logo

DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ

Bilindiği üzere 4 Aralık tarihi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de “Dünya Madenciler Günü” olarak kutlanmaktadır.
Roma İmparatorluğu zamanında babasının gazabından kaçarak, madencilerin çalışmakta olduğu bir mağaraya 04 Aralık günü sığınan Santa Barbara isimli kız, madencilerin koruyucu azizesi olarak kabul edilmiştir. Efsaneye göre Santa Barbara’nın aynı zamanda İzmit’te yaşamış olması ve efsanenin geçtiği mekânların Anadolu olmasının da ayrı bir önemi vardır. Santa Barbara’nın mağaralarda çalışan madencileri koruduğuna inanılması nedeniyle önce Anadolu’da daha sonrada Avrupa ve tüm dünyada 04 Aralık tarihi, “Dünya Madenciler Günü” olarak kabul edilmiştir.
Özellikle en çok maden kazalarının yaşandığı ve binlerce kişinin yerin altında can vererek şehit olduğu ülkelerden biri olan Türkiye’de “4 Aralık Dünya Madenciler Gününe dikkat çekilmesi gerekmektedir.
Madencilik, ülkelerin kalkınmasında rol oynayan, sanayinin itici gücü, katma değeri yüksek olan, kaynak ve istihdam yaratan bir sektördür. Maden ürünleri, sanayi, enerji, tarım ve inşaat sektörlerinin, yani bütün ana yatırım alanlarının temel girdilerini oluşturmaktadır. Ülkelerin en önemli ekonomik güçleri olan maden varlıkları, kalkınmanın gerçek kaynaklarıdır.
Ülkemizin kalkınmasında tartışılmaz öneme sahip olan madenlerimizin gün yüzüne çıkartılmasında en büyük pay şüphesiz madenci kardeşlerimizindir. Madenlerin işletilmesinde en büyük önem, insana verilecek değer olmalıdır. Madenlerin ülke ekonomisine kazandırılması sırasında, iş güvenliği ve işçi sağlığı daima öncelikli olarak yer almalıdır.
Ülkemizde madencilik sektörü uzun yıllardan bu yana yeterli desteği göremediği gibi göz ardı edilmiş, üretim, verimlilik ve teknolojik açıdan diğer ülkelerle rekabet edecek seviyeye ulaşamamıştır. Ayrıca, ülkemiz maden varlıkları bakımından oldukça zengin olmasına rağmen bu varlıklar yeterince gün yüzüne çıkartılamamıştır. Türk madencilik sektörüne yön verecek kalıcı ve günün koşullarına uygun bir madencilik politikasının olmayışı sektörü içinden çıkılmayacak durumlar içine itmiştir. Mevcut yasal düzenlemeler ve işleyiş ile de madencilik sektöründe bir atılım yapmak mümkün değildir. Son dönemlerde yaşanan maden kazaları bunlara birer örnek teşkil etmektedir.
Madencilik sektörünün geliştirilmesi, güçlendirilmesi, sorunların çözümü, madencilik faaliyetlerinin desteklenmesi ve iyileştirilmesi kapsamında ulusal maden politikalarımızı yeniden gözden geçirmemiz gerekmektedir. Çünkü geleceğin ekonomisi madenlerimizin verimli kullanmasına bağlıdır.
Yer altında bulunan kaynaklarımızı her türlü tehlike ve zorluk altında doğayla mücadele ederek üreten maden işçilerine, toplumun vefa borcu bulunmaktadır. Tüm işçilerimizin can güvenliği korkusu olmadan, iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınmış madenlerde, insanca koşullarda çalışmaları sağlanmalıdır. Bu uğurda yaşamını yitiren maden şehitlerimizi minnet ve şükran duyguları içerisinde bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, tüm maden işçilerine ve ailelerine sağlıklı, mutlu bir yaşam diliyorum.

Share
1.017 Defa Okundu
#

SENDE YORUM YAZ

3+8 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • Bir Portre Tevfik Yüksel Suyolcu ve Ailesi

  22 Ekim 2021 Köşe Yazarları

  1934 yılında Develi'de doğdu. Babası Öğretmen Hasan Suyolcu, annesi Mısırlılardan Şerife Suyolcu'dur. İlk ve orta öğrenimini Develi'de tamamladı. Kayseri Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1957 yılında askere gitmeden önce Develi Dumlupınar İlkokulu'nda iki yıl öğretmen vekilliği yaptı. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde yükseköğrenimini tamamladı. Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü'nde çalışma hayatına atıldı. Aynı kurumda uzun yıllar Satış Organizasyon Şube Müdürlüğü ve Daire Başkanlığı yaptı. 1964 yılında Mısırlılar ailesinin kızı F...
 • DÜNYA KEKEMELİK GÜNÜ

  22 Ekim 2021 Köşe Yazarları

  Kekemelik, en genel anlamıyla konuşmanın akıcılığında, ritminde, vurgularında, tizliğinde ve ses birimlerinin çıkarılmasında ortaya çıkan bir bozukluktur. Kekemelik insanın içyapısını, özgüvenini, hayata bakışını, kendisine saygısını ve diğer insanlarla iletişimini etkileyen çok önemli bir olaydır. Diğer bir ifadeyle kekemelik, bireyin konuşmasının akıcılık ve zamanlama yönünden yaşına uygun olmayan bir biçimde bozulmasıdır. Kekemelik bilimsel çalışmalara göre dünyanın bütün kültürlerinde var olan bir konuşma bozukluğudur. Kekemelik üzerine çok...
 • ERMENİ OLAYLARI, İSYANLAR VE TEHCİR İLE SONRASI-2

  22 Ekim 2021 Köşe Yazarları

  Geçici Sevk ve İskân Kanunu Ermeni milliyetçiliğinin önemli propaganda unsurlarından biri olan okullarda, muallimler gerek derslerde yaptıkları sözlü anlatımlar gerekse kullandıkları ders kitapları ve araç-gereçleri vasıtasıyla, genç zihinleri biçimlendirmeye ve talebeleri milliyetçi hareketlerin öncüleri yapmaya büyük çaba sarf etmişlerdir. Ermeni komitacıları 1892 yılında Ermenileri isyana yönlendirme amacıyla yurt dışında bastırdıkları bildirileri Samsun, Merzifon, Yozgat ve Kayseri'de dağıtıp astılar. Bu gelişmeler üzerine Hükûmet gerekli...
 • Mısırlızade Dr. Tuncer Öztürk ve Ailesi

  15 Ekim 2021 Köşe Yazarları

  Dr. Tuncer Öztürk Mısırlızade ailesinin dördüncü kuşak temsilcilerinden. Mısırlızade İbrahim Feyzi Öztürk'ün oğludur. 28.06.1941 tarihinde Develi'de doğdu. İlkokulu Develi Merkez İlkokulu'nda, Ortaokulu Develi Merkez Ortaokulu'nda bitirdi. Liseyi Sivas Lisesi ve Ankara Kurtuluş Lisesi'nde tamamladı. Yüksek tahsilini 1960-1966 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. 1966-1970 yılları arasında Ankara Zekai Tahir Doğumevi Hastanesi'nde doktor olarak görev yaptı. Askerliğini Ağrı Askeri Hastanesi'nde askeri doktor olarak...