logo

DÜNYA KOOPERATİÇİLİK GÜNÜ

Tüzel kişiliğe sahip olan, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan, değişken ortaklı ve değişken sermayeli ortaklıklara kooperatif denir. Özerk bir teşkilat olan kooperatifler, amacına göre konut, üretim, tüketim, satış ve kredi kooperatifleri gibi isimler almaktadır.
Kooperatifçiliğin amacı, kamu ve özel sektör işletmelerine ilave olarak, ülkemizin ekonomik, sosyal ve toplumsal ilerlemesine katkıda bulunmak, var olan kooperatif çeşitlerini teorik ve pratik olarak inceleyerek, gerçek değerine ulaşmasını sağlamaktadır.
Dünyada ilk kooperatifçilik hareketi 1816 yılında İngiltere’de başlamıştır. Daha sonra Fransa ve Almanya’da tüketim, üretim, kredi kooperatifleri kurulmuştur. Zamanla dünyanın öteki ülkelerine de yayılmıştır. Bugün daha çok demokratik ülkelerin hemen hepsinde çeşitli kooperatifler kurulmuş ve başarı ile çalışmaktadır.
Ülkemizde kooperatifçiliğin öncüsü olarak Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1861 yılında Mithat Paşa’nın kurduğu “Memleket Sandıkları” ile başlamıştır. Cumhuriyet döneminde ise Atatürk’ün önderliğinde kooperatiflere yönelik tüm hukuki düzenlemeler yapılmış ve geliştirilmiştir. Atatürk, 1920 yılından ölümüne kadar geçen sürede sürekli olarak Türkiye’deki kooperatif hareketi içerisinde yer almıştır.
Kooperatifçiliği tanıtmak, yararlarını anlatmak, bireyleri kooperatifçiliğe teşvik etmek amacı ile Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) tarafından 1995 yılında, 21 Aralık gününün “Dünya Kooperatifçilik Günü” olması kabul edilmiştir. Her yıl 21 Aralık’ta “Dünya Kooperatifçilik Günü” hem dünyada ve hem de ülkemizde kutlanarak, kooperatifçiliğin tanıtılması, amaçları ve faydalarının neler olduğu anlatılmaktadır.
Kooperatiflerin ülke ekonomisine ve sosyal yaşama etkileri şüphesiz önemli ve değerlidir. Ancak geçmiş dönemlerde gerek hükümet müdahaleleri, gerekse kooperatiflerin yönetim süreçlerinden kaynaklanan nedenlerden ötürü başarısız uygulamalarla karşılaşılmıştır. Sebebi ne olursa olsun başarısız uygulamalar ülkemizde kooperatifçilik imajını olumsuz etkilemektedir.
Son dönemlerde kooperatiflere yönelik devlet desteğinin giderek azalması, eğitim, bilinçlendirme ve araştırma faaliyetlerindeki yetersizlik, örgütlenme ve kooperatifler arası işbirliği sorunu, sermaye yetersizliği, denetim ve imaj sorunu, kurumsal ve profesyonel yönetim eksikliği, mevzuat ve uygulamadan kaynaklanan sorunlar Türkiye’de kooperatifçiliğin gelişmesine engel olmaktadır.
Sonuç olarak, ülke ekonomisine katkısı olan kooperatifleşme, refah artışı için önemli katkılar sağlayabilecek araçların başında gelmektedir. Kooperatif geliştirme merkezlerinin özellikle grup içi iletişim, birlikte hareket edebilme, özgüven gelişimi gibi konularda kooperatifçilerin desteklemeleri gerekmektedir. Bu itibarla herkesin özellikle hükümet ve yerel yönetimlerin geç kalmadan kooperatifler için bir şeyler yapmaları ve kooperatiflere sahip çıkmaları gerekmektedir.
Dünya kooperatifçilik günü vesilesiyle, kooperatiflerimizi iyi tanıyarak onlara destek verilmesini, kooperatifçiliğinin çok daha güzel günler görmesini temenni ediyorum.

Share
677 Defa Okundu
#

SENDE YORUM YAZ

2+1 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • DEVELİ MEZARLIKLARI

  18 Eylül 2020 Köşe Yazarları

  Develi Mezarlıklarını, tarihi Develi köy mezarlıkları da başta olmak üzere (Ayşepınar, Çomaklı, Fraktın, Havadan, İncesu, Köseler, Madazı, Pungu, Soysallı, Sindelhöyük, Zile vs) dahil olmak üzere gezmediğim yer çok azdır. Ama o kadar arzu etmeme rağmen maalesef inceleyemediğim yerler de var. Mesela Karacaören, Kızık, Öksüt, Satı vs gibi. Mezartaşları bir köy tarihi ve bulundukları mekan için çok önemli yazılı belgelerdir. Tıpkı ibadethane olmaları ayrı bir konu ama kitabeli camiler de aynı konuda aydınlatıcı belge sunarlar.! Yeter ki dikkatli ...
 • DÜNYA TEMİZLİK GÜNÜ

  18 Eylül 2020 Köşe Yazarları

  Toplum olarak ortak paylaştığımız yaşam alanlarının temiz tutulması bir vatandaşlık görevidir. Toplum içerisinde bulunan toplum bilinci ve sorumluluk duygusu kişinin ilk önce kendisine saygı duyması ile başlar. Yaşamsal alanların korunması, doğaya, yeşile sahip çıkılması ve çevre temizliğinin önemi herkesin ortak sorumluluğudur. Temiz bir çevre, insan sağlığı ve refahı için temel niteliktedir. Çevre Temizliği, günümüzde dünyanın en önemli sorunları arasındadır. Bütün bunların temel amacı, insanları çevre temizliği konusunda bilinçlendirmektedi...
 • DÜNYA AVCILAR GÜNÜ

  11 Eylül 2020 Köşe Yazarları

  Merkez Av Komisyonunca, avına izin verilen yaban hayvanı türlerini, doğal denge içerisindeki yapıyı bozmadan, tespit edilen zaman ve miktarlar ile belirlenen esas ve usullerle, canlı veya cansız ele geçirmeye çalışmaya Avcılık, bunu yapan kişiye de Avcı denilmektedir. İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana besin arama ve karnını doyurma zorunluluğunu duymuştur. Mağara dönemi insanları beslenmek, giyecek sağlamak ve kendilerini korumak için avlanmak zorunda kalmışlardır. Bir yandan bitki kökleri toplayıp toprağı işlerken diğer yandan av aletlerind...
 • YAZARLARIMIZIN YAZILARINI OKURKEN

  11 Eylül 2020 Köşe Yazarları

  Çağdaş Develi Gazetesi’ nin yayınlandığı 2003 yılından beri elimizden geldiğince haftalık bir değişik konulu yazı yetiştirmeye çalışırım. Bu yazıların hepsi Develi ile ilgili tarih, sosyal, kültürel, siyasî, edebiyat vb konulardadır. İnşallah, bu yazılar bir plan dahilinde yazılmıştı; kitaplaştırıldığında inanıyorum ki Develi kültürü ve medeniyeti adına değerli çalışmalar olduğunu hepimiz göreceğiz. Zira bu yazıların çoğu tabir yerindeyse iğne ile kuyu kazmak kabilinde yazılmıştır. Çünkü küçük yerlerde bilgi toplamak o kadar zahmetlidir. Fotoğr...