logo

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN!

28 Kasım 2014 Cuma günü Çağdaş Gazetesinde Demokrat Partiyi Develi’de kuran babam Mustafa Akdoğan’ın 20 Şubat 1954 tarihinde yayımladığı ve Develi’nin ilk* gazetesi olma özelliği taşıyan Demokrat Develi Gazetesi ile ilgili haber yapılmış ve ben oradaki babama ait başyazıyı köşe yazımda aynen aktarmış idim. Aşağıdaki yazı ise aynı gazetenin 2nci sayfasında yayımlanan Demokrat Parti Milletvekili Osman Nuri Deniz’e ait olup o zaman ki üslubun güzelliğini ve 60 yıl önce neler konuşulduğunu görmemiz için bugünkü köşe yazım olarak sizlere aktarıyorum.
Dilerim hepimiz gazeteci, yazar ve siyasetçi olarak bu yazıda vurgulanan
insanımızın görmeyi hak ettiği ve arzuladığı özellikleri taşıma gayreti içinde oluruz.
* Bakınız : Ali Rıza Önder- Kayseri Basın Tarihi 1910-1960 S. 92 Baskı : Ankara 1972
Not : Bu gazete Kültür Merkezimizde görülebilir.

GAZETECİ VE AHLÂK

Ammenin menfaatini alâkadar eden bilcümle hadisatı ve havadisi olduğu gibi toplamak ve bu hususta gerekiyorsa muhtelif mütalea ve görüşleri karşılayarak umumi efkâra aksettirmek suretiyle umumî ve menfaate hâdim (köle) olmak gazetecinin vazifesidir.
Ekseriyetin, görüş ve kanaatlerinin memleket idaresine müessir ve hâkim olduğu bir devirde; hakikat olduğu bir devirde; hakikatleri, hakiki şekilde okuyucularına aksettirmesi lâzım gelen gazetecinin cemiyet içerisinde yüklendiği vazife ve mesuliyet ehemmiyetlidir ve o nispette şeref payı büyüktür.
Gazeteci; çok dikkat ve itinalı hareket etmekle mükelleftir. Eğer bir gazeteci; inceden inceye tahkik, tetkik ve tesbit etmeden önce hâdisat ve haberleri yalan yanlış gazetesine koyarsa, cemiyet içerisinde huzursuzluk ve ahenksizlik doğar. Münevver, memleket sever ve namuslu vatandaşları müteessir eder (üzer). Hele gazeteci; basit hislerle, şuursuzca hareket eyleyerek şahısları hedef tutar, menfî cereyanlara kendisini kaptırır ve vâki olmamış bir hâdiseyi vâki imiş gibi gösterir, müşteri sayısını çoğaltmak endişesiyle dedikodu ve tahrike yer verirse vazifesini kötüye kullanmış ve hatta ahlâksızlığa sapmış olur.
Bir gazetecinin şeref ve haysiyet sahibi olması, memleket sever bulunması şarttır. Aksi takdirde muayyen maksat ve tesirler altında kalarak şeref ve haysiyet sahibi vatandaşlara sataşmakta beis (sakınca) görmez. Bu tıynetteki (huydaki) gazeteci nefretle karşılanır ve gazetesi kirli bir paçavra gibi çöp tenekesine atılır.
Siyaset gibi gazetecilikte ahlâkla ve samimiyetle yürür. Ancak o zaman gazetecilik, semereli ve faydalı olabilir. Ahlâka mugayir (uygun olmayan) siyasetin ömürsüz olacağı gibi siyasi ve ticari bir mevzuu olan gazetecilikte de ahlâk kaidelerinden uzaklaşılması o gazeteyi manen iflâsa sürükler.***
Esefle kaydedelim ki bazı gazetecilerde samimiyetten eser bulamıyoruz. Delilsiz, mesnetsiz yazılara rastlıyoruz.
Umumî efkârın hakikî mümessili olan gazetecilerin milli şuurla ve samimiyetle hareket eyleyerek milli menfaati her şeyin üstünde tutacakları günleri özlüyoruz.

***YAZARIN NOTU: ‘Ahlaka uygun olmayarak yapılan siyasetin ve gazeteciliğin ömürsüz olacağı gibi kişileri manen iflasa sürükler’ denmiş.
Ama bu görüş, beyninde edep ve hayâ duygusu olan insanlar için geçerlidir.Günümüzde manen iflas ediyor da kendisi farkında mı?
İŞTE 1954 ile 2014 Türkiye’sinin ‘ahlak anlayışı’ farkı!***

Share
2.124 Defa Okundu
#

SENDE YORUM YAZ

10+8 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • DEVELİ MEZARLIKLARI

  18 Eylül 2020 Köşe Yazarları

  Develi Mezarlıklarını, tarihi Develi köy mezarlıkları da başta olmak üzere (Ayşepınar, Çomaklı, Fraktın, Havadan, İncesu, Köseler, Madazı, Pungu, Soysallı, Sindelhöyük, Zile vs) dahil olmak üzere gezmediğim yer çok azdır. Ama o kadar arzu etmeme rağmen maalesef inceleyemediğim yerler de var. Mesela Karacaören, Kızık, Öksüt, Satı vs gibi. Mezartaşları bir köy tarihi ve bulundukları mekan için çok önemli yazılı belgelerdir. Tıpkı ibadethane olmaları ayrı bir konu ama kitabeli camiler de aynı konuda aydınlatıcı belge sunarlar.! Yeter ki dikkatli ...
 • DÜNYA TEMİZLİK GÜNÜ

  18 Eylül 2020 Köşe Yazarları

  Toplum olarak ortak paylaştığımız yaşam alanlarının temiz tutulması bir vatandaşlık görevidir. Toplum içerisinde bulunan toplum bilinci ve sorumluluk duygusu kişinin ilk önce kendisine saygı duyması ile başlar. Yaşamsal alanların korunması, doğaya, yeşile sahip çıkılması ve çevre temizliğinin önemi herkesin ortak sorumluluğudur. Temiz bir çevre, insan sağlığı ve refahı için temel niteliktedir. Çevre Temizliği, günümüzde dünyanın en önemli sorunları arasındadır. Bütün bunların temel amacı, insanları çevre temizliği konusunda bilinçlendirmektedi...
 • DÜNYA AVCILAR GÜNÜ

  11 Eylül 2020 Köşe Yazarları

  Merkez Av Komisyonunca, avına izin verilen yaban hayvanı türlerini, doğal denge içerisindeki yapıyı bozmadan, tespit edilen zaman ve miktarlar ile belirlenen esas ve usullerle, canlı veya cansız ele geçirmeye çalışmaya Avcılık, bunu yapan kişiye de Avcı denilmektedir. İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana besin arama ve karnını doyurma zorunluluğunu duymuştur. Mağara dönemi insanları beslenmek, giyecek sağlamak ve kendilerini korumak için avlanmak zorunda kalmışlardır. Bir yandan bitki kökleri toplayıp toprağı işlerken diğer yandan av aletlerind...
 • YAZARLARIMIZIN YAZILARINI OKURKEN

  11 Eylül 2020 Köşe Yazarları

  Çağdaş Develi Gazetesi’ nin yayınlandığı 2003 yılından beri elimizden geldiğince haftalık bir değişik konulu yazı yetiştirmeye çalışırım. Bu yazıların hepsi Develi ile ilgili tarih, sosyal, kültürel, siyasî, edebiyat vb konulardadır. İnşallah, bu yazılar bir plan dahilinde yazılmıştı; kitaplaştırıldığında inanıyorum ki Develi kültürü ve medeniyeti adına değerli çalışmalar olduğunu hepimiz göreceğiz. Zira bu yazıların çoğu tabir yerindeyse iğne ile kuyu kazmak kabilinde yazılmıştır. Çünkü küçük yerlerde bilgi toplamak o kadar zahmetlidir. Fotoğr...