logo

İSTİKLAL SAVAŞINDA DEVELİ YETİMHANELERİ (2)

Hiç şüphesiz İstiklal Harbi’nin fedakar insanları Kuvva-i milliyecileri : Atıf Bey(Kaymakam). Kamberli Osman (Bel.Bşk.), Osman Coşkun, Bnb. Nebih Tankut, Abdullah Bey (Jn.Kom.) Dr.Abdullah Develioğlu,Takittin Ayata, Paşazade Osman, Numan Cebeci, Hocazade Tevfik, Osman Üstün, Velittin Çakıoğlu,Emin Develioğlu,Hadi Erdoğan,Yakup Arıkan vs.dir.İnsanları nasihatları ile bilgilendiren,yol gösteren moralleri yüksek tutma gayretinde olan dört gönül adamı vardır ki bunlar Hazım Ulusoy, İbrahim Emekliöz, Caferzade Abdullah ile Abdullah Develioğlu’dur.
Bu münevverler şehitler ordusu olan Develi’de savaşın o alevini her zaman duymuşlar ve ama şehitlerimizin çocuklarını da ihmal etmemişlerdir! Sonuçta İstiklal Komitesi üyeleri bu yetim çocukları için bugün hala ayakta duran Meteris Camii’nin giriş kapısının tam karşısında iki katlı bir ev vardı.Bugün bu ev yıkılmış yerine betonarma iki katlı bir ev yapılmıştır. İşte bu ev kiralanmış yetim çocuklar burada eğitilmeye başlanmıştır. Başta Hazım ve İbrahim Suphi hocalar burada fedekarca görev almışlar ve bu yavruların eğitimini tamamlamasında önemli rol oynamışlardır.
İsterseniz bu yetimhanenin kuruluşu hakkında Osman Coşkun’un “İkinci Ergenekon “adlı hatıratının 49-50. sayfalarında heyecanla şu bilgileri verir.Haçın’ın işgali üzerine M.K.Atatürk’ün emri ile Develi’de Saimbeyli’nin düşmandan kurtarılması için İstiklal Komitesi kurulmuş ve bu komite uyum içerisinde çalışıyor ve bir taraftan silahlanılıyor ve bir taraftan da teşkilatı güçlendirmek için çalışmalara olağanüstü başlamışlardı..İşte çalışmalardan biri de eğitim ve öğretimdi.Bu konuda Osman Çoşkun diyor ki:” Cemiyet-i İslamiye’nin gayesi şehit çocuklarını korumak,okutmak ve ailelerini sefaletten kurtarmak olacaktı….
Merkez İlk Mektebi’nin bir dershanesinde büyük bir toplantı yapıldı.Memleketin kalbur üstü adamlarının hemen hepsi orada bulunuyordu.Köylerden de gelenler vardı.Ufak tefek münakaşalardan sonra karara varıldı.Müessisler belli oldu.İdare heyeti belli oldu.Heyetin reisliğine mensup Hürriyet ve İtilaf Fırkası reisi Osman Bey seçildi.
Cemiyetin ,yukarda ziredilen gayelerinden maada memleket dahilinde sosyal ve kültürel işlerle de meşgul olacaktı.
Cemiyetin varidatı çiftçilerin teberru edeceği yüzde yarım zehair ve hububat ve çiftçi olmayanların verecekleri nakdi yardımlarla idare edilecek,aşar zamanında n sonra toplanacak zehair ve hububat satılarak sarf olunacaktı. Hiç bir müşkülata maruz kalmaksızın nakdi yardımlar gelmeye başladı. Halk adeta yardım yarışına çıkmıştı.
Eski hükümet binasının yanında bir itamhane tesis edildi.Köylerden ve kasabalardan toplanan şehit çocukları buraya yerleştirildi. Elbiseleri ve yiyecekleri tedarik olundu. Bir de hoca tutularak okutturulmaya başlandı. İdare heyetinin faaliyeti her türlü takdire layıktır.
Erciş Öğrenci Yurdu
İşin acı yanı bir avuç hamiyet erbabının uzak görüşlülüğü ile açılan yetimhane var .Burada görev alan değerli eğitimcileri de belirtmiştik. Fakat burada değerli öğretmen, Artvin muhacirlerinden Ömer Bakır dışında kimler okumuştur? Bilemiyoruz. En zor zamanlarda elinden tutulan bu öğrenciler kimlerdir en ufak bir bilgimiz yoktur.
İşte tam burada Develi’nin değerli hayır sahibi Cemal Erciş’i bu konuda bir ilki başarıp, yurd açtığı için nasıl hatırlamayız.? İnsanımıza yatırım yapan her insanımıza selam olsun. Mekanları Cennet olsun.

Çağdaş Develi Gazetesi 28.02.2017

 

Not; Yazarın yazı ile ilgili resimlere ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayınız. Resimleri büyütmek için tekrar üzerine tıklayınız!

Çağdaş Develi Gazetesi, 17 Mart 2017, Sayfa 2

Share
1.280 Defa Okundu
#

SENDE YORUM YAZ

4+7 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • DEVELİ MEZARLIKLARI

  18 Eylül 2020 Köşe Yazarları

  Develi Mezarlıklarını, tarihi Develi köy mezarlıkları da başta olmak üzere (Ayşepınar, Çomaklı, Fraktın, Havadan, İncesu, Köseler, Madazı, Pungu, Soysallı, Sindelhöyük, Zile vs) dahil olmak üzere gezmediğim yer çok azdır. Ama o kadar arzu etmeme rağmen maalesef inceleyemediğim yerler de var. Mesela Karacaören, Kızık, Öksüt, Satı vs gibi. Mezartaşları bir köy tarihi ve bulundukları mekan için çok önemli yazılı belgelerdir. Tıpkı ibadethane olmaları ayrı bir konu ama kitabeli camiler de aynı konuda aydınlatıcı belge sunarlar.! Yeter ki dikkatli ...
 • DÜNYA TEMİZLİK GÜNÜ

  18 Eylül 2020 Köşe Yazarları

  Toplum olarak ortak paylaştığımız yaşam alanlarının temiz tutulması bir vatandaşlık görevidir. Toplum içerisinde bulunan toplum bilinci ve sorumluluk duygusu kişinin ilk önce kendisine saygı duyması ile başlar. Yaşamsal alanların korunması, doğaya, yeşile sahip çıkılması ve çevre temizliğinin önemi herkesin ortak sorumluluğudur. Temiz bir çevre, insan sağlığı ve refahı için temel niteliktedir. Çevre Temizliği, günümüzde dünyanın en önemli sorunları arasındadır. Bütün bunların temel amacı, insanları çevre temizliği konusunda bilinçlendirmektedi...
 • DÜNYA AVCILAR GÜNÜ

  11 Eylül 2020 Köşe Yazarları

  Merkez Av Komisyonunca, avına izin verilen yaban hayvanı türlerini, doğal denge içerisindeki yapıyı bozmadan, tespit edilen zaman ve miktarlar ile belirlenen esas ve usullerle, canlı veya cansız ele geçirmeye çalışmaya Avcılık, bunu yapan kişiye de Avcı denilmektedir. İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana besin arama ve karnını doyurma zorunluluğunu duymuştur. Mağara dönemi insanları beslenmek, giyecek sağlamak ve kendilerini korumak için avlanmak zorunda kalmışlardır. Bir yandan bitki kökleri toplayıp toprağı işlerken diğer yandan av aletlerind...
 • YAZARLARIMIZIN YAZILARINI OKURKEN

  11 Eylül 2020 Köşe Yazarları

  Çağdaş Develi Gazetesi’ nin yayınlandığı 2003 yılından beri elimizden geldiğince haftalık bir değişik konulu yazı yetiştirmeye çalışırım. Bu yazıların hepsi Develi ile ilgili tarih, sosyal, kültürel, siyasî, edebiyat vb konulardadır. İnşallah, bu yazılar bir plan dahilinde yazılmıştı; kitaplaştırıldığında inanıyorum ki Develi kültürü ve medeniyeti adına değerli çalışmalar olduğunu hepimiz göreceğiz. Zira bu yazıların çoğu tabir yerindeyse iğne ile kuyu kazmak kabilinde yazılmıştır. Çünkü küçük yerlerde bilgi toplamak o kadar zahmetlidir. Fotoğr...