logo

DÜNYA OKUMA YAZMA GÜNÜ

Bugün 8 Eylül, “Okuma Yazma Günü” nün kutlandığı bir gün. İnsan, hayatını devam ettirebilmek, kolaylaştırabilmek için bazı şeylere ihtiyaç duymaktadır. Bunların bir kısmı okuyabilme, yazabilme ihtiyacıdır. Okuryazarlık temel bir insan hakkıdır ve yaşam boyu öğrenmenin ilk basamağını oluşturmaktadır. Bireylerin hayatlarını rahat sürdürebilmesi, diğer insanlarla sosyalleşebilmesi ve insani gelişimini tamamlayabilmesi için okuma yazma bilmesi gerekmektedir.
Günümüzde her insanın iletişim kurabilmesi için en önemli kıstaslardan birisi de okuryazar olmaktır. Bir insanın okuma ve yazma bilmesi, o insanın kendisine ve yaşadığı topluma çeşitli faydalar sağlayacaktır. Hem bireylerin hem de toplumun gelişebilmesi için eğitim, çok önemli bir yere sahiptir. İnsanlar okumadan kendilerini yeterince geliştiremeyeceği gibi, topluma da fayda sağlayamazlar. Bu durum da toplumun ilerleyememesine ve gelecek nesillerin eğitimden yararlanma imkânlarının azalmasına yol açarlar. Bilgili bir toplum olabilmek için okuryazar olmak şarttır. Gelişmiş toplumlarda okuma yazma bilmeyen bireylerin sayısı yok denecek kadar azdır. Gelişmemiş toplumlarda ise bu oran oldukça fazladır.
İnsan için en etkili öğrenme yolu okumaktır. Okumak insanı geliştiren, yeni şeyler öğreten ve onu aydınlığa götüren yoldur. Okumak, hayattaki zorlukları başarabilmek için önemlidir. Çünkü okuyarak yetişmiş bir toplum başarılı ve güçlü olur. İnsanlar okuyarak hayata bakış açısını değiştirebilir. Okumak kişinin kültürünü ve bilgi kapasitesini artırır. Bu yüzden okuma ve yazmaya önem vermek gerekmektedir.
Okumak insanoğlunun kişisel gelişiminde en önemli etkenlerden birisidir. Çünkü okumak, insanın fikir yapısını, hayal dünyasını geliştirir, sözcük dağarcığını arttırır, insana bilgi ve birikim kazandırır. Çünkü insan beyni okuyarak beslenir ve bilgiler güçlenir.
Okuyan insanların farklı bakış açıları vardır. Okuyan insanlar dünyayı ve olayları farklı bakış açılarıyla değerlendirebilirler. Konuşurken ya da yazarken fazla zorlanmazlar. Çünkü kelime hazneleri çok geniştir.
Geleneksel anlamda, okuryazarlık kavramı alfabe aracılığı ile basit metinleri okuyup yazabilme ve temel aritmetik işlemleri yapabilme becerisi olarak tanımlanmakta ve geçmişi yazının icadına kadar uzanmaktadır. Okuryazarlık oranındaki kısa zamanda gerçekleşen ilk hızlı yükseliş ise endüstri devrimi ile birlikte kâğıdın ve baskı masraflarının ekonomik ve kolay ulaşılması sonrasında görülmektedir.
Tüm insanların okuma yazma hakkından yararlanabilmesi ve cehaletin ortadan kaldırılması için Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO), 8 Eylül’ü “Okuma Yazma Günü” olarak ilan etmiştir. Okuryazarlık sorununa dikkat çekmek için Dünya Okuma Yazma Günü ilk olarak 1967 yılında kutlanmıştır. Dünya Okuma Yazma Günü’nde çeşitli ülkelerdeki ilgili kuruluşlar, konuya ilişkin duyurular yapmakta, faaliyetler organize etmekte ve okuma yazmanın bireyler ve toplum için önemi vurgulanmaya çalışılmaktadır.
Okuryazarlık özellikle kadınlar için sağlıklı olmanın ve iyi yaşamın bir anahtarı olmaktadır. Daha iyi beslenme, hastalıkları önleme, çeşitli hizmetlere ulaşabilme, haklarını kullanabilme ve teknolojiden faydalanma, başkalarına bağımlı yaşamaktan kurtarmaktadır. Okuryazar olmak kadınların toplumsal yaşama etkin bir şekilde katılmalarını sağlamakta ve özgüvenlerini geliştirebilecekleri beceriler kazandırmaktadır. Tüm bunlara rağmen ülkemizde halen yaklaşık 2,3 milyon kadının okuryazarlığı bulunmamaktır.
Okuryazarlık düzeyinin yüksek olması insanların ve toplumların yaşam kalitesini yükseltmektedir. Cehalet ise ancak iyi bir yaşam kalitesinin önünde aşılmaz bir duvar gibi yükselmekte ve toplumsal alandan dışlanmaya sebep olmaktadır. Bu tür olumsuzluklara maruz kalmamak için bilgi ve birikim sahibi olup hem birey olarak hem toplum olarak ufku geniş bir nesil yetiştirmeliyiz.
Geçmişten günümüze geleneksel okuma yazma öğretimi sürecinde önemli gelişmeler kaydedilse de, günümüzde gerçekleşen teknolojik gelişmeler doğrultusunda, artık yeni okuryazarlık kavramları ile karşı karşıya bulunmaktayız. Teknolojik gelişmelere paralel olarak okuryazarlık kavramının önüne iletişim, medya, bilgisayar, kültür, çevre, sağlık, finans vb. birçok kavramlar getirilerek yeni okuryazarlık kavramları çeşitlenmektedir.
08 Eylül’de 50nci yılını kutlayacağımız Okuma Yazma Günü’nde anlama, düşünme, sıralama, sınıflama, eleştirme, anımsama, analiz-sentez yapma, değerlendirme gibi çeşitli zihinsel yeteneklerin geliştirilmesinde ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde okuma-yazmanın önemine özen gösterilim. Okuma yazma oranını artırabilmek için herkesin temel eğitimden yararlanabilmesini sağlayalım. Maddi imkânları kısıtlı olan ya da çalışmak zorunda kalan çocukların okumasını sağlayacak çalışmalar yapalım.
Okuma yazma bilmeyen yetişkinlerin, okuryazar olması için ücretsiz kurslar açılmasını sağlayalım.

Share
1.080 Defa Okundu
#

SENDE YORUM YAZ

6+6 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • DÜNYA FİL GÜNÜ

  10 Ağustos 2022 Köşe Yazarları

  Fil, hortumlular takımının filgiller familyasını oluşturan memeli bir hayvandır. Geleneksel olarak Asya Fili ve Afrika Fili olmak üzere iki türü ile tanınmaktadır. Ancak bazı kanıtlara dayanarak Afrika savan fili ile Afrika orman filinin de iki ayrı tür olduğu öne sürülmektedir. Filin büyük ve geniş kulakları vücut ısısını kontrol etmeye yarar. Afrika fillerinin kulakları daha büyük olur ve sırtları içbükeydir. Asya fillerinin ise kulakları daha küçük olur ve sırtları dışbükey ya da düzdür. Filler ot obur hayvanlardır. Yani tamamen bitkilerle ...
 • Yaşar Civelek Zade Ağabeyden Dedem “Kara Müftü” ye Dair Anılar

  10 Ağustos 2022 Köşe Yazarları

  Orhan Bey, Rahmetli dedeniz Kara Müftü, hayatta olduğu 1950’li yıllarda Develi’nin ve bizlerin de manevi dedemiz olarak özellikle saygıda kusur etmemeye azami itina ettiğimiz, müstesna, yeri halen doldurulmamış milli duyguları önde gelen bir İslam ulemasıdır. Dedenizi size anlatmak haddim değildir. Rahmetli dedeniz müftülük görevinden sonra, rahat bir emekli yaşamı yapamamış, halkı dini bakımdan aydınlatmaya şevkle devam etmiştir. Bilhassa cuma günlerindeki vaazları cami cemaatleri tarafından huşu içinde adeta nefes almadan takip edilmiştir....
 • Aşkın Aşık’ı Bir Şair SEYRANİ Prof. Dr. M. Kemal Atik

  05 Ağustos 2022 Köşe Yazarları

  Everekli Aşık Seyrani ile ilgili bu güzel esere emek verip gün ışığına çıkaran değerli ilahiyatçı araştırmacı yazar Prof. Dr. Kemal Atik Ağabeyimi kutluyorum. Kabrinin yerinin belli olmadığı Develimiz'de 38.si düzenlenecek şenliklerle, festivallerle, seminerlerle ve 3. Uluslararası Türk Kültürü Kongreleriyle ve hayatı ve şiirleri üzerine yayımladığı kitaplarla ona vefasını gösteren Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar kardeşimi, kültür müdürü Ali Orhan'ı, katkı sunanları ve emeği geçenleri canı gönülden tebrik ediyorum. İthaf: Bu mütevazı ç...
 • KÖPEK GİBİ ÇALIŞMA GÜNÜ

  05 Ağustos 2022 Köşe Yazarları

  Her yıl 5 Ağustos'ta, “Köpek Gibi Çalışma Günü” kutlanmaktadır. Köpekler hayatlarının çoğunu miskinlik yaparak geçirirler. Neden bu günün ismini köpek gibi çalışmak diye koyulduğu çoğumuzu şaşırtabilir. Ama enteresan tarafı köpek gibi çalışmak çok çalışmak anlamına gelmektedir. Bu Gün de, maksimum kabiliyetinizi kullanarak olabildiğince uzun süre çalışmanız demektir. Köpek gibi çalışmak, bir şeyi gerçekleştirmek için varını yoğunu ortaya koyarak çaba sarf etmektir. Türk Dil Kurumuna göre “Çalışmak”, bir şeyi ortaya koymak, oluşturmak, yapmak i...