logo

DÜNYA ÇOCUK KİTAPLARI HAFTASI

Her  yıl Kasım ayının pazartesi günü ile başlayan hafta  “Dünya Çocuk Kitapları Haftası” olarak kutlanmaktadır.
1917 yılında “Amerikan İzcileri Kitaplık Yöneticileri” bir kitap haftası kutlamayı önerdiler. Bu öneri kısa sürede yazarlar, aydınlar, bilim insanları ve yayıncılar tarafından  da desteklendi. 1919 yılından itibaren  “Çocuk Kitapları Haftası” kutlanmaya başlandı. Etkinliklerin diğer ülkelerde de  benimsenmesi  üzerine hafta ,“Dünya Çocuk Kitapları Haftası” olarak kabul edildi. 1946 yılından itibaren de hafta, ülkemizde de kutlanmaya başlandı.
Kitap okuma alışkanlığını çocuklara kazandırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla kutlanan hafta da çeşitli etkinlikler düzenlenir. Kitap okumanın insanlara sağladığı faydalar anlatılır.Çocuklara yönelik daha nitelikli ve daha çok sayıda kitapların yayınlanmasına özen gösterilir.Anne ve babalar aydınlatılarak çocuklarına kitap almaya yöneltilir. İmza günlerinde çocuklarla yazarları yüz yüze getirilerek tanışmaları ve konuşmaları sağlanır.
Kitaplar bilgi ve kültürümüzü artırır.Doğruyu, güzeli, iyiyi,yararlı olanı bulmamızı sağlar. Doğayı, insanları, hayvanları sevmemizi öğretir.Böylece yaşama sevincimiz artar. Barış ve dostluk duygularımız  gelişir. İyi bir birey     olmanın koşulları da bunlar değil mi?.
İnsanoğlunun en önemli buluşlarından biri kitaptır. İnsanlık tarihinin gelişmesinin başında yazınının bulunuşu gelir. Yine insanoğludur ki yaşadıkları olayları, duygu ve düşüncelerini kendinden sonra gelen kuşaklara  yazı denilen birtakım sembollerle aktarmışlardır. Yazı, uygarlıkların gelişmesinde çok önemli bir yere sahiptir.
Önceleri  taşlara, daha sonraları kil tablet denilen toprak levhalara, papirüs denilen bitki yapraklarına, parşömen delinen hayvan derilerine yazmışlardı. Kağıdın bulunmasıyla elle yazılan yazma kitaplar ortaya çıkmıştı. 1444 yılında John Gutenberg ilk matbaayı kurmuştu. Böylece  kitapların baskı yoluyla çok daha kısa zamanda ve çok daha fazla sayıda çoğaltılarak halka ulaştırılması sağlanmıştı. Bizde ise 1728 yılında Lâle Devrinde  matbaayı İbrahim Müteferrika tarafından getirilmişti. Baskı tekniğindeki gelişmeler kitap türü ve sayısındaki  önemli gelişmelere neden olmuştur.
Günümüzde bilgisayarların yaygınlaşmasına karşın kitap yine de en önemli bilgi kaynağı durumundadır. Bilgimizi, kültürümüzü geliştirmenin en önemli yolu kitap okumaktan geçer.Bilim ve teknoloji  hızla gelişmekte, hergün yeni buluşlar eklenmektedir. İnsanlar bunları öğremek için okumak zorundadır.Kültürlü insan, kültürlü toplum olmanın yolu okumaktan geçer.Okumaya en istekli dönem çocukluk yıllarıdır.Bu çağda çocuklar çok okumak arzusunda olurlar. O nedenle küçük yaşta kitap sevgisi, okuma zevki ve alışkanlığını aşılamak gerekir. Çocuğa bu niteliği kazandırmak önceleri aileye düşer. Anneler, babalar, çeşitli konularda hazırlanmış çocuk kitaplarından faydalanarak çocuğun bu yolda gelişimini sağlamalıdır. Okul çağına gelen çocukları okumaya yönlendirecek olan bu kez okuldur, öğretmenlerdir. Çocuğun en rahat okuma olanağı bulduğu yer ise kütüphanelerdir.
Okumak bir yaşam biçimine dönüşmeli; yemek, uyumak, giyinmek gibi… Çağdaş insan okuyan insandır. Otobüste, parkta, bahçede, okulda, kahvede… Okumanın yeri, yurdu, saati, dakikası yoktur.
Ama bizim toplumda kitap okuyor musunuz diye soracak olsanız, hemen:
–    Zamanım yok, ya da
–    Kitap alacak param yok.
Gibi gereksiz mazeretlerin arkasına sığınırlar.Oysa okumak için de her zaman para da gerekmiyor. Parasız hizmet veren bilgi evleri de var: Kütüphaneler.Yeter ki  sen okuma arzusunda ol.
Basında bazen sorarlar.Tanık olmuşsunuzdur.
–    Boş zamanlarınızda ne yaparsınız?
–    Kitap okurum, sinemaya giderim.
Kitap okumak , boş zamanları doldurulan bir araş olarak algılanır.Oysa boş zamanlarda kitap
okunmaz, kitap okumak için mutlaka zaman ayrılmalıdır.
İçinde bulunduğumuz Dünya Çocuk Kitapları Haftası nedeniyle anne ve babalar, bugünden tezi yok çocuğunuza bir kitap armağan ediniz.Yada bir çocuk kütüphanesine götürünüz. Götünüz ki  orada kitapların sıcak dostluklarıyla tanışsınlar. Toplumda iyi bir birey olma adına.
Yazımızı Ulu Önder M. Kemal Atatürk’ün güzel  bir sözüyle noktalayalım:
“Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.Kültür; okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek, zekayı eğitmektir.”

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
Share
1.347 Defa Okundu
#

SENDE YORUM YAZ

9+2 = ?