logo

Yazar: Prof. Dr. Kemal ATİK

Prof. Dr. Kemal ATİK
E-Posta: Biyografi:

Yazarın Tüm Yazıları Aşağıda Listelenmiştir.

 • Allah Sevgisini İlk Terennüm Eden Kadın Sûfi

  10 Kasım 2017 Köşe Yazarları

  Sûfiler arasında Allah sevgisini ilk olarak ortaya atan ve terennüm eden en meşhur bir kadın olan kutsal gönüllü veli Rabiatü'l-Adavi idi. Bu mübarek kadın Rabia, bir gün, bir elinde meşale, diğer elinde bir testi su taşırken Basra sokaklarında dikkati çekti. Kendisine elindekileri niçin taşıdığını soranlara: “Cehennemi su ile söndürmek, cenneti de yakmak istiyorum. Böylece bu ...
 • Şeyh- Mürit İlişkisi

  03 Kasım 2017 Köşe Yazarları

  Miladi VIII-X yüzyıllarda, insanlarla birlikte iş yapmayı, yan yana muntazam işleri (ustalık, perakende satıcılık gibi) yürütmeyi terk ederek kendilerini zahitlik ve mistik dindarlığa veren mesleki dervişler / sûfiler çıktı. Mesleki sûfilere fakir (Arapça yoksul) veya derviş (Farsça yoksul) adları verilmiştir. Fakir ve derviş kelimeleri geniş bir anlamda sûfi kelimesinin eş anl...
 • Sûfizmin Çıkış Yeri

  27 Ekim 2017 Köşe Yazarları

  İslamın ilk yüzyılında (I. Yüzyılın sonu II/VIII. Yüzyılın başı) hâkimiyet kuran züht hareketi, ahlâkî niyeti ve amelde derinlik kazanmayı amaçlayan saf bir ahlâk hareketidir. Bu ahlâkî dindarlığın önde gelen temsilcilerinden olan ve İslâm'ın ilk iki yüzyılında bilinen zahitler olarak meşhur olan Hz. Peygamber'in sahabelerinden Ebu'd-Darda (ö. 657), Ebu Zer el-Gifari (ö. 652), ...
 • Tasavvufun Gelişmesinde İki Önemli Dönem(2)

  13 Ekim 2017 Köşe Yazarları

  Zahitlere göre servet iki günahı ortaya çıkarır: Bencillik ve gayri meşru yaşam. Nitekim Hz. Peygamber buna dikkat çekmiş ve şu olayı ümmetine nakletmiştir: “Allah Teâlâ bana hazinenin anahtarlarını gönderdi de şöyle dedi : “ Bunlar yeryüzündeki hazinelerin anahtarlarıdır. Kıyamet gününe kadar; hem altın hem gümüş olan bu hazineler senindir. Kıyamet gününe kadar bu hazinelerin ...
 • Tasavvufun Gelişmesinde İki Önemli Dönem

  06 Ekim 2017 Köşe Yazarları

  Tasavvufun gelişmesinde iki önemli dönem vardır: 1. Felsefe öncesi zahit/mistik çağ. (12. Asra kadar). 2. Felsefî çağ 12. yüzyıldan günümüze kadar: Felsefe Öncesi Tasavvuf Zahit/Züht Hareketi: İslam’ın, ilk Müslümanlar arasında çeşitli derecelerde yerleştirdiği tek şey, Allah’ın adaleti önünde büyük bir sorumluluk duygusu içinde yaşamaktı. Bu duygu, onların davranışlarını dü...
 • Ahlaki Değerlerimizden Uzaklaşıyoruz

  29 Eylül 2017 Köşe Yazarları

  Değerli Okurlar! Dindarlığımız ve muhafazakârlığımız şimdiye kadar görülmemiş bir süreçten geçiyor. Dindar bir kimliğe sahip olan toplumumuzda dini yaşamın hiç de iç açıcı olmadığı, dini kuralların, esasların yaşantımıza, eylemlerimize yansımadığı görülüyor. bozulma artıyor, yitirilen değerler günbegün değersizleştiriliyor, yalan, riya, gösteriş, yolsuzluk yaşam biçimi olarak ...
 • Ahîlik Ocağının Öğretisi: Paylaştıkça Yaratalar Bütünleşirsin

  24 Eylül 2017 Köşe Yazarları

  On dördüncü yüzyılın başlarında Anadolu’yu baştan sona kadar dolaşan meşhur Seyyah İbn Batuta, özellikle kayseri, Kırşehir, Sivas ve Ankara bölgeleri yanında, Antalya, Bursa, Balıkesir, Manisa, Bolu, Kastamonu, Sinop, Burdur, Gölhisar, Ladik, Milas, Konya, Niğde, Aksaray, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum gibi Anadolulun şehirlerinde, “Kardeş Yiğitler “adıyla Ahiliğin zaviyelerinin ...
 • Hz. Peygamberin Mirası

  15 Eylül 2017 Köşe Yazarları

  Hz. Peygamber(s.a.v) vefat ettiğinde ne altın ne gümüş ne köle ne cariye bırakmadığını nakleden rivayetler vardır. Buharı ve îbn Sad’daki bir hadise göre; Hz. Peygamber geriye sadece silahı ile beyaz katır bırakmıştır. Maverdî'de, O'nun geriye; develeri, giyim eşyaları, yüzüğü, bazı aletleri, kılıç ve zırhının kaldığı, kaydedilir. Ferrâ bunlara ilave olarak O'na ait bir bayrakt...
 • Hz. Peygamberin Cenazesinin Yıkanması, Kefenlenmesi ve Defni

  08 Eylül 2017 Köşe Yazarları

  Müslümanlar kendi gelecekleri adına endişelerini yaşarken Hz. Peygamber(s.a.v)’in mübarek bedenini kendi ailesinden başka düşünen olmamıştı. Cenaze başında Hz. Ali, Hz. Abbas ve azatlı kölelerinden başka hüzünlü kimse de yoktu. Bunlar çok hüzünlü ve endişeli bir şekilde yapayalnız kaldılar. Perişan ve müteessir bir halde Rasulullah’a karşı son görevlerini ifa etmek üzere hareke...
 • Hz. Peygamberin Teçhiz, Tekfin ve Tedfini

  02 Eylül 2017 Köşe Yazarları

  Hz. Ebu Bekir’e biat etmek istemeyenlerin ortaya sürdüğü nedenlerden biri Hz. Ali’yi halifeliğe en layık olarak görüyor olmalarıydı. Bu görüşlerini de şöyle ifade etmekteydiler: “ İlk Müslümanlardan olan Hz. Ali, Hz. Peygamber’in en yakınıdır. Hz. Peygamberin amcazadesi olması yanında aynı zamanda damadıdır. Yani Hz. Fatıma’nın eşidir. Rasulullah(s.a.v.) Hz. Ali ve Ehl-i Beyti ...
 • Hz. Ebu Bekir’e Biat Etmeyen Sahabeler

  25 Ağustos 2017 Köşe Yazarları

  Hz. Ebu Bekir’in halife olarak seçilmesinin hemen ardından ona biat etmeyen sahabeler de vardı. Bunların isimlerini daha önce zikretmiştim. Konunun anlaşılması için burada bir kere daha vermeyi uygun gördüm. Bu isimler şunlardır: Hz. Ali, Hz. Abbas, Fudayl b. Abbas, Zübeyr b. Avvam, Halid b. Said, Mikdat b. Amır, Selmanı Farisi, Ebu Zer el Ğıfari, Ammar b. Yasir, Berra b. Azib...
 • Hz. Peygamberin vefatından Sonra Hz. Ebu Bekir’in Halife Seçilmesine Dair Rivayetler

  18 Ağustos 2017 Köşe Yazarları

  Değerli Okurlar! Bir önceki yazımda Rasulullah (s.a.v) vefatı edip henüz cenazesi defnedilmeden önce Medinelilerin Benu Saidelerin avlusunda Sakife denilen yerde halife seçimi için toplandıklarını, seçilecek halifenin Medinelilerden birinin olmasını istediklerini yazmıştım. İşte bu sırada toplantı mahalline gelen Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer yapılacak seçime iştirak ettiler. Seçi...
 • Hz. Peygamberin Vefat Haberinden Sonra Meydana Gelen Olaylar

  04 Ağustos 2017 Köşe Yazarları

  Değerli Okurlar! Hz. Peygamberin vefatından önce telaffuz ettiği son sözleri bundan önceki yazımda arz etmiştim. Yazdıklarım kaynaklarda zikredilen ve gerçeğe en yakın kabul edilen rivayetlerdi. Bu gün ki yazımda ise Rasulullah (s.a.v)’ vefatından hemen sonraki, cenazesi kaldırılmadan önceki hadiseleri sunmaya çalışacağım. Rasulullah vefatı edip son nefesini verince Medine Mü...
 • Hz. Peygamberin Vefatından Önce Telaffuz Ettiği Son Sözleri

  28 Temmuz 2017 Köşe Yazarları

  Değerli Okurlar! Bugün ki yazımda Peygamber Efendimizin vefat etmeden önce söylediği, dile getirdiği sözlerini, vasiyetine dair rivayetleri sunmaya çalışacağım. Burada yazdığım rivayetler pek çok rivayetlerden en sağlam olanlardır. Sunduğum rivayetler üzerinde yorum yapmıyorum. Yorumu siz değerli okurlarıma bırakıyorum. Hz. İbni Abbas'tan nakledildiğine göre: Rasulullah vef...
 • Hz. Peygamberin Vefatı ile ilgili Rivayetler

  21 Temmuz 2017 Köşe Yazarları

  Değerli Okurlar! Peygamberimizin vefatıyla ilgili farklı rivayetleri temel kaynaklardan yazmaya çalışıyorum O rivayetlerden bir kısmını daha önce yazmıştım. Bu gün ki yazımda da bir kısmını siz değerli okurlarıma sunmak istiyorum. Kaynakların çoğu Rasulullah (s.a.v.)’ın vefatını Rebiulevvel Ayının 13. Günü yani 8 Haziran 632 Pazartesi öğleden sonra olarak verirler. Pazartesi s...
 • Hocam Merhum Cemal Cebeci

  07 Temmuz 2017 Köşe Yazarları

  Öğrencilik dönemimin anılarının arasında bana en öncelikli olarak hangisi deseler? Hiç tereddüt etmeden Kayseri İmam Hatip Okulu birinci sınıfına kaydolmam derim. 1961 yılının yaz aylarıydı. Develi Müftüsü Muhterem Merhum Ahmet Müderrisoğlu'ndan “Hazin Tefsiri”ni okurdum. Merhum Eyüp Cebeci Hocadan da Arapça dersi alırdım. Hemen her gün dersten sonra Meteris Camii İmam Hatibi m...
 • Hz. Peygamber’in Hastalığına Dair Rivayetler (5)

  16 Haziran 2017 Köşe Yazarları

  Hicretin on birinci yılının Rebiu’l-Evvel ayının Pazartesiye denk gelen on ikinci günü idi: yani miladi 632 Haziranın sekizinci günü. O sabah erkenden Hz. Peygamberin ateşi düştü ve çok güçsüz olmasına rağmen ezan okununca Mescide gitmeye karar verdi. Mescide açılan perde kaldırıldı. Rasulullah’ın Hz. Aişe’nin evinin kapısının yanında ayakta durduğu görüldü. O sırada namaz kıl...
 • Hz. Peygamber’in Hastalığına Dair Rivayetler (4)

  09 Haziran 2017 Köşe Yazarları

  İbn Abbas(r.a.) Hz. Peygamberin hastalığının şiddeti arttığında onu son kez Mescitteki Minbere kadar götürdüğünü ve müminlere bir hutbe irad ettiğini, hutbesinde de şunları söylediğini rivayet eder: “ Ashabım, haksızlık ettiğim kimselerden haklarını istemelerini talep ediyorum. “ Kin ve düşmanlık benim tabiatımda yoktur. Böyle bir fikir beslemem de. Ben de olan hakkını isteyen ...
 • Hz. Peygamber’in Hastalığına Dair Rivayetler (3)

  02 Haziran 2017 Köşe Yazarları

  Bir gece Hz. Peygamber,(s.a.v.) Ebu Müveyhibe adlı azatlı kölesini erken saatlerde çağırdı ve: “ Mezarlıklar için af dilemem emredildi, benimle gel “ dedi. Birlikte gittiler ve baki mezarlığına vardıklarında Peygamber (s.a.v.):” Ey mezarlık halkı, selam üzerinize olsun. Halinize sevinin, durumunuz şimdi yaşayanlardan çok iyi. Kargaşalar en karanlık gecenin dalgaları gibi geliyo...
 • Hz. Peygamber’in Hastalığına Dair Rivayetler (2)

  26 Mayıs 2017 Köşe Yazarları

  Hz. Peygamber (s.a.v) Mescid-i Nebevide başı bir bezle sarılı olduğu halde minbere çıktı ve Uhud'ta şehit olanlar için dua ettikten sonra şu sözleri telaffuz etti : “ Rabbim kulunu bu dünya ile ahiret arasında muhayyer bıraktı. Ben de Allah'a yakın kılan ahireti tercih ettim.” Bu sözleri Hz. Peygamberi en yakın yerden dinleyen Hz. Ebu Bekir bu ayrılık işareti veren bu sözlere d...
 • Hz. Peygamber’in Hastalığına Dair Rivayetler

  22 Mayıs 2017 Köşe Yazarları

  Sevgili Okuyucular! Ramazan boyunca bu köşemde siz değerli okurlarıma Hz Peygamberin(s.a.v) hastalığı ve dâr-ı dünyadan dâr-ı ukbaya irtihali hakkında bilgi vermek istiyorum. Peygamberimizin doğum günü yani mevlid kandilini her yıl kutlarız da neden se vefatı ile ilgili programlar yapmayız. Hz. Peygamberin hastalığı ve vefatı ile bu esnada yaşanan olayları sizlere sağlam kayna...
 • Devlet Hizmetindeki Yöneticilere Arz Olunur

  12 Mayıs 2017 Köşe Yazarları

  Sevgili Okuyucularım! Bu yazımda Hz. Ali'nin Mısır Valisine gönderdiği “Emirname ”sinde yazılı buyruklarını özet olarak sunmak istiyorum. Bu emirler ve tavsiyeler bu günde geçerliliğini korumakta ve devlet hizmetinde görev yapan tüm yöneticileri kapsamaktadır. İşte bu buyruklar: “ Gelip geçici heveslerin esiri olmadan her şeyi iyilikle halletmeye çalışınız. Yönetilen kişilere ...
 • İnsan Doğada Ürettikçe Değer Kazanır

  05 Mayıs 2017 Develi Haber, Köşe Yazarları

  “Allah yeryüzünü de ancak sadece canlı varlıklar için yaşanır bir hale getirdi. Orayı meyveler ve salkım tomurcuklu hurma ağaçlarının, kabuklu, kapçıklı taneler ve güzel kokulu bitkilerin yetişmesi için elverişli hale getirdi. O halde ey insanlar, Rabbinizin bu/ hangi nimetlerini yalanlayabilir misiniz?” (Rahman, 10-13) Değerli Okurlarım! Kur'an-Kerim yukarıda mealini verdiği...
 • Emperyalist Güçler ve Suriye

  28 Nisan 2017 Develi Haber, Köşe Yazarları

  Barış ve huzur verici bir güç olarak Irak’a giren demokrasi havarileri ne hale getirmişti bölgeyi? Güya sefaleti unutturmak ya da bir sevinç ateşi yakmak için gelmişlerdi. Bıkkın kalpler de buna inanmışlardı. Çünkü demokrasi ve insanlık sevgisinin şarkısını söylüyorlardı bunlar. Bu yüzden de özgürlük abidesi dikmişlerdi ülkelerinin göbeğine. Güya onun içinde özgürlüğün ateşi y...