logo

DEVELİ KENT MÜZESİ VE ARŞİVİ’NE SIRA GELMEDİ Mİ?

Kentlerin  geçmişiyle ilgili belgelerin derlendiği yerel arşivin  ve  bölgenin geçmişini izlenebilir kılan kent müzelerinin  dünyanın pek çok ülkesinde bulunduğu bilinmektedir. Kent Müzeleri ve  Arşivleri, kentlerin önde gelen prestij kurumlarıdır. Bulundukları kentin diğer kentler arasında tanınmasını katkı sağlar, temsil ederler.Bu özellikleri nedeniyle  dünyada yaygın bir uygulama olduğu halde ne yazık ki  kent müzeleri ve arşivlerinin önemi ülkemizde  yeni yeni kavranabilmiştir.

Kent Müze ve arşivlerinin kurma çalışmalarına öncülük eden kent İzmir olmuştur. Buraya Kayseri, Bursa  izlemiş, diğer kentler de  kurma çalışmalarına hız vermişlerdir. Son günlerde İzmir Ödemiş ilçesinde  böyle bir kurumun çalışmalarının tamamlamak üzere olduğunu memnuniyetle görüyoruz.

Bir Kent Müzesi ve Arşivi  neden Develi’de olmasın? Onca, bilgi ve kültür birikimine karşın! Zamanın geldiğine inanıyorum. Develi’nin genç, çalışkan, deneyimli belediye Başkanı Sayın Recep Özkan’ın bunu da başaracağına olan inanç ve güvenimin tam olduğunu belirtmeliyim.

Kent Müze ve Arşivi, Develi’nin gerek yurtiçinde ve gerekse yurtdışında tanıtılmasında önemli bir araç olacaktır. Kentin tarihi ve kültürü tanıtımı sürecinde dünyadaki diğer benzer kurumlarla, arşivlerle, kütüphanelerle geliştireceği ilişkiler; turizm,  karşılıklı kültürel etkinlikler ve  ticari alanda bazı olanaklar sağlıyacaktır.Günümüzde ticari ilişkiler de kültürel paylaşım zemininden geçmektedir. Diğer yandan Develililer, yaşadıkları kentin tarihini, kültürünü yakından tanıyarak, kentin mirasını gelecek kuşaklara  aktarma olanağı bulabileceklerdir.

Kurulmasını düşlediğimiz  kent arşivi  ve müzesi nasıl olmalıdır? Neler bulunmalıdır?

*Birinci ana bölüm arşiv bölümüdür. Arşiv kentin hafızasıdır. Develi kent kimliği ve hafızası  oluşturma, kentli bilinci yaratılması amacıyla çevresiyle birlikte  kentin arşivi kurulmalıdır. Bu son derece önemlidir.Kurulacak olan arşivde, kentin geçmişten gelen birikimini yansıtan her türlü materyali derlemiş olarak barındıracaktır.Ancak şu da unutulmamalıdır ki  derlenen bu belgelerle, bir belde deposu olmuyacaktır. Sözkonusu arşivde toplanan  malzeme bilimsel olarak tasnif edilecek, bilgisayar teknolojinin olanaklarıyla da araştırmacıların  hizmetine sunulacaktır.

*İkinci bölüm müze  bölümü  olmalıdır. Müze ulusal ve yerel ölçekli tarih bilincinin gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkısı olacaktır.Müzede  toplanacak objelerin depolanması, korunması, sergilenmesi gibi amaçlarının yanı sıra sahip olduğu değerleri doğrudan eğitime katkıları olacaktır.

*Böyle bir merkezde sergi salonlarının olmalıdır. Çeşitli kültürel ve sanatsal değerlerin  sergilenmesi sağlanmalıdır.

*Olması  düşünülen bir  bölümünde, burada olmazsa olmazı kent ihtisas kütüphanesidir. Burada Develi ve yakın çevre ile ilgili yayınlanan  araştırmaların bulunabileceği bir merkez olarak  düşünülmelidir. Bölüme  gelen araştırmacılar, Develi ile ilgili  yayınlara  erişme olanağı bulabileceklerdir.

*Kurulacak  Kent Müzesi ve Arşivi’ne bir bölümünde Develi’de üretilen el sanatlarının satışının yapılabileceği bir kısım da olmalıdır.

Böyle bir kent belleğinin  açılması ile Develi turizmine de katkı sağlıyacak, bilimsel çalışmalara yardımcı olacaktır.Daha önce de bu konuya bir kez daha değinmiştim. Develi  Kent Arşivi ve Müzesi çalışmalarının bir an önce başlatılması en büyük dileğimdir.

Böyle bir merkezin kurulması  düşünüldüğünde bize düşen bir görev olursa elimizden gelen katkıyı koymaya hazırız.

Bu çalışmayı başlatabilmek için de  şöyle bir sloganla yola çıkabiliriz: “Develi için sandıklarımızı açıyoruz, geçmişimize  sahip çıkıyoruz.”

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
Share
2.083 Defa Okundu
#

SENDE YORUM YAZ

2+3 = ?