logo

Yazar: Av. Müjgan ŞAHİN

Av. Müjgan ŞAHİN
E-Posta: Biyografi:

Yazarın Tüm Yazıları Aşağıda Listelenmiştir.

 • Muayenehane İşleten Hekimlerin Hastalarını Özel Sağlık Kuruluşlarında Tedavi Etmeleri

  12 Ocak 2023 Köşe Yazarları

  Bilindiği üzere, mesleklerini muayenehane açmak suretiyle yürütmekte olan hekimlerin muayenehanesine müracaat eden hastaların bazı tedavilerini özel sağlık kuruluşlarında yapmaktadırlar. Bu konuya dair Sağlık Bakanlığı özel sağlık kuruluşlarını düzenleyen Yönetmelikler olan Özel Hastaneler Yönetmeliğinde ve Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetm...
 • NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ

  05 Ocak 2023 Köşe Yazarları

  Boşanma davası sonunda veya boşanma davası devam ederken hükmedilen nafaka ödenmediği takdirde, nafaka alacaklısının şikâyeti ile nafaka borçlusu tazyik hapsine mahkûm edilebilecektir. Nafaka yükümlülüğünü ihlal, nafaka yükümlüsünün, nafakaya ilişkin mahkeme kararını yerine getirmemesidir. Bu suçun faili, mahkeme kararı ile nafaka yükümlüsü olan kişidir. Mağduru ise nafaka ala...
 • ANLAŞMALI BOŞANMA DAVALARINDA HUKUKİ SÜREÇ

  29 Aralık 2022 Köşe Yazarları

  Türk Medeni Kanunu'na göre anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere iki tür boşanma davası vardır. Anlaşmalı boşanma davası isminden de kolaylıkla anlaşılabileceği üzere eşlerin, boşanmanın şartları hakkında anlaşarak evliliklerini sona erdirmeye karar vermesidir. Anlaşmalı boşanma davası için eşlerin minimum 1 yıldır evli olmaları şartı aranır. Bir yılı doldurmuş evlilikler için eşl...
 • Yeni Düzenlemeler Işığında Özel Sağlık Tesislerinde Görevli Sağlık Personeli Hakkında Soruşturma İzni

  23 Aralık 2022 Köşe Yazarları

  Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan sağlık meslek mensuplarının (hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, sağlık memuru vb.) görevleriyle ilgili işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili mercilerden izin alınması gerekmekte olup, kamu kurum ve kuruluşları dışındaki özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan sağlık meslek mens...
 • ENJEKSİYON UYGULAMALRINDA YAZILI ONAM ALINMALI MI?

  15 Aralık 2022 Köşe Yazarları

  Sağlık meslek mensuplarının mesleklerini icra ederler iken uymakla mükellef oldukları kuralları da belirleyen ve 1928 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atların Tarzı İcrasına Dair Kanunun 70 inci maddesinde, “Tabipler, diş tabipleri ve dişçiler yapacakları her nevi ameliye için hastanın, hasta küçük veya tahtı hacirde ise veli veya vasisinin evv...
 • Sosyal Medya Mesajlarının Delil Olma Niteliği

  08 Aralık 2022 Köşe Yazarları

  Sosyal medya günümüzde insan hayatının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. 2022 yılında TÜİK tarafından yapılan Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırmasına göre internete erişim imkânı olan hane oranı 2022 yılı için %94,1 olarak tespit edilmiştir. 2021 yılında yapılan araştırmalarda, Facebook’un 2.835 milyar, Youtube’nin 2.291 milyar, Whatsapp’ın ise 2 milyar...
 • Endikasyon Dışı İlaç Kullanımda Talep ve Hukuki Süreç

  05 Aralık 2022 Köşe Yazarları

  Hastalığın tedavisinde, sadece ilgili endikasyonda (bir ilacın hangi hastalıklara ve hangi biçimde uygun olacağını ifade eder) etkinliği ve güvenilirliği bilimsel olarak kanıtlanmış ilaçlar kullanılabilmektedir. Endikasyon dışı ilaç kullanımı ise ilacın ruhsatında belirtilen kullanım alanları veya kullanım şartları dışında kullanılması veya ilacın ruhsatsız olması halinde söz k...