logo

FAHRİ BİLGE’YE GÖRE DEVELİLİ ÂŞIKLAR

Erhan Çapraz,  Fahri Bilge’nin Ankara Milli Kütüphanedeki yazmalarını inceleyerek bir  yüksek lisans  tezi  hazırlamıştı. Fahri Bilge  Defterlerindeki Kayseri ve Yöresi Halk Şairleri adını  taşıyan  çalışması  kitap halinde 2008 yılında Laçin Yayınları arasında yayınlandı.Burada belirtilen şairlerden Develili olanları bu yazımızda belirterek, daha önce yayınladığım  DEVELİLİ ŞAİRLER VE YAZARLAR adlı çalışmamıza bir eklenti olacağına inanıyorum.

*Âşık Ali:Everekli Çakıroğlu Ali adıyla tanımlanmaktadır.Biyografisi hakkında başka bilgi verilmemektedir. Defterde bir adet türkülü hikayesi bulunmaktadır. Türkülü öykü “kadın, güzel, sevgili ve bunlara ilgili diğer konulara bağlı şiir vakalar” içerisinde değerlendirebiliriz.

*Derdi Çok: Eskiden Tomarza Develi’ye bağlı bir nahiyeydi .Derdi Çok, Tomarza’nın Tıravşın köyündendir. Lütfi Hoca’nın takma adıdır. Lütfü Hoca, medrese eğitimi görmüştür.Köylerde imamlık yaparak geçinmektedir. Bir taraftan da tarımla uğraşmaktadır.1278 yılında doğmuş, köy imamlığı yapan Hacı Tafıl’ın oğludur. 1908 yılında ölmüştür. Çevresindeki halk aşıklarından etilenen Lütfü

Hoca, köyünden bir kıza gönül vermiş, gönlünü kıza açtığı  halde bir karşılık bulamamıştır. Bu sırada kız başkasıyla evlendirilmiştir. Hoca bu durumdan çok üzülerek  üzüntüsünü  mısralara dökmüştür.

 

Çirkin kaderim deftere                                      Bağçesinde gül bitmiyor

Yazım; neyneyim, neyneyim?                          Dalında bülbül ötmüyor

Çok yalvardım ben o yâre                                 Ellaham kırık tutmuyor

Sözüm tutmadı  neyneyim?                              Dizim, neyneyim neyneyim

 

Deli olsam eller kınar                                         Derdi Çok’um el uğruna

Gönül pervaz olup döner                                  Ben ölürüm dost yoluna

Gece gündüz durmaz yanar                             Mezarımı yâr köyüne

Özüm, neyneyim, neyneyim?                          Kazım, neyneyim neyneyim?

 

 

*Abdülnâfi Efendi:Develi’nin Kopçulu Mahallesinden Şakir Eendinin oğludur.Tahminen 1261-1262’de  Develi’de doğmuş, Küçüklüğünde mahalle mektebinde okumuş, daha sonraları Halasiye Medresesine girmiş, bu medresede  Ebilzâde İsmail Efendiden 1312’de icazet almıştır.Abdülnâfi Efendi, medrese eğitiminden sonra köy imamlığı görevinde bulunmuştur. Kendisi dört defa evlendiği halde çocuğu olmamış.1333’de vefat etmiştir. Abdülnâfi Efendi icazet aldıktan sonra Bor’da ünlü Kuddisî ‘nin  Kadiri tarikatına girmişti. Kuddusî  divanından etkilendiği, şiirle ilgilendiği ve isimsiz şiirler yazdığı bilinmektedir.

 

*Everekli Çakıroğlu  Ali Havaoğlu Ömer:

 

Sabahtan uğradım dostun köyüne                           Odasına vardım  alışkan sazlar

Analar başıma derilsin deyü                                      Ötüşür ördeği çağrışır kazlar

Herkes sevdiğini almış yanına                                   Geyinmiş kuşanmış gelinler kızlar

Şetali pazarı kurulsun deyü                                       Şol bizim davamız görülsün deyu

 

 

Eğer işte kara kaşın eğmesin                                    Âşık Ali’m der ki çöktüm oturdum

Hak’tan olmaz her güzeli sevmesin                         Sağ kolumda şahin bazlar götürdüm

Çezivermiş ak göğsüyün düğmesin                          Gidip İstanbul’dan ahbar getirdim

Şol beyaz memeler görünsün deyü                         Herkesin  sevdiği verilsin deyü

 

Fahir Bilge’nin el yazmalarında Celâlettin Efendi’den de söz edilmektedir. Ancak sözkonusu şair hakkında  daha önceden bilgi verildiğinden burada ayrıca değinilmemiştir.

 

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
Share
1.591 Defa Okundu
#

SENDE YORUM YAZ

9+8 = ?