logo

DEVELİ’DE KENT MÜZESİ VE ARŞİVİ

Dünyanın pek çok ülkesinde kentlerin geçmişleriyle ilgili belgelerin derlenip saklandığı yerel arşivlerin ve  çağdaş sergileme yöntemleriyle bölgenin geçmişini  izlenebilir kılan kent müzelerinin bulunduğu bilinmektedir. Kent müzeleri ve arşivlerinin  evrensel  ölçekte yaygınlığı ve  uyandıracağı geniş katkısına karşın ülkemizde bu kurumların  yeni başladığı söylenebilir.
Kent müzeleri  ve  arşivleri, kentin önde gelen prestij kurumlarıdır. Bulundukları kentin tanınmasını sağlar.Diğer kentler nezdinde temsil eder. Tüm bu özellikleri nedeniyle  dünyada yaygın bir uygulama alanına sahip olan kent müzeleri ve arşivlerinin önemi  ne yazık ki ülkemizde yeterince  kavranabilmiş değildir.
Ancak, İzmir Büyükşehir Belediyesi  bu konuda da öncülük yapmıştır. İzmir Kent Müzesi ve Arşivini kurarak  bir ilke imzasını atmıştır. İzmir’i birçok kent örnek alarak kent müzelerini ve arşivlerini kurma çalışmalarını başlamışlardır. Konya, Kayseri, Bursa, Gaziantep buna örnek gösterilebilir.
Yurt dışında geçmişi yüz elli yıllara kadar uzanan kentlerde yerel müze ve arşivlerinin olduğu halde neden Develi’de de bir kent müzesi ve arşivi olmasın. Bu topraklar, tarihin hemen hemen bütün evrelerini  geçirmiş, bütün  uygarlıklardan izler bırakmıştır. Onun için  Develi, tarihi, kültürü, eğitimi, turizmi  bakımından oldukca zengin bir geçmişe sahiptir. Zaman geçirilmeden Develi Kent Müzesi ve Arşivinin kurulmasınının zorunlu olduğuna inanıyorum. Burada da yine en büyük görev Develi Belediyesine düşmektedir. Genç, dinamik, çalışkan Belediye Başkanı Sayın Recep Özkan, bu konunun da  üstesinden geleceğine  güvenim tamdır.
Nerede mi kurulmalı? Bence Develi Lisesi binası tam buna göre bir yapı. Hem tarihi  geçmişi, hem otantik yapısı, hem de kentin merkezinde olması nedeniyle.
Develi Kent Müzesi ve Arşivi’nde, Develi’nin tarihsel geçmişinin yerel bir kent  arşivinin ve bu arşivdeki belgelerden üretilen bilgilerin görsel olarak sergilendiği bir kent  müzesi  olacaktır. Böyle bir kurumun kurulması durumunda Develi’nin yurt içinde ve dışında  tanıtılmasında önemli bir araç olacaktır. Develi’nin tarihsel ve kültürel yapısıyla uyum sağlanamadığı zaman Develili olabilmek mümkün olamıyacaktır. Onun için de kent kimliği ve kentli  bilinci  yaratmak için çok ivedi çalışmak gerecektir.Kentli  bilinci oluşturulmasıyla hatırlama ve geçmiş bilgisi arasında  güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Develi’nin tarihsel  serüvenini canlı tutarak tarihsel yapıları ve mekanları tanıdık   yaparak, yaşamın değişim dinamiklerini  ortaya koyacak çalışmalar geçmişle günümüz bağlantısını sağlıyacaktır. Özetle  yaşadığı kenti  tanıyan bilinçli ve aidiyet bağı güçlü Develililer olması anlamını taşır. İşte Kent Müzesi ve Arşivi bu bağlamda önem kazanmaktadır.
Böyle bir kurumda nasıl  olmalıdır? Öncelikle arşiv ve müze olarak iki ana  gurupta toplamak mümkündür. Arşivde Develi ile ilgili  tüm bilgiler derlenmelidir. Yurt içinde ve yurt dışındaki bilgi ve belge merkezleriyle işbirliği yapılabilir. Develili hemşehrilerimizin ellerinde bulunduğu malzemeler,  bilgi ve belgeler toplanabilir.Kütüphanelerdeki bilgiler, Osmanlı ve Cumhuriyet arşivlerindeki belgeler sağlanabilir. Buralarda çok değerli  çalışan Develili  hemşehrilerimiz  bulunmaktadır.
Arşivde  Develi  ile ilgili Develi Belediyesi’nce  başlatılan yayınlar sürdürülmelidir. Ayrıca bir bölüm olarak  Develi  Araştırma Merkezi  kurulmalıdır. Sözlü tarih, kültür çalışmaları yapılmalıdır.Geniş kapsamlı Develi Belgeseli  hazırlanmalıdır.Aile tarihleri hazırlanmalıdır.Kentin fiziksel evrimi  bu arşivde yer almalıdır. Tarihsel binalar, dokular ve kamusal alanların öyküleri, halen yaşayan binaların yapım ve yaşam öyküleri  kent  tarihçilğimizin ayrılmaz parçalarıdır. Bunlara küçük  tabelalar halinde belirtilmelidir.
Kentin görsel tarihini, kültürünü, eğitimini, gelenek ve göreneklerini yansıtan müze bölümüdür. Arşiv ve müze birbirini tamamlayan unsurlardır. “Çağımız Müzeler Çağıdır” diyen Avusturyalı müzeci Roy Mc Leod, çağdaş kültürün en alıcı noktasına değinmektedir. Son zamanlarda ülkemizde de  butik müzelere önem verildiği görülmektedir. Burada sergilenecek  kültürel mirasımız için de halkın katılımıının sağlanması istenmelidir. Orijiinal nesnelere ulaşılabilmek için de kentte geniş katılımlı bir kampanya başlatılmalıdır. Örneğin , “Sandıklarımızı açıyoruz, tarihimize, kültürüme sahip çıkıyoruz” gibi bir sloganla  bu duyurumuzu yapabiliriz.
Unutulmamalıdır ki  zaman  sürekli aleyhimize işlemektedir. Ne kadar erken başlanılırsa o denli yol  alınmış olunur.Bize düşen bir görev olursa  her zaman hazır olduğumuzu da  belirtmek isterim.
Böyle bir proje Develi’mize büyük katkılar sağlıyacaktır.

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
Share
1.068 Defa Okundu
#

SENDE YORUM YAZ

10+5 = ?