logo

DEVELİ’Yİ İLGİLENDİREN BİR YAYIN

Toplumların gelişmişlik düzeyi  ancak yaşam sürecinde kazandıkları bilgi, görgü ve kültür birikimleri  ile olmaktadır. Bunu sağlamanın yolu da bilimsellikten geçer. Geçmisini bilmeyen toplumlar geleceğe umutla bakamazlar.O bakımdan toplumları oluşturan  bireyler, geçmişinin iyi ve   kötü yanlarını bütün açıklığı ile  öğrenmek ister. Öğrenme ise duygusal ve hoşgörü ile değil, sağlam ve tarihi belgelere dayanmalıdır.
Tarihimizin olumlu veya olumsuz yanlarını bütün açıklığıyla ortaya koyacak arşivlerimizdeki  değerli  belgelerden yeterince  faydalandığımız  söylenemez. Bu belgeler  yeterince ele alınarak yayınlanmamıştır. İşte bu değerli  belgelerden biri de ”Tahrir Defterleri” dir. Tahrir  Defterleri  ülkede ve bu ülkede yaşayan insanların tarihini, kimliğini ve geçmişe ait  ekonomik faaliyetlerini en açık şekilde  ortaya çıkaracak olan  kaynaklardır.
Tahrir Defterlerinden Kayseri  iline ait olanlar, İstanbul’da Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi ile Ankara’da Tapu Kadastro  Genel Müdürlüğü Arşivlerinde bulunmaktadır.
Eser, iki yıldan fazla bir çalışma sonucunda, Prof.Dr. Refet Yinanç ve Prof.Dr. Mesut Elibüyük tarafından hazırlanarak 2009 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi  yayınlamıştır. Yayın, KAYSERİ İLİ TAHRİR DEFTERLERİ adını taşımaktadır.
Yayın, üç cilt halinde düzenlenmiştir. Birinci ciltte , Kayseri  ili tahrir  defterlerinin tümünün değerlendirilmesi ile 136 numaralı Kayseri Sancağı’na ait defterin transkripsiyonu, ikinci ciltte Niğde Sancağı Defterinde  olan ve bugünkü Kayseri’ye bağlı olan Develi, Yeşilhisar ve Yahyalı ilçelerini içine alan Develi, Karahisar Kazası ele alınmıştır. Develi ve Karahisar Kazaları 135 nolu Niğde mufassal defterinde yer almaktadır.O dönemde Develi ve Karahisar Kayseri’ye değil  Niğde’ye bağlı bir ilçedir. İkinci ciltte ayrıca 108 numaralı Maraş mufassal defterinde yer alan  Zamantu kazasının transkripsiyonu de bulunmaktadır. Üçüncü ciltte ise bu defterlerin tıpkı basımlarından oluşmaktadır.Bu defterler Kayseri  iline ait son defterlerdir. Yine bu defterleri, Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerine kadar kullanıldıkları anlaşılmaktadır. Diğer yandan defterler incelendiğinde Kayseri  ilinde hemen hemen her köye  iskan edilmiş Oğuz boylarına mensup 200’e yakın cemaat  belirlenmiştir.

Bu cemaatlara  mensup toplumlar, bu defterler sayesinde   yüzyıllar gerisine gidilerek unutulmaktan kurtulacaklardır.
Tahrir Defterinin ikinci cildinde Develi ile ilgili bölüm, Kaza-ı Develü der Livâ-ı Niğde başlığı altında konular  fikrist alınde sıralanmıştır. Bunlardan A (Elif) de 32, B (Be) de 7, T(Te) de 3, C (Cim) de 11, H (Ha) da 3, D (Dal) da 10, Z (Ze) de 1, S (Sin) de 13, Ş (Şın) da 2, S (Sad) da 6, T (Tı) da 3, A (Ayın) da 2, F(Fe) de 4, K(Kaf)ta 23, K(Kef) de 15, M(Mim) de 8, N(Nun) da 1, V(Vav) da 3, Y(Ye) de 7 olmak üzere toplam 154’dür.
Kayseri Tarihi Kaynaklarının yayınlanması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanlığının büyük katkıları olmaktadır. Kentin belleğinin oluşmasındaki   çabalar her türlü taktirin üzerinidedir. Bunda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Özhaseki  ve danışmanı kültür insanı Sayın Mehmet Çayırdağ’a ne kadar teşekkür etsek azdır.
Diğer yandan Kayseri Tahrir Defterlerini  titiz bir uğraşla hazırlyıp bilim ve kültür dünyasına  sunan Prof.Dr. Refet Yinanç ve Prof.Dr.Mesut Elibüyük’e  teşekkürlerimi  sunmak istiyorum.Bizleri tarihe yaptırdıkları güzel yolculuk için.

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
Share
2.027 Defa Okundu
#

SENDE YORUM YAZ

3+7 = ?