logo

İSTİFA EDEN İHBAR TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

İhbar tazminatı, iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemek zorunda olduğu tazminattır. Söz konusu tazminat İş Kanunu’nun 17/4 maddesinde düzenlenmiştir. Şöyle ki;‘bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.’ İş sözleşmesini fesheden tarafın ihbar tazminatı ödeme zorunluluğu hem işçi hem de işveren için geçerlidir. Bildirim süreleri her iki taraf için de uyulması gerekli bir usuldür. Uyulması gereken bildirim süresi işçinin işyerindeki çalışma süresine göre değişir. İşçinin çalışma süresi hesap edilirken de iş sözleşmesinin askı süresi ya da deneme süreleri de dikkate alınmalıdır. İş sözleşmeleri;

 • İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
 • İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
 • İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
 • İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, feshedilmiş sayılır.(İşK. m. 17/2) Kanundaki bildirim süreleri asgari olup taraflarca sözleşmeyle arttırılabilir.

Bu süreler kısaltılamaz ya da kaldırılamaz. Ayrıca bildirim süresinin bölünerek uygulanması da mümkün değildir.

Her ne kadar tazminat olarak ifade edilse de ihbar tazminatı talep edebilmek için mutlaka bir zararın meydana geldiğinin ispatlanmasına gerek yoktur. Dolayısıyla ihbar tazminatı için kanundan doğan tazminattır, diyebiliriz.

İşyerinden Kendi İsteği İle Ayrılan(İstifa Eden) İşçi İhbar Tazminatına Hak Kazanır Mı?

Ne sebeple olursa olsun, haklı ya da haksız iş sözleşmesini fesheden taraf ihbar tazminatı talep edemez. Örneğin, bir işçi iş sözleşmesini haklı sebebe dayanarak feshetmiş olsa bile ihbar tazminatı hakkı olmayacaktır. İş sözleşmesi feshedilen taraf ihbar tazminatı hakkına sahip olacaktır, fesheden değil.  İşçinin kendi isteğiyle işten (istifa) ayrılması halinde, ayrılmanın sebebi önem taşımaksızın herhangi bir ihbar tazminatı hakkı oluşmamaktadır.4857 sayılı İş Kanunu’na göre istifa eden işçinin tazminat hakkı bulunmamaktadır. İstifa eden işçi tazminat hakkını kaybeder. Hatta ihbar süresine bağlı kalmadan istifa etmesi durumunda işverene tazminat ödemek zorunda bile kalabilir.

İhbar Tazminatı Hesabında Esas Alınacak Ücret?

İhbar tazminatı hesabında esas alınacak ücret, işçinin giydirilmiş son ücretidir.  Giydirilmiş ücret, işçilere nakden ödenen çıplak ücrete, süreklilik gösteren, iş karşılığında para ya da ayni olarak oluşan, yemek, yakacak elbise vb. ödemelerin, ödenen primlerin, ikramiyelerin eklenmesiyle bulunan ücrettir. 4857 sayılı İş Kanunu 17/son maddesinde, bu tazminatın ödenmesinde, işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve  Kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur, denilmiştir.

Bildirim sürelerine uymadan iş sözleşmesi feshedilen işçiye; işi altı aydan az sürmüş olan işçi için iki haftalık ücreti, altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için dört haftalık ücreti, bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için altı haftalık ücreti, üç yıldan fazla sürmüş işçi için sekiz haftalık ücreti tutarında ihbar tazminatı ödenir. Aynı durum işveren için de geçerlidir. Örneğin iki yıllık bir çalışması olan işçi, bildirim sürelerine uymadan sözleşmesini feshetmesi durumunda yanında çalıştığı işverene altı haftalık ücreti tutarında ihbar tazminatı ödemek zorunda kalır.

İşçi, İhbar Tazminatını Peşin Ödeme İle İş Sözleşmesini Feshedebilir Mi?

4857 sayılı İş Kanununda belirsiz süreli iş sözleşmelerinde “İşveren, fesih bildirim sürelerine uyarak işçinin iş sözleşmesini feshedebileceği gibi bildirim süresine ait ücreti peşin ödemek suretiyle de feshedebilir( m. 17/5)’’ denilmiştir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda da İş Kanunu’na benzer olarak  “İşveren, fesih bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle hizmet sözleşmesini feshedebilir” biçiminde düzenlemeye yer verilmiştir. Her iki Kanun da peşin ödeme yoluyla iş sözleşmesini fesih imkanını yalnızca işverene tanınmıştır. Dolayısıyla işçiler ihbar tazminatını peşin ödeme yoluyla iş sözleşmelerini feshedemezler.

Share
520 Defa Okundu
#

SENDE YORUM YAZ

10+2 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • DÜNYA FİL GÜNÜ

  10 Ağustos 2022 Köşe Yazarları

  Fil, hortumlular takımının filgiller familyasını oluşturan memeli bir hayvandır. Geleneksel olarak Asya Fili ve Afrika Fili olmak üzere iki türü ile tanınmaktadır. Ancak bazı kanıtlara dayanarak Afrika savan fili ile Afrika orman filinin de iki ayrı tür olduğu öne sürülmektedir. Filin büyük ve geniş kulakları vücut ısısını kontrol etmeye yarar. Afrika fillerinin kulakları daha büyük olur ve sırtları içbükeydir. Asya fillerinin ise kulakları daha küçük olur ve sırtları dışbükey ya da düzdür. Filler ot obur hayvanlardır. Yani tamamen bitkilerle ...
 • Yaşar Civelek Zade Ağabeyden Dedem “Kara Müftü” ye Dair Anılar

  10 Ağustos 2022 Köşe Yazarları

  Orhan Bey, Rahmetli dedeniz Kara Müftü, hayatta olduğu 1950’li yıllarda Develi’nin ve bizlerin de manevi dedemiz olarak özellikle saygıda kusur etmemeye azami itina ettiğimiz, müstesna, yeri halen doldurulmamış milli duyguları önde gelen bir İslam ulemasıdır. Dedenizi size anlatmak haddim değildir. Rahmetli dedeniz müftülük görevinden sonra, rahat bir emekli yaşamı yapamamış, halkı dini bakımdan aydınlatmaya şevkle devam etmiştir. Bilhassa cuma günlerindeki vaazları cami cemaatleri tarafından huşu içinde adeta nefes almadan takip edilmiştir....
 • Aşkın Aşık’ı Bir Şair SEYRANİ Prof. Dr. M. Kemal Atik

  05 Ağustos 2022 Köşe Yazarları

  Everekli Aşık Seyrani ile ilgili bu güzel esere emek verip gün ışığına çıkaran değerli ilahiyatçı araştırmacı yazar Prof. Dr. Kemal Atik Ağabeyimi kutluyorum. Kabrinin yerinin belli olmadığı Develimiz'de 38.si düzenlenecek şenliklerle, festivallerle, seminerlerle ve 3. Uluslararası Türk Kültürü Kongreleriyle ve hayatı ve şiirleri üzerine yayımladığı kitaplarla ona vefasını gösteren Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar kardeşimi, kültür müdürü Ali Orhan'ı, katkı sunanları ve emeği geçenleri canı gönülden tebrik ediyorum. İthaf: Bu mütevazı ç...
 • KÖPEK GİBİ ÇALIŞMA GÜNÜ

  05 Ağustos 2022 Köşe Yazarları

  Her yıl 5 Ağustos'ta, “Köpek Gibi Çalışma Günü” kutlanmaktadır. Köpekler hayatlarının çoğunu miskinlik yaparak geçirirler. Neden bu günün ismini köpek gibi çalışmak diye koyulduğu çoğumuzu şaşırtabilir. Ama enteresan tarafı köpek gibi çalışmak çok çalışmak anlamına gelmektedir. Bu Gün de, maksimum kabiliyetinizi kullanarak olabildiğince uzun süre çalışmanız demektir. Köpek gibi çalışmak, bir şeyi gerçekleştirmek için varını yoğunu ortaya koyarak çaba sarf etmektir. Türk Dil Kurumuna göre “Çalışmak”, bir şeyi ortaya koymak, oluşturmak, yapmak i...