logo

İSTİFA EDEN İHBAR TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

İhbar tazminatı, iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemek zorunda olduğu tazminattır. Söz konusu tazminat İş Kanunu’nun 17/4 maddesinde düzenlenmiştir. Şöyle ki;‘bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.’ İş sözleşmesini fesheden tarafın ihbar tazminatı ödeme zorunluluğu hem işçi hem de işveren için geçerlidir. Bildirim süreleri her iki taraf için de uyulması gerekli bir usuldür. Uyulması gereken bildirim süresi işçinin işyerindeki çalışma süresine göre değişir. İşçinin çalışma süresi hesap edilirken de iş sözleşmesinin askı süresi ya da deneme süreleri de dikkate alınmalıdır. İş sözleşmeleri;

 • İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
 • İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
 • İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
 • İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, feshedilmiş sayılır.(İşK. m. 17/2) Kanundaki bildirim süreleri asgari olup taraflarca sözleşmeyle arttırılabilir.

Bu süreler kısaltılamaz ya da kaldırılamaz. Ayrıca bildirim süresinin bölünerek uygulanması da mümkün değildir.

Her ne kadar tazminat olarak ifade edilse de ihbar tazminatı talep edebilmek için mutlaka bir zararın meydana geldiğinin ispatlanmasına gerek yoktur. Dolayısıyla ihbar tazminatı için kanundan doğan tazminattır, diyebiliriz.

İşyerinden Kendi İsteği İle Ayrılan(İstifa Eden) İşçi İhbar Tazminatına Hak Kazanır Mı?

Ne sebeple olursa olsun, haklı ya da haksız iş sözleşmesini fesheden taraf ihbar tazminatı talep edemez. Örneğin, bir işçi iş sözleşmesini haklı sebebe dayanarak feshetmiş olsa bile ihbar tazminatı hakkı olmayacaktır. İş sözleşmesi feshedilen taraf ihbar tazminatı hakkına sahip olacaktır, fesheden değil.  İşçinin kendi isteğiyle işten (istifa) ayrılması halinde, ayrılmanın sebebi önem taşımaksızın herhangi bir ihbar tazminatı hakkı oluşmamaktadır.4857 sayılı İş Kanunu’na göre istifa eden işçinin tazminat hakkı bulunmamaktadır. İstifa eden işçi tazminat hakkını kaybeder. Hatta ihbar süresine bağlı kalmadan istifa etmesi durumunda işverene tazminat ödemek zorunda bile kalabilir.

İhbar Tazminatı Hesabında Esas Alınacak Ücret?

İhbar tazminatı hesabında esas alınacak ücret, işçinin giydirilmiş son ücretidir.  Giydirilmiş ücret, işçilere nakden ödenen çıplak ücrete, süreklilik gösteren, iş karşılığında para ya da ayni olarak oluşan, yemek, yakacak elbise vb. ödemelerin, ödenen primlerin, ikramiyelerin eklenmesiyle bulunan ücrettir. 4857 sayılı İş Kanunu 17/son maddesinde, bu tazminatın ödenmesinde, işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve  Kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur, denilmiştir.

Bildirim sürelerine uymadan iş sözleşmesi feshedilen işçiye; işi altı aydan az sürmüş olan işçi için iki haftalık ücreti, altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için dört haftalık ücreti, bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için altı haftalık ücreti, üç yıldan fazla sürmüş işçi için sekiz haftalık ücreti tutarında ihbar tazminatı ödenir. Aynı durum işveren için de geçerlidir. Örneğin iki yıllık bir çalışması olan işçi, bildirim sürelerine uymadan sözleşmesini feshetmesi durumunda yanında çalıştığı işverene altı haftalık ücreti tutarında ihbar tazminatı ödemek zorunda kalır.

İşçi, İhbar Tazminatını Peşin Ödeme İle İş Sözleşmesini Feshedebilir Mi?

4857 sayılı İş Kanununda belirsiz süreli iş sözleşmelerinde “İşveren, fesih bildirim sürelerine uyarak işçinin iş sözleşmesini feshedebileceği gibi bildirim süresine ait ücreti peşin ödemek suretiyle de feshedebilir( m. 17/5)’’ denilmiştir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda da İş Kanunu’na benzer olarak  “İşveren, fesih bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle hizmet sözleşmesini feshedebilir” biçiminde düzenlemeye yer verilmiştir. Her iki Kanun da peşin ödeme yoluyla iş sözleşmesini fesih imkanını yalnızca işverene tanınmıştır. Dolayısıyla işçiler ihbar tazminatını peşin ödeme yoluyla iş sözleşmelerini feshedemezler.

Share
2.222 Defa Okundu
#

SENDE YORUM YAZ

2+8 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • 15 TEMMUZ’U UNUTMAMAK LAZIM

  19 Temmuz 2024 Köşe Yazarları

  15 Temmuz 2016 işgal girişiminin üzerinden sekiz yıl geçti. Etkileri ve ülkemize ve necip milletimize verdiği zararlar hala devam ediyor. Bu sebeple 15 Temmuz 2016 işgal girişimini, ülkemiz açısından birçok yönü ile değerlendirmek elbette mümkündür. Peki, en büyük kayıplar hangi alanlarda olmuştur? sorusunun cevabı vermek zordur. Çünkü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin o kadar çok ve çeşitli zarar ve kaybı olmuştur ki, bunu tam anlamıyla tespit etme imkânı maalesef yoktur. Tabi ki en önemli kaybı o gün verilen 252 şehididir. Bununla beraber 2734...
 • DÜNYA DONDURMA GÜNÜ

  19 Temmuz 2024 Köşe Yazarları

  Sıcak yaz günlerinde içimizi serinletirken mutlu eden dondurmanın da günü olduğunu biliyor muydunuz? Yaz sıcaklarının vazgeçilmezi dondurmanın varlığı her yıl tüm dünyada Temmuz ayının üçüncü Pazar günü “Dünya Dondurma Günü” olarak kutlanmaktadır. 2024 yılının 3.cü pazarı 21 Temmuz gününe denk gelmektedir. Dondurma Günü ilk olarak 1984 yılında, Amerika Birleşik Devletleri’nde Başkan Ronald Reagan tarafından ilan edilmiştir. Bütün dünya insanlarının dondurmaya olan zaafı sayesinde zaman içerisinde tüm dünyaya yayılmıştır. Her yıl temmuz ayın...
 • KUR’AN’I OKUMAK, ANLAMAK VE YAŞAMAK

  12 Temmuz 2024 Köşe Yazarları

  Yaz Kur’an Kurslarımız hem camilerimizde ve Kur’an Kurslarımızda başladı ve devam ediyor. Bu önemli faaliyet, dinimize kaynaklık eden Kur’an-ı Kerim’in insanlığa getirdiği rahmet yüklü mesajlarını başta ümidimiz, istikbalimiz olan çocuklarımız olmak üzere toplumun bütün kesimlerine ulaştırmayı ve paylaşmayı hedeflemiştir. Bu sebeple, başta öğrenci velilerimize, kurslarda görev alan tüm hocalarımıza ve ilgili kişilere büyük sorumluluklar düşmektedir. Sorumluluğun büyüklüğü kadar da mükafatının olduğu aşikardır. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v....
 • ÇOK ANLAMLIK BAĞLAMINDA FİTNE KAVRAMI

  12 Temmuz 2024 Köşe Yazarları

  Fitne kelimesi, sözlükte “altın ve gümüş gibi değerli madenleri saflığını anlamak için ateşte eritmek” mânasına gelen fetn kökünden türemiştir. Klasik sözlüklerde ise : “Sınama, maddî ve mânevî sıkıntı, üzüntü, belâ ve felâketle imtihan etme.” şekilde sıralanmıştır Kur’ân-ı Kerîm’de atmış âyette fitne kelimesi ve türevleri geçmektedir. Fitnenin Kur’an’daki kullanımına göre bir çok anlamı vardır. Başlıca şu mânalara geldiği görülür: Sınama ve imtihan (Bakara,102; Tâhâ,40, 85, 90, 131); Şirk, küfür, müşriklerin Müslümanlara uyguladıkl...