logo

İlbaş; “Gereksiz ve doğru olmayan haberlere itibar etmeyin!”

İlçemizde heyecanla başlayan, bir fidan gibi gelişip büyüyen, Erciyes Üniversitesine de büyük destek sağlayan, Seyrani Kampüsündeki Ziraat Fakültemizin başarılı çalışmalarını siz değerli okuyucularımızla zaman zaman paylaştığımızı biliyorsunuz.

Fakat talihsiz bir söylentiyle bu güzel fakültemizin Kayseri’ye taşınacağı duyulmuştu. Gördük ki Fakültemiz yerinde başarılı bir şekilde çalışmalarına devam etmekte ve Develi’lilerinde bu konuda yardımları destekleri hızla sürmektedir. Ne oldu ne bitti bilmiyoruz ilerleyen günlerde hala bu söylentiler devam ederken, duyarlı gazetecilik anlayışıyla Çağdaş Develi Gazetesi olarak Develi halkı adına Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel’e: Seyrani Ziraat Fakültesi Kayseri’ye mi taşınıyor? sorusunu iletmiştik. Karayel kürsüden sorumuza şu cevabı vermişti : Kesinlikle böyle birşey yok, tüm Develili hemşehrilerim rahat olsun dedi.

Konu kapandı derken bu olumsuz söylentilere, bir yerel gazete de yer alan haberlere Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali İrfan İlbaş fakülteye sahip çıktı ve zehir zemberek açıklamada bulundu.

Dün elimize geçen bu açıklamayı okuyacaksınız. Ancak bu açıklamada yer alan “Seyrani Ziraat Fakültesinin lise görünümlü eğitim-öğretim sürdürmesi” ile “Esasen, küçülmüş, etkisiz, bilim ortamından uzaklaşmış, bulunduğu yere hapsolmuş, üniversite nosyonunu taşımayan bir fakültenin Develi’deki varlığı bilim camiasında ve ülke genelinde daha ciddi olarak tartışılabilir.”
Cümlelerini de anlamakta çok zorlanıyoruz. Bunun da bilinmesini ve değerli idarecilerimizin bir daha gözden geçirmelerinin daha faydalı olacağına inanıyoruz.

Değerli Dekanımızın açıklamaları şöyledir:
Seyrani Ziraat Fakültesinde lisans eğitim-öğretimi Develi ilçesindeki Fakülte Binasında sürdürülmektedir. Seyrani Ziraat Fakültesi kadrosunda bulunan öğretim elemanları lisans derslerini Develi ilçesinde vermektedir. İnceleme, araştırıma, görgü ve bilgi artırıcı teknik gezi ve çalışmalarla, mesleki uygulamalar ve bazı dersler Develi ilçesindeki çeşitli hayvancılık ve bitkisel üretim tesislerinde, Kayseri ve civarında bulunan tarıma dayalı ve tarıma bağlı sanayi kuruluşlarında, resmi kurumlarda ve üniversitemiz merkez yerleşkesinde bulunan birimlerde gerçekleştirilerek kaliteli bir eğitimin verilmesine çalışılmaktadır.
Üniversitemizin en yeni fakültelerinden birisi olan Seyrani Ziraat Fakültesi gelişimini hızla tamamlamaktadır. 2009 yılından itibaren fakültemizin gelişimi daha da hızlanmış, açılan lisans programı sayısı 5’e, yüksek lisans programı sayısı 3’e yükselmiş, öğrenci sayısı 220’ye yaklaşmıştır. 2009 yılına kadar 10 adet olan öğretim elemanı sayısı, şu an itibarıyla 6 Profesör, 7 Doçent, 12 Yardımcı Doçent ve 10 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 35’e ulaşmıştır. Akademik kadronun tamamlanması çalışmaları devam etmektedir. 2009 yılından bu yana Fakülte öğretim elemanlarınca yürütülen ve koordine edilen 2 Birleşmiş Milletler Projesi, 6 Avrupa Birliği Projesi, 4 TÜBİTAK projesi ve 24 Bilimsel Araştırma Projesi bulunmaktadır. Halkımıza yönelik olarak Toprak ve Bitki analizlerinin yapılmasına başlanmıştır. 2009 yılından bu yana 1 Ulusal Kongre, 4 panel, 1 Kısa Kurs ve 2 Konferans düzenlenmiştir. 2012 yılında Uluslararası Katılımlı bir Kongre gerçekleştirilecektir. Fakültemiz öğretim üyeleri TÜBİTAK ve TAGEM’de panelistlik, Gıda Kodeksinde üyelik, Tarım Bakanlığı ve Orman Bakanlığında danışmanlık, Kayseri’de İl düzeyinde oluşturulan tarım ve çevreyle ilgili kurullarda üyelik gibi faaliyetlerde yer almaktadır. Öğrencilerimiz çok çeşitli fuarlar ve toplantılara katılmaktadır. Öğrenci Tarım Kongrelerine 3 yıldan bu yana bildiri ile katılan öğrencilerimiz, 10-12 Mayıs 2012 tarihinde II. Öğrenci Tarım Kongresine ev sahipliği yapacaktır. URAP’ın 2011 yılı Türkiye Üniversiteleri Sıralamasında “Ziraat ve Çevre Alanında” Erciyes Üniversitesinin 6. Sırada yer almasında Ziraat Fakültemizin katkısı bulunmaktadır.
Ziraat Fakültelerinde dersler 19.06.2008 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararı uyarınca Temel Bilim Dersleri, Temel Mühendislik ve Genel Ziraat Mühendisliği Dersleri, Başka Birimden Alınması Gereken sosyal/kültürel/sanat içerikli dersler olarak gruplanmış ve belli kredilerde bu derslerin alınması zorunlu tutulmuştur.
Seçmeli ders ve başka birimden ders alma YÖK tarafından da teşvik edilmektedir. Temel Bilimler derslerinde (Matematik, Fizik, Kimya, Botanik, Zooloji vb.) Fen Bilimleri alanında öğretim elemanı bulunan üniversitemiz fakültelerinden destek alınmaktadır. Temel Mühendislik ve Genel Ziraat Mühendisliği derslerinde (Teknik Resim, Ölçme Bilgisi, Mühendislik Mekaniği, Peyzaj Mimarlığı, Gıda Mühendisliği, Genel Ekonomi, Tarımsal Ekonomi, Tarımsal İşletmecilik, Tarımsal Kıymet Takdiri, Tarım Alet ve Makineleri vb.) Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi vb. öğretim elemanlarından ve altyapılarından destek alınmaktadır. Başka birimlerden alınması zorunlu sosyal/kültürel/sanat içerikli derslerde ise Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi vb. öğretim elemanlarından ve alt yapılarından destek alınmaktadır.
Fakültede tüm derslerin yalnızca halen derslerini Develi’de sürdürmekte olan Seyrani Ziraat Fakültesi kadrosunda görevli öğretim elemanlarınca verilmesi mümkün değildir.
Fakülte eğitim-öğretiminin multidisipliner yapısı gereği başka fakültelerden destek almak zorunludur. Seyrani Ziraat Fakültesi öğretim elemanları da başka birimlerde ve enstitülerde dersler vermektedir. Temel Bilimler ve Temel Mühendislik derslerine öğretim elemanlarının temini merkez yerleşkedeki birimlerden, burada bulunmadığında, Develi ilçesindeki lisansüstü mezuniyeti bulunan öğretmenlerden veya başka üniversiteler gibi diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yararlanılmaktadır. Üniversitemizde birçok fakülte ve yüksek okulda Temel Bilim Dersleri ve Temel Mühendislik Dersleri okutulmakta olup, öğretim elemanlarının ders yükleri ve çalışma programları dolu bulunmaktadır. Kayseri merkez yerleşkede bulunan fakülteler ve diğer birimlerde kadrolu olan ve aynı gün içerisinde merkez yerleşkedeki birimlerde dersi bulunan öğretim elemanlarının Develi’ye gidip tekrar derslerine yetişmesinin mümkün olmadığı durumlarda bu dersleri merkez yerleşkede yapmak gerekebilmektedir.
Fakültemiz kadrosunda bulunmayan bu öğretim elemanları ders yükleri ve çalışma programları dolu olmasına rağmen sorumluluk üstlenebilmektedir. Ders uygulamalarının gerektirdiği donanım başka birimde bulunduğunda (Gıda Mühendisliği, Moleküler biyoloji, Biyoteknoloji, Organik Kimya, Biyokimya ve Analitik Kimya vb. Laboratuvarları) bu gibi derslerin de merkez yerleşkede ilgili birimlerin verdiği desteklerle sürdürülmesi gerekebilmektedir. Daha önce Develi Milli Eğitimde görevli Doktoralı bir Matematik öğretmeninden, Zorunlu Derslerde yeterli donanıma sahip öğretmenlerden, Peyzaj Mimarlığı dersinde Develi Belediyesindeki görevli Mimarlardan da yararlanılmıştır. Ancak, kaliteli bir eğitimin gereği olarak Temel Bilim Derslerinin ve Temel Mühendislik Derslerin öğretim elemanlarının, Develi ilçesinde ilgili fakülteler bulunmadığı için, Milli Eğitim Kurumlarından karşılanması yerine yeterli bilgi birikimi ve uzmanlığa sahip öğretim elemanlarınca yürütülmesi yeğlenmektedir. Konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan vatandaşlarımızın sözlü veya yazılı olarak beyan ettikleri “öğrenciler üç öğünlerini Develi’de yemeli”, “merkez yerleşkeyle ilişkiyi keselim” gibi önerileri Türk Yükseköğretiminin hedefleri ile uyuşmamaktadır. Erciyes Üniversitesinin tüm öğrencilerinin üniversitenin sahip olduğu her türlü imkan ve fırsattan azami ölçüde faydalanmalarını sağlamaya özen gösterilmektedir.
Seyrani Ziraat Fakültesinin bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürdüğü başarılı çalışmaları sonucu ortaya çıkan ve sınırları aşan güzel gelişmelerden endişe edilmemelidir.
Söylentilerden ibaret, gereksiz ve doğru olmayan haberlere akil kimselerin ve hiçbir Develi’li hemşerimizin itibar etmemesi gerekir. Fakültemiz başarılı çalışmaları ile kısa sürede komşu illerde ve ulusal/uluslararası düzeye tanınır ve kabul edilir düzeye ulaşmış bulunmaktadır.
“Seyrani” ismi fakültemiz faaliyetleri sayesinde ülkemizde ve tüm dünyada bilim literatüründe daha fazla yer alamaya başlamıştır.
Web of Science’ta taranan “Seyrani” adresli makale sayısı 22’ye ulaşmıştır.
Fakültenin Develi’deki varlığını sürekli tartışmanın, bu tartışmaları alenileştirerek söylentiye dayalı ithamlar ve yıpratmaları dillendirmenin Develi’nin daha ileri taleplerini gerçekleştirmesine hizmet etmeyeceği açıktır.
Seyrani Ziraat Fakültesi yetkilileri hassasiyet göstererek, Develi’nin ve fakültenin geleceğini düşünerek, bu söylentileri dikkate almamakta, karşılaşılan olumsuzlukları ve zorlukları kamuoyuyla paylaşmamakta, problemlerin çözümü için yalnızca muhataplarıyla görüşmektedir.
Develi’nin Seyrani Yerleşkesi ile ilgili hedeflerine ulaşabilmesi açısından Seyrani Ziraat Fakültesinin lise görünümlü eğitim-öğretim sürdürmesi yerine, şu anki çalışma şekliyle daha iyi hizmet ettiği düşünülmektedir.
Esasen, küçülmüş, etkisiz, bilim ortamından uzaklaşmış, bulunduğu yere hapsolmuş, üniversite nosyonunu taşımayan bir fakültenin Develi’deki varlığı bilim camiasında ve ülke genelinde daha ciddi olarak tartışılabilir.
Aksine, ilçede eğitim vermesine rağmen, bilimsel çalışmaları ve başarılarıyla tüm Türkiye ve dünyada kabul bulmuş bir Seyrani Ziraat Fakültesinin Develi’ye, Develi’nin geleceğine ve Develi’nin daha ileri taleplerine kapı aralayabileceği bilinmektedir.  

SONUÇ OLARAK, lisans düzeyinde kaliteli bir mesleki eğitimin gerektirdiği zorunluluklar dışında, eğitim-öğretim Develi ilçesinde bulunan Seyrani Yerleşkesinde gerçekleştirilmektedir.
Seyrani Ziraat Fakültesi öğretim elemanları lisans derslerini, uygulama/araştırma/incelemenin gerektirdiği haller dışında, Develi ilçesinde sürdürmektedir.

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
Share
1.606 Defa Okundu
#

SENDE YORUM YAZ

3+5 = ?