logo

DÜNYA DİLBİLGİSİ GÜNÜ

Dil, insanı insan yapan değerlerin başında gelmektedir. Dilbilgisi bize dilimizin ses, şekil, cümle yapısı kurallarını öğretmekte olup, imla kuralları da dilimizi yanlışsız yazmamızı sağlamaktadır.
Dil, insanların fikir alışverişinde bulunma, birbirleriyle iletişim kurma aracıdır. Her dilin kendine özgü ses dizgesi, söz varlığı ve dil bilgisi kuralları vardır. Dilin bu yönleri, dil biliminin ilgili dallarında incelenmektedir.
Bireyin kendi ana dilinin imkân ve zenginliklerini bilmesinin yanı sıra dil becerilerini geliştirmesi için de dil bilgisi öğretimi çok önemlidir. Dil bilgisi öğretimi, çoğu kişinin aklına ilk geldiği gibi bir kurallar yığını ve ezberden ibaret ve hatta sevimsiz olmamalıdır. İnsan bilgi biriktirme ve nakletme işini temelde dil aracılığıyla yapmaktadır. Ayrıca yazma becerisinin geliştirilmesi esnasında dil bilgisi kurallarını uygulamak gerekmektedir. Bu yüzden dil bilgisi kazanımları öğrenciye ilk adımda verilmelidir.
Türk alfabesi, 1928 yılında Latin harfleri esas alınarak 1353 sayılı “Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun” ile kabul edilmiştir. Bu kanuna göre, Türk alfabesinde 29 Harf bulunmaktadır. 4 Mart tarihi, “Dünya Dil Bilgisi Günü” olarak kabul edilmiştir. “Dil Bilgisi Günü” olarak kutlanan bu günün amacı kullandığımız dilin kurallarını öğrenmek ve uymaya çalışmak konusunda duyarlık yaratmaktır.
Yeryüzünde yaklaşık 4000 dil konuşulmaktadır. Bu dillerden sadece 118’i “Devlet Dili” olabilmiştir. Devlet dillerinden birisi de Türkçedir. Bu diller arasında en çok konuşulan on dil; Çince, İspanyolca, İngilizce, Fransızca, Arapça, Hintçe, Bengalce, Portekizce, Rusça ve Türkçedir.
M.Ö. 3. Yüzyılda Hun İmparatorluğunda kullanılan dil Türkçeydi. Bu tarih esas alındığında Türkçeyi yaklaşık 2300 yıldır kullanılan bir dil olarak kabul edebiliriz. Bu anlamda Türkçe, dünya dilleri arasında en eski ve en köklü dillerden biri olma özelliğini de göstermektedir. Türkçeye en çok benzeyen dil Moğolcadır. Türkçenin yazılı döneminde bilinen ilk alfabesi Göktürk alfabesidir.
Milletler, duygularını, düşüncelerini, evrendeki bütün varlıkları kendilerine göre seslendirirler. Dil, bir milletin ses ve iletişim dünyasıdır. Millet bu anlamda dile kendi damgasını vurur. Dil, milleti oluşturan insanları birbirlerine bağlayan bir bağdır. Çünkü ifade aracı olarak dil, en yaklaştırıcı ve kaynaştırıcı bir temel unsurdur. Bu nedenle insan, diline dair bilgileri ve incelikleri öğrenmelidir.
Bu arada yabancı bir ülkede yaşayan kişiler bulundukları ülkelerin dillerini de hem de kuralları ile beraber öğrenmelidir. Hem anadil hem de bulunulan ülkenin dili aynı derecede önemlidir. Anadil, sadece bir iletişim aracı değildir. Aynı zamanda kişinin kimliğinin ve geçmişten beri gelen kültürünün temel unsurudur. Bulunduğu ülkenin dili de kendisini ifade etmenin ve haklarını aramanın tek yoludur.
Dünyada son yıllarda eğitim alanında önemli gelişmeler olmuş ve buna paralel olarak da ülkemizdeki öğretim programlarında birtakım değişiklikler yapılmıştır. Dünya tarihinde iz bırakmış insanların hayatlarını incelediğimizde bu insanların çoğunun ortak özelliği, iyi okuyucu, iyi konuşmacı veya yazar olmasıdır. Bu insanlar, hayatta tutuğunu koparan, kitleleri bir amaç için peşlerinden sürükleyebilen kişilerdir. Yine bu insanlar, dillerinin özelliklerini, yani dil bilgisini iyi bildikleri ve bu bilgileri konuşmalarına ve yazılarına uygulamış oldukları için iyi iz bırakmışlardır.
İnsanlar kullandıkları dil ile düşünürler. Eğer dili düzgün öğrenip de kullanamazlarsa kendilerini ifade etmekte zorlanacakları gibi hayatlarında başarılı olmaları da zordur. Çünkü herhangi bir sorunu anlayıp çözebilecek bir yöntem bulmak ve uygulamak için de dile ihtiyacı vardır.
Günümüzde gerek medyada gerekse toplum hayatında ve öğrencilerin okuma, yazma, anlama gibi becerilerinde gördüğümüz dil yanlışları, bize dil öğreniminin istenilen düzeyde gerçekleşmediğini göstermektedir.
Özellikle günümüz koşullarında, internet dünyasında ve cep telefonlarında kişilerin kendi ana dillerini dahi bozarak ve yozlaştırarak konuşup yazdığı düşünülürse gramer (Dil) bilgisinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla ister kendi dilimiz ister yabancı dil olsun, dili kendini oluşturan dil bilgisinden soyut düşünmemeli, gramer bilgisinin dil öğreniminde zorunlu olduğunu unutmamalıyız.

Share
10.035 Defa Okundu
#

SENDE YORUM YAZ

6+1 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • DÜNYA FİL GÜNÜ

  10 Ağustos 2022 Köşe Yazarları

  Fil, hortumlular takımının filgiller familyasını oluşturan memeli bir hayvandır. Geleneksel olarak Asya Fili ve Afrika Fili olmak üzere iki türü ile tanınmaktadır. Ancak bazı kanıtlara dayanarak Afrika savan fili ile Afrika orman filinin de iki ayrı tür olduğu öne sürülmektedir. Filin büyük ve geniş kulakları vücut ısısını kontrol etmeye yarar. Afrika fillerinin kulakları daha büyük olur ve sırtları içbükeydir. Asya fillerinin ise kulakları daha küçük olur ve sırtları dışbükey ya da düzdür. Filler ot obur hayvanlardır. Yani tamamen bitkilerle ...
 • Yaşar Civelek Zade Ağabeyden Dedem “Kara Müftü” ye Dair Anılar

  10 Ağustos 2022 Köşe Yazarları

  Orhan Bey, Rahmetli dedeniz Kara Müftü, hayatta olduğu 1950’li yıllarda Develi’nin ve bizlerin de manevi dedemiz olarak özellikle saygıda kusur etmemeye azami itina ettiğimiz, müstesna, yeri halen doldurulmamış milli duyguları önde gelen bir İslam ulemasıdır. Dedenizi size anlatmak haddim değildir. Rahmetli dedeniz müftülük görevinden sonra, rahat bir emekli yaşamı yapamamış, halkı dini bakımdan aydınlatmaya şevkle devam etmiştir. Bilhassa cuma günlerindeki vaazları cami cemaatleri tarafından huşu içinde adeta nefes almadan takip edilmiştir....
 • Aşkın Aşık’ı Bir Şair SEYRANİ Prof. Dr. M. Kemal Atik

  05 Ağustos 2022 Köşe Yazarları

  Everekli Aşık Seyrani ile ilgili bu güzel esere emek verip gün ışığına çıkaran değerli ilahiyatçı araştırmacı yazar Prof. Dr. Kemal Atik Ağabeyimi kutluyorum. Kabrinin yerinin belli olmadığı Develimiz'de 38.si düzenlenecek şenliklerle, festivallerle, seminerlerle ve 3. Uluslararası Türk Kültürü Kongreleriyle ve hayatı ve şiirleri üzerine yayımladığı kitaplarla ona vefasını gösteren Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar kardeşimi, kültür müdürü Ali Orhan'ı, katkı sunanları ve emeği geçenleri canı gönülden tebrik ediyorum. İthaf: Bu mütevazı ç...
 • KÖPEK GİBİ ÇALIŞMA GÜNÜ

  05 Ağustos 2022 Köşe Yazarları

  Her yıl 5 Ağustos'ta, “Köpek Gibi Çalışma Günü” kutlanmaktadır. Köpekler hayatlarının çoğunu miskinlik yaparak geçirirler. Neden bu günün ismini köpek gibi çalışmak diye koyulduğu çoğumuzu şaşırtabilir. Ama enteresan tarafı köpek gibi çalışmak çok çalışmak anlamına gelmektedir. Bu Gün de, maksimum kabiliyetinizi kullanarak olabildiğince uzun süre çalışmanız demektir. Köpek gibi çalışmak, bir şeyi gerçekleştirmek için varını yoğunu ortaya koyarak çaba sarf etmektir. Türk Dil Kurumuna göre “Çalışmak”, bir şeyi ortaya koymak, oluşturmak, yapmak i...