logo

DÜNYA DİLBİLGİSİ GÜNÜ

Dil, insanı insan yapan değerlerin başında gelmektedir. Dilbilgisi bize dilimizin ses, şekil, cümle yapısı kurallarını öğretmekte olup, imla kuralları da dilimizi yanlışsız yazmamızı sağlamaktadır.
Dil, insanların fikir alışverişinde bulunma, birbirleriyle iletişim kurma aracıdır. Her dilin kendine özgü ses dizgesi, söz varlığı ve dil bilgisi kuralları vardır. Dilin bu yönleri, dil biliminin ilgili dallarında incelenmektedir.
Bireyin kendi ana dilinin imkân ve zenginliklerini bilmesinin yanı sıra dil becerilerini geliştirmesi için de dil bilgisi öğretimi çok önemlidir. Dil bilgisi öğretimi, çoğu kişinin aklına ilk geldiği gibi bir kurallar yığını ve ezberden ibaret ve hatta sevimsiz olmamalıdır. İnsan bilgi biriktirme ve nakletme işini temelde dil aracılığıyla yapmaktadır. Ayrıca yazma becerisinin geliştirilmesi esnasında dil bilgisi kurallarını uygulamak gerekmektedir. Bu yüzden dil bilgisi kazanımları öğrenciye ilk adımda verilmelidir.
Türk alfabesi, 1928 yılında Latin harfleri esas alınarak 1353 sayılı “Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun” ile kabul edilmiştir. Bu kanuna göre, Türk alfabesinde 29 Harf bulunmaktadır. 4 Mart tarihi, “Dünya Dil Bilgisi Günü” olarak kabul edilmiştir. “Dil Bilgisi Günü” olarak kutlanan bu günün amacı kullandığımız dilin kurallarını öğrenmek ve uymaya çalışmak konusunda duyarlık yaratmaktır.
Yeryüzünde yaklaşık 4000 dil konuşulmaktadır. Bu dillerden sadece 118’i “Devlet Dili” olabilmiştir. Devlet dillerinden birisi de Türkçedir. Bu diller arasında en çok konuşulan on dil; Çince, İspanyolca, İngilizce, Fransızca, Arapça, Hintçe, Bengalce, Portekizce, Rusça ve Türkçedir.
M.Ö. 3. Yüzyılda Hun İmparatorluğunda kullanılan dil Türkçeydi. Bu tarih esas alındığında Türkçeyi yaklaşık 2300 yıldır kullanılan bir dil olarak kabul edebiliriz. Bu anlamda Türkçe, dünya dilleri arasında en eski ve en köklü dillerden biri olma özelliğini de göstermektedir. Türkçeye en çok benzeyen dil Moğolcadır. Türkçenin yazılı döneminde bilinen ilk alfabesi Göktürk alfabesidir.
Milletler, duygularını, düşüncelerini, evrendeki bütün varlıkları kendilerine göre seslendirirler. Dil, bir milletin ses ve iletişim dünyasıdır. Millet bu anlamda dile kendi damgasını vurur. Dil, milleti oluşturan insanları birbirlerine bağlayan bir bağdır. Çünkü ifade aracı olarak dil, en yaklaştırıcı ve kaynaştırıcı bir temel unsurdur. Bu nedenle insan, diline dair bilgileri ve incelikleri öğrenmelidir.
Bu arada yabancı bir ülkede yaşayan kişiler bulundukları ülkelerin dillerini de hem de kuralları ile beraber öğrenmelidir. Hem anadil hem de bulunulan ülkenin dili aynı derecede önemlidir. Anadil, sadece bir iletişim aracı değildir. Aynı zamanda kişinin kimliğinin ve geçmişten beri gelen kültürünün temel unsurudur. Bulunduğu ülkenin dili de kendisini ifade etmenin ve haklarını aramanın tek yoludur.
Dünyada son yıllarda eğitim alanında önemli gelişmeler olmuş ve buna paralel olarak da ülkemizdeki öğretim programlarında birtakım değişiklikler yapılmıştır. Dünya tarihinde iz bırakmış insanların hayatlarını incelediğimizde bu insanların çoğunun ortak özelliği, iyi okuyucu, iyi konuşmacı veya yazar olmasıdır. Bu insanlar, hayatta tutuğunu koparan, kitleleri bir amaç için peşlerinden sürükleyebilen kişilerdir. Yine bu insanlar, dillerinin özelliklerini, yani dil bilgisini iyi bildikleri ve bu bilgileri konuşmalarına ve yazılarına uygulamış oldukları için iyi iz bırakmışlardır.
İnsanlar kullandıkları dil ile düşünürler. Eğer dili düzgün öğrenip de kullanamazlarsa kendilerini ifade etmekte zorlanacakları gibi hayatlarında başarılı olmaları da zordur. Çünkü herhangi bir sorunu anlayıp çözebilecek bir yöntem bulmak ve uygulamak için de dile ihtiyacı vardır.
Günümüzde gerek medyada gerekse toplum hayatında ve öğrencilerin okuma, yazma, anlama gibi becerilerinde gördüğümüz dil yanlışları, bize dil öğreniminin istenilen düzeyde gerçekleşmediğini göstermektedir.
Özellikle günümüz koşullarında, internet dünyasında ve cep telefonlarında kişilerin kendi ana dillerini dahi bozarak ve yozlaştırarak konuşup yazdığı düşünülürse gramer (Dil) bilgisinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla ister kendi dilimiz ister yabancı dil olsun, dili kendini oluşturan dil bilgisinden soyut düşünmemeli, gramer bilgisinin dil öğreniminde zorunlu olduğunu unutmamalıyız.

Share
9.689 Defa Okundu
#

SENDE YORUM YAZ

1+9 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • ERMENİ OLAYLARI, İSYANLAR VE TEHCİR İLE SONRASI-1

  25 Eylül 2021 Köşe Yazarları

  a. Ermeni Olayları (1896) Ermeni teşkilatlandığı yerlerden biri de Van ve çevresidir. 1.Haziran 1896 tarihinde başlayan Van İsyanı’nda yine Ermeni meselesi için devletler devreye girmiş ve komitacılar cezalandırılamamıştır. 10- Adana Olayları (1909) 1895’te Hınçak Komitesi tarafından bir gösteri düzenlendi. Yaklaşık beş bin Ermeni Bâbıâli’ye yürüdü. Silahlı Ermeni komitacıları Bâbıâli’yi basarak büyük bir hâdise çıkarıp Avrupa’nın dikkatini Ermeni Meselesi üzerine çekip Avrupa’nın müdahalesini planladılar. İsyan kısa sürede bastırıldı. ...
 • Sultanahmet Azade Otel’de İstişare ve Yönetim Kurulu Toplantımız

  24 Eylül 2021 Köşe Yazarları

  Pandemi dönemi dernek toplantılarımız koronavirüs kurallarına riayet edilerek az sayıda da olsa devam etti. Bu dönem uzun zamandır yapamadığımız İstişare Kurulu ve Yönetim Kurulu toplantılarımızın birincisini 17.09.2021 tarihinde Mustafa Sümengen Ağabeyimize ait Sultanahmet Azade Otel'de gerçekleştirdik. Yemekli toplantımızı organize eden Kadınlar Komisyonu Başkanımız Hanife Salman Hanım'a, güzel mekânında her zaman bizleri misafir eden Mustafa Sümengen Ağabeyime çok teşekkür ederiz. Yemekli toplantımız tarafımdan yapılan açılış konuşması ile...
 • EKİNOKS

  24 Eylül 2021 Köşe Yazarları

  Dünya, kendi ekseni etrafındaki dönüşünü sürdürürken, bir yandan da güneşin çevresinde dolanır. Dünya, güneş etrafındaki dönüşünü elips şeklindeki bir yörünge üzerinde 365 gün 6 saatte tamamlar. Buna bir yıl denir. Dünya, 939 milyon km'lik yörüngesi üzerinde 108 bin km. hızla hareket eder. Gök bilimi terimlerinden olan “Ekinoks”, yılda iki kez gerçekleşmektedir. Peki, Ekinoks nedir? Ekinoksun ne olduğunu tam olarak anlayabilmemiz için özellikle dünyanın nasıl hareket ettiğini bilmemiz gerekir. Hissetmesek de aslında dünyanın iki farklı hareket...
 • Bırak Söyliyeyim Dilimi Tutma

  16 Eylül 2021 Köşe Yazarları

  Bu 5. eserimi, güzelliklere ait olan Sevgiyi, VECD haline getiren, şiir okumayı özellik ve güzellik bilen herkese ithaf ediyorum. Dülgeroğlu Sabit Şiir;Yücelere tırmanan bir fikrin, düşüncenin, tefekkürün mahsulü, güçlü ifadenin merkezdeki özüdür. Meselenin künhüne inip kısa-veciz bir beyanla kitap çapında ifadesi edebi duygunun ihtimamı, iktidarı, zirvesidir. Edebî anlatım da gerek olmaz beyan'a, Mısralar bin söz eder şiirden anlayana. Korkuttular sindirdiler milleti, Sardılar başına maraz illeti, Modern putçuluğu, şirki zilleti, Bı...