logo

DÜNYA KOOPERATİÇİLİK GÜNÜ

Tüzel kişiliğe sahip olan, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan, değişken ortaklı ve değişken sermayeli ortaklıklara kooperatif denir. Özerk bir teşkilat olan kooperatifler, amacına göre konut, üretim, tüketim, satış ve kredi kooperatifleri gibi isimler almaktadır.
Kooperatifçiliğin amacı, kamu ve özel sektör işletmelerine ilave olarak, ülkemizin ekonomik, sosyal ve toplumsal ilerlemesine katkıda bulunmak, var olan kooperatif çeşitlerini teorik ve pratik olarak inceleyerek, gerçek değerine ulaşmasını sağlamaktadır.
Dünyada ilk kooperatifçilik hareketi 1816 yılında İngiltere’de başlamıştır. Daha sonra Fransa ve Almanya’da tüketim, üretim, kredi kooperatifleri kurulmuştur. Zamanla dünyanın öteki ülkelerine de yayılmıştır. Bugün daha çok demokratik ülkelerin hemen hepsinde çeşitli kooperatifler kurulmuş ve başarı ile çalışmaktadır.
Ülkemizde kooperatifçiliğin öncüsü olarak Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1861 yılında Mithat Paşa’nın kurduğu “Memleket Sandıkları” ile başlamıştır. Cumhuriyet döneminde ise Atatürk’ün önderliğinde kooperatiflere yönelik tüm hukuki düzenlemeler yapılmış ve geliştirilmiştir. Atatürk, 1920 yılından ölümüne kadar geçen sürede sürekli olarak Türkiye’deki kooperatif hareketi içerisinde yer almıştır.
Kooperatifçiliği tanıtmak, yararlarını anlatmak, bireyleri kooperatifçiliğe teşvik etmek amacı ile Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) tarafından 1995 yılında, 21 Aralık gününün “Dünya Kooperatifçilik Günü” olması kabul edilmiştir. Her yıl 21 Aralık’ta “Dünya Kooperatifçilik Günü” hem dünyada ve hem de ülkemizde kutlanarak, kooperatifçiliğin tanıtılması, amaçları ve faydalarının neler olduğu anlatılmaktadır.
Kooperatiflerin ülke ekonomisine ve sosyal yaşama etkileri şüphesiz önemli ve değerlidir. Ancak geçmiş dönemlerde gerek hükümet müdahaleleri, gerekse kooperatiflerin yönetim süreçlerinden kaynaklanan nedenlerden ötürü başarısız uygulamalarla karşılaşılmıştır. Sebebi ne olursa olsun başarısız uygulamalar ülkemizde kooperatifçilik imajını olumsuz etkilemektedir.
Son dönemlerde kooperatiflere yönelik devlet desteğinin giderek azalması, eğitim, bilinçlendirme ve araştırma faaliyetlerindeki yetersizlik, örgütlenme ve kooperatifler arası işbirliği sorunu, sermaye yetersizliği, denetim ve imaj sorunu, kurumsal ve profesyonel yönetim eksikliği, mevzuat ve uygulamadan kaynaklanan sorunlar Türkiye’de kooperatifçiliğin gelişmesine engel olmaktadır.
Sonuç olarak, ülke ekonomisine katkısı olan kooperatifleşme, refah artışı için önemli katkılar sağlayabilecek araçların başında gelmektedir. Kooperatif geliştirme merkezlerinin özellikle grup içi iletişim, birlikte hareket edebilme, özgüven gelişimi gibi konularda kooperatifçilerin desteklemeleri gerekmektedir. Bu itibarla herkesin özellikle hükümet ve yerel yönetimlerin geç kalmadan kooperatifler için bir şeyler yapmaları ve kooperatiflere sahip çıkmaları gerekmektedir.
Dünya kooperatifçilik günü vesilesiyle, kooperatiflerimizi iyi tanıyarak onlara destek verilmesini, kooperatifçiliğinin çok daha güzel günler görmesini temenni ediyorum.

Share
873 Defa Okundu
#

SENDE YORUM YAZ

3+1 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • Bir Portre Tevfik Yüksel Suyolcu ve Ailesi

  22 Ekim 2021 Köşe Yazarları

  1934 yılında Develi'de doğdu. Babası Öğretmen Hasan Suyolcu, annesi Mısırlılardan Şerife Suyolcu'dur. İlk ve orta öğrenimini Develi'de tamamladı. Kayseri Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1957 yılında askere gitmeden önce Develi Dumlupınar İlkokulu'nda iki yıl öğretmen vekilliği yaptı. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde yükseköğrenimini tamamladı. Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü'nde çalışma hayatına atıldı. Aynı kurumda uzun yıllar Satış Organizasyon Şube Müdürlüğü ve Daire Başkanlığı yaptı. 1964 yılında Mısırlılar ailesinin kızı F...
 • DÜNYA KEKEMELİK GÜNÜ

  22 Ekim 2021 Köşe Yazarları

  Kekemelik, en genel anlamıyla konuşmanın akıcılığında, ritminde, vurgularında, tizliğinde ve ses birimlerinin çıkarılmasında ortaya çıkan bir bozukluktur. Kekemelik insanın içyapısını, özgüvenini, hayata bakışını, kendisine saygısını ve diğer insanlarla iletişimini etkileyen çok önemli bir olaydır. Diğer bir ifadeyle kekemelik, bireyin konuşmasının akıcılık ve zamanlama yönünden yaşına uygun olmayan bir biçimde bozulmasıdır. Kekemelik bilimsel çalışmalara göre dünyanın bütün kültürlerinde var olan bir konuşma bozukluğudur. Kekemelik üzerine çok...
 • ERMENİ OLAYLARI, İSYANLAR VE TEHCİR İLE SONRASI-2

  22 Ekim 2021 Köşe Yazarları

  Geçici Sevk ve İskân Kanunu Ermeni milliyetçiliğinin önemli propaganda unsurlarından biri olan okullarda, muallimler gerek derslerde yaptıkları sözlü anlatımlar gerekse kullandıkları ders kitapları ve araç-gereçleri vasıtasıyla, genç zihinleri biçimlendirmeye ve talebeleri milliyetçi hareketlerin öncüleri yapmaya büyük çaba sarf etmişlerdir. Ermeni komitacıları 1892 yılında Ermenileri isyana yönlendirme amacıyla yurt dışında bastırdıkları bildirileri Samsun, Merzifon, Yozgat ve Kayseri'de dağıtıp astılar. Bu gelişmeler üzerine Hükûmet gerekli...
 • Mısırlızade Dr. Tuncer Öztürk ve Ailesi

  15 Ekim 2021 Köşe Yazarları

  Dr. Tuncer Öztürk Mısırlızade ailesinin dördüncü kuşak temsilcilerinden. Mısırlızade İbrahim Feyzi Öztürk'ün oğludur. 28.06.1941 tarihinde Develi'de doğdu. İlkokulu Develi Merkez İlkokulu'nda, Ortaokulu Develi Merkez Ortaokulu'nda bitirdi. Liseyi Sivas Lisesi ve Ankara Kurtuluş Lisesi'nde tamamladı. Yüksek tahsilini 1960-1966 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. 1966-1970 yılları arasında Ankara Zekai Tahir Doğumevi Hastanesi'nde doktor olarak görev yaptı. Askerliğini Ağrı Askeri Hastanesi'nde askeri doktor olarak...