logo

Muayenehane İşleten Hekimlerin Hastalarını Özel Sağlık Kuruluşlarında Tedavi Etmeleri

Bilindiği üzere, mesleklerini muayenehane açmak suretiyle yürütmekte olan hekimlerin muayenehanesine müracaat eden hastaların bazı tedavilerini özel sağlık kuruluşlarında yapmaktadırlar. Bu konuya dair Sağlık Bakanlığı özel sağlık kuruluşlarını düzenleyen Yönetmelikler olan Özel Hastaneler Yönetmeliğinde ve Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte 6 Ekim 2022 tarihinde bazı değişiklikler yapmıştır. Buna göre muayenehanesi bulunan hekimler, muayenehanesine müracaat eden hastalarının teşhis ve tedavisini yıllık sözleşme yapmak suretiyle ilgili branşta boş uzman hekim kadrosu olması halinde özel hastanelerde veya tıp merkezlerinde yapabilecekler, özel hastanelerin veya tıp merkezlerinin ilgili branşta boş uzman hekim kadrosu olmaması durumunda ise ruhsatında ve/veya faaliyet izin belgesinde kayıtlı uzman hekim branşlarındaki toplam kadro sayısının %15’ine kadar uzman hekimle sözleşme imzalayabilecekleri ifade edilmiştir.
Bu düzenlemeye karşı tepki verilmesi nedeniyle Bakanlık 7 Ocak 2023 tarihinde adı geçen Yönetmeliklerde yeniden bir düzenleme yapma zarureti hissetmiştir.
Yeni ve halihazırdaki düzenlemeye göre, muayenehanesi bulunan hekimler, muayenehanesine müracaat eden hastalarının tedavisini yıllık sözleşme yapmak suretiyle ilgili branşta boş uzman kadrosu bulunmak şartından vazgeçmiş ancak bu seferde ilgili branşta ruhsatı bulunan özel hastanelerde veya tıp merkezlerinde yapabileceklerine dair bir ön şart getirilmiştir. Ayrıca özel hastanelerin ve tıp merkezlerinin ilgili branştaki toplam kadro sayısının üçte birini aşmayacak şekilde hekimle sözleşme yapabilmesine olanak sağlanmıştır. Düzenlemeyi yumuşatmak adına da muayenehanesi bulunan 60 yaş üstü hekimlerin sözleşme yaptığı hastanelerin sadece birinde bu kadro sınırlamasına tabi tutulmayacaklarını ve 7 Ocak 2023 tarihinden önce muayenehanesi olan hekimlerin sözleşme yapacakları özel hastane veya tıp merkezlerinin sadece birinde yukarıda ifade ettiğimiz kadro sınırlamasından muaf tutulacakları ifade edilmiştir.
Konu bu minvalde değerlendirildiğinde, yapılan bu düzenlemelerin hekimler özellikle de cerrahi branşlardaki hekimlerin muayenehane açmalarını veya işletmelerini güçleştirmeye yönelik olduğu, ayrıca hastalar yönünden de muayenehanede sağlık hizmetine erişmede sıkıntılar yaratacağı açıktır.
Öte yandan, 60 yaş üzeri hekimlere ve halihazırda muayenehanesi olan hekimlere tanınan ayrıcalığın mantığı anlaşılamamış olmakla birlikte, bunun da sadece bir özel sağlık kuruluşu ile ilgili olduğu ve yaraya merhem olmayacak bir ayrıcalık olduğu aşikardır.

Share
1.798 Defa Okundu
#

SENDE YORUM YAZ

3+1 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • TEVHİT, TAKVA VE TESLİMİYETİN ADIDIR KURBAN

  14 Haziran 2024 Köşe Yazarları

  Sözlükte yaklaşmak, Allah’a (c.c.) yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban Bayramı’nda kesilen kurbana "udhiyye", hacda kesilen kurbana ise "hedy" denir. Kurban, Kur'ân-ı Kerîm, Sünnet ve icmâ ile sabit bir ibadet olup hicretin ikinci yılında meşru kılınmıştır. Kur'ân-ı Kerîm’de şöyle buyrulmaktadır: “Allah’ın kendilerine rızık ola...
 • DÜNYA DİKİŞ MAKİNESİ GÜNÜ

  14 Haziran 2024 Köşe Yazarları

  Dikiş makinesi, kumaşları birleştirmek veya tamir etmek için kullanılan bir makinadır. İplikleri dikiş yerine takan ve bir iğne yardımıyla ipliklerin kumaşa geçmesini sağlayan bir mekanizmaya sahiptir. Dikiş makinesi, manuel olarak çalıştırılabileceği gibi modern modellerde elektrik veya bilgisayar kontrollü olabilir. Günümüzde çok çeşitli dikiş makineleri bulunmaktadır ve her biri farklı özelliklere sahiptir. Dikiş makinesi, giysilerin ve diğer kumaşların dikilmesini kolaylaştıran, pratik ve hızlı bir araçtır. Bu teknolojik cihazın icadı, t...
 • Edebiyatçı, Şair, Yazar ve Akademisyen Hocam Dr. Bekir Oğuzbaşaran

  14 Haziran 2024 Köşe Yazarları

  Bu haftaki konuğum, edebiyatçı, şair, yazar ve akademisyen değerli hocam Bekir Oğuzbaşaran. M. Bahaeddin Cebeci ağabeyimin üniversite yıllarından yakın arkadaşıydı. Talebelik yıllarında Fatih Vakıflar Yurdu'nda kaldıklarını hatırlıyorum. 1973 yılında Basının kalbi Cağaloğlu'nda Milli Gazete ve Yeni Devir gazetelerinde Sanat Edebiyat sayfaları hazırlarken tanışmak nasip oldu. Sanat ve Edebiyat Sayfasında tiyatro kritikleri yazmama izin verdi. O yıllardan Bekir Oğuzbaşaran ve merhum Mustafa Miyasoğlu ağabeylerimi asla unutamam. Miyasoğlu ağabeyim...
 • MERHAMETSİZLİK HELAK SEBEBİDİR

  07 Haziran 2024 Köşe Yazarları

  Merhamet “acımak, şefkat göstermek” anlamında olup, “acıma duygusu, bu duygunun etkisiyle yapılan iyilik, lutuf” anlamında isim olarak kullanılan merhamet, Allah’ın bütün yaratılmışlara yönelik lutuf ve ihsanlarını ifade etmekte, bunun yanında insanlarda bulunan, onları hemcinslerinin ve diğer canlıların sıkıntıları karşısında duyarlı olmaya ve yardım etmeye sevk eden acıma duygusunu belirtmektedir. (TDV. İslam Ansiklopedisi) Merhamet aynı zamanda Allah"ın Rahmân isminin bir yansımasıdır. (Tirmizî, Birr, 16) Var olan bütün mahlukatın yaratıl...