logo

Asya Türk Cumhuriyetlerinde Yıkıcı Faaliyetler ve Etkileri (3)

Orta Asya’da Komünist rejimin yıkılmasından sonra harekete geçen yıkıcı faaliyetlerin başında Batı emperyalizminden sonra Vahhabiler gelmektedir. İnsanlara bir iman bulma ve kurtuluş yolu ortaya koyma adına bölgeye nüfuz eden Vahhabiler, bireysel, toplumsal ve tarihsel değerlere sahte taktikler kullanarak, Hz. Peygamberin ruhani veya siyasi halifesi sıfatıyla onun hareketini ve getirdiği mesajını bozarak kendi ideolojilerine alet etmektedirler.
Vahhabiler genellikle “Saf İslam”/ “ Selefi İslam” adı ile ortaya çıkmaktadırlar.
Selefi iman yani İslam’ın temel kaynağı olan Kuran, Sünnet ve Hz. Muhammed (s.a.v) dönemindeki ilk İslam toplumuna dönüşü öngördüklerini söyleyerek saf ve temiz inançlı insanların zihinlerini çelerek taraftar toplamaktadırlar. Aslında Vahhabiliğin amacı sosyal, dini ve siyasi Arap- İslam hareketini idealize etmektir. Vahhabiler, her zaman için siyasal İslam’a karşı dinsel tebliği ve özellikle tasavvufa (evliya mezarlarına, türbelere, tarihi şahsiyetlere, insanlık sevgisine,) İslam düşüncesine, felsefeye, düşünce özgürlüğüne, kadın erkek eşitliğine karşı mücadele etmektedirler. Orta Asya halkı ise tarihi şahsiyetlere, atalarının mezarlarına ve evliya kültüne son derece bağlıdırlar.
Bunlar içinde tüm Türk dünyasını birleştiren, bütünleştiren Ahmed Yesevi’ye son derece önemli bir şahsiyettir. Vahhabiler içten içe Ahmet Yesevi’ye karşı savaş açmış durumdadırlar. Çünkü Ahmed Yesevi, insanlara samimi ve sarsılmaz iman anlayışını, insan sevgisini, dini ve ahlaki kuralları halkın kendi diliyle ve halkın seviyesine uygun bir üslupla sunduğu için bu akide Arapların dolayısıyla Vahhabilerin işine gelmemektedir. Ayrıca Türk dünyasında ve hatta diğer ülkelerdeki Müslümanların gönüllerinde yaşayan Ahmed Yesevi’nin yetmiş yıl süren Sovyet Komünist sisteminin aşırı baskısına rağmen unutulmaması ve hatta daha da güç kazanması hem Vahhabilerin hem de emperyalistlerin işine gelmemektedir.
Ateist sistemin yıkılması ile birlikte Orta Asya Türklerinin bu manevi şahsiyet etrafında birleşmesi, onun İslam’a getirdiği yorumun, sevgi ve barışın yeniden erkinliğe kavuşması, Kazak, Özbek, Kırgız, Türkmen ve Anadolu Türk dünyasında ve Müslümanların yüreğinde yeniden ses vermeye başlaması ne Arap İslam anlayışına ne de emperyalist güçlere yarar. İşte bu durumu çok iyi bilen Araplar ve Arap emperyalizmini harekete geçirmek için ihdas edilen Vahhabiler Türk Cumhuriyetlerinde üniversiteler kurmuşlardır. Bir örneğini Kazakistan’ın Çimkent Şehrinde gördüm.
Bu şehirde Kuveyt Devleti tarafından açılan “Arap Üniversitesi” bünyesindeki ilahiyat fakültesinde okuyan Kazak öğrencileriyle Ahmet Yesevi hakkında yaptığım bir konuşmada öğrencilerden, Ahmed Yesevi’nin ve düşüncesinin İslam dışı olduğunu, Arap hocalarından böyle öğrendiklerini duyduğumda çok şaşırmıştım. Sen ta Arabistan’dan gel Ahmed Yesevi’nin torunlarına onun düşüncelerinin, akidesinin İslam’ı yansıtmadığını söyle ve taraftar topla. Olacak iş değil.

(Devam Edecek)

Share
1.315 Defa Okundu
#

SENDE YORUM YAZ

8+6 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • DEVELİ MEZARLIKLARI

  18 Eylül 2020 Köşe Yazarları

  Develi Mezarlıklarını, tarihi Develi köy mezarlıkları da başta olmak üzere (Ayşepınar, Çomaklı, Fraktın, Havadan, İncesu, Köseler, Madazı, Pungu, Soysallı, Sindelhöyük, Zile vs) dahil olmak üzere gezmediğim yer çok azdır. Ama o kadar arzu etmeme rağmen maalesef inceleyemediğim yerler de var. Mesela Karacaören, Kızık, Öksüt, Satı vs gibi. Mezartaşları bir köy tarihi ve bulundukları mekan için çok önemli yazılı belgelerdir. Tıpkı ibadethane olmaları ayrı bir konu ama kitabeli camiler de aynı konuda aydınlatıcı belge sunarlar.! Yeter ki dikkatli ...
 • DÜNYA TEMİZLİK GÜNÜ

  18 Eylül 2020 Köşe Yazarları

  Toplum olarak ortak paylaştığımız yaşam alanlarının temiz tutulması bir vatandaşlık görevidir. Toplum içerisinde bulunan toplum bilinci ve sorumluluk duygusu kişinin ilk önce kendisine saygı duyması ile başlar. Yaşamsal alanların korunması, doğaya, yeşile sahip çıkılması ve çevre temizliğinin önemi herkesin ortak sorumluluğudur. Temiz bir çevre, insan sağlığı ve refahı için temel niteliktedir. Çevre Temizliği, günümüzde dünyanın en önemli sorunları arasındadır. Bütün bunların temel amacı, insanları çevre temizliği konusunda bilinçlendirmektedi...
 • DÜNYA AVCILAR GÜNÜ

  11 Eylül 2020 Köşe Yazarları

  Merkez Av Komisyonunca, avına izin verilen yaban hayvanı türlerini, doğal denge içerisindeki yapıyı bozmadan, tespit edilen zaman ve miktarlar ile belirlenen esas ve usullerle, canlı veya cansız ele geçirmeye çalışmaya Avcılık, bunu yapan kişiye de Avcı denilmektedir. İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana besin arama ve karnını doyurma zorunluluğunu duymuştur. Mağara dönemi insanları beslenmek, giyecek sağlamak ve kendilerini korumak için avlanmak zorunda kalmışlardır. Bir yandan bitki kökleri toplayıp toprağı işlerken diğer yandan av aletlerind...
 • YAZARLARIMIZIN YAZILARINI OKURKEN

  11 Eylül 2020 Köşe Yazarları

  Çağdaş Develi Gazetesi’ nin yayınlandığı 2003 yılından beri elimizden geldiğince haftalık bir değişik konulu yazı yetiştirmeye çalışırım. Bu yazıların hepsi Develi ile ilgili tarih, sosyal, kültürel, siyasî, edebiyat vb konulardadır. İnşallah, bu yazılar bir plan dahilinde yazılmıştı; kitaplaştırıldığında inanıyorum ki Develi kültürü ve medeniyeti adına değerli çalışmalar olduğunu hepimiz göreceğiz. Zira bu yazıların çoğu tabir yerindeyse iğne ile kuyu kazmak kabilinde yazılmıştır. Çünkü küçük yerlerde bilgi toplamak o kadar zahmetlidir. Fotoğr...