logo

BİLİM KURGU GÜNÜ

Bilim kurgu, edebiyatın hayal gücüyle dolu fakat aynı zamanda bilime dayalı içerikler sunan bir dalıdır. Bilim kurguda zaman-mekân kurgusu, karakterler, temalar ve hikâye çizgisi çoğunlukla bilimsel gerçekler, teoriler ve prensipler üzerine inşa edilmektedir. Bu nedenle fantastik eserlerden ayrılırlar. Bilim ve teknoloji ilerledikçe bilim kurgu edebiyatı da ilerlemektedir.
Dünyadaki bilim hayranları, 2 Ocak tarihini “Bilim Kurgu Günü” olarak kutlamaktadır. Aslında 2 Ocak günü, bilim kurgu yazarı Isaac Asimov’un resmi doğum günü olması nedeniyle seçilmiştir. İlk kez 2012 yılında geniş bir şekilde kutlanmıştır.
Bilim kurgu; Kitap, sanat eserleri, televizyon, film, bilgisayar oyunları, tiyatro eserleri ve diğer kitle iletişim araçlarında bulunmaktadır. Bilim Kurgu bir yandan gelişmeyi ve gelecekteki teknolojileri eleştirirken bir yandan da yeni fikirler ve yeni teknolojiler oluşturmaktadır.
Bilim kurgu ile ilgili olarak yaklaşık iki bin yıl önce, Roma İmparatorluğu döneminde dünyada ilk kez uzay yolculuğu ve gezegenler arası savaş kaleme alınmıştır. Roma İmparatorluğuna bağlı Kommagene Krallığı topraklarında Samsat (Samosata-Adıyaman) bölgesinde hiciv yazarı Lucian (Lukianos veya Lucıanus), “Gerçek Tarih” adlı eserinde bu konuya yer vermiştir.
M.S. 175.yılında yazılan bu eserde Ay’a yapılan yolculuk anlatılmaktadır. 19. Yüzyılın sonlarına doğru Jules Verne, H.G. Wels tarafından bilim kurgunun ilk örnekleri verilmiştir. “Dünya’dan Ay’a” ve “Deniz Altında 20.000 Fersah” gibi eserler nedeniyle Jules Verne, genelde “Bilim kurgunun babası” olarak anılmaktadır.
Türkiye’de bilim kurgu edebiyatının gelişmesi Avrupa’ya göre oldukça geç olmuş ve çok kısıtlı kalmıştır. Türkçeye “Bilim kurgu” kelimesini kazandıran kişi yazar Orhan Duru olmuştur. Orhan Duru,1 Ocak 1973 tarihli Türk Dili ve Edebiyatı dergisinde “Science fiction” kelimesinin Türkçe karşılığı olarak “Bilim Kurgu” ismini önermiştir. Bu isim kabul görerek Türkçemize yerleşmiştir.
1943’ten 2004 yılına kadar yerli yazarların bilim kurgu türünde yayınladığı kitap sayısı sadece 71 adettir. Özellikle son yıllarda bilim kurgu türündeki yerli kitapların, yeni yazarların ve filmlerin sayısında gözle görülür artış yaşanmaktadır.
Bilim kurgu genellikle “katı” ve “yumuşak” olarak iki türe ayrılmaktadır. Katı bilim kurgular, bilimsel gerçeklere ve prensiplere sıkı şekilde uymaktadır. Fizik, astronomi, kimya, astrofizik gibi doğal bilimlere kuvvetli şekilde odaklanmışlardır. Katı bilim kurgular, gerçek bilim insanları tarafından yazılmaktadır ve geleceğe dair kimi zaman isabetli kimi zaman da isabetsiz tahminlerde bulunurlar.
Yumuşak bilim kurgular ise, antropoloji, sosyoloji, psikoloji, politika gibi insan davranışlarını inceleyen bilim dallarına odaklanmaktadır. Yumuşak bilim kurgu izleyicilerin duygusal seviyede bağ kurmasını sağlarken, katı bilim kurgu gerçek bilimsel bulguları kullanarak olayların gerçekten olabileceği hissine yol açmaktadır. Yani ikisini bir arada kullanmak daha iyi bir hikâye anlatımı tekniğidir.
Fantastik eserler, hayali öğelere odaklanan bir kurgu türüdür. Bu durum eserde sihir, doğaüstü olaylar, alternatif dünyalar, süper kahramanlar, canavarlar ve yaratıklar gibi öğeler yer alabilmektedir. Çoğu bilim kurgu eserleri, fantastik öğeler de içermektedir. Bunların arasında hayal edilmiş dünyalar, diğer galaksilerden gelen uydurma varlıklar, gerçek dışı güçler ve benzerleri bulunabilmektedir. Son 150 yılda bilim kurgu devasa boyutlarda bir sanat dalına dönüşmüş, özellikle sinema ve televizyonlarda geniş yer tutar hale gelmiştir.
Sonuç olarak bilim kurgu, olasılıklar, hayal gücü ve keşifle ilgili bir türdür ve popülerliği de bilim ve teknolojide yer alan gelişmelerle birlikte yükselmektedir. Şu bir gerçektir ki, insanoğlu düşlemeyi, merak etmeyi ve araştırmayı sürdürdüğü müddetçe bilim kurgu üretmeyi de sürdürecektir.

Share
6.554 Defa Okundu
#

SENDE YORUM YAZ

7+8 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • Bir Portre Tevfik Yüksel Suyolcu ve Ailesi

  22 Ekim 2021 Köşe Yazarları

  1934 yılında Develi'de doğdu. Babası Öğretmen Hasan Suyolcu, annesi Mısırlılardan Şerife Suyolcu'dur. İlk ve orta öğrenimini Develi'de tamamladı. Kayseri Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1957 yılında askere gitmeden önce Develi Dumlupınar İlkokulu'nda iki yıl öğretmen vekilliği yaptı. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde yükseköğrenimini tamamladı. Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü'nde çalışma hayatına atıldı. Aynı kurumda uzun yıllar Satış Organizasyon Şube Müdürlüğü ve Daire Başkanlığı yaptı. 1964 yılında Mısırlılar ailesinin kızı F...
 • DÜNYA KEKEMELİK GÜNÜ

  22 Ekim 2021 Köşe Yazarları

  Kekemelik, en genel anlamıyla konuşmanın akıcılığında, ritminde, vurgularında, tizliğinde ve ses birimlerinin çıkarılmasında ortaya çıkan bir bozukluktur. Kekemelik insanın içyapısını, özgüvenini, hayata bakışını, kendisine saygısını ve diğer insanlarla iletişimini etkileyen çok önemli bir olaydır. Diğer bir ifadeyle kekemelik, bireyin konuşmasının akıcılık ve zamanlama yönünden yaşına uygun olmayan bir biçimde bozulmasıdır. Kekemelik bilimsel çalışmalara göre dünyanın bütün kültürlerinde var olan bir konuşma bozukluğudur. Kekemelik üzerine çok...
 • ERMENİ OLAYLARI, İSYANLAR VE TEHCİR İLE SONRASI-2

  22 Ekim 2021 Köşe Yazarları

  Geçici Sevk ve İskân Kanunu Ermeni milliyetçiliğinin önemli propaganda unsurlarından biri olan okullarda, muallimler gerek derslerde yaptıkları sözlü anlatımlar gerekse kullandıkları ders kitapları ve araç-gereçleri vasıtasıyla, genç zihinleri biçimlendirmeye ve talebeleri milliyetçi hareketlerin öncüleri yapmaya büyük çaba sarf etmişlerdir. Ermeni komitacıları 1892 yılında Ermenileri isyana yönlendirme amacıyla yurt dışında bastırdıkları bildirileri Samsun, Merzifon, Yozgat ve Kayseri'de dağıtıp astılar. Bu gelişmeler üzerine Hükûmet gerekli...
 • Mısırlızade Dr. Tuncer Öztürk ve Ailesi

  15 Ekim 2021 Köşe Yazarları

  Dr. Tuncer Öztürk Mısırlızade ailesinin dördüncü kuşak temsilcilerinden. Mısırlızade İbrahim Feyzi Öztürk'ün oğludur. 28.06.1941 tarihinde Develi'de doğdu. İlkokulu Develi Merkez İlkokulu'nda, Ortaokulu Develi Merkez Ortaokulu'nda bitirdi. Liseyi Sivas Lisesi ve Ankara Kurtuluş Lisesi'nde tamamladı. Yüksek tahsilini 1960-1966 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. 1966-1970 yılları arasında Ankara Zekai Tahir Doğumevi Hastanesi'nde doktor olarak görev yaptı. Askerliğini Ağrı Askeri Hastanesi'nde askeri doktor olarak...