logo

DÜNYA OKUMA YAZMA GÜNÜ

Bugün 8 Eylül, “Okuma Yazma Günü” nün kutlandığı bir gün. İnsan, hayatını devam ettirebilmek, kolaylaştırabilmek için bazı şeylere ihtiyaç duymaktadır. Bunların bir kısmı okuyabilme, yazabilme ihtiyacıdır. Okuryazarlık temel bir insan hakkıdır ve yaşam boyu öğrenmenin ilk basamağını oluşturmaktadır. Bireylerin hayatlarını rahat sürdürebilmesi, diğer insanlarla sosyalleşebilmesi ve insani gelişimini tamamlayabilmesi için okuma yazma bilmesi gerekmektedir.
Günümüzde her insanın iletişim kurabilmesi için en önemli kıstaslardan birisi de okuryazar olmaktır. Bir insanın okuma ve yazma bilmesi, o insanın kendisine ve yaşadığı topluma çeşitli faydalar sağlayacaktır. Hem bireylerin hem de toplumun gelişebilmesi için eğitim, çok önemli bir yere sahiptir. İnsanlar okumadan kendilerini yeterince geliştiremeyeceği gibi, topluma da fayda sağlayamazlar. Bu durum da toplumun ilerleyememesine ve gelecek nesillerin eğitimden yararlanma imkânlarının azalmasına yol açarlar. Bilgili bir toplum olabilmek için okuryazar olmak şarttır. Gelişmiş toplumlarda okuma yazma bilmeyen bireylerin sayısı yok denecek kadar azdır. Gelişmemiş toplumlarda ise bu oran oldukça fazladır.
İnsan için en etkili öğrenme yolu okumaktır. Okumak insanı geliştiren, yeni şeyler öğreten ve onu aydınlığa götüren yoldur. Okumak, hayattaki zorlukları başarabilmek için önemlidir. Çünkü okuyarak yetişmiş bir toplum başarılı ve güçlü olur. İnsanlar okuyarak hayata bakış açısını değiştirebilir. Okumak kişinin kültürünü ve bilgi kapasitesini artırır. Bu yüzden okuma ve yazmaya önem vermek gerekmektedir.
Okumak insanoğlunun kişisel gelişiminde en önemli etkenlerden birisidir. Çünkü okumak, insanın fikir yapısını, hayal dünyasını geliştirir, sözcük dağarcığını arttırır, insana bilgi ve birikim kazandırır. Çünkü insan beyni okuyarak beslenir ve bilgiler güçlenir.
Okuyan insanların farklı bakış açıları vardır. Okuyan insanlar dünyayı ve olayları farklı bakış açılarıyla değerlendirebilirler. Konuşurken ya da yazarken fazla zorlanmazlar. Çünkü kelime hazneleri çok geniştir.
Geleneksel anlamda, okuryazarlık kavramı alfabe aracılığı ile basit metinleri okuyup yazabilme ve temel aritmetik işlemleri yapabilme becerisi olarak tanımlanmakta ve geçmişi yazının icadına kadar uzanmaktadır. Okuryazarlık oranındaki kısa zamanda gerçekleşen ilk hızlı yükseliş ise endüstri devrimi ile birlikte kâğıdın ve baskı masraflarının ekonomik ve kolay ulaşılması sonrasında görülmektedir.
Tüm insanların okuma yazma hakkından yararlanabilmesi ve cehaletin ortadan kaldırılması için Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO), 8 Eylül’ü “Okuma Yazma Günü” olarak ilan etmiştir. Okuryazarlık sorununa dikkat çekmek için Dünya Okuma Yazma Günü ilk olarak 1967 yılında kutlanmıştır. Dünya Okuma Yazma Günü’nde çeşitli ülkelerdeki ilgili kuruluşlar, konuya ilişkin duyurular yapmakta, faaliyetler organize etmekte ve okuma yazmanın bireyler ve toplum için önemi vurgulanmaya çalışılmaktadır.
Okuryazarlık özellikle kadınlar için sağlıklı olmanın ve iyi yaşamın bir anahtarı olmaktadır. Daha iyi beslenme, hastalıkları önleme, çeşitli hizmetlere ulaşabilme, haklarını kullanabilme ve teknolojiden faydalanma, başkalarına bağımlı yaşamaktan kurtarmaktadır. Okuryazar olmak kadınların toplumsal yaşama etkin bir şekilde katılmalarını sağlamakta ve özgüvenlerini geliştirebilecekleri beceriler kazandırmaktadır. Tüm bunlara rağmen ülkemizde halen yaklaşık 2,3 milyon kadının okuryazarlığı bulunmamaktır.
Okuryazarlık düzeyinin yüksek olması insanların ve toplumların yaşam kalitesini yükseltmektedir. Cehalet ise ancak iyi bir yaşam kalitesinin önünde aşılmaz bir duvar gibi yükselmekte ve toplumsal alandan dışlanmaya sebep olmaktadır. Bu tür olumsuzluklara maruz kalmamak için bilgi ve birikim sahibi olup hem birey olarak hem toplum olarak ufku geniş bir nesil yetiştirmeliyiz.
Geçmişten günümüze geleneksel okuma yazma öğretimi sürecinde önemli gelişmeler kaydedilse de, günümüzde gerçekleşen teknolojik gelişmeler doğrultusunda, artık yeni okuryazarlık kavramları ile karşı karşıya bulunmaktayız. Teknolojik gelişmelere paralel olarak okuryazarlık kavramının önüne iletişim, medya, bilgisayar, kültür, çevre, sağlık, finans vb. birçok kavramlar getirilerek yeni okuryazarlık kavramları çeşitlenmektedir.
08 Eylül’de 50nci yılını kutlayacağımız Okuma Yazma Günü’nde anlama, düşünme, sıralama, sınıflama, eleştirme, anımsama, analiz-sentez yapma, değerlendirme gibi çeşitli zihinsel yeteneklerin geliştirilmesinde ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde okuma-yazmanın önemine özen gösterilim. Okuma yazma oranını artırabilmek için herkesin temel eğitimden yararlanabilmesini sağlayalım. Maddi imkânları kısıtlı olan ya da çalışmak zorunda kalan çocukların okumasını sağlayacak çalışmalar yapalım.
Okuma yazma bilmeyen yetişkinlerin, okuryazar olması için ücretsiz kurslar açılmasını sağlayalım.

Share
652 Defa Okundu
#

SENDE YORUM YAZ

8+3 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • DÜNYA AVCILAR GÜNÜ

  11 Eylül 2020 Köşe Yazarları

  Merkez Av Komisyonunca, avına izin verilen yaban hayvanı türlerini, doğal denge içerisindeki yapıyı bozmadan, tespit edilen zaman ve miktarlar ile belirlenen esas ve usullerle, canlı veya cansız ele geçirmeye çalışmaya Avcılık, bunu yapan kişiye de Avcı denilmektedir. İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana besin arama ve karnını doyurma zorunluluğunu duymuştur. Mağara dönemi insanları beslenmek, giyecek sağlamak ve kendilerini korumak için avlanmak zorunda kalmışlardır. Bir yandan bitki kökleri toplayıp toprağı işlerken diğer yandan av aletlerind...
 • YAZARLARIMIZIN YAZILARINI OKURKEN

  11 Eylül 2020 Köşe Yazarları

  Çağdaş Develi Gazetesi’ nin yayınlandığı 2003 yılından beri elimizden geldiğince haftalık bir değişik konulu yazı yetiştirmeye çalışırım. Bu yazıların hepsi Develi ile ilgili tarih, sosyal, kültürel, siyasî, edebiyat vb konulardadır. İnşallah, bu yazılar bir plan dahilinde yazılmıştı; kitaplaştırıldığında inanıyorum ki Develi kültürü ve medeniyeti adına değerli çalışmalar olduğunu hepimiz göreceğiz. Zira bu yazıların çoğu tabir yerindeyse iğne ile kuyu kazmak kabilinde yazılmıştır. Çünkü küçük yerlerde bilgi toplamak o kadar zahmetlidir. Fotoğr...
 • İSLÂM ŞUBESİ VE SAADET MEKTEPLERİ-2

  04 Eylül 2020 Köşe Yazarları

  Men’-i Tese’ül Cemiyeti (Dilenmeyi Men Eden Cemiyet) İSLÂM ŞUBESİ VE SAADET MEKTEPLERİ-2 B.İKİNCİ BÖLÜM İstanbul’da bu çalışmalar olurken önce Develi’de Gölemen civarında bir Amerikan Koleji açılması istenilmiş fakat Develi’li aydınlar misyonerlerin İncil günlerinden huylanarak bu fikrin rahmani olmadığını görmüşler ve karşı çıkarak bu kolejin açılmasını engellemişlerdir.Fakat Amerikan misyonerleri bu düşüncelerini Talas’ta gerçekleştirmişlerdir.1870. Amerikan misyonerlerinin Develi’ye gelişleri 1860’lardadır. Develi’de kolej düşünceleri ...
 • DÜNYA FİZYOTERAPİST GÜNÜ

  04 Eylül 2020 Köşe Yazarları

  Fizyoterapist; Fizik tedavi konusunda yüksek öğrenim görmüş, gerekli bilgi ve beceriyi kazanmış sağlık personeli olup, rehabilitasyon ekibinin tabii üyesi ve diğer ifadeyle Fizik Tedavi Uzmanı olarak tanımlanmaktadır. Bu ekipte, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, ilgili branş hekimleri, fizyoterapist, iş-uğraşı terapisti, konuşma terapisti, rehabilitasyon hemşiresi, ortez protez teknikeri, psikolog, sosyal hizmetler uzmanı gibi sağlık personeli de yer almaktadır. Fizyoterapi ya da ülkemizde bilinen adıyla Fizik Tedavi, fizyoterapistler tar...