logo

Muhyiddin Arabî’ye Göre Kadın

İslam Tasavvuf tarihinin en önlü isimlerinden olan ve “ en büyük üstat” unvanını alan Muhyiddin İbnu’l- Arabî “Fütuhat” adlı eserinde kadın konusunu uzun uzadıya anlatmıştır.
Bunlardan en önemlisi şöyledir: İbnu’l- Arabî’nin ana rahmi ile Yüce Allah’ın isimleri olan Rahman ve Rahim (rahmet, merhamet edici) sıfatları arasında ilişki kurmasıdır. O, şöyle der: “Allah Rahme yani ana rahmine dedi ki: Seninle bağlantı kuranla bağlantı kurarım.
Seninle olan bağlantısını koparandan bağlantımı keserim”. Arşta asılı duran Rahim der ki : “ Benimle irtibat kuranla Allah irtibat kurar. Benimle olan irtibatını kesenden Allah irtibatını keser”(Müslim, Birr,6). “Ana Rahmi Rahman sözcüğünden türemiştir. Ana rahmiyle ilişki kuranla Allah ilişki kurar. Onunla ilişkisini kesenden Allah ilişkisini keser”(Tirmizi, Birr,16) mealindeki hadisleri yorumlayan Muhyiddin Arabî şöyle der : “ Bütün bağlar, ilişkiler, nesepler ve akrabalıklar ana rahmi sayesinde gerçekleşir. Allah ile kulu arasındaki ünsiyet, yani Allah’a kul olma ilişkisi de rahim( ana rahmi) sözcüğünün kökü olan rahman sayesinde gerçekleşir.
Rahman karşısında rahim hangi konum da ise erkek karşısında da kadın o konumdadır. Rahim sözcüğü Rahman’ın türevi (dalı, budağı) olduğu gibi kadın da erkeğin dalı budağıdır. Havva Âdem’in bir türevi olduğu için aralarında sevgi ve merhamet vardır
(Rum Suresi/30:21).
Bu, Rahman(Allah)la rahim (ana) arasındaki sevgiye ve merhamete işaret eder. Bundan dolayı “sılayı rahmi” yani aynı rahimden meydana gelenlerin “sıla-i rahim” yapmaları emredilmiştir. Sevgi, doğum sonucunu getiren nikâh sebebidir. Rahmet, eşlerin birbirine duydukları özlemdir, birlikte olma arzusudur.
Kadın açısından parçanın bütüne, dalın köküne, garibin vatanına duyduğu hasret ve özlemdir bu. Erkek açısından ise bütünün parçasını, kökün dalını arzulaması ve ona kavuşma isteğidir. Kök dalını arzular, zira onunla devam eder, onunla tamam olur. Erkek de ancak kadınla tamam olur. Aksi halde eksik kalır. Sevgi ve rahmet sayesinde bütün parçayı, parça bütünü arar, bulur, onunla bütünleşir, kaynaşır. Bu kaynaşma erkeğe babalık, kadına annelik vasfını kazandırır”.
Muhyiddin Arabî, kadını Allah’ın “ibda ve icat” yani yoktan var etme sıfatının mazharı olarak görür. “ Çocuk dünyaya getirince kadın, Allah’ın yaratıcılık sıfatı onda tecelli eder” der. “Kadının değerini, ondaki sırrı ve hikmeti bilen kemale erişir” der.
“Dikkat ediniz, Hz. Peygamber “kadınlar bana sevdirildi” diyor. Sevdiren kim? Sevdirilmek sevmenin ilerisinde bir şeydir ve sevmeyi içerir. Sevmek beşeri, sevdirilmek ilahi kaynaklıdır.
Yüce Allah peygamberine, onu kendisinden uzaklaştıran şeyleri değil, yaklaştıran şeyleri sevdirir ve kadın sevgisi erkeği Allah’a yaklaştırır.
( Fütuhât, II,25, bab,249, S.Uludağ, Sûfi G.Kadın,İst., 1998,s.64-65)

Share
2.298 Defa Okundu
#

SENDE YORUM YAZ

5+2 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • DEVELİ MEZARLIKLARI

  18 Eylül 2020 Köşe Yazarları

  Develi Mezarlıklarını, tarihi Develi köy mezarlıkları da başta olmak üzere (Ayşepınar, Çomaklı, Fraktın, Havadan, İncesu, Köseler, Madazı, Pungu, Soysallı, Sindelhöyük, Zile vs) dahil olmak üzere gezmediğim yer çok azdır. Ama o kadar arzu etmeme rağmen maalesef inceleyemediğim yerler de var. Mesela Karacaören, Kızık, Öksüt, Satı vs gibi. Mezartaşları bir köy tarihi ve bulundukları mekan için çok önemli yazılı belgelerdir. Tıpkı ibadethane olmaları ayrı bir konu ama kitabeli camiler de aynı konuda aydınlatıcı belge sunarlar.! Yeter ki dikkatli ...
 • DÜNYA TEMİZLİK GÜNÜ

  18 Eylül 2020 Köşe Yazarları

  Toplum olarak ortak paylaştığımız yaşam alanlarının temiz tutulması bir vatandaşlık görevidir. Toplum içerisinde bulunan toplum bilinci ve sorumluluk duygusu kişinin ilk önce kendisine saygı duyması ile başlar. Yaşamsal alanların korunması, doğaya, yeşile sahip çıkılması ve çevre temizliğinin önemi herkesin ortak sorumluluğudur. Temiz bir çevre, insan sağlığı ve refahı için temel niteliktedir. Çevre Temizliği, günümüzde dünyanın en önemli sorunları arasındadır. Bütün bunların temel amacı, insanları çevre temizliği konusunda bilinçlendirmektedi...
 • DÜNYA AVCILAR GÜNÜ

  11 Eylül 2020 Köşe Yazarları

  Merkez Av Komisyonunca, avına izin verilen yaban hayvanı türlerini, doğal denge içerisindeki yapıyı bozmadan, tespit edilen zaman ve miktarlar ile belirlenen esas ve usullerle, canlı veya cansız ele geçirmeye çalışmaya Avcılık, bunu yapan kişiye de Avcı denilmektedir. İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana besin arama ve karnını doyurma zorunluluğunu duymuştur. Mağara dönemi insanları beslenmek, giyecek sağlamak ve kendilerini korumak için avlanmak zorunda kalmışlardır. Bir yandan bitki kökleri toplayıp toprağı işlerken diğer yandan av aletlerind...
 • YAZARLARIMIZIN YAZILARINI OKURKEN

  11 Eylül 2020 Köşe Yazarları

  Çağdaş Develi Gazetesi’ nin yayınlandığı 2003 yılından beri elimizden geldiğince haftalık bir değişik konulu yazı yetiştirmeye çalışırım. Bu yazıların hepsi Develi ile ilgili tarih, sosyal, kültürel, siyasî, edebiyat vb konulardadır. İnşallah, bu yazılar bir plan dahilinde yazılmıştı; kitaplaştırıldığında inanıyorum ki Develi kültürü ve medeniyeti adına değerli çalışmalar olduğunu hepimiz göreceğiz. Zira bu yazıların çoğu tabir yerindeyse iğne ile kuyu kazmak kabilinde yazılmıştır. Çünkü küçük yerlerde bilgi toplamak o kadar zahmetlidir. Fotoğr...