logo

Derneğin Hafızası Kitabını Neden Yazmaya Gerek Duydum?

Kuruluşundan bugüne derneğimize hizmet eden değerli büyüklerimizi anmak ve bizden sonra gelecek yönetimlere ışık tutmak için bu kitap kaleme alınmıştır. Amaç derneğin yazılı hafızasına bir katkı sunmaktır. Çünkü toplumun hafızası olan kitaplar kültürel bir mirastır, kitaplar gönülden gönüle giden bir yoldur.
Her dönemde Başkanların ve yönetimlerin karşılaştığı zorluklar, yaptıkları fedakârlıklar ve hizmetler hiçbir zaman küçümsenemez. Dernekçilik bir gönül, sevda ve fedakârlık işidir. Hemşehrilerinin dertlerine ortak olmak, hastalara ve yoksullara yardım etmek ve tahsil yapan öğrencilere destek olmak kutsal bir görevdir. Birlik ve beraberlik olunca nelerin başarılabileceği bu kitapta bulunmaktadır. Derneğe hizmet eden insanlar büyük dua almışlardır, onların da beklentileri sadece bir dua almak ve hayırla anılmaktır.
Yıllar sonra bizleri arayan soran, selam gönderen ve teşekkür eden; kaymakamlar hâkimler, doktorlar, savcılar, öğretmenler, iş insanları, eczacılar ve akademisyenler olmuştur. Bu sebeple yaptığımız hizmetlerden gurur ve onur duyduk. Mezun olan öğrencilerimiz o günleri unutmadılar. Yönetim kurullarına girdiler ve dernekte görev aldılar.
Derneğimiz kurulduğundan beri o zamanın şartlarına göre hizmetler yapmıştır. Tüm Başkanların, Yönetim Kadrosunda hizmet edenlerin ve üyelerin bunda katkısı büyüktür. Tüm Başkanlarımızı ve üyelerimizi hayırla anıyoruz. Derneğimiz son yirmi yılda Develi’ye hayır için yaptırılan eserlere lokomotif olmuştur. Bu hayır için yaptırılan eserlerde derneğimize destek veren tüm üyelerimizin payı bulunmaktadır. Bu birliktelik dernek çatısı altında gerçekleştirilmiştir. Doğduğu topraklara vefa borcunu ödemek için hizmet eden insanlara iş ve aş kapısı açan vefakâr ve kadirşinas insanları saygıyla anıyoruz.
1950’li yıllarda; İlk kurucu başkan Dr. Ali Akdemir seçilmiştir. Daha sonraki yıllarda Atilla Oral, (1963-1966), Orhan Gürlek (1966-1968), Şükrü Maşlak(1968-1978) yılları arası, Cihat Develioğlu (1978-1980) yıllarında başkanlık yapmışlardır.1980 yılında ihtilalden sonra dernek faaliyetleri yasaklanmış olup 1987 yılına kadar dernek faaliyetine ara verilmiştir.
1987 yılından bugüne: Ali Servet Develioğlu (1987-1990), Hüseyin Setenci (1990-1992), Dr. Lütfü Avcı (1993), Yücel Suyolcu (1993-1994), Zeki Sevimay (1994-1996), Muzaffer Aksu (1996-2001), Necati Develioğlu (2001-2003) , Mehmet Paksoy (2003-2005) , Sami Dedeoğlu (2005-2015) , Mehmet Papak (2015-2017) ve M. Orhan Cebeci’nin (2017- 2021) başkanlıklarıyla devam etmektedir. Tüm başkanlarımıza ve Yönetim Kurulu Üyelerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Ebedi âleme göç edenlere Allah’tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı bir ömür diliyoruz.
Derneğimize her zaman destek olan üyelerimiz ve hayırsever hemşehrilerimize, kitabımızın basılıp yayımlanmasından maddi katkıları olan tüm sponsorlarımıza, kitabın hazırlanmasında emeği olan Atilla Toker’e, Hatice Ayden’e, Merve Yürek’e, Mim Ofset Matbaası çalışanlarına, Korkut ve Emre Gülata’ya teşekkür ederiz.
Kurulduğundan beri derneğimiz ile gönül bağı olan Develi Kaymakamlarımız adına Sayın Murat Duru’ya, Develi Belediye Başkanlarımız adına Sayın Mehmet Cabbar’a Develi’mize hizmet eden tüm STK’lara, dernek başkanlarına, emeği geçen tüm Develi’mizin güzel insanlarına şükranlarımızı sunarız.
Kitabı ve eseri olanlar insanlık tarihine ışık tutarlar, bu yüzden biz de bir miras bırakmak istedik ki hoş bir sedamız olsun. Bu eserle kültürümüzü yaşatmayı istedik. Okuyan, hayal eden, merak eden, araştıran, öğrendiğini hayatına uygulan ve kendini geliştiren nesillerin yetişmesinde emeği olan tüm hayırseverlerimize ve başkanlarımıza saygılarımla.
M. Orhan Cebeci’nin Biyografisi:
Kayseri’nin Develi İlçesi’nde Milli Mücadele Tarihi’ne oldukça önemli katkılar sağlayan bir ailenin evladı olarak 06.04.1953 tarihinde doğdu.
Dedesi, Milli Mücadele lehine fetva veren, Develi Müdafa-i Hukuk Cemiyetinin kurucuları arasında olan Kara Müftü namı ile tanınan din adamı Müftü Fevzi Numan Cebeci’dir. Babası Ziraat Bankası Emekli Veznedarı merhum Hacı İsmail Cebeci, annesi Yukarı Develi’den Ağaların İsmail Develioğlu’nun kızı merhume Lütfiye hanımdır.
İlk, orta ve lise tahsilini Develi’de tamamlamıştır. Yazı yazma merakı ortaokul yıllarında başlamıştır. Edebiyata olan merakı ise lise yıllarında artarak devam etmiştir. Yazıları mahalli gazetelerde yayınlanmıştır. Profesyonel yazı hayatı 1972 yılında basının kalbi sayılan Cağaloğlu’nda ulusal gazetelerin kültür ve sanat sayfalarında başlamıştır.
Gazetelerde ve dergilerde Kayseri ve Develi kültürüne dair araştırmaları, incelemeleri ve makaleleri yayınlanmıştır. Ayrıca Kayseri Gündem Gazetesi’nde, Yeni Doğan Gazetesi’nde ve Develi Gazetesi’nde köşe yazıları yazmıştır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi “Şehir Kültür ve Sanat Dergisi’nde” araştırma ve inceleme yazıları yayınlanmıştır.
2003-2017 yılları arasında İstanbul Develi ve Yöresi Kültür Dayanışma Derneğinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulunmuştur. 11.11.2017 tarihinden beri Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürmektedir.
İstanbul’da yayınlanan “Bizim Kayseri” Dergisi’nin Yazı İşleri Müdürlüğü ve “Develi Diyarı” Dergisi’nin Yayın Yönetmenliğini yapmaktadır. Kayseri ve Develi Yöresinin türkü, ağıt, birçok otobiyografisini ve edebi bilgilerini araştırarak Türk Edebiyatına kazandırmıştır. Dayısı merhum Develioğlu Mehmed’e yakılan elli kıtanın üzerinde olan ağıtı derlemiştir.
Elli yıllık araştırmaları ve incelemeleri 2017 yılında Develi Belediyesi’nin Kültür Yayınları’nın otuz beşinci kitabı “Develi’de İz Bırakanlar’da yayınlanmıştır. Kitabın ikincisi de yazılmaya devam etmektedir.
Halen Çağdaş Develi Gazete ‘sinde araştırmalarını ve incelemelerini “İstanbul Mektupları” adlı köşesinde yazmaktadır. Bu kültür yayını derneğin ikinci yayımlanan kitabıdır. Okumak ve yazmak hayatının vazgeçilmez tutkusu, doğduğu ilçe Develi en büyük sevdasıdır.

Çağdaş Develi Gazetesi, 18 Haziran 2021, Sayfa 7

 

Share
270 Defa Okundu
#

SENDE YORUM YAZ

2+7 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • Bir Portre Tevfik Yüksel Suyolcu ve Ailesi

  22 Ekim 2021 Köşe Yazarları

  1934 yılında Develi'de doğdu. Babası Öğretmen Hasan Suyolcu, annesi Mısırlılardan Şerife Suyolcu'dur. İlk ve orta öğrenimini Develi'de tamamladı. Kayseri Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1957 yılında askere gitmeden önce Develi Dumlupınar İlkokulu'nda iki yıl öğretmen vekilliği yaptı. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde yükseköğrenimini tamamladı. Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü'nde çalışma hayatına atıldı. Aynı kurumda uzun yıllar Satış Organizasyon Şube Müdürlüğü ve Daire Başkanlığı yaptı. 1964 yılında Mısırlılar ailesinin kızı F...
 • DÜNYA KEKEMELİK GÜNÜ

  22 Ekim 2021 Köşe Yazarları

  Kekemelik, en genel anlamıyla konuşmanın akıcılığında, ritminde, vurgularında, tizliğinde ve ses birimlerinin çıkarılmasında ortaya çıkan bir bozukluktur. Kekemelik insanın içyapısını, özgüvenini, hayata bakışını, kendisine saygısını ve diğer insanlarla iletişimini etkileyen çok önemli bir olaydır. Diğer bir ifadeyle kekemelik, bireyin konuşmasının akıcılık ve zamanlama yönünden yaşına uygun olmayan bir biçimde bozulmasıdır. Kekemelik bilimsel çalışmalara göre dünyanın bütün kültürlerinde var olan bir konuşma bozukluğudur. Kekemelik üzerine çok...
 • ERMENİ OLAYLARI, İSYANLAR VE TEHCİR İLE SONRASI-2

  22 Ekim 2021 Köşe Yazarları

  Geçici Sevk ve İskân Kanunu Ermeni milliyetçiliğinin önemli propaganda unsurlarından biri olan okullarda, muallimler gerek derslerde yaptıkları sözlü anlatımlar gerekse kullandıkları ders kitapları ve araç-gereçleri vasıtasıyla, genç zihinleri biçimlendirmeye ve talebeleri milliyetçi hareketlerin öncüleri yapmaya büyük çaba sarf etmişlerdir. Ermeni komitacıları 1892 yılında Ermenileri isyana yönlendirme amacıyla yurt dışında bastırdıkları bildirileri Samsun, Merzifon, Yozgat ve Kayseri'de dağıtıp astılar. Bu gelişmeler üzerine Hükûmet gerekli...
 • Mısırlızade Dr. Tuncer Öztürk ve Ailesi

  15 Ekim 2021 Köşe Yazarları

  Dr. Tuncer Öztürk Mısırlızade ailesinin dördüncü kuşak temsilcilerinden. Mısırlızade İbrahim Feyzi Öztürk'ün oğludur. 28.06.1941 tarihinde Develi'de doğdu. İlkokulu Develi Merkez İlkokulu'nda, Ortaokulu Develi Merkez Ortaokulu'nda bitirdi. Liseyi Sivas Lisesi ve Ankara Kurtuluş Lisesi'nde tamamladı. Yüksek tahsilini 1960-1966 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. 1966-1970 yılları arasında Ankara Zekai Tahir Doğumevi Hastanesi'nde doktor olarak görev yaptı. Askerliğini Ağrı Askeri Hastanesi'nde askeri doktor olarak...