logo

Hukuk ve İnanç

Hukukun kelime manası haklar demektir.Hukuk; hakları koruyan, insanlar arasındaki veya insanlarla devlet arasındaki münasebetleri düzenleyen kurallar bütünüdür.Hukuk kuralları alelade kurallar olmayıp arkasında devletin gücü ve zor kullanımı vardır.Kurallara uyulmadığında devlet müdahale eder.
İçinde bulunduğumuz ay bildiğiniz üzere oruç ibadetini gerçekleştirdiğimiz mübarek Ramazan ayıdır.Ramazan ayı özellikle kişilerin kendilerine belli bir çekidüzen verdikleri ve kendilerini belli şeyleri yapmaktan alıkoydukları güzel bir zaman dilimidir.Bu yazımda inancın veya dinin hukuka etkisini değerlendirmeye çalışacağım.
Hukuk ve din düzenledikleri alanlar bakımından birbiriyle çatışma veya etkileşim gösteren iki kurumlardır.Din kuralları; kişilerin bu dünya ve ahirette ki yaşamını düzenleyen kurallardır.İyi insanı elde etmek temeline dayanır.Hukuk kuralları ise kişilerin bu dünyadaki yaşamlarını düzenleyen kurallardır.Ancak ikisinin de ortak konusu insandır ve insan yaşamıdır.Bu yüzden özellikle ilk çağlardan beri hukuk ile din iç içe bulunmuş hatta o dönemlerde hukukun din kurallarını uygulamak üzere oluşturulduğu düşünülmüş ve uygulamada bu yönde olmuştur.Daha sonraları özellikle son dönemlerde din ile hukuk birbirinden ayrılmış ve birbirine müdahaleleri asgari seviyeye indirgenmiştir.
İslam dini ve hukuk sistemi birçok alanda çok önemli yeniliklerle beraber gelmiştir.Cezada şahsilik, kadına verdiği haklar (miras, boşanma, vb) ve bir çok alanda hukuk sistemine yenilikler getirmiştir.Cumhuriyet dönemine kadar da örfi hukukla beraber uygulanmıştır.(şeri hukuk)Cumhuriyetin getirdiği hukuk reformu ile de uygulamadan kaldırılmıştır.
Özellikle ceza hukuku alanında dinin ve inancın etkisi gözlemlenebilir. Yapılan bir çok araştırma da göstermiştir ki ramazan ayında suç işleme oranları senenin diğer aylarına göre ciddi bir azalma gösterir.Bu durum bilimsel olarak da kanıtlanmış bir olgudur.Nedeni ise kişilerin bu ayda kendilerine biraz daha fazla çekidüzen vermeyi istemeleri ve kendilerini günaha sevk edecek birçok eylemden kaçınmalarıdır.İşte bu durum dinin hukuku etkilediğini gösteren bir durumdur.
Her dönemde insanlar belli bir maddeye (put,inek,doğa gücü,ataların gücü,ateş vb.) veya Allah’a inanmışlardır.İnanç insanı rahatlatan ve oto kontrolünü sağlayan bir  sistemdir.Belli bir şeye inanmayan ve hesap vereceğinden dolayı endişe duymayan bir kişi eğer diğer insani değerlerden de nasibini almadıysa toplum için de tehlike arz edecektir. Her fert kendi kontrolünü kendisi yapar.Bunu yaparken de vicdanından ve mantığından faydalanır.Din ise kişinin vicdanına hitap eder.Her kişinin başına bir polis, her polisin başına bir amir, her amirin başına da onu denetleyecek birini yerleştiremezsiniz.Kişileri kontrol edecek en mükemmel mekanizma kişinin vicdanıdır.İyiyi kötüyü, doğruyu yanlışı söyleyecek ve kişiyi belli şeyleri yapmaktan alıkoyacakta yine bu mekanizmadır.Bütün bu hususları beraber değerlendirdiğimizde Ramazanın önemini daha iyi anlayacağımızı umut etmekteyim.
HAYIRLI RAMAZANLAR….

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
Share
1.312 Defa Okundu
#

SENDE YORUM YAZ

3+4 = ?