logo

DÜNYA NÜFUS GÜNÜ

Nüfus, ülkelerin kalkınmasında, tanıtılmasında doğal kaynakların işletilmesinde, üretim ve tüketim üzerinde son derece etkilidir. Bir ülkenin nüfusunun niteliklerini bilmesi, kalkınma önceliklerini belirlemesi açısından önemlidir. Nüfus bir ülke için önemli bir güç aynı zamanda kaynaktır. İnsan kaynağı planlı ve doğru kullanıldığı sürece ülkelerin kalkınmaları ve gelişmeleri oldukça kolay olmaktadır.
Nüfus sayımları, anketler ve istatistikler, insanların ihtiyaçlarını karşılama ve hayatlarını daha iyi hale getirmeye yönelik politika ve planların oluşturulmasında yaşamsal veriler sağlar. Öyle ise nüfus nedir? Nüfus, sınırları belli bir bölgede yaşayan insan sayısına denir. Nüfus artışı ise, sınırları belli bir alanda, belirli bir süre içinde meydana gelen insan sayısındaki çoğalmaya denir.
Nüfusun dengeli olarak artması icap etmektedir. Yani bir plan dâhilinde olması ve prensip olarak ülkelerin kalkınma hızlarına uygun bir artış yapmaları gerekmektedir.
Bir ülkenin geleceği, genç ve dinamik nüfusunun varlığına bağlıdır. Türkiye’nin en değerli varlığı olan genç nüfus, her geçen gün azalmaktadır. Araştırmalar, nüfus artış hızımızın yavaşladığını, yaşlı nüfus oranımızın arttığını göstermektedir. Nüfusumuzun %64’ü, 15-64 yaş grubu arasındadır. Bu oran ülkemizde üretime katkıda bulunabilecek büyük bir iş gücü potansiyelinin olduğunu göstermektedir. Ancak ülkemizde işsizlik önemli bir sorun olduğu için yatırımlar hızlı nüfus artışının yanında yetersiz kalmaktadır.
Nüfusumuzun yaşlanması, üretim – tüketim, gelir dağılımı politikası, aile ve sağlık politikaları gibi ekonomik ve sosyal alanda birçok sıkıntılar yaratacaktır. Dünya nüfusu sürekli bir değişim içindedir. Birleşmiş Milletler raporuna göre dünyada nüfus artışının büyük bir kısmının gelişmekte olan ülkelerden kaynaklandığını, özellikle doğum oranı yüksek Afrika ülkelerinde, Hindistan, Endonezya, Pakistan, Filipinler ve ABD’nin bu nüfus artışına katkı sağladığını belirtmektedir.
Dünya nüfusu özellikle gelişmekte olan ülkelerde artış göstermektedir. Bunda istenmeyen hamilelikler büyük rol oynamaktadır. Her yıl gelişmekte olan ülkelerde yaklaşık 74 milyon kız ve kadın istenmeyen hamileliğe maruz kalmaktadır. Bunda eğitim ve hamilelikten korunma yetersizliğinin yanı sıra kız ve kadınların eşit haklara sahip olmaması da etkili olmaktadır.
Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı bir ülke için çok önemlidir. Devlet, nüfusunun ne kadarı genç, ne kadarı olgun yani orta yaşta veya ne kadarı yaşlı bunu bilmek zorundadır. Buna göre geleceğe yönelik planlamalar yapıp, bütçesini ayarlamalıdır. İnsanların beslenme, sağlık, eğitim vb. ihtiyaçlarını belirlemek, bunun için gerekli planlamaları ve yatırımları yapmak amacıyla nüfus sayımı yapılmaktadır.
Nüfus sayımının amacı, sayımın uygulama tarihinde sınırlarımız içinde bulunan nüfusun büyüklüğünü, idarî bölünüşe göre dağılımını ve başlıca demografik, sosyal ve ekonomik niteliklerini tam ve doğru olarak tespit etmektir.
Nüfus sayımı sonucu, yalnız insanların sayısı belirlenmez. Nüfusun eğitim durumu, yaş ve cinsiyet durumu, ekonomik ve sosyal nitelikler, kırsal- kentsel nüfus özellikleri, nüfus artış hızı gibi özellikler de belirlenir.
Türkiye’de ilk nüfus sayımı, 1927 yılında, ikinci sayım ise 1935 yılında yapılmıştır. 1990 yılına kadar her 5 yılda bir düzenli olarak nüfus sayımı yapılmış, 1990 yılında nüfus sayımlarının 10 yılda bir yapılacağı kararlaştırılmıştır. Seçimler nedeniyle listeleri yenilemek için 1997’de bir nüfus sayımı daha yapılmıştır. En son 22 Ekim 2000 tarihinde ülkemizde on dördüncü genel nüfus sayımı gerçekleştirilmiştir. Bazı gelişmiş ülkelerde ve 2007 yılından sonra da ülkemizde, sayım yapılmadan ”nüfus kayıt sistemi” uygulanmaktadır.
Bu sistemle ülkemizdeki doğumlar, ölümler, evlenmeler, boşanmalar gibi verilerin günü gününe izlenmesi ile nüfus miktarı ve yapısı hakkında bilgi edinilebilmektedir.
Dünya Nüfus Günü 1987’den bu yana her yıl 11 Temmuz’da kutlanmaktadır. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, bugünü bir kutlamadan çok nüfus artışından kaynaklanan sorunların gündeme gelmesi, nüfus kayıtlarından elde edilen istatistikler, toplumun ihtiyaçlarını karşılama ve hayatlarını daha iyi hale getirmeye yönelik politika ve planların oluşturulması için bir fırsat olarak değerlendirmektedir. 2017 yılı Dünya Nüfus Günü 11 Temmuz Salı günüdür.
Ülkelerin nüfus artışları mevcut hızıyla devam etmesi halinde dünya nüfusunun 2030 yılında 10 milyara yaklaşacağı ve bunun 8,4 milyarının düşük ve orta gelir grubu ülkelerde, 1,6 milyarının gelişmiş ülkelerde yaşayacağı tahmin edilmektedir. Bunun için geri kalmış veya az gelişmiş ülkeler ya nüfus artış hızını yavaşlatmalı ya da ekonomik kalkınmalarını veya ülkelerinin kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirme çalışmalarını hızlandırmalıdır.
Bir ülkedeki nüfus artış hızının fazla olmasının sorun haline gelmesindeki temel etken, o ülkenin ekonomik kaynaklarının ülkede yaşayan nüfusun beslenme, barınma, eğitim, sağlık ve iş gibi temel gereksinimlerini karşılayamamasıdır. Bu duruma aşırı nüfuslanma denir. Türkiye’de nüfusun artmasında dış göçlerde etkili olmuştur.
İnsanın meydana getirdiği teknolojik gelişmeler sayesinde hem insanın ortalama ömrü uzamış, hem de nüfus artışı hızlanmıştır. Hızlı nüfus artışı, gelişmekte olan ülkelerde kaynakların yetmemesine, kalkınma hızlarının yavaşlamasına, ekonomik ve sosyal sorunların artmasına neden olmaktadır. Gelişmiş ülkeler ise, bu artışın dünyanın sosyo – ekonomik dengelerini ve istikrarını bozabileceği endişesini taşımaktadır. Bu nedenle nüfus artışını önlemek için dengeli ve bir plan dâhilinde çalışmalar yapılmalıdır.

Share
995 Defa Okundu
#

SENDE YORUM YAZ

3+6 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • DEVELİ’DE KADIN HAPİSHANESİ

  04 Mart 2021 Köşe Yazarları

  Develi 1870 yılında Kayseri’ye bağlı bir kaza olmuştur. İlk kaza merkezi bugün, hala yaygın adıyla anılan “Eski Saray” denilen Venk bölgesinde Hüseyin Sağlam‘ın dere kenarındaki evinin bulunduğu alandır. Osmanlı salnamelerinden de öğrendiğimize göre burada iki katlı Kaymakamlık binası çevresinde Müritler Çeşmesi ve Müritler Mescidi, Seyrânî Hamamı, İnkılap İlkokulu. PTT vb. idarî yerler yapılmıştır. Daha sonra bu bina İstiklal İlkokulu’na taşınmıştı. Değerli bir İslam tarihçimiz M.Asım Köksal bu okul’da “sınıf çavuşluğu / sınıf başkanı” olarak ...
 • DÜNYA DİLBİLGİSİ GÜNÜ

  04 Mart 2021 Köşe Yazarları

  Dil, insanı insan yapan değerlerin başında gelmektedir. Dilbilgisi bize dilimizin ses, şekil, cümle yapısı kurallarını öğretmekte olup, imla kuralları da dilimizi yanlışsız yazmamızı sağlamaktadır. Dil, insanların fikir alışverişinde bulunma, birbirleriyle iletişim kurma aracıdır. Her dilin kendine özgü ses dizgesi, söz varlığı ve dil bilgisi kuralları vardır. Dilin bu yönleri, dil biliminin ilgili dallarında incelenmektedir. Bireyin kendi ana dilinin imkân ve zenginliklerini bilmesinin yanı sıra dil becerilerini geliştirmesi için de dil bilg...
 • Develi Tarihi Demirciler Çarşısı

  04 Mart 2021 Köşe Yazarları

  Çok değil bundan 50 yıl önce Develi birinci sınıf bir çarsıya sahipti, bu çarşı Demirciler Çarşısı diye anılırdı. Develi’nin kırk köyünden başka; Yahyalı, Yeşilhisar, Feke, Göksun, Tomarza halkı ve bu kasabaların 180 köyü alışverişini buradan yapardı. Kayseri’ye pek nadir gidilirdi. Yoğurt Pazarı olarak anılan küçük bir çarşı daha vardı, burada manifaturacı, berber, terzi, bakkal gibi birkaç küçük esnaf bulunurdu. Diğer mahallelerde sadece bakkal dükkânları ve mahalle fırınları vardı. Ana büyük çarşı Fenese’deydi. Demirci ustaları...
 • M.Taki Cebeci’den Erciyes ve Özal Şiiri

  26 Şubat 2021 Köşe Yazarları

  Erciyes'in gölgesine sığmayan ecdadın torunlarına armağan, heybetli, esen yeli sert Erciyes üzerine yüzlerce şiirler yazılmıştır. İşte o güzel şiirlerden biride Amcam Emekli Öğretmen M.Taki Cebeci'den armağan. ERCİYES: Müstakbel Develi Vilayetinin Soyadı. NUH'un tufanına boyun eğmemiş Toprağına yadel eli değmemiş Tırmanıp tepene çıkmak isterken Yolda taş kesilmiş gelin ERCİYES. Yazın, kışın eksik olmaz dumanı, Dört mevsim başında beyaz yemeni, TEKİR yaylasında kışın harmanı MART' ta geçit vermez yolun ERCİYES. Halı dokur Hisarcık...