü geçer gider. Hal bu ki bilgi riyadan, gösterişten uzak olmayı, hal ehli olmayı, irfan ehli olmayı gerekli kılar. Gösteriş ve keramet taslayıcılığıyla halkın gözünü boyayarak kâr peşine düşmekten alı koyar. Aksine fedakârlığı, kanaatkârlığı, cömertliği telkin eder. Bulunduğu mevkii kazanç yolu, geçim yolu, makam ve mevki yolu olarak görmeyi şiddetle kınar. Bilgi gönülleri onarır, gururu, kibri okşayıcı söz ve davranışlardan uzak durmayı telkin eder.
(Devam Edecek)

Share
832 Defa Okundu
#

SENDE YORUM YAZ

5+4 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • DEVELİ MEZARLIKLARI

  18 Eylül 2020 Köşe Yazarları

  Develi Mezarlıklarını, tarihi Develi köy mezarlıkları da başta olmak üzere (Ayşepınar, Çomaklı, Fraktın, Havadan, İncesu, Köseler, Madazı, Pungu, Soysallı, Sindelhöyük, Zile vs) dahil olmak üzere gezmediğim yer çok azdır. Ama o kadar arzu etmeme rağmen maalesef inceleyemediğim yerler de var. Mesela Karacaören, Kızık, Öksüt, Satı vs gibi. Mezartaşları bir köy tarihi ve bulundukları mekan için çok önemli yazılı belgelerdir. Tıpkı ibadethane olmaları ayrı bir konu ama kitabeli camiler de aynı konuda aydınlatıcı belge sunarlar.! Yeter ki dikkatli ...
 • DÜNYA TEMİZLİK GÜNÜ

  18 Eylül 2020 Köşe Yazarları

  Toplum olarak ortak paylaştığımız yaşam alanlarının temiz tutulması bir vatandaşlık görevidir. Toplum içerisinde bulunan toplum bilinci ve sorumluluk duygusu kişinin ilk önce kendisine saygı duyması ile başlar. Yaşamsal alanların korunması, doğaya, yeşile sahip çıkılması ve çevre temizliğinin önemi herkesin ortak sorumluluğudur. Temiz bir çevre, insan sağlığı ve refahı için temel niteliktedir. Çevre Temizliği, günümüzde dünyanın en önemli sorunları arasındadır. Bütün bunların temel amacı, insanları çevre temizliği konusunda bilinçlendirmektedi...
 • DÜNYA AVCILAR GÜNÜ

  11 Eylül 2020 Köşe Yazarları

  Merkez Av Komisyonunca, avına izin verilen yaban hayvanı türlerini, doğal denge içerisindeki yapıyı bozmadan, tespit edilen zaman ve miktarlar ile belirlenen esas ve usullerle, canlı veya cansız ele geçirmeye çalışmaya Avcılık, bunu yapan kişiye de Avcı denilmektedir. İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana besin arama ve karnını doyurma zorunluluğunu duymuştur. Mağara dönemi insanları beslenmek, giyecek sağlamak ve kendilerini korumak için avlanmak zorunda kalmışlardır. Bir yandan bitki kökleri toplayıp toprağı işlerken diğer yandan av aletlerind...
 • YAZARLARIMIZIN YAZILARINI OKURKEN

  11 Eylül 2020 Köşe Yazarları

  Çağdaş Develi Gazetesi’ nin yayınlandığı 2003 yılından beri elimizden geldiğince haftalık bir değişik konulu yazı yetiştirmeye çalışırım. Bu yazıların hepsi Develi ile ilgili tarih, sosyal, kültürel, siyasî, edebiyat vb konulardadır. İnşallah, bu yazılar bir plan dahilinde yazılmıştı; kitaplaştırıldığında inanıyorum ki Develi kültürü ve medeniyeti adına değerli çalışmalar olduğunu hepimiz göreceğiz. Zira bu yazıların çoğu tabir yerindeyse iğne ile kuyu kazmak kabilinde yazılmıştır. Çünkü küçük yerlerde bilgi toplamak o kadar zahmetlidir. Fotoğr...