logo

DÜNYA KALİTE GÜNÜ

“Kalite”, çok geniş içerikli bir kavram olduğundan genel bir tanım yapmak oldukça zordur. Kalite, bir ürün ya da hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır. Kalitenin sözlük anlamı ise bir şeyin iyi ya da kötü olma özelliğidir. Kalite en basit tanımıyla müşterilerin beklentilerini karşılayabilmektir.
Kalite denildiğinde zaman genellikle “mal ve hizmet kalitesi” ya da “ürün kalitesi” anlaşılmaktadır. Günümüzde kaliteli ürün veya hizmet üretmek bir işletme için hayati önem taşımaktadır. İşletmelerin hayatlarını devam ettirebilmeleri için sürekliliğe ve sürdürülebilirliğe ihtiyaçları vardır. Bu nedenle sundukları ürün ya da hizmetin, müşterilerinin beklentilerini tam olarak karşılaması hatta çoğu zamanda fazlasını vermesi gerekmektedir. Rekabet, müşteriye sunulan ürün ya da hizmetin kalitesinin artmasındaki en önemli etkenlerden bir tanesidir. Kalite seviyesi arttıkça müşteri sadakati de artar.
Kalite anlayışının kökenlerini M.Ö. 18. Yüzyılda Babil’de ortaya çıkan Hammurabi kanunlarında görebilmek mümkündür. Burada örnek vermek gerekirse inşaat ustasının ortaya çıkardığı yapının kalitesinden ustayı sorumlu tutan kanunlar mevcuttur. Daha sonrasında M.Ö. 15. Yüzyılda Eski Mısır’da inşaat için kullanılan taş blokların kullanılmadan önce dikliklerinin ve ölçülerinin telden yapılan bir araçla kontrol edilmesi de bir kalite uygulaması olarak değerlendirilmektedir.
Birleşmiş Milletler 1990 yılında, kalitenin refah artışına ve kurumsal gelişmeye katkısı konusunda dünya çapında farkındalığı artırmak amacıyla Kasım ayının “İkinci Perşembe Gününü” (Bu sene 12 Kasım 2020’de), ”Dünya Kalite Günü” olarak kutlanması kararı almıştır. Bu karara paralel olarak Avrupa Kalite Teşkilatına (EOQ) üye ülkelerde de Kasım ayının ikinci haftasını “Avrupa Kalite Haftası” olarak kutlamaktadır.
Bugün tüm sektörlerde uluslararası standartlarda, müşteri beklenti ve memnuniyetine uygun mal ve hizmet üretimi rekabetin temel şartı haline gelmiştir. Ülkemizde kalite bilincinin yerleşmesi için kaliteli üreten, kaliteli tüketen, kaliteli yaşayan bir toplum oluşması günümüzde önem arz etmektedir.
Mal ve hizmet üretiminde ve bu üretimlerin müşteriye sunulmasında kalitenin hem ülke kaynaklarının kullanımı, hem de toplumun yaşam düzeyinin yükseltilmesi açısından önemlidir.
Küresel ekonomik düzende rekabetin temel şartı, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun, yüksek kalitede ve uluslararası standartlarda mal ve hizmet üretimi gerçekleştirmektir.
Bu da ancak kuruluşlarda tasarımdan başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen “Kalite Yönetim Sistemlerinin” uygulanmasıyla mümkün olabilmektedir.
1987 yılında Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) tarafından yayınlanan “Kalite Yönetim Sistem Standartları”, yayınlandığı tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan uluslararası standartlar haline gelmiştir. Kalite alanında uluslararası alanda faaliyet gösteren bir kuruluş olan Avrupa Kalite Teşkilatı, Avrupa ve Akdeniz kıyısında yerleşik yaklaşık 30 ülkenin, kalite alanında faaliyet gösteren çeşitli kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşmaktadır.
TSE, 1976 yılından beri tam üye ve Türkiye milli temsilcisi olarak Teşkilatın çalışmalarına aktif olarak katılmaktadır. Müşterilerin bir ürün ya da hizmetten algıladığı performans, beklenen özellikleri karşılıyorsa standart kalite, beklenen performansın altında ise düşük kalite, beklenen performansın üzerinde ise yüksek kaliteli olduğu söylenebilir.
Birey, kurum veya ülke olarak büyümek, gelişmek ve ilerlemek istiyorsak kalitenin özünü oluşturan verimlilik, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik ilkelerini özümsemek asli görevlerimizden biri olmalıdır.
Kalitenin başarıya ulaşmanın en önemli araçlarından biri olduğunu unutmayalım.

Share
8.045 Defa Okundu
#

SENDE YORUM YAZ

4+7 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • İstanbul Develi ve Yöresi Derneğimizde Başkan Necati DEVELİOĞLU Dönemi : ( 25.11.2001 – 09.11.2003)

  14 Nisan 2021 Köşe Yazarları

  24.11.2001 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul yapılarak yeni yönetim belirlendi. Buna göre; Başkan: Necati Develioğlu, 2.Başkan: Coşkun Aksu, Muhasip: Mehmet Papak, Genel Sekreter: Ramazan Kaya, üyeliklere; Mehmet Bingöl, Prof. Dr. Burhan Kuzu, Hayrettin Ertekin, Nevzat Çulhaoğlu, Mehmet Paksoy seçildiler. Develili olarak belli bir kariyeri ve birikimi olan, ülkemiz genelinde, gerek resmi, gerekse STK'larda lider durumda olan medar-ı iftiharlarımız; Başbakan Yardımcısı Sayın Hüsamettin Özkan, Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Öz...
 • DÜNYA BİYOLOĞLAR GÜNÜ

  14 Nisan 2021 Köşe Yazarları

  16 Nisan tarihi her yıl ülkemizde “Biyologlar Günü” olarak kutlanmaktadır. Biyologlar, canlı sistemini ve onunla ilişkili tüm sistemleri inceleyen, anlayan, anladıklarından yepyeni şeyler üreten, ürettiğini yine canlılar ve çevresindekiler için faydalı hale getiren bilim insanlarıdır. Biyologlar, biyoloji çerçevesinde tüm araştırmalarını yapar ve çalışmaları yürütürler. Biyoloji, gelecek nesiller için sağlık, çevre, gıda, enerji gibi başlıca alanlarda sürdürülebilir bir topluma önemli ölçüde katkılar sunan ve hızla gelişen bir bilimdir. Biyolo...
 • DEVELİ’DE KUMAR VE KUMARHANELER-1

  14 Nisan 2021 Köşe Yazarları

  Cumhuriyet Gazetesi'nin 4. Nisan 2021 tarihli ekinde Tayfun İşbilen tarihî binalar ile kumarhaneler arasındaki bağı ortaya koyan kısa fakat özlü bilgiler veren bir yazısı dikkatimi çekmişti. “Casino binaları mimarisi kadar tarihteki ziyaretçileriyle de ünlüdür. Rus yazar Dostoyevski ve Tolstoy, Baden Baden de büyük paralar kaybetmiştir.” Diyordu yazar 1935-2.Hükümet Konağı ve Şehir Kulübü Bu sütunlarda daha önce “Develi'de Eğlence Dünyası” adlı Bir dizi yazı yazmıştık. Bu yazılarımızda insanlarımıza keyif veren tütün, sigara, kahve, enfiye, ş...
 • İstanbul Develi ve Yöresi Derneğimizde Başkan Muzaffer AKSU Dönemi: (21.04.1996-25.11.2001)

  09 Nisan 2021 Köşe Yazarları

  İstanbul Develi ve Yöresi Derneğimizde Başkan Muzaffer AKSU Dönemi: ( 21.04.1996-25.11.2001) Yapılan olağan Genel Kurul toplantısı sonunda: Başkan; Muzaffer Aksu, 2. Başkan; Selim Develioğlu, Sekreter; Orhan Deveci, Muhasip; Mehmet Papak, Yönetim Kurulu Üyelerine; İhsan Bingöl, Mahir Sevimay, Hüseyin Eren, Orhan Deveci, Mahmut Gürcan seçildiler. Yeni görev bölümü Fatih Kaymakamlığı'na bildirildi. Dernek yetki belgeleri yeniden düzenlendi. Muhasip üye Mehmet Papak'a yetki belgesi çıkarıldı. Büyükçekmece'ye şube olarak verilen iznin genel k...