logo

Seyrani’nin Günümüz İnsanına Söyleyecekleri Var

1566

Âşık Seyrani içinde yaşadığı dünyayı, onun sefaletini, karmaşasını, ıstırabını, endişesini, çaresizliğini dile getirdi.
Gönlünü ve zihnini toplumun iyileştirilmesine adadı.
Özgür düşünmenin çilesini çekti. Özgürlüğe karşı olan dini ve siyasi otoritelerin gâh sevecen gâh acımasız eylemlerini bazen yergi üslubuyla bazen temkinli bakışlarıyla dile getirdi.
Tüm baskılara rağmen en yüceyi, en üstünü aradı. Zihnini en üstün olanı aramada kullandı. Saygının, makam, mevki ve servete dayandırıldığı bir ortamda Hakk’a kul olmanın, birliğe ermenin yolunu aradı. Kibir ve gururun, gaddar, yalın, bencil, riyakâr davranışların öne çıktığı bir ortamda sessiz kalmadı. Toplumun dertlerini dile getirdi. Yozlaşmış idarecileri, cehaleti, yolsuzluklara dini kisve büründüren sahte dindarları eleştirdi. Bedence ve ruhça bozulan insanların dünyalarını gelecek kuşaklara bir ibret aynası olarak sundu. Kötülük, hırsızlık, zulüm gibi kirli yaşamın tehdidi altında kalan toplumun güven ve istikrar özlemini dile getirdi. Yoksulluğun, haksızlığın, hırsız ve soygunculuğun topluma egemen oluşuna isyan etti.

1637

Halkın çileli yaşamını ve halkı sömürenlerin çirkin dünyasını ortaya koydu:
Şu fâni dünyaya geldim geleli
Kırıldı kanadım gülmedim felek
İyiler de şu âlemden göçeli
Adalete vicdan girmedi felek.
Hâkim olup hükmü ile duranlar
Milletin hakkını bilmeli felek
Mâsuma âcize zulüm verenler
Âdalet hakkından gelmeli felek
Seyrani, olmuş ve olabilecek önemli ülke sorunlarını, halk tabakaları üstüne yayılan cehalet karanlığının nasıl yaygın bir hale geldiğini dile getirdi:
Görmüş yok cihanda cahilden vefa
Vefa umup etme kendine cefa
Olur mu insana zehirden şifa
Fikretsin gönülden ihvan olanlar
Seyrani, yaşamın kirli yüzünü şöyle anlattı:
Padişah adına adalet dağıtanların
Yetim malı yemektir asıl sermayeleri
Dürüstlük kisvesi altında ticaretleri
Yetim mallarından rüşvet almaktır
Kanunların güçlüden yana, adaletin zenginden yana nasıl yürütüldüğünü, zor koşullar altında yaşayan yoksulların acımasız bir şekilde kaderine nasıl terk edildiğini dile getirdi:
Fukaranın hali Mevla’ya belli
Merhamet yok ağniyada(zenginde) ezeli
Buğdayın bir mutu(ölçek) oldu yüz elli
Muhtekire düştü fırsat bu sene
Seyrani tüm bunların günahını omuzlarında taşıyacak olanların aydınlar, dalkavuk bilginler, entrika ve rüşvetle yaşamayı meslek edinmiş idareciler, yargıçlar, kadılar, müftüler, halkı aldatan ve Yaratıcı ile sözcükler düzeyinde tanışık olan şeyh ve dervişler olduğunu söyledi:
Mahkeme rüşvetçi, fetva şüpheli, şahit yalan
Hakkı iptal eylemekten kadılar(hâkimler) ar eylemez.
Müdahin(Dalkavuk)olmasa âlemde âlim
Ne haddi zulmetmek mazluma zalim
Zalimler zulmünden sonra mecalim (Gücüm)
Kalmadı Ya rabbi bende el aman

Share
1.485 Defa Okundu
#

SENDE YORUM YAZ

6+10 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • İŞYERİNİN DEVRİ HALİNDE İŞ SÖZLEŞMELERİNİN DURUMU

  26 Ocak 2022 Köşe Yazarları

  İşçi işveren ilişkisinin önemli ölçüde korunması, geçerli ya da haklı bir neden olmaksızın sona erdirilememesi ve işçinin gelirinde sürekliliğin sağlanması modern iş hukukunun en temel gayelerinden birini oluşturur. İş hukukunun bu temel gayesini tehlikeye sokan en önemli nedenlerden biri işyerinin devir yoluyla bir işverenden başka bir işverene geçmesidir. İşyeri devri başta satım sözleşmesi olmak üzere, işyerinin kiralanması, intifa hakkının kurulması vb. yollarla devretme, işverenin ölümü, işyerinin özelleştirilmesi ya da devletleştirilmesi,...
 • REKABET NEDEN ÖNEMLİDİR?

  26 Ocak 2022 Köşe Yazarları

  Rekabet, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan rekabet kelimesi uzun yıllardan beri dilimizdedir. Rekabet, üstünlük sağlama amacı ile rakiplere karşı yürütülen yarışma etkinliklerinin bütünüdür. Bu terim işletmecilik, iktisat, çevrebilim, spor ve sanat dallarını da içeren alanlarda sıkça kullanılmaktadır. Rekabet iki ya da daha çok güç, kuruluş, işletme, sistem, birey ya da grup arasında yer alabilmektedir. Diğer bir ifadeyle rekabet, hırs, başarma...
 • Gurbette Yıllar 2

  26 Ocak 2022 Köşe Yazarları

  Gurbette Yıllar 2 (Birfâni Tornacı Ömer) İlçemiz Bakırdağı Mahallesi sakinlerinden ve “Birfâni Tornacı Ömer” mahlasıyla bilinen Ömer Develioğlu’nun ikinci şiir kitabı olan “Gurbette Yıllar 2” şiir kitabı Develi Belediyesi Kültür Yayınları arasında çıktı. Başkanımız Mehmet Cabbar’a, Kültür Müdürü Ali Orhan’a ve emeği geçenlere teşekkür ederim. Kitabın Önsözünden: Köklü bir edebiyat gelenek ve birikimimiz içerisinde şiirin ayrı bir yeri vardır. Millet olarak da şiire ayrı bir önem vermişizdir. Derviş Osman, Âşık Seyrani, Ali Celalettin, A...
 • Süphan Dağı Efsanesi

  19 Ocak 2022 Köşe Yazarları

  Doğu’nun uzun kış gecelerinde nenemi dinlemeye bayılırdım.  Siyabend ile Hace’nin hikâyesi, Süphan Dağı’nda geçiyordu. Zozan (yayla) nenem anlatırken bende gözümün önünde Süphan Dağı olayını yeniden yaşıyordum. Nasıl unuturum Siyabend’in parmak ısırtan kahramanlığını? Ve göz yaşartan hikâyesini. Süphan Dağı eteklerinde yaşayan bir yiğittir. Yoksul bir köylüdür. Zayıf ve cılız delikanlıdır. Bu nedenle ona Kürtçede “ipin gölgesi”anlamına gelen Siyabend adı verilir. Annesi, babası, kardeşi yoktur. Amcasının sürülerine çobanlık yapar. Her gün S...