logo

TARİH İÇİNDE SÜRGÜN YERİ DEVELİ

Gabadonya adından Develi adına geçişin şüphesiz ne büyük hikayeleri vardır. Aşağı yukarı Develi obası XI.Asırda buralarda gözükür ve yıllar içerisinde bölgedeki Süryaniler ve Rumlar buralardan çekildikten sonra burası Develi adını alır.
Van bölgesinden M.Ö.990- 1005 tarihleri arasında Bizanslılar tarafından sürgün edilen Everaklı Ermeniler bu bölgeye gelmişler ve Everek adını vermişlerdir.1960 yılına kadar burada Türklerle beraber yaşamışlardır.
Türk obalarının buraya gelip buraları yurt edinmesi üzerine burası özellikle Selçuklular döneminde çok önemli bir mekan olmuştur. Romalılardan kalan Zengibar / Kara kale’sinin eteğinde son derece korunaklı, mamur ve önemli bir yer olarak tarih kitaplarında yerini alıştır. Beylikler döneminde 1474 yılına kadar Karamanoğulları tarafını tutmuşlardır. Şüphesiz 1474 yılından beri de Osmanlılar dönemini yaşamıştır. Halen de Türkiye Cumhuriyetinin tarihi bir derinliği olan önemli bir mahallimizdir.
Bu uzun geçmişi içerisinde çok önemli sürgün ve liderler çekişmesi sonucu idamlar ve aşiret kavgaları olmuştur .Bunlardan bazıları şunlardır:
İlki Selçuklular zamanındadır.
Selçuklu sultanı Gıyaseddin Keyhüsrev ‘in ölümü üzerine büyük oğlu İzzettin Keykavus ile Alaaddin Keykubat arasında saltanat kavgaları başlamıştı. Sultan İzzettin Keykavus ile Kılıçaslan savaştılar ve Kılıç Aslan bu savaşta yenildi.Kılıçaslan kardeşi tarafından esir muamelesi görmedi, tam aksine saygı gördü.Fakat sonunda bu savaş uzun zaman devam etti.
Bir ara Develi Subaşısı Samsameddinoğlu Nusrettin Kaymaz ve Kayseri subaşısı Samsameddin Kılıçarslan tarafını tuttular.Kılıç Aslan kılık değiştirerek adamları ile beraber Aksarayı geçip ,Hoca Mesud Kervan sarayı,Ürgüp Yolu ile Develi’ye geldiler .Subaşılar hükümdarı desteklediler ve onu tahta çıkardılar.1253.
Bu arada Sultan İzzeddin bunu kabul etmedi.Beylerbeyi Yutaş’ı Kayseri’ye gönderdi. Amaç iki kardeş arasındaki anlaşmazlığı sulha çevirmekti. Başaramadı ve elleri bağlanarak Öksüt Köyü mağaralarından birine hapsedildi.
Sonuçta Kılıç Arslan kardeşi Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından mağlup edildi. Kılıçarslan Sis’e doğru giderken yolda karşılaştığı yerde Türkmenler tarafından yakalandı. Arslandoğmuş’a teslim edildi. Sonunda Amasya Kalesi’nde hapsedildi.
İkincisi 14.,15., 16..Yüzyıllarda Karamanoğulları ile Dulkadiroğulları arasında çekişme konusu olan Develi,ikisi arasında sürekli el değiştirmiştir.Dulkadirliler Karamanlılarla dost olunca Memluklularla bozuştular. Memluklar’a yenilen Dulkadirli beyi Selvi Bey Develi’ye kaçarak Karamanlılara sığındı.
Üçüncüsü:Zaman zaman böyle sığınma yeri olan Develi’ye 19.Yüzyılda da Kozanoğlu Çadırcı Mehmet Ağa sığınmıştır. Çadıcı sanını .sarı Ali’yi, bir yayla çadırında asarak öldürdüğü için almıştı. Sarı Ali’nin kardeşi ,Çadırcının amcası olan Samur Ağa ,öldürme olayı nedeni ile yeğeninden kopmuştu Ancak başa çıkamayacağını bildiğinden Adana’yı buyruğuna geçiren Mısırlı İbrahim Paşa’ya baş vurarak yardım istedi: ”Yeğenin buyruğundaki Batı Kozanı alıp onu düşürürsen buyruğumdaki Doğu Kozanı olduğu gibi sana veririm”, dedi.
Samur Ağa’nın isteğini kabul eden ve hiç yenilmeyen İbrahim Paşa 1000 haytasıyla Çadıcıya saldırtmış fakat çok feci mağlup olmuştu. Bu mağlubiyeti hiç hazmedemeyen İbrahim Paşa bu sefer Çadırcı üzerine 10.000 asker gönderdi. Bu orduyu yenemeyeceğini anlayan Cadırcı Develi’ye sığınmış Develi Voyvodası Esseyyit Mehmet ile Develioğlu Esseyyit Mehmet ,Çadırcıyı koruyarak kurtarmışlardır.
Bunlar Develi tarihinden küçük damlacıklardır!Umulur ki Develi tarihi adına yeni ufuklar açabilir!
Çağdaş Develi,o1.11,2011

Share
2.743 Defa Okundu
#

SENDE YORUM YAZ

1+3 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • Bir Portre Tevfik Yüksel Suyolcu ve Ailesi

  22 Ekim 2021 Köşe Yazarları

  1934 yılında Develi'de doğdu. Babası Öğretmen Hasan Suyolcu, annesi Mısırlılardan Şerife Suyolcu'dur. İlk ve orta öğrenimini Develi'de tamamladı. Kayseri Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1957 yılında askere gitmeden önce Develi Dumlupınar İlkokulu'nda iki yıl öğretmen vekilliği yaptı. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde yükseköğrenimini tamamladı. Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü'nde çalışma hayatına atıldı. Aynı kurumda uzun yıllar Satış Organizasyon Şube Müdürlüğü ve Daire Başkanlığı yaptı. 1964 yılında Mısırlılar ailesinin kızı F...
 • DÜNYA KEKEMELİK GÜNÜ

  22 Ekim 2021 Köşe Yazarları

  Kekemelik, en genel anlamıyla konuşmanın akıcılığında, ritminde, vurgularında, tizliğinde ve ses birimlerinin çıkarılmasında ortaya çıkan bir bozukluktur. Kekemelik insanın içyapısını, özgüvenini, hayata bakışını, kendisine saygısını ve diğer insanlarla iletişimini etkileyen çok önemli bir olaydır. Diğer bir ifadeyle kekemelik, bireyin konuşmasının akıcılık ve zamanlama yönünden yaşına uygun olmayan bir biçimde bozulmasıdır. Kekemelik bilimsel çalışmalara göre dünyanın bütün kültürlerinde var olan bir konuşma bozukluğudur. Kekemelik üzerine çok...
 • ERMENİ OLAYLARI, İSYANLAR VE TEHCİR İLE SONRASI-2

  22 Ekim 2021 Köşe Yazarları

  Geçici Sevk ve İskân Kanunu Ermeni milliyetçiliğinin önemli propaganda unsurlarından biri olan okullarda, muallimler gerek derslerde yaptıkları sözlü anlatımlar gerekse kullandıkları ders kitapları ve araç-gereçleri vasıtasıyla, genç zihinleri biçimlendirmeye ve talebeleri milliyetçi hareketlerin öncüleri yapmaya büyük çaba sarf etmişlerdir. Ermeni komitacıları 1892 yılında Ermenileri isyana yönlendirme amacıyla yurt dışında bastırdıkları bildirileri Samsun, Merzifon, Yozgat ve Kayseri'de dağıtıp astılar. Bu gelişmeler üzerine Hükûmet gerekli...
 • Mısırlızade Dr. Tuncer Öztürk ve Ailesi

  15 Ekim 2021 Köşe Yazarları

  Dr. Tuncer Öztürk Mısırlızade ailesinin dördüncü kuşak temsilcilerinden. Mısırlızade İbrahim Feyzi Öztürk'ün oğludur. 28.06.1941 tarihinde Develi'de doğdu. İlkokulu Develi Merkez İlkokulu'nda, Ortaokulu Develi Merkez Ortaokulu'nda bitirdi. Liseyi Sivas Lisesi ve Ankara Kurtuluş Lisesi'nde tamamladı. Yüksek tahsilini 1960-1966 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. 1966-1970 yılları arasında Ankara Zekai Tahir Doğumevi Hastanesi'nde doktor olarak görev yaptı. Askerliğini Ağrı Askeri Hastanesi'nde askeri doktor olarak...