logo

TUTUM ve YERLİ MALLARI HAFTASI

12-18 Aralık günleri kutlanan Yerli Malları ve Tutum Haftası vardır. Ocak ayının ikinci pazartesi ile başlayan hafta ise Enerji Tasarrufu Haftası olarak kutlanmaktadır.Yerli Malları Haftası, Cumhuriyetin ilk yıllarında Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlatılmıştı. 12 Aralık 1929 tarihinde dönemin başbakanı İsmet İnönü TBMM’de şu konuşmayı yaptı:”Yerli malları üretmek, ulusca tutumlu olmak zorundayız.Yabancı ülkelerden, sattığımızdan çok mal almayacağız”.İsmet inönü’nün bu konuşması büyük destek gördü. Atatürk, Bursa ipeğinden gömlek giyerek bu konuda da öncülük yaptı.Yerli malı ürünlerinin kullanılmasını ve dolayısıyle ulusal sanayii özendirmekti amaç. Dönemin TBMM Başkanı Kazım Özalp ve arkadaşları ile birlikte  “Milli İktisat  Tasarruf Cemiyeti”ni kurarak yerli malı kullanılmasına katkıda bulundu.Mustafa Kemal Atatürk İzmir’de Birinci İktisat Kongresini topladı.Bilindiği gibi Osmanlı İmparatorluğu Döneminde önce Fransa’ya, daha sonraları da diğer Avrupa ülkelerine “Kapitülasyonlar” adı altında ticari anlaşmalar yapıldı. Bununla yabancı ülkelere büyük ayrıcalıklar tanınmasına neden olmuştu.Bunun sonucunda Türkiye’nin ticari ve sanayi gelişmesi engellendi.Ülkenin ekonomik kalkınması için tutumlu olmanın ve yerli malları kulanmanın önemi  kendiliğinden ortaya çıktı. 1946 yılından beri de okullarda “Yerli  Malları Haftası” olarak kutlanmaya başlandı.
Ancak ortada ne sanayi vardı ne de ürünü. Halkın tüketebileceği sanayi ürünü olmayınca da okullarda genellikle meyveler yenilirdi. Çocukluğumuzda anımsıyorum. Hafta başlamadan öğretmenimizin uyarısıyla  tüm arkadaşlar evlerinde bulunan elma, armut, ayva, ceviz, kayısı kurusu, kuru üzüm,iğde, köfter, köfter sucuğu gibi yiyecekler getirir, hep birlikte yenirdi. Portakal  Çukurova’dan geldiği için çok önemli bir meyveydi bizim için. Bazı arkadaşların çökelek veya çemen getirdikleri de olurdu.Evlerinde ne varsa onu getirirlerdi. Burada yaratılmak istenilmen bir bilinçti.Ulusal bir bilinç.
Bir taraftan yerli malları kullanmayı özendirilirken öte yandan da tututumlu olmanın önemi üzerinde  durulurdu. Tutum, aşırı ve gereksiz harcamalardan kaçınmaktır. Tutumlu kişiler, geleceklerini düşünerek gereksiz harcamalar yapmazlar. Eşyalarını, zamanlarını, paralarını iyi kullanırlar.Bu alışkanlıklar, hemen hemen her konuda olduğu gibi küçük yaşlarda kazanılır. Aile ve okul bu bakımdan önemlidir. Küçük yaşlarda bu alışkanlıkları kazanan çocuklar, ileriki yaşlarında daha başarılı olurlar.
Tüm bu davranışların yanında   enerji tüketirken de tutumlu davranmak gerekmektedir. Enerji günümüz toplumlarının en önemli gereksinimlerinden biridir. Yaşantımızla özdeşleşmiştir adeta. Atölyelerin, fabrikaların, taşıtların çalışması için enerjiye gereksinim duyulur.Günlük yaşantımız  içinde en önemlileri elektrik , doğalgazdır.Aydınlatmada, ısınmada.  Kullandığımız araçların çoğunda elektrik enerjisinden faydalınılmaktadır.Odun, kömür, fuel-oil, mazot, gazyağı gibi ürünler  ısı enerjisi verirler. Günümüzde enerjinin önemli giderek artığını söyliyebiliriz.Ülkelerin kalkınıp gelişmesi büyük ölçüde enerjiye bağlıdır.Onun için son yıllarda Enerji Tasarruf Haftası, enerjinin tutumlu kullanılması bağlamında bir başka önem kazanmıştır.
Oysa kullandığımız enerjinin büyük bir kısmını dışarıdan almak zorunda kalmaktayız.Yerli mallarının kullanılması için verilen uğraş yitip gitmektedir. Yerine  “Yabancı Marka” bağımlılığı getirildi.Ulusal Sanayi ve İşadamları Derneği 2000’li yılların başında “Yeril Mallar Haftası”nı tekrar başlattı. “Dünya ile rekabet edebilir bir ulusal sanayi için” sloğanı ile.
Haftalarda, tutumlu olmanın ve yerli malları kullanmanın kişilere, ailelere ve ülkeye sağlayacağı faydalar üzerinde durulur. Unutulmamalıdır ki  ülkenin kalkınması,  kendi öz kaynaklarını bilinçli bir şekilde kullanmaktan geçer.

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
Share
1.267 Defa Okundu
#

SENDE YORUM YAZ

7+6 = ?