logo

İLKÖĞRETİM HAFTASI

Okullar açıldı. 18 milyon öğrenci yeni bir eğitim ve öğretim dönemine başladı. Bir insanın yaşamını, kişiliğini, hayata bakışını şekillendiren en önemli dönem ilköğretim dönemidir. Her yıl Eylül ayının üçüncü haftası, okuma yazma öğrenmenin sevinci ve mutluluğunun yaşanması için İlköğretim Haftası olarak kutlanmaktadır.
Bu hafta içerisinde okullarda törenler düzenlenmekte, radyo ve televizyonlarda konuşmalar yapılmaktadır. Bu tören ve konuşmalarda eğitimin önemi vurgulanarak ilköğretimin gerekliliği üzerinde durulmaktadır. Okuma yazmanın bireyin yaşamı ve eğitimi için ne kadar önemli olduğu anlatılmaktadır.
İlköğretim; Okumanın, anlamanın, görmenin ve görebildiğinden anlam çıkarmanın, ders almanın, düşünmenin, zekâyı terbiye etmenin yani kültürün temellerinin atıldığı yerdir. Bu nedenle okuma yazmanın çeşitli yönlerden anlam ve öneminin anlatıldığı bu haftaya İlköğretim Haftası denilmiştir. 1961 yılında çıkarılan kanunla Eylül ayının üçüncü haftası İlköğretim Haftası olarak kabul edilmiştir. Eğitimin sağlam temeller üzerinde kurulmasında ve kişilerin ileri yaşlardaki başarılarında ilköğretimin önemi bilimsel olarak da kanıtlanmıştır.
İnsanların hayatlarındaki başarıların temelinde eğitim yatmaktadır. Kişilerin, önce kendisine, sonra aile ve çevrelerine yararlı olmaları okumakla mümkün olmaktadır. Dolayısıyla okul, hayatımızın ilk dönemlerinde oldukça önemli yer tutmaktadır. Temel öğrenim olan ilköğretim, yasalarımıza göre zorunlu ve parasızdır. Kendimize, çevremize, ailemize, milletimize ve insanlığa yarar sağlamak için okuma ve yazmaya önem verilmelidir. Çağdaş toplum olmanın en temel ve en vazgeçilmez unsurlarından biri eğitim olup, bize yaşam boyu gerekli olan bilgi ve becerilerin temelini atmamıza neden olmaktadır.
Bu vesileyle önce ilköğretimin tarihçesinden kısaca bahsetmek istiyorum. Fatih Sultan Mehmet döneminde, “Sübyan Mektebi” ve “Mahalle Mektebi” adı ile eğitim hayatına başlayan ilköğretim okulları, o dönem büyük kent mahallelerinde bulunmaktadır. Yoksul ve kimsesiz çocuklara Kuran öğretmeyi amaçlayan Sübyan okullarına 4-7 yaş arasında bulunan çocuklar alınmaktadır.
Sübyan okullarından sonra öğrenim görmek isteyenler medreseye giderek eğitimlerini sürdürmekte ve mezun olduktan sonra “molla” olarak hayata atılmaktadır. Mollaların görevleri ise, dini hizmet vermektir.
Osmanlılarda bir de “Enderun” denilen saray okulu bulunmaktadır. Bu okulların ilki, 14. yüzyılda 1. Mahmut zamanında Edirne’de açılmıştır. Enderun Mektebinin amacı ise sarayda çalışacak kişileri yetiştirmektir. Dini konular, bu okullarda da başı çeken konular arasındadır.
Cumhuriyet döneminde ise ilköğretim alanında yapılmış en büyük gelişme de 1924’te kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu’dur. Bu kanunla beraber medreseler kapatılmış ve bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır. Böylece eğitim, laik ve bilimsel temellere oturtulmuştur. İlköğretimin çok önemli olduğunu bilen Atatürk, cumhuriyetin ilanından sonra harf devrimini gerçekleştirmiştir. Halk arasında pek yaygın olmayan Arap Harfleri yerine bugün kullandığımız Latin harfli Türk yazısını getirmiştir. Harf devrimi neticesi, yurdumuzda okuma ve yazma bilenlerin sayısı gittikçe çoğalmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığının 1961 tarih ve 2222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Eylül Ayının 3. haftasında İlköğretim Haftası kutlanması kararlaştırılmıştır. Bu sene 2017 -2018 İlköğretim Haftası 18-23 Eylül tarihleri arasında kutlanacaktır.
Çağımız, bilim, teknik ve bilgisayar çağıdır. Dünya milletleri arasında sürdürülen ekonomik, kültürel, bilimsel ve teknolojik yarışta yerimizi alabilmek ve gelişmelere ayak uydurabilmek için, işe ilköğretimden başlamamız gerekmektedir.
Hızla gelişen ve değişen dünyamızda en önemli unsur, yetişmiş insan gücüdür. Eğitim ve öğretime ileri dönük bir yatırım olarak baktığımızda, gelecekte büyük sorumluluklar taşıyacak çocuklarımızın, bu günden daha karmaşık teknolojileri kullanmak zorunda kalacaklarını görebiliriz. Bu nedenle bu hızlı tempoya kolay uyum sağlayacak gelecek nesilleri yetiştirmenin bilinç ve sorumluluğunu taşımalıyız.
Çocuklarımız, bizler için çok önemlidir. Onlar geleceğimizin güvencesidir. İyi bir eğitim sistemi ve bu sisteme ayak uyduran çocuklarımız olduğu müddetçe refah ve bilgi toplumuna ulaşmak daha kolay olacaktır. Aynı zamanda iyi bir eğitim onların hayat standartlarını yükseltecektir. Onların yaşamını değiştirecek biçimde atacağımız en küçük bir adım, bize olumlu olarak geri dönecektir.
Sürekli değiştirilen eğitim anlayışları olmadan çağdaşlaşma ve ilerleme yolunda her gün yeni buluşların yapıldığı dünyamızda dinamik, bilgili ve bilgisini, kültürünü günlük yaşama geçirecek bireylere ihtiyaç vardır. Çocuklarımızı ülkesini seven vatanının bir karış toprağına zarar gelmemesi için kanının son damlasına kadar mücadele eden bireyler olarak yetiştirelim.
Bir milletin okur-yazar oranı yüksek olursa, o millet kalkınır. Okumuş ve aydın kişileri fazla olan bir millet, her alanda ilerler. İlköğretim Haftası hepimizin haftasıdır. Bu vesileyle tüm öğrenci, öğretmen ve velilerin ilköğretim haftasını kutlar, başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ederim.

Share
640 Defa Okundu
#

SENDE YORUM YAZ

10+2 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • DEVELİ MEZARLIKLARI

  18 Eylül 2020 Köşe Yazarları

  Develi Mezarlıklarını, tarihi Develi köy mezarlıkları da başta olmak üzere (Ayşepınar, Çomaklı, Fraktın, Havadan, İncesu, Köseler, Madazı, Pungu, Soysallı, Sindelhöyük, Zile vs) dahil olmak üzere gezmediğim yer çok azdır. Ama o kadar arzu etmeme rağmen maalesef inceleyemediğim yerler de var. Mesela Karacaören, Kızık, Öksüt, Satı vs gibi. Mezartaşları bir köy tarihi ve bulundukları mekan için çok önemli yazılı belgelerdir. Tıpkı ibadethane olmaları ayrı bir konu ama kitabeli camiler de aynı konuda aydınlatıcı belge sunarlar.! Yeter ki dikkatli ...
 • DÜNYA TEMİZLİK GÜNÜ

  18 Eylül 2020 Köşe Yazarları

  Toplum olarak ortak paylaştığımız yaşam alanlarının temiz tutulması bir vatandaşlık görevidir. Toplum içerisinde bulunan toplum bilinci ve sorumluluk duygusu kişinin ilk önce kendisine saygı duyması ile başlar. Yaşamsal alanların korunması, doğaya, yeşile sahip çıkılması ve çevre temizliğinin önemi herkesin ortak sorumluluğudur. Temiz bir çevre, insan sağlığı ve refahı için temel niteliktedir. Çevre Temizliği, günümüzde dünyanın en önemli sorunları arasındadır. Bütün bunların temel amacı, insanları çevre temizliği konusunda bilinçlendirmektedi...
 • DÜNYA AVCILAR GÜNÜ

  11 Eylül 2020 Köşe Yazarları

  Merkez Av Komisyonunca, avına izin verilen yaban hayvanı türlerini, doğal denge içerisindeki yapıyı bozmadan, tespit edilen zaman ve miktarlar ile belirlenen esas ve usullerle, canlı veya cansız ele geçirmeye çalışmaya Avcılık, bunu yapan kişiye de Avcı denilmektedir. İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana besin arama ve karnını doyurma zorunluluğunu duymuştur. Mağara dönemi insanları beslenmek, giyecek sağlamak ve kendilerini korumak için avlanmak zorunda kalmışlardır. Bir yandan bitki kökleri toplayıp toprağı işlerken diğer yandan av aletlerind...
 • YAZARLARIMIZIN YAZILARINI OKURKEN

  11 Eylül 2020 Köşe Yazarları

  Çağdaş Develi Gazetesi’ nin yayınlandığı 2003 yılından beri elimizden geldiğince haftalık bir değişik konulu yazı yetiştirmeye çalışırım. Bu yazıların hepsi Develi ile ilgili tarih, sosyal, kültürel, siyasî, edebiyat vb konulardadır. İnşallah, bu yazılar bir plan dahilinde yazılmıştı; kitaplaştırıldığında inanıyorum ki Develi kültürü ve medeniyeti adına değerli çalışmalar olduğunu hepimiz göreceğiz. Zira bu yazıların çoğu tabir yerindeyse iğne ile kuyu kazmak kabilinde yazılmıştır. Çünkü küçük yerlerde bilgi toplamak o kadar zahmetlidir. Fotoğr...