logo

KOOPERATİFÇİLİK GÜNÜ

21 Aralık  2010 günü Dünya Kooperatifçilik Günü olarak kutlandı.Kooperatifler, günümüzde  toplumsal yaşamı etkileyen en önemli örgütler olarak kabul edilmektedir. Üretimden tüketime, turizmden eğitime, sağlıktan konut yapımına  değin  her alanda kooperatiflerle  karşılaşıyoruz.
Kooperaifler neye yarar?
Özellikle bireylerin tek başına çözemedikleri konularda bilgilerini ve güçlerini  birleştirerek  başarı  kazandıkları bir durumdur.Bu yönden değerlendirildiğinde  toplumsal bakımdan yararlıdır. Kooperatifçilikte başarıyı etkileyen en önemli etken ise  onun ilkeleridir. Bunları sıralamak gerekirse; demokratik yönetim, işletme fazlasının demokratik bir biçimde dağıtılması, sermayeye sınırlı biçimde  faiz verilmesi,  serbest giriş, siyasi ve dini  bakımdan tarafsızlık, peşin satış ve eğitimin geliştirilmesi gibi ilkelerdir.
Kooperatifçilikte en yaygın örgütlenme  biçimi tarımda ve konut türünde kendisini göstermektedir.Türkiye’de tarım sektöründeki kooperatifçilik örgütlenmesi son derece yaşamsal bir değerdedir. Bunun başlıca nedeni ise tarımsal işletmelerin büyük çoğunluğunun küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşmasıdır. Kooperatifler yoluyla çiftçiler  lehine  önemli girdiler olan tohum, damızlık, ilaç, gübre v.s. yi daha ucuza alabilmektedirler. Ürettikleri sebze, meyve, hayvansal ürünler vb. Daha iyi değerlendirebiliyorlar ve pazarlayabiliyorlar. Bu  yolda  elde edilen katma değerin  çiftçilerde kalmasıyla  doğrudan katkı sağlıyabiliiyor.
Dünyada ilk kooperatif 21 Aralık 1844 tarihinde İngiltere’de kurulmuştur.Daha sonraları  dünyada kooperatiflerin yaygınlaşmasıyla  “Kooperatifler Konseyi”   örgütlenmiştir.
Ülkemizde ilk kooperatif 1867 yılında Mithat Paşa tarafından “Memleket Sandıkları” adıyla kurulmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında kooperatifçilik büyük bir gelişme  göstermiştir.1925 yılında Ankara’da “Memurlar Tüketim Kooperatifi “ kurulmuş, ilk üyesi  Mustafa Kemal Atatürk, ikinci üyesi ise İsmet İnönü  olmuştur.Kooperatifçilik gelişmesini sürdürmüş, üniversitelerde eğitim proğramlarının içine alınmıştır. Yüksek öğrenimli kooperatifçiler yetişmesi sağlanmıştır.
Devlet kooperatiflere kredi, plan ve proje konularında  yardımcı olmakta,  çalışmalarını izlemekte ve denetlemektedir.
Okullarda kurulan  kooperatiflerle öğrencilere kooperatiflerin faydaları  gösterilmektedir.
Tarımda yer alan kooperatiflerin içinde Köy-Koop’ların özel bir önemi  olduğu hiç şüphesizdir. Türkiye’de çiftçilerin en geniş şekilde örgütlendiği    kooperatif türüdür. Merkez dışında 25 birlik, 2700 birim kooperatif sayısı ile yaklaşık 2 000 000  civarında çiftçi, Köy_Koop’un ortağıdır. Tabandan kurulmuştur.Geçmişten günümüze  başarılı olmuş  örgütlerin başında gelmektedir.Özellikle DOP projesi ile yakın bir zamanda sulu tarıma geçecek olan Develi ve çevresinde  Köy-Koop’ların önemi daha önem kazanmaktadır.
Tarımsal kooperatiflerin sorunların çözümünde  Ziraat Fakültesi’nin  önemli katkılarının olacağını düşünmekteyim.
Develi’de  konut kooperatifleri  yoluyla  konut üretiminde önemli çalışmalar olmuş, birçok Develili ev sahibi olmuştur.
Yazımı Atatürk’ün kooperatifçiliğe  verdiği önemi  gösteren  bir söylevi ile bitirmek istiyorum. Ulu Önder, 1 Kasım 1937’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin  açılış konuşmasında  şunları  söylemiştir:
“Köyde ve yakın köylerde müşterek harman makinalarını kullandırma köylülerin ayrılamayacağı bir adet haline getirilmelidir…..Zirai sanayi bilhassa üzerinde üzerinde meşgul olacağımız mevzuu olacaktır.Bu arada sütçülüğe, süt sanayiiine önem vermeliyiz.Sırasıyla; şehir ve kasabalarımızın temiz ve ucuz süt mamulatı ihtiyacını temin edecek fabrikalar tesisine ve bununla ahenkli bir surette köylerdeki sütleri  kıymetlendirecek ve satışı kolaylaşatıracak kooperatifler teşkiline çalışılacaktır…”

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
Share
1.334 Defa Okundu
#

SENDE YORUM YAZ

8+8 = ?