logo

Seyrani’nin Günümüz İnsanına Söyleyecekleri Var

1566

Âşık Seyrani içinde yaşadığı dünyayı, onun sefaletini, karmaşasını, ıstırabını, endişesini, çaresizliğini dile getirdi.
Gönlünü ve zihnini toplumun iyileştirilmesine adadı.
Özgür düşünmenin çilesini çekti. Özgürlüğe karşı olan dini ve siyasi otoritelerin gâh sevecen gâh acımasız eylemlerini bazen yergi üslubuyla bazen temkinli bakışlarıyla dile getirdi.
Tüm baskılara rağmen en yüceyi, en üstünü aradı. Zihnini en üstün olanı aramada kullandı. Saygının, makam, mevki ve servete dayandırıldığı bir ortamda Hakk’a kul olmanın, birliğe ermenin yolunu aradı. Kibir ve gururun, gaddar, yalın, bencil, riyakâr davranışların öne çıktığı bir ortamda sessiz kalmadı. Toplumun dertlerini dile getirdi. Yozlaşmış idarecileri, cehaleti, yolsuzluklara dini kisve büründüren sahte dindarları eleştirdi. Bedence ve ruhça bozulan insanların dünyalarını gelecek kuşaklara bir ibret aynası olarak sundu. Kötülük, hırsızlık, zulüm gibi kirli yaşamın tehdidi altında kalan toplumun güven ve istikrar özlemini dile getirdi. Yoksulluğun, haksızlığın, hırsız ve soygunculuğun topluma egemen oluşuna isyan etti.

1637

Halkın çileli yaşamını ve halkı sömürenlerin çirkin dünyasını ortaya koydu:
Şu fâni dünyaya geldim geleli
Kırıldı kanadım gülmedim felek
İyiler de şu âlemden göçeli
Adalete vicdan girmedi felek.
Hâkim olup hükmü ile duranlar
Milletin hakkını bilmeli felek
Mâsuma âcize zulüm verenler
Âdalet hakkından gelmeli felek
Seyrani, olmuş ve olabilecek önemli ülke sorunlarını, halk tabakaları üstüne yayılan cehalet karanlığının nasıl yaygın bir hale geldiğini dile getirdi:
Görmüş yok cihanda cahilden vefa
Vefa umup etme kendine cefa
Olur mu insana zehirden şifa
Fikretsin gönülden ihvan olanlar
Seyrani, yaşamın kirli yüzünü şöyle anlattı:
Padişah adına adalet dağıtanların
Yetim malı yemektir asıl sermayeleri
Dürüstlük kisvesi altında ticaretleri
Yetim mallarından rüşvet almaktır
Kanunların güçlüden yana, adaletin zenginden yana nasıl yürütüldüğünü, zor koşullar altında yaşayan yoksulların acımasız bir şekilde kaderine nasıl terk edildiğini dile getirdi:
Fukaranın hali Mevla’ya belli
Merhamet yok ağniyada(zenginde) ezeli
Buğdayın bir mutu(ölçek) oldu yüz elli
Muhtekire düştü fırsat bu sene
Seyrani tüm bunların günahını omuzlarında taşıyacak olanların aydınlar, dalkavuk bilginler, entrika ve rüşvetle yaşamayı meslek edinmiş idareciler, yargıçlar, kadılar, müftüler, halkı aldatan ve Yaratıcı ile sözcükler düzeyinde tanışık olan şeyh ve dervişler olduğunu söyledi:
Mahkeme rüşvetçi, fetva şüpheli, şahit yalan
Hakkı iptal eylemekten kadılar(hâkimler) ar eylemez.
Müdahin(Dalkavuk)olmasa âlemde âlim
Ne haddi zulmetmek mazluma zalim
Zalimler zulmünden sonra mecalim (Gücüm)
Kalmadı Ya rabbi bende el aman

Share
1.249 Defa Okundu
#

SENDE YORUM YAZ

10+1 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • DEVELİ MEZARLIKLARI

  18 Eylül 2020 Köşe Yazarları

  Develi Mezarlıklarını, tarihi Develi köy mezarlıkları da başta olmak üzere (Ayşepınar, Çomaklı, Fraktın, Havadan, İncesu, Köseler, Madazı, Pungu, Soysallı, Sindelhöyük, Zile vs) dahil olmak üzere gezmediğim yer çok azdır. Ama o kadar arzu etmeme rağmen maalesef inceleyemediğim yerler de var. Mesela Karacaören, Kızık, Öksüt, Satı vs gibi. Mezartaşları bir köy tarihi ve bulundukları mekan için çok önemli yazılı belgelerdir. Tıpkı ibadethane olmaları ayrı bir konu ama kitabeli camiler de aynı konuda aydınlatıcı belge sunarlar.! Yeter ki dikkatli ...
 • DÜNYA TEMİZLİK GÜNÜ

  18 Eylül 2020 Köşe Yazarları

  Toplum olarak ortak paylaştığımız yaşam alanlarının temiz tutulması bir vatandaşlık görevidir. Toplum içerisinde bulunan toplum bilinci ve sorumluluk duygusu kişinin ilk önce kendisine saygı duyması ile başlar. Yaşamsal alanların korunması, doğaya, yeşile sahip çıkılması ve çevre temizliğinin önemi herkesin ortak sorumluluğudur. Temiz bir çevre, insan sağlığı ve refahı için temel niteliktedir. Çevre Temizliği, günümüzde dünyanın en önemli sorunları arasındadır. Bütün bunların temel amacı, insanları çevre temizliği konusunda bilinçlendirmektedi...
 • DÜNYA AVCILAR GÜNÜ

  11 Eylül 2020 Köşe Yazarları

  Merkez Av Komisyonunca, avına izin verilen yaban hayvanı türlerini, doğal denge içerisindeki yapıyı bozmadan, tespit edilen zaman ve miktarlar ile belirlenen esas ve usullerle, canlı veya cansız ele geçirmeye çalışmaya Avcılık, bunu yapan kişiye de Avcı denilmektedir. İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana besin arama ve karnını doyurma zorunluluğunu duymuştur. Mağara dönemi insanları beslenmek, giyecek sağlamak ve kendilerini korumak için avlanmak zorunda kalmışlardır. Bir yandan bitki kökleri toplayıp toprağı işlerken diğer yandan av aletlerind...
 • YAZARLARIMIZIN YAZILARINI OKURKEN

  11 Eylül 2020 Köşe Yazarları

  Çağdaş Develi Gazetesi’ nin yayınlandığı 2003 yılından beri elimizden geldiğince haftalık bir değişik konulu yazı yetiştirmeye çalışırım. Bu yazıların hepsi Develi ile ilgili tarih, sosyal, kültürel, siyasî, edebiyat vb konulardadır. İnşallah, bu yazılar bir plan dahilinde yazılmıştı; kitaplaştırıldığında inanıyorum ki Develi kültürü ve medeniyeti adına değerli çalışmalar olduğunu hepimiz göreceğiz. Zira bu yazıların çoğu tabir yerindeyse iğne ile kuyu kazmak kabilinde yazılmıştır. Çünkü küçük yerlerde bilgi toplamak o kadar zahmetlidir. Fotoğr...