logo

EVLENEN KADIN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

İş hukukunda iki önemli süje vardır. Bunlar; işçi ve işverendir. İki süjenin de karşılıklı borçları ve korunmaya değer hakları vardır. Öncelikle işçi ve işveren arasındaki bu hak ve borçların doğabilmesi için aralarında bir iş sözleşme kurulması gereklidir. Bazı hak ve borçların iş sözleşmesi devam ederken yerine getirilmesi gerekirken bazılarının ise iş sözleşmesinin sona ermesi halinde yerine getirilmesi gerekir. İşte iş sözleşmesinin sona erdiği her durum için söz konusu olmasa da genel olarak iş sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte kıdem tazminatı alacağı gündeme gelir. Kıdem tazminatı ile ilgili 4857 sayılı İş Kanunu’muzda bir düzenleme yoktur. 4857 sayılı İş Kanunu 120. maddesiyle, 1475 sayılı eski İş Kanunu’nda yer alan kıdem tazminatı düzenlemesi 14. madde yürürlükte bırakılmış ve bu kanuna yapılan atıflar 4857 sayılı İş Kanunu’na yapılmış sayılmıştır.
Bu yazımızda kıdem tazminatı şartlarından kısaca bahsedip, kadın işçinin evlenme nedeniyle kıdem tazminatı hakkını irdeleyeceğiz. 1475 sayılı İş Kanunu’nda ilk şart olarak, yalnızca İş Kanunu’na tabi olarak çalışan işçilerin kıdem tazminatı alabileceği öngörülmüştür. Burada kastedilen işçi, yürürlükte bulunan 4857 sayılı İş Kanunu’na göre iş sözleşmesi ile bir işverene bağımlı olarak çalışan işçidir. İkinci şart ise, işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için aynı işverenin işyeri ya da işyerlerinde en az 1 yıl devamlı çalışmış olmasıdır. İşçi, işverenin işyerinde 1 yıldan az süre ile çalışmış ise kıdem tazminatına hak kazanamaz. İşçi aynı işverenin farklı işyerlerinde, hatta farklı şirketlerinde çalışsa dahi 1 yıllık sürenin hesaplanmasında tüm bu çalışmaların toplamı göz önünde bulundurulacaktır. Nihayet üçüncü şart ise, iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunu madde 25/II’de sayılan nedenler dışında işverence feshedilmiş olması ya da iş sözleşmesinin işçi tarafından belirli haller nedeniyle haklı olarak feshedilmiş olmasıdır. İşçi tarafında belirli haller nedeniyle iş sözleşmesinin haklı feshine imkan veren durumlardan biri kadın işçilerin evlenmesine ilişkindir.1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinde; “Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi rızası ile iş sözleşmesini sona erdirmesi durumunda” kıdem tazminatına hak kazanacağı hükme bağlanmıştır.
Kadın işçiler, evlendikten sonra 1 yıl içerisinde iş sözleşmesini feshetmeleri halinde kıdem tazminatına hak kazanmaktadırlar. Bu hak, sadece kadın işçiye verilmiştir. Erkek işçinin bu hükme dayanarak iş sözleşmesini feshetme imkanı yoktur. Bu durum Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı gibi görünse de ve birçok kişi tarafından eşitliğe aykırı olarak kabul edilse de Anayasa Mahkemesi kadın işçiye tanınan bu imkanın eşitlik ilkesine aykırı olmadığı yönünde karar vermiştir.(İlgili karar için bkz. Anayasa Mahkemesi 19.06.2008,2006/156, 2008/125, RG. 26.11.2008, No: 27066)
Burada bahsedilen evlilik Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre yapılan resmi evliliktir. Bunun dışında kalan fiili beraberlikler kadına kıdem tazminatı hakkı vermez. Ayrıca kadın işçi evlilik sebebiyle değil, evlendikten sonra iş sözleşmesini bu sebeple feshedip kıdem tazminatına hak kazanabilir. Yani evlilik tarihinin işten ayrılma tarihinden önce olması zorunludur. Peki kadın işçi evlendikten sonra 1 yıl içerisinde iş sözleşmesini evlilk nedeniiyle feshettikten sonra başka bir işyerinde işe başlaması kıdem tazminatı hakkını olumsuz etkiler mi? Bu soruya cevabımız hayır olacaktır. Zira fesihten hemen ya da belirli bir süre sonra kadın işçinin başka bir işyerinde çalışmaya başlaması kıdem tazminatı almasına engel değildir.
Önemli olan bir husus, fesih tarihinde kadın işçinin evliliğinin devam ediyor olması gerekir. İş sözleşmesi feshedilmeden kadın işçinin evliliği resmi olarak sona ermişse kıdem tazminatı hakkı doğmayacaktır. Ayrıca kadın işçinin bu haktan kaç kez yararlanabileceği konusunda Kanunda bir düzenleme olmamakla birlikte herhangi bir sınır olduğunu düşünmüyoruz. 1 yıllık çalışma süresini doldurmuş olmak şartıyla kadın işçi kaç kez evlenirse evlensin kıdem tazminatı hakkından yararlanabilecektir.
KAYNAKÇA
Akyiğit, Ercan, İş Hukuku, Seçkin Yayınları, 13. Basım, Ankara 2021.
Çelik, Nuri, İş Hukuku Dersleri, Beta Yayınları, Yenilenmiş 34. Bası.
Ekmekçi,Ömer/Yiğit, Esra, Bireysel İş Hukuku Dersleri, On İki Levha Yayınları 3. Baskı, İstanbul 2021.
Kenan Tunçomağ-Tankut Centel, İş Hukukunun Esasları, Beta, İstanbul, 6. Bası, Nisan 2013
Mollamahmutoğlu, Hamdi/Astarlı, Muhittin/Baysal, Ulaş, İş Hukuku Ders Kitabı ,Cilt 1, Güncellenmiş 5. Baskı, Ankara 2021.
Sümer,Haluk Hadi; İş Hukuku, Ankara 2016.
Süzek, Sarper, İşyerinin Devri Ve Hukuki Sonuçları , Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 15, Özel S., 2013

Share
248 Defa Okundu
#

SENDE YORUM YAZ

8+9 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • Alaattin Özdemir Namı Diğer Alaattin Ağa (Keş Alaattin)

  27 Mayıs 2022 Köşe Yazarları

  1960'lı yıllardan beri tanıdığım Alaattin Ağabey'i ben bir kabadayıdan ziyade fakir fukara dostu adam gibi bir adam olarak tanırım. Keş Alaattin diye yazmadı kalemim ona olan sevgi ve saygımdan, ama yiğit lakabıyla anılır. Rahmetli Ahmet İslamoğlu hocam Alaattin Ağabey'in işletmeciliğini yaptığı Belediye Gazinosu'nun önünden geçerken ayağa kalkıp saygısını gösterdiğine tanık oldum. Büyüklerine saygılı küçüklerine sevgi dolu bir insandı. Ahmet Hocam da bir bayram sabahı vaazında yılda bir kez bayram namazına gelen de dağıtılan bu ikramdan seva...
 • DÜNYA HAMBURGER GÜNÜ

  27 Mayıs 2022 Köşe Yazarları

  Başta ABD olmak üzere, dünyanın dört bir yanında bilinen bir hazır yemek (fast food) sandviçi olan Hamburger, birçok farklı çeşitte yapılabilen ve oldukça popüler olan bir yiyecektir. Hamburger, herkes için vazgeçilmeyecek lezzetlerden birisidir. ”Hamburger Günü” her sene 28 Mayıs günü kutlanmaktadır. Hamburger, adını Almanya'daki Hamburg kentine borçlu olsa da, bugün dünya çapında bilinen ve sevilen bir yiyecektir. Hamburgerin sözlük anlamı “Hamburglu” dur. Hamburger, ilk olarak bir Türk boyu olan Orta Asyalı Tatar toplumundan çıkmıştır. Tat...
 • CIRTLIK

  27 Mayıs 2022 Köşe Yazarları

  Develi'de faydalı, zehirli ve faydalı vs.otlar hakkında bilgi sahibi değiliz. Veya biz bilgi sahibi değiliz. Bu konuda yazılı bir bilgimiz de yoktur. Bir ara K.Maraş'tayız. Orada dost bir biyolog arkadaşın elinden çıkma K.Maraş'taki ot ve bitki eşitleri ile değişik türleri üzerinde çok değişik bir dergi yazısı okumuş ve çok da hoşuma gitmişti. Develi'ye geldiğimde Tarım İl Müdüdürlüğü'ne uğramış ve varsa kaç çeşit nebatat var onları öğrenmeye çalışmıştım. 1OO çeşit'i biraz aşkın bitkinin listelendiğini görmüştüm. Halbuki K.Maraş'da Dr.arkadaş'...
 • Develili Kabadayılar ve Âlemin Adamları

  20 Mayıs 2022 Köşe Yazarları

  https://www.cagdasdeveli.com.tr/e-gazete/cagdas-develi-gazetesi-e-gazete/cagdas-develi-gazetesi-20-mayis-2022-sayfa-7.html...