logo

Son Devrin Osmanlı Ülemalarından Develili Alimler

NUMAN FEVZİ EFENDİ
Hacı Numan-zade İsmail ağa’nın oğlu olup 1299( 1883) ‘da Develi kazasının Çöten köyünde doğmuştur. Köyündeki ilk mektebte ilk tahsilini bitirip Everek kasabasında bulunan rüştiye’ye girmiş ve Mart 1306’dan itibaren okumaya başlamışsa da Arabî ilimlere son derece arzu duyması üzerine bu mektebi altı ay sonra terkle Kayseri’de Gözübüyük Medresesine nakl edip Eylül 1320’de icazet almış ve iki ay sonra kaza merkezi bulunan everek’de Halasiye Medresesinde tedrise başlamıştır. 1324’de Develi kazası tefrik komisyonunca idare meclisi azalığına tayin edilmiş ve Mayıs 1326’da eytam müdürü olmuştur.
Abdüsselam efendi’nin azli üzerine müftülük için yapılan imtihanda müftü-zade Ahmet efendi’den sonra ikinci derecede rey almış olmasına rağmen ahlaken müreccah olduğundan Temmuz 1330 (1914) tarihinde Develi kazası müftüsü olmuştur.(Sadık Albayrak’ın Son Devrin Osmanlı Ulemaları adlı 4 Ciltlik eserinden alınmıştır)
SÜLEYMAN FEHMİ EFENDİ (DEVELİLİ)
Kocabaş oğlu ali efendi’nin oğlu olup 1269 (1853) tarihinde Kayseri’nin Develi kazasının Sindelhöyük köyünde doğmuştur.
1283’de Kayseri’de Sahabiye medresesine girmiş ve beş sene tahsilden sonra H. 1288’de İstanbul’a gelmiştir. Bab-ı âli civarında Hadım Hasan Paşa medresesine girip kaydolmuştur. H. 1323’de bu medreseden kaydını Hamidiye medresesine nakl etmiştir. Huzur dersleri mukarrirlerinden İstanbul`lu hafız Mehmet eşref efendi’nin ders halkasında bulunup H. 1304’de icazet almıştır.
H. 1307’de şeyhülislam Bodrumi zamanında ruus imtihanına girmiş ve nisan 1311’de bayezit caminde derse çıkmıştır. H. 1323’de Beyazıt caminde icazet vermiştir. İcazet verdiği esnada dördüncü Rütbeden Osmanlı ve mecidi nişanları kendisine ihsan olmuştur. Şevval 1327’de, Beyazıt dersiamlığı yanında, Üsküdar’da çinili medresesine müderris tayin edilmiştir. 24 mart 1335 ( 1919) tarihinde vefat etmiştir.
(Sadık Albayrak’ın Son Devrin Osmanlı Ulemaları adlı 4 Ciltlik eserinden alınmıştır)
ABDULKADİR EFENDİ (DEVELİLİ)
Hasan ağanın oğlu olup 1291 h. Senesinde Develi kazasının göni mahallesinde doğmuştur. Develili müderrislerden incezade İsmail efendiden bir müddet tahsil edip 1310 h.
Senesinden itibaren İstanbul’a gelip Hadim Hüseyin paşa medresesinde 1318 e kadar İbrahim Hulusi efendiden ders görüp icazet almıştır 1318 mali senesinde develi kazası müderrisliğine tayin olup tedrisle meşgul olmaya başlamıştır Şubat 1325 senesinde çorum sancağı müderrisliğine tayin olmuştur. (Sadık Albayrak’ın Son Devrin Osmanlı Ulemaları adlı 4 Ciltlik eserinden alınmıştır)

Yazı dizisi-1

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
Share
2.419 Defa Okundu
#

SENDE YORUM YAZ

9+9 = ?