logo

SEYRÂNÎ VE BETÜL AYDOĞDU

Develi’nin onuru, XIX. Yüzyıl halk ozanlarından Seyrânî hakkında son yıllarda  yapılan araştırmalar ve yayınların arttığını  mutlulukla izlemekteyim. Özellikle 2011 yılı Seyrânî araaştırmaları konusunda verimli geçtiğini söyliyebiliriz.Ahmet Emin Güven’in  “Şâir Âşık Seyrânî”adlı yayınından sonra, ikinci olarak Betül Aydoğdu’nun  hazırladığı doktora tezini saymak mümkündür.

Ben burada  bu doktara tezinden söz etmek istiyorum. Özellikle son yıllarda  Seyrânî konusunda yapılan  akademik çalışmaların arttığını söyliyebiliriz. Mahir Tevfik Hocaoğlu’nun, İstanbul Üniversitesinde yaptığı ilk“Seyrânî’nin Şiirlerinde Tabiat ve Eşya”adlı  lisans tezinden sonra,  Betül Aydoğdu’nun doktora çalışması  bu çalışmaların son halkasını oluşturmaktadır.

Seyrânî konusunda  yapılan çalışmalar yeterli mi diye bir soru akla gelebilir. Ancak bana göre  yeterli olduğunu söyliyemem. Özellikle ülkemizdeki önemli kütüphanelerde bulunan yazma koleksiyonları arasındaki  cönklerin daha fazla incelenmesi  gerekmektedir. Bunun da zamanla olacağına yürekten inanmaktayım.

Betül Aydoğdu, çalışmasını Erciyes Üniversitesinde tamamlamış.Danışmanı ise Prof.Dr. İsmail Görkem. Başlığı ise, “Türk Edebiyatında Seyrânî Olgusu: Develili Seyrânî ve Eserleri. (İnceleme-Metin)” .

Çalışmasını dört ana bölümde toplamış.Bunlardan ilkinde, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinin durumu ele alınarak, âşık tarzı şiir söyleme geleneği irdelenmiştir.

İkinci bölümde ise, Seyrânî mahlâsını taşıyan âşıklar incelenmiştir. Rumelili Seyrânî (İmam), İspartalı Seyrânî ( Hacı), Âşık Müslüm Seyrânî ve Ağrılı Âşık Seyrânî , Develili Seyrânî ile birlikte anlatılmaya çalışılmıştır.Etkilendiği çevre başlığında ise,Seyrânî’nin  âşık olmadan önceki ve sonraki dönemlerdeki sosyo-kültürel yaşamı, tarikat bağlantısı, tasavvuf anlayışı, özellikle şiirlerindeki yansımaları değerlendirilmiştir.

Üçüncü bölümünde oluşumsal yapısalcı metod bakımından Seyrânî şiirlerinde  ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Metinler, yazma ve basma eserlerde  saptanan karşılaştırmalı olarak ele alınmış çeşitlemelerin hangi yolda olduğu  gösterilmeye çalışılmıştır.

Çalışmada 822 şiir bulunmaktadır. Bu şiirlerin %80’inin  %49’u hece, %31 aruz ölçüyle yazılmıştır.

Sonunda  geniş bir kaynakçaya yer verilmiştir.Seyrânî’ye ait görsellerle de çalışma zenginleştirilmeye çalışılmıştır.

1395 sayfa  tutan bu doktora teziyle  Betül Aydoğdu, Develi Halk Edebiyatına önemli katkılar sağlamıştır. Bundan önceki araştırmacıların yaptığı katkılar  gibi…Ellerine ve emeklerine sağlık . Kutluyorum.

Daha öncede  söylediğim gibi bu tür çalışmaların , Seyrânî’nin evinin onarılarak müze yapılması ve orada sergilenmesi.Birgün bu dileğimin de gerçekleşeceğine inanıyorum.

***

Yeni yılda  tüm hemşehrilerimin  sağlık, başarı ve mutluluk dileklerimle kutluyor, 2012 yılının ülkemize  sorunların çözüldüğü bir yıl olmasını diliyorum.

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
Share
2.772 Defa Okundu
#

SENDE YORUM YAZ

9+6 = ?