logo

İmar planı ile ilgili kamuoyundaki söylentilere Başkan Özkan yazılı basın açıklamasıyla suskunluğunu bozdu «Bugüne kadar yaptığımız çalışmalar kişisel menfaatten ziyade ilçemizin ve halkımızın mefaatleri doğrultusunda olmuştur.»

Değerli Hemşerilerimiz ve Saygıdeğer Basın Mensuplarımız;
İlçemizi yakından ilgilendiren ve Belediyemizce yapılan imar planları ile ilgili yanlış anlamalardan kaynaklı yazılan ve söylenilen; bilgi kirliliğini önleme adına kamuoyunu bilgilendirme gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Kayseri, Sivas, Yozgat 1/100.000 çevre düzeni Planı 03/06/2008 tarihinde Çevre ve Orman bakanlığınca ihale edilmiş ve 02/04/2012 tarihinde onaylanmıştır. Çevre düzenleri planları, yaptırma ve onama yetkisi ilgili bakanlığına ait olup 2050 yılına yönelik olarak planlanmış ve kent karakter tablosu ile kent formu şekillendirilmiştir. Bakanlıkça 1/100.000 Çevre Düzeni Planı 19/ 10/ 2011 tarihinde Kayseri’de tartışmaya açılmıştır, 12/10/2011 tarihinde yazı yazılarak yapılacak olan Kayseri’deki Teknik bilgilendirme  toplantısına bütün meclis üyeleri yazılı ve sözlü olarak davet edilmiş olup  davete sadece  Adalet ve Kalkınma Partisi Belediye Meclis üyelerinden Salim Açıkgöz ve Nuh Kılavuz  katılmış olup diğerleri katılmamıştır.
Bakanlıkça onaylanan çevre düzeni planına uyumlu olarak 1/5000 Nazım imar planlarını yapmak ve yaptırmak Belediye Meclisinin görevidir. Belediye Meclisince 14/11/2011 tarihinde alınan kararla 1/5000 Nazım imar planı ihale edilmiş ve Belediye Meclisince 04/06/2012 tarihinde onanmıştır. Ülkemiz gündeminde bulunan Büyükşehir Belediye yasasının TBMM den geçmesi durumunda ilçemiz Kayserinin merkez ilçesi konumuna gelecektir.
Böyle bir durumda 1/5000 Nazım imar planı yapma ve onama yetkisi Kayseri Büyükşehir belediye meclisine ait olacaktır ve süreç olarak plan yapım süresi uzun yıllar alabilecektir. İlçemizle ilgili olarak yapılması gerekli çalışmaların uzun yıllar alabilme, yapılması planlanan hizmetlerin gecikebilme ihtimali ve halkımızın mağdur olma durumuna karşı hızlı düşünüp karar alarak ilçemizin önünü açacak planlama çalışmalarını yapmış durumdayız.
Hazırlanan 1/5000 Nazım imar planı ile yatırım kararı alınan hastanemiz, ödeneği ayrılan ancak yasal mevzuattan kaynaklanan sebeple kamulaştıramadığımız taşkın (kuşaklama kanalı) koruma kanalı ve dört gözle beklediğimiz içme suyu depolama tesisi yeri projelerine uygun olarak planlanmıştır. Ayrıca Erciyes kış turizm planı ve getirilerine uyumlu kararlar alabilmek ve bunların hızlıca uygulamaya geçilmesini sağlama kararlılığımızı planlama sürecinde ortaya koymuş durumdayız . 
Develimizin ihtiyaçlarını karşılamaya ve geleceğe yönelik hazırlanan 1/5000 Nazım imar planına uyumlu olarak, ilçemize Bölge Hastanesi kazandırmaya yönelik 50 hektarlık alanda 1/1000 uygulama imar planı hazırlanmıştır. Hızlı bir şekilde imar uygulaması yapılacak olup böylece hastanemizin ve taşkın koruma kanalının mülkiyet sorunu çözülecek ve mülkiyetin Sağlık Bakanlığına devri ile Bölge Hastanemizin yapımına, Taşkın koruma kanalının DSİ ye devri ile kuşaklama kanalının yapımına başlanabilecektir. Mülkiyet sorununun çözümü için, Hastane alanı içerisinde bulunan yaklaşık 20.000 m2’lik alanın kamulaştırılması  ile ilgili parselin davalı olması nedeniyle yasal olarak kamulaştırılması yapılamamaktadır.
Kaldı ki Kamulaştırma davalarının yıllarca sürme ihtimali bulunmaktadır. Bu mülkiyet probleminin çözümü için yaptığımız planlama çalışmaları ile 3194 sayılı imar kanununun 18. madde imar uygulaması yapılarak Belediyemize ve hazineye ait mülkiyetler hastane alanı içine toplanacak ve davalı mülkiyet hastane alanı dışına çıkarılarak Belediyemize hiçbir mali yük gelmeden problem çözülebilecektir.
Onaylanan Çevre Düzeni Planı ile ilgili çalışmalara ve istişare toplantılarına katılmayıp, katkı vermeyen itirazını İlgili Bakanlığa yapmayan, bahse konu bölgede ve değişik bölgelerde; uygulama imar planı alanı ile çevresinde yapılan akaryakıt istasyonu  amaçlı mevzii imar planlarına sesini çıkarmayıp  destekleyenler, arsa simsarları ve kendi kişisel çıkarlarını ilçemiz ve halkımızın çıkarlarının üstünde tutan kesim kasıtlı olarak hedef saptırmaktadır. 
Siyasi ve çıkar amaçlı bu tür engellemeler, tarih sayfalarında engellemeye çalışanlar olarak yerini alacaktır.
Bugüne kadar yaptığımız bütün çalışmalar kişisel menfaatten ziyade bölgemizin, ilçemizin ve halkımızın menfaatleri doğrultusunda olmuştur.
Bu onurlu yürüyüşümüze karşı duranlar,  ilçemize hizmet aşkımızı ve hırsımızı törpüleyemeyecektir. 
Engelleme çalışmalarına rağmen Hakkın ve Halkın rızasını alma yolunda durmadan, hizmete ve yola devam etme karar ve azmimizi Kamuoyuna Saygıyla bildiririz.

Share
629 Defa Okundu
#

SENDE YORUM YAZ

1+10 = ?