logo

“SOY AĞACIMIN ALTINDA HAYAT DEVAM EDİYOR”

Develi’de bir aile, soy ağacını çıkarmak için mutlaka amamutlaka şu çalışmalara bakmak mecburiyetindedir.Bu gerçeği zaman zaman bu sütunlarda birkaç defa daha belirtmiştim:1. Prof.Dr.Refet Yınanç- Prof.Dr.Mesut Elibüyük, Kayseri İli Tahrir Defteri,11.Cilt. Kayseri 2009,2-Yaşar Kağıtçı, Develi Şecere, İstanbul2009,3.Değişik zamanlarda yapılan Nüfus sayımları,4.Varsa ,bir idrak sahibi tarafından tutulmaya çalışılan sofra veya aile şecereleri.
Develi ve yöresi hakkında , ilk bilgiler 1474 yılında Karamanoğulları, Niğde sancağına bağlı bir nahiye iken Gedik Ahmet Paşa tarafından Osmanlı topraklarına katılan Develi tahrir defterleri hemen tutulmuştur.Bu deftere “Defteri Köhne” adı verilmiştir ki maalesef bu defter kaybolmuştur.Ancak bu defter kaybolmadığı zamanlarda örnek alınmış ve daha sonraki aynı amaçlı defterlere örnek teşkil etmiştir.Nitekim yukarda künyesini verdiğimiz ilk çalışmanın 545-649 .sayfalar arası Develi’de bu tahrir sırasında bulunanlar,ekonomik yapı,vakıflar ve gelirler hakkında ilk ciddi bilgilerdir.Osmanlı’da ilk nüfus sayımı M.1831 tarihinde 2.Sultan Mahmut zamanında yapılmıştır.Maalesef bu tarihte yapılan nüfus sayımı bu güne kadar günümüz Türkçesine çevrilmemiştir.1831 yılında Kayseri sayımı kitaplaşmış ve kültür hayatımıza kavuşturulmuştur.Fakat o yıllarda Develi Niğde’ye bağlı olduğu için ele alınmamıştır.
Önemli 2. eser ise Yaşar Kağıtçı ‘nın hazırladığı Develi Şecere adlı kitabıdır.Büyük bir emek eseridir.Müslüman Türklerin gelip ve Zengibar Kalesi eteğinden önce İcim Yaylasına yerleşmişler ve kendi obalarının adı Develi ‘ yi buraya vermişlerdir.Yıllar içerisinde Rumlar Marmara bölgesine çekilince,Develi obası da Kale eteğine yerleşmişler ve burayı mekan olarak seçmişlerdir.İşte bu çalışma 900 yıla yaklaşan ve yerleşen bu insanları elden geldiğince verilmeye çalışılmıştır.Nitekim Everek merkezinin,insan kaynağı incelendiğinde özellikle Aşağı Everek Mahallesi’nin büyük çoğunluğu Yukarı Develi’den buraya inen ailelerdir.
Zaman içerisinde incelemelerimizde slogan halinde şu sözü tespit etmişizdir:Yukarı Develi’de Abbaslar, Aygözme’de Masmaslar, Everek’te Tıstıslar.Bu sülalelerin nüfusu geniştir.Ancak yakışan bir kafiye duygusu ile mi ,yoksa zaman içerisinde bir gerçeğin ifadesi midir,doğrusu bilemiyorum.Çünkü Anadolu insanı öyle gel-gitlere uğramıştır ki,hala daha Türkiye doğudan batıya göçüyor.Sosyal ve siyasal hareketler yerleşik düzene kolay kolay izin vermiyor!Sadece şunu söylemeliyim:Bugün Anadolu’nun 12 değişik yerinde Develi adlı yerleşim yerleri ve köy varsa bu sebeptendir.
Yine bir yazımızda : Bir zamanlar Develi’ye şekilverenaileler vardır.Develioğulları,Çekemler,Köylüoğulları,Celayiroğulları,Özdoğanlar,Dedemenler,İslamzadeler ..vs.Keşke bu aileler şecerelerini bir çıkarabilseler ,ne kültürel değerlerimiz ortaya çıkacaktır.Develi tarihi zenginleşecektir !” demeye çalışmıştık.Nitekim işte tam bu sırada , elimize kıymetli bir eser geçti.Çekemoğlu ailesinden Mustafa Çekemoğlu’nun uzun ve yorucu bir çalışması olan “ Soy Ağacımıın Altında Hayat Devam Ediyor,İstanbul 2016”.Tamamen,Anadolu içerisine dağılmış olan “Çekemoğlu sülalesi”nin tarih içerisindeki yerini belirliyor.Araştırmacıyı harekete geçiren duygu:”Ben kimim ,atalarım kim? Köküm kökenim nereden gelmektedir?” Sorularının cevabını bulmaktır ki bu bir milli bir idraktir! Tarihe kısa bir not düşmektir.İşte bu amaçlar ve gaye adına Kayseri/ Develi,Gaziantep,Malatya ve Sivas /Zara bölgelerine dağılan Çekemoğlu aileleri işte elde edilen bilgiler ve araştırmalar sonucu elde edilen bilgiler ışığında bir araya getirilmeye çalışılmıştır.
Bugüne kadar ben sadece,bir vesile ile mahkemeye bir delil olarak sunulan “Develioğulları Şeceresi”ni Ali Süksün ağabeyden alarak,ayrıca bir de Ali Develioğlu’nun Ankara’da Develi adlı derginin/ 1993 ,bir sayısında yayınladığı bir şecereyi inceleme imkanı bulmuş ve birer örneklerini de arşivime almıştım.Şimdi ise yeni başlı başına bir çalışma olan bu eser mevcut.
Ancak, yine bir vesile çok eleştirmiştik gerek Ali Develioğlu’unun Dev Ali’yi Sultan Alpaslan’a bağlaması ve dolayısıyla Develioğlu’larını Anadolu Selçuklu Devletini kuran Alp Arslan ile Melikşah’ın yeğeni gibi hiçbir tarihi gerçeğe sığmayan bilgiler içermesi olacak şey değildir.Böyle bir bağlantı ancak saygı doğurur, o kadar.Aynı iddialı bilgi bu eserin girişinde de mevcuttur.Bunları zorlama bilgiler olarak görürüm,sadece saygı değer duygular olarak görürüm.Bir kısa bilgi vereyim:Ben Develi’nin bütün mezarlıklarındaki eski yazılı mezar taşlarını okudum ve kayda aldım.Doktora tezimde de kullandım.Gördüm ki en eski mezar taşı 1609 tarihlidir.Bunlara türbelerdeki mermer kitabe tarihleri hariçtir!Niçin bu bilgiyi veriyorum?Aileler için en önemli geçmiş belgeleri mezar taşlarıdır.Nitekim bu konuda bir sanat tarihçisi ile Develi mezar taşlarından en eski tarih hangisidir,sorunu sormuş ve yukarıdaki bilgiyi verince Anadolu’da yaptığım incelemelerde de 1600 yılından önce mezar taşı olmadığını söylemişti.
Develi Karamanoğlu,Kadı Burhanettin,Dulkadirli,Osmanlı çekişmelerinden çok çekmiştir.
İki defa sürgün yemiştir !Bu bakımdan Çin Seddi’nden kısa sürede vuruşa vuruşa burayı Anadolu yapan bir milletin ayrıntılarını belgelemek çok zordur!
Eser büyük bir zahmet ve çok dikkatli hazırlanmış, bütün şemalar yerli yerine oturtulmuştur.Bunun böyle olmasında ,”konunun uzmanı olmamasına “rağmen derin şuuru ve resmi mesleğinin getirilerini en iyi bir biçimde kullanması bu sahada örnek bir çalışmadır.Eserin eksiklikleri olabileceğini birkaç yerde belirtmesi onun tevazuundandır.Onun sh.16-22. sayfalarındaki “Anadoluya Geçme ve Develi’ye Yerleşme,ile Develi’deki Cemaatlar ve Aşiretler “ bölümü gerçekten güzel kısa bölümler.
Çekemoğlu ailesi Develi’nin tanınmış bir ailesidir.Yazarın annesi de Özdamarlar ailesindendir.Bu bakımdan et-tırnak gibiyiz.
Eser yazılmadan önce kendisiyle epey görüşmemiz olmuştu.Bizim bu sütunlarda yazdığımız yazıları da okuduğunu söylüyordu.Faydamız olduysa ne mutlu bize!
Kendisini bu zor işi başardığı ve çok aileye örnek olan bu eserinden dolayı tebrik ediyoruz.Yeni çalışmalarını da sabırsızlıkla beklediğimizi belirtmek istiyoruz.
Hatta ve hatta Amerika’da “23aaandme Genetik Araştırma Merkezi”’nde ailenin salya örneklerinin analizi yaptırılmış ve Anadolu’ya gelen Çekemlerin R1bhablog gurubundan oldukları tespit edilmiştir.
Bu çalışma bile araştırmaya nasıl hassasiyetle yaklaşıldığının bir kanıtıdır.Konunun uzmanı olmamakla beraber.

Çağdaş Develi Gazetesi 03/11/2016

Share
3.919 Defa Okundu
#

SENDE YORUM YAZ

8+9 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • Bırak Söyliyeyim Dilimi Tutma

  16 Eylül 2021 Köşe Yazarları

  Bu 5. eserimi, güzelliklere ait olan Sevgiyi, VECD haline getiren, şiir okumayı özellik ve güzellik bilen herkese ithaf ediyorum. Dülgeroğlu Sabit Şiir;Yücelere tırmanan bir fikrin, düşüncenin, tefekkürün mahsulü, güçlü ifadenin merkezdeki özüdür. Meselenin künhüne inip kısa-veciz bir beyanla kitap çapında ifadesi edebi duygunun ihtimamı, iktidarı, zirvesidir. Edebî anlatım da gerek olmaz beyan'a, Mısralar bin söz eder şiirden anlayana. Korkuttular sindirdiler milleti, Sardılar başına maraz illeti, Modern putçuluğu, şirki zilleti, Bı...
 • SU TASARRUFU GÜNÜ

  16 Eylül 2021 Köşe Yazarları

  Küresel ısınma nedeniyle dünyadaki tatlı su kaynakları da giderek azalmaktadır. Artan insan nüfusu ve kentleşme daha fazla su ihtiyacı yaratmakta ve dünyanın ise bu kadar suyu bulunmamaktadır. Su tasarrufu, herkesin mutlaka bilincinde olması gereken hayati bir mesele haline gelmiştir. Su tasarrufu, kişisel temizlikte, konforumuzda ve ihtiyaçlarımızı karşılama yeterliliğinde herhangi bir azalma olmadan suyu verimli kullanmak, israf etmemektedir. Yani aynı işi daha az su kullanarak yapmaktadır. Meyve, sebze ve bitkilerin yetişmesinde, hayvanlar...
 • Mısırlı Aile’sinin Gelini Melek Öztürk ve Kızları Bilge ve Banu Öztürk

  10 Eylül 2021 Köşe Yazarları

  Melek Öztürk hanım, merhum Ali Orhan Öztürk’ün eşidir. Özel İdare Memuru Ali Atlas ile Ev Hanımı Safiye Hanım’ın 3. çocukları olarak 2 Ekim 1942’de Sandıklı, Afyon’da dünyaya geldi. İlkokul ve Ortaokulu Sandıklı’da tamamladıktan sonra 1960 yılında İzmir Kız Lisesi’nden mezun oldu. 1966 yılında Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nden mezun oldu ve Van’ın Edremit Nahiyesi Sağlık Ocağı’nda göreve başladı. 24 Kasım 1967 Cuma günü Ali Orhan Öztürk Bey ile evlendi. Bu tarihten itibaren 1969 yılına kadar Malatya’da Sağlık Ocağı’nda, 1969 - 1970 yıllarınd...
 • TÜRKİYE SERBEST PARAŞÜTÇÜLER GÜNÜ

  10 Eylül 2021 Köşe Yazarları

  Paraşütle atlama, genellikle hava araçlarından çıkış yapılarak boşlukta ve belirli bir yükseklikte de paraşüt açarak yavaş bir şekilde yere inilen bir aksiyon sporudur. Hava aracından çıkış ve paraşütün açılması arasındaki zaman “serbest düşüş” olarak adlandırılmaktadır. Birinci ve İkinci Dünya Savaşında, malzeme ve asker indirmek, uçakları arıza yapan pilotların yaşamlarını kurtarmak için sık sık kullanılmıştır. Askeri amaçla kullanılan paraşüt zaman içerisinde spor dalı halini almış olup, Türkiye’de de bu spora rağbet görmüştür. Bu spor özel...