logo

TARİKAT NEDİR?

İslam medeniyeti tarihinde pek çok farklı dinî, sosyal, kültürel yapılar doğmuştur.
Bunlardan bazıları tarihi süreç içinde kaybolup gitmişler bir kısmı da halen varlıklarını sürdürmektedir. İşte bunlardan biri de tarikatlardır.
Tarikatlar Anadolu’da olduğu gibi İslam dünyasının pek çok yerinde halen varlıklarını devam ettirmektedirler. Son günlerde ülkemizin gündeminden düşmeyen tarikat – şeyh münazaraları bu kurumun ne kadar zedelendiğini göstermektedir.
Bu yazımızda ve gelecek yazılarımızda siz değerli okurlarıma tarikat ve tarikat şeyh ilişkileri üzerinde durmak istiyorum.
Tarikat Nedir?
Tarikat sözlükte nefsin dünyevî isteklerini önleyerek onu bir üstadın rehberliğinde terbiye ederek Allah’ın rızasını kazanma yolunda gayret etmektir.
Hicri 6. (M.12) yüzyıldan başlayarak çok sayıda tarikat kurulmuş ve bunlar şubelere, kollara ayrılarak bütün İslam dünyasına yayılmış ve günümüze kadar gelmişlerdir. Tarikatta İç temizliğine, gönül rahatlığına ulaşmak, kurtuluşa kavuşmak için Allah’ı çok “zikir” etmek gerekir.
Ünlü mutasavvıf Cüneyd-i Bağdâdî (ö.297/909) tarikatı şöyle tanımlar: “Tarikat, insanın her türlü kötü huydan kurtulup güzel bir ahlâka sahip olarak yaşamasıdır.”
İbn Âbidin tarikatı, “Reddu’l Muhtâr” adlı ünlü eserinde şöyle tanımlar: “Tarîkat, mesafeleri aşıp makamlara yükselmek için girilen bir yoldur. Allah’a giden yolun dışı ve içi vardır. Dışı şeriat içi hakikattir. Şeriatta hakikatte sütte yağ gibidir, sütü çalkalamadan yağı alınamaz. Ama her ikisinin de amacı Allah’a gereği gibi kulluk etmektir.”
Ünlü mutasavvıf Sühreverdî ise “Avârifu’l-Maârif” adlı kitabında tarikatı, “dinin kural ve temellerine uygun olarak yaşamayı amaç edinen bir yol olarak tarif eder. Yani günah işlemeye vasıta olan maddi ve manevi güçlerden arınmak ve yerini sevaba vesile olanların alması için çalışmaktır”.
Bu tariflerden şu sonucu çıkarıyoruz: Tarikat İnsanın kötülüklerden kalbini koruması için Allah’ı görüyormuş gibi nefsini kontrol altında bulundurması ve ibadet etme alışkanlığını kazanması için girdiği manevi bir yoldur.
Bu yolda şeyh – mürit ilişkisi vardır. Şeyh öğretmen, müritse öğrencidir. Öğretmen ilim irfan sahibi, hak ve hakikat ehlidir. Şeriat ilmini, tasavvuf ilmini ve insanları manevî hastalıklardan kurtarmak için psikoloji ilmini bilen bir ruh hekimi ve bir eğitici /mürşittir.
Öğrencisini sürekli bilgi ile görgü ile irfan ile sevgi ile tanıştırır. Hak varlığında yok olmayı öğretir. Böyle bir Müslüman örnek bir mümin olduğu için de toplumda tarikat ehli diye anılır.
Onun için bazı insanlar bir tarikata girerek dinini mürşidi kâmilden öğrenmeye çalışırdı.
(Devam Edecek)

Share
854 Defa Okundu
#

SENDE YORUM YAZ

1+9 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • DEVELİ MEZARLIKLARI

  18 Eylül 2020 Köşe Yazarları

  Develi Mezarlıklarını, tarihi Develi köy mezarlıkları da başta olmak üzere (Ayşepınar, Çomaklı, Fraktın, Havadan, İncesu, Köseler, Madazı, Pungu, Soysallı, Sindelhöyük, Zile vs) dahil olmak üzere gezmediğim yer çok azdır. Ama o kadar arzu etmeme rağmen maalesef inceleyemediğim yerler de var. Mesela Karacaören, Kızık, Öksüt, Satı vs gibi. Mezartaşları bir köy tarihi ve bulundukları mekan için çok önemli yazılı belgelerdir. Tıpkı ibadethane olmaları ayrı bir konu ama kitabeli camiler de aynı konuda aydınlatıcı belge sunarlar.! Yeter ki dikkatli ...
 • DÜNYA TEMİZLİK GÜNÜ

  18 Eylül 2020 Köşe Yazarları

  Toplum olarak ortak paylaştığımız yaşam alanlarının temiz tutulması bir vatandaşlık görevidir. Toplum içerisinde bulunan toplum bilinci ve sorumluluk duygusu kişinin ilk önce kendisine saygı duyması ile başlar. Yaşamsal alanların korunması, doğaya, yeşile sahip çıkılması ve çevre temizliğinin önemi herkesin ortak sorumluluğudur. Temiz bir çevre, insan sağlığı ve refahı için temel niteliktedir. Çevre Temizliği, günümüzde dünyanın en önemli sorunları arasındadır. Bütün bunların temel amacı, insanları çevre temizliği konusunda bilinçlendirmektedi...
 • DÜNYA AVCILAR GÜNÜ

  11 Eylül 2020 Köşe Yazarları

  Merkez Av Komisyonunca, avına izin verilen yaban hayvanı türlerini, doğal denge içerisindeki yapıyı bozmadan, tespit edilen zaman ve miktarlar ile belirlenen esas ve usullerle, canlı veya cansız ele geçirmeye çalışmaya Avcılık, bunu yapan kişiye de Avcı denilmektedir. İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana besin arama ve karnını doyurma zorunluluğunu duymuştur. Mağara dönemi insanları beslenmek, giyecek sağlamak ve kendilerini korumak için avlanmak zorunda kalmışlardır. Bir yandan bitki kökleri toplayıp toprağı işlerken diğer yandan av aletlerind...
 • YAZARLARIMIZIN YAZILARINI OKURKEN

  11 Eylül 2020 Köşe Yazarları

  Çağdaş Develi Gazetesi’ nin yayınlandığı 2003 yılından beri elimizden geldiğince haftalık bir değişik konulu yazı yetiştirmeye çalışırım. Bu yazıların hepsi Develi ile ilgili tarih, sosyal, kültürel, siyasî, edebiyat vb konulardadır. İnşallah, bu yazılar bir plan dahilinde yazılmıştı; kitaplaştırıldığında inanıyorum ki Develi kültürü ve medeniyeti adına değerli çalışmalar olduğunu hepimiz göreceğiz. Zira bu yazıların çoğu tabir yerindeyse iğne ile kuyu kazmak kabilinde yazılmıştır. Çünkü küçük yerlerde bilgi toplamak o kadar zahmetlidir. Fotoğr...