logo

Öğrencilerle yapılan ankette ürperten gerçek

“Sigara İçme” konulu anket çalışması; sınıflar bazında, okullar bazında, ilköğretim okulları bazında, liseler bazında, kız erkek ayrımı yapılarak tablolar oluşturulmuştur. Öğrencileri “İstediğin zaman bakkal ya da marketlerden tek çöp sigara alabiliyor musun?” şeklinde bir soru sorulmuştur. Öğrencilerden bu soruya “Evet alabiliyorum” şeklinde cevap veren kızlarda ilköğretim öğrencilerinden % 4,57, ortaöğretim kız öğrencilerinden % 8,5’luk bir oran olmuştur. Erkeklerde ise bu oran ilköğretim öğrencilerinde % 15, ortaöğretim erkek öğrencilerinde % 19 olarak belirlenmiştir. Demek oluyor ki sigara kullanan öğrenciler istedikleri taktirde belirli yerlerden “tek çöp” sigara temin edebilmektedir. Kız öğrencilerin de bu maddeye belli oranda cevap vermesi, tek çöp sigara alabildiğini belirtmesi ilgilinç bir durumdur. Onbir sorulu anket Develi ilçe merkezindeki ortaöğretim öğrencilerinden 1576, ilköğretim öğrencilerinden de 2132 olmak üzere toplam 3708 öğrenciye bizzat Develi Rehberlik ve Araştırma Merkezi uzmanlarınca dolaşılarak uygulanmıştır. Anket sonuçları ilçedeki sigaraya bağımlılık oranını gözler önüne sermesi bakımından çok büyük önem taşımaktadır. Anketin uygulama amacı sadece sigara içme oranını tespit etmek değildir. Her ortamda, özellikle de küçük yaştaki çocuklarımızın yanında sigaranın içilmesini önlemek ve onların bu zararlı maddeye özenmemelerini, heves etmemelerini sağlamaktır. Bu nedenle sonuçlar öğrencilerle, öğretmenlerle ve velilerle paylaşılırsa, sigaranın zararları her fırsatta anlatılırsa, anketin uygulama amacı gerçekleşmiş olacağını belirten;Develi Rehberlik ve Araştırma MüdürüYavuz TÜRKMEN Bu önemli anket çalışmasında Rehberlik ve Psikolojik danışma bölüm başkanı Temur Derebaşı ve Rehberlik araştırma merkezi öğretmenlerinin büyük katkıları olduğunu belirtti. “Sigara İçme” konusu ile ilgili yapılan anket çalışması sonucunda aşağıdaki bilgi, veri ve bulguları ortaya çıkartıyor. İşte Birkaç soru ve sonuçları:”Sigara kullanıyor musunuz?” şeklindeki soruya “Evet” diye cevap veren kız öğrenciler ilköğretimde % 0,4, ortaöğretimde % 2 oranında olmuştur. Erkeklerde ise ilköğretimde % 4, ortaöğretimde % 21 olarak görülmüştür. Özellikle ortaöğretim öğrencileri için bu rakamlar oldukça yüksektir. Neredeyse 4 erkek öğrenciden biri sigara kullanmaktadır. Bu durum ilerisi için tehlike olarak düşünülmelidir. Hayatında örnek aldığın kişi sigara içiyor mu sorusuna ise;Televizyon dizilerinde çeşitli problemler yaşayan, üzgün durumda olan insanların sigaraya sarılmaları öğrencilerimize örnek olmuştur. Aile içinde de sorun yaşandığında, üzüntü veren bir durum olduğunda hemen bir sigara yakılması, kişilerin birbirlerine birer sigara ikram etmesi hem ilköğretim hem de ortaöğretim öğrencilerini etkilemiştir. Bu durumun göstergesi anketin bu maddesinden çıkan sonuçla açık olarak görülmektedir. Hem ilköğretim hem de ortaöğretim öğrencileri sigaraya en çok üzüntülü oldukları durumlarda ihtiyaç hissettiklerini beyan etmişlerdir. Anket içerisinde Öğrenciler arasında sigara kullanımının en çok neyle ilişkisi olduğu,Öğrencilerin sigaraya ne zaman başladıkları, Ailenizde kimler sigara içiyor,Sigaranın sağlığa zararları konusunda detaylı bilgin var mı?” Günlük ne kadar sigara içtikleri, Sigaranın öğrenci için ne ifade ettiği,sigaraya başlaması ve içmesindeki etkenlere verilen yanıtlar gençlerin sigaraya başlamasındaki en önemli faktörler: “Arkadaş etkisi ve özenti”olduğu gerçeğini ortaya çıkartmıştır. Sonuç olarak; 11 maddelik anket sorularına verilen cevapların birbiri ile örtüştüğü ve paralellik arz ettiği görülmüştür. sigara kullanmaya başlama yaşı gittikçe düşmekte, ailelerin ilgisizliği ve kötü örnek oluşu, özenti ve merak, denetimsiz ortamlar, olumsuz çevre ve yanlış arkadaş seçiminin bu zararlı maddeye alışmada önemli unsurlar olduğu anket sonuçlarından çıkan bulgulardır. bu bulgular aşağıdaki hususların dikkate alınmasını gerekli kılmaktadır: öncelikle ailelerimize gerekli bilgilendirmelerin yapılması, çocuk ve gençlerle kurulacak iletişimin önemli olduğunun kavratılması, *Ailelerin, çocuklarını önemsemesi ve ailelerimizin “gerçek aile” kimliğine bürünmesi için eğitim seviyesini artırıcı çalışmalara ağırlık verilmesi, *Ailelerin, çocuklarının seçtiği arkadaşları yakından tanımaları ve özellikle akşamları çocuklarını yalnız başlarına evden çıkarmamaları gerektiğinin işlenmesi, *Her ne hususta olursa olsun çocukların ve gençlerin denetimsiz ortamlara (internet kafe, kahvehane, çay ocağı vb) girip çıkmalarının önlenmesi, *Tek çöp sigara satarak çocuk ve gençlerimizin sigaraya alışmasında etkin rol oynayan bakkalların tespit edilerek ilgililer tarafından en ağır cezaların verilmesi, okullarımızın sadece “öğretim” yapan kurumlar olmaktan çıkarılarak “eğitim” konusuna da gerek li ağırlığın verilmesi, *Okul idarecilerinin yönlendirmesiyle, varsa rehber öğretmenler, yoksa birinci kademede sınıf öğretmenleri, ikinci kademe ve ortaöğretim kurumlarında kültür dersi öğretmenleri vasıtasıyla “sigaranın zararları”nı içeren filmler izletilmesi ve bilgiler verilmesi, *Sağlık çalışanlarının, konunun önemini bilen insanlar olarak okullarda öğrenci ve velilere bilgilendirici çalışmalar yapmaları, *Okul aile işbirliğinin sağlanması, istenilen seviyeye gelmesi, çocuklarla mümkün olduğunca bire bir ilgilenilmesi hususlarına ağırlık verilmesi, *Ödül ve disiplin yönetmeliğimizin bu hususta en hafif cezayı (kınama) önermesi, dolayısıyla öğrenciler arasında bir caydırıcılığının olmaması; çeşitli vesilelerle bakanlığa görüş bildirilirken bu hususun da gündeme taşınması ve bu bulguların, önerilerin tüm toplum tarafından yabana atılmaması, dikkate alınarak değerlendirilmesi ve gerekli çalışmaların yapılması, çocuklarımız ve gençlerimizin geleceği açısından hayati bir önem arz edecektir deniliyor.

Etiketler: » » » »
Share
1.268 Defa Okundu
#

SENDE YORUM YAZ

8+1 = ?