logo

Yazar: Av. Derya Başak MEDENİ

Av. Derya Başak MEDENİ
E-Posta: Biyografi:

Yazarın Tüm Yazıları Aşağıda Listelenmiştir.

 • ARABULUCULUK SÜRECİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER

  04 Ekim 2023 Köşe Yazarları

  Bugünkü yazımda arabuluculuk süreciyle ilgili herkesin mutlaka bilmesi gereken hususları akılda iyi kalacağını düşünerek soru cevap şeklinde ele aldım. 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu mevzuatımıza 2018 yılında girmiş olsa da günümüzde uygulama alanı her geçen yıla göre daha da yaygınlaşarak gelişmeye devam etmekte, birçok kişinin dava açma hakkını kullan...
 • ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK HALİNDE UYULMASI GEREKEN USUL

  28 Nisan 2022 Köşe Yazarları

  İş sözleşmesi, bir tarafın bağımlı olarak iş görmeyi (işçi), diğer tarafın da ücret ödemeyi (işveren) üstlenmesinden oluşan sözleşmedir.(İŞK. m. 8) Tanımdan da anlaşılacağı gibi iş sözleşmesi karşılıklı borç doğuran bir sözleşmedir. Sözleşme serbestisi ilkesi uyarınca taraflarca düzenlenir. Fakat sözleşme serbestisi ilkesi bazı hallerde sınırlandırılmıştır. Bu sınırlandırma, İş...
 • İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAKLARDA FAİZ

  20 Nisan 2022 Köşe Yazarları

  İş hukukunun en önemli konularını işçilik alacakları ve tazminatları oluşturmaktadır diyebiliriz. İş mahkemelerindeki uyuşmazlıkların büyük bir çoğunluğunun tazminat ve alacaklara ilişkin olması konunun önemini anlamamız için yeterlidir. İşçi tarafından istenilebilecek ücret ve tazminatlar şunlardır: ücret alacağı, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, hafta tatili, ulusal ba...
 • ASKERLİK SEBEBİYLE İŞTEN AYRILMA HALİNDE İŞÇİNİN HAKLARI NELERDİR?

  13 Nisan 2022 Köşe Yazarları

  Çalışma hayatında sıkça karşılaştığımız sorunlardan biri de işçilerin askerlik sebebiyle işten ayrılmak zorunda kalmalarıdır. Ülkemizde erkekler için zorunlu hizmet olan askerlik hizmeti aynı zamanda kıdem tazminatına da hak kazandırdığından ayrıca önemlidir. Dolayısıyla bu yazımızda iş hukukunda askerlik sebebiyle işten ayrılan işçilerin kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmaya...
 • HANGİ SÜRELER ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILIR?

  06 Nisan 2022 Köşe Yazarları

  Bu haftaki yazımda işçilerin çok merak ettiği ve kıdem hesabında birçok kişinin hata yaptığı işçinin çalışma süresinden sayılan hallerden kısaca bahsedeceğiz. Hangi süreler çalışma süresine dahil hangi süreler dahil değil bahsetmeden önce çalışma süresi kavramını açıklamak önem arz etmektedir. Çalışma süresi kavramını anlamak bu tür hesaplamaları yapmak açısından mühimdir. Çalı...
 • İŞÇİLERİN MOBBİNG’E (PSİKOLOJİK ŞİDDET) KARŞI KORUNMASI

  23 Mart 2022 Köşe Yazarları

  Hepimiz mobbing kavramını bir yerlerden duymuşuzdur. Biz avukatların da en çok maruz kaldığı sorulardan biri de mobbing nedir ve hangi koşullar mobbing sayılır? Birçok işçi çalıştığı işyerinde mobbinge maruz kalmıştır. Peki her işçi bu kavramın içeriğini ne kadar biliyor? Örneğin bir işçi kendisine karşı işveren tarafından mobbing uygulandığında ne yapabilir? Hakları nelerdir? ...
 • EVLENEN KADIN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

  16 Mart 2022 Köşe Yazarları

  İş hukukunda iki önemli süje vardır. Bunlar; işçi ve işverendir. İki süjenin de karşılıklı borçları ve korunmaya değer hakları vardır. Öncelikle işçi ve işveren arasındaki bu hak ve borçların doğabilmesi için aralarında bir iş sözleşme kurulması gereklidir. Bazı hak ve borçların iş sözleşmesi devam ederken yerine getirilmesi gerekirken bazılarının ise iş sözleşmesinin sona erme...
 • FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADARDIR?

  09 Mart 2022 Köşe Yazarları

  Değerli okurlarım, bu yazımızda, çalışma hayatında en çok merak edilen konulardan biri olan fazla çalışma konusuna kısaca değinip haftalık çalışma süresinin ve ücretinin ne kadar olduğuna, kimlere ve hangi işlerde fazla çalışma yaptırılamadığına açıklık getireceğiz. İnternet üzerinden en fazla sorgulanan hususlar: Her işçi fazla mesai yapabilir mi? Fazla mesai ücreti ne kadardı...
 • KIDEM TAZMİNATI ALACAĞINDA ZAMANAŞIMI

  03 Mart 2022 Köşe Yazarları

  Kıdem Tazminatı Nedir? Kıdem tazminatı, iş hukuku mevzuatında belirtilen asgari çalışma süresini dolduran işçinin, iş sözleşmesinin feshiyle mevzuatta öngörülen şartların sağlanması halinde işçiye veya ölümü halinde mirasçılarına ödenen bir tazminattır. İşçi, çalıştığı işyerine yıllarca emek vermekte ve işverenin ticari faaliyetlerini yürütmesine katkı sağlamaktadır. İşçinin b...
 • TÜRK İŞ HUKUKUNDA İBRANAME

  24 Şubat 2022 Köşe Yazarları

  Sevgili okurlarım, bu hafta ‘ibraname’ konusuna değineceğiz. Konuyu daha iyi anlama açısından ilk olarak ibra nedir?, ibra kelimesi hangi durumlarda kullanılır biraz onlara bakalım. Sözlük anlamı ile ibra, aklama, temize çıkarmadır. İbra kelimesi, bir kimseyi belirli bir borcu ödemekten ya da bir edimi yerine getirmekten kurtarmak manasında kullanılmaktadır. Alacaklının alac...
 • İŞ SÖZLEŞMELERİNDE DENEME SÜRESİ KONULMASI BİR ZORUNLULUK MUDUR?

  17 Şubat 2022 Köşe Yazarları

  4857 sayılı İş Kanunu’nda iş sözleşmesi , ‘bir tarafın bağımlı olarak iş görmeyi (işçi), diğer tarafın da ücret ödemeyi (işveren) üstlenmesinden oluşan sözleşme’ olarak tanımlanmıştır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda ise hizmet sözleşmesi olarak yer alan iş sözleşmesi, ‘ işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle iş görmeyi ve işverenin de ona zama...
 • TELAFİ ÇALIŞMASI NE ZAMAN YAPILIR?

  09 Şubat 2022 Köşe Yazarları

  Koronavirüs nedeniyle yaşadığımız pandemi sürecinde sokağa çıkma yasakları dolayısıyla birçok işyeri, çalışma sürelerini ya kısalttı ya da tamamen işi bıraktı. Normalleşmeyle birlikte 4857 sayılı İş Kanunu’nun işin düzenlenmesinde esneklik sağlamaya yönelik hükümlerinden biri olan telafi çalışması gündeme geldi. Böylece işverenlerin işçilere telafi çalışması yaptırma hakları do...
 • İŞTEN ASKERLİK VEYA MALULİYET NEDENİYLE AYRILAN İŞÇİLERİN, İŞE GERİ DÖNME HAKLARI VAR MIDIR?

  03 Şubat 2022 Köşe Yazarları

  Çalışma hayatı boyunca işçiler birtakım sorunlarla karşı karşıya kalırlar. Bunlardan en çok rastlanılanlar işçilerin askerlik hizmeti ve maluliyet halleri nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalmalarıdır. Anayasada yer alan sosyal devlet ilkesine kapsamında malul olan işçilerin yeniden çalışma hayatına ve sosyal hayata kazandırılması için 4857 sayılı İş Kanununda düzenlemeye gidi...
 • İŞYERİNİN DEVRİ HALİNDE İŞ SÖZLEŞMELERİNİN DURUMU

  26 Ocak 2022 Köşe Yazarları

  İşçi işveren ilişkisinin önemli ölçüde korunması, geçerli ya da haklı bir neden olmaksızın sona erdirilememesi ve işçinin gelirinde sürekliliğin sağlanması modern iş hukukunun en temel gayelerinden birini oluşturur. İş hukukunun bu temel gayesini tehlikeye sokan en önemli nedenlerden biri işyerinin devir yoluyla bir işverenden başka bir işverene geçmesidir. İşyeri devri başta s...
 • ARA DİNLENME SÜRELERİ GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILIR MI?

  19 Ocak 2022 Köşe Yazarları

  Dinlenme hakkı, işçilere ve tüm çalışanlara tanınmış bir haktır. Dinlenme hakkı Anayasa ile güvence altına alınmış sosyal bir haktır. 1982 Anayasası’nın 50/2 maddesinde, ‘Dinlenmek, çalışanların hakkıdır.’ ve 50/3 maddesinde de ‘Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir.’ denilmiştir. İşçilerin tüm günü çalışmayla geçmez. İşç...
 • İSTİFA EDEN İHBAR TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

  12 Ocak 2022 Köşe Yazarları

  İhbar tazminatı, iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemek zorunda olduğu tazminattır. Söz konusu tazminat İş Kanunu’nun 17/4 maddesinde düzenlenmiştir. Şöyle ki;‘bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.’ İş sözleşmesini fesheden tarafın ihbar tazminatı ödeme zorunluluğu hem işçi hem de işveren için geçerli...
 • ANALIK VE SÜT İZİNLERİ KAÇ GÜNDÜR?

  06 Ocak 2022 Köşe Yazarları

  Doğum öncesi ve sonrası analık izni kaç gündür? Kadın işçilere hamilelik, doğum ve analık halinde verilmesi gereken izinler 4857 sayılı Kanunda düzenlenmiştir. Kadın işçiler ister işe girmeden isterse de işe girdikten sonra hamilelik yaşasınlar kendilerine belirli ölçülerde izin verilmesi gerekir. İşte bu izne ‘analık izni’ ya da ‘doğum izni’ denilmektedir. (İŞK. M. 74) Buna g...
 • İŞSİZLİK ÖDENEĞİ VE İŞSİZLİK SİGORTASI

  29 Aralık 2021 Köşe Yazarları

  İşçiler çalışma hayatları süresince birçok tehlikeyle karşı karşıya kalırlar. Bunlar; hastalık, analık, iş kazası, meslek hastalığı, yaşlılık, sakatlık, ölüm ve işsizlik gibi tehlikelerdir. Söz konusu tehlikeler çalışma gücünün geçici ya da sürekli azalmasına veya tamamen kalkmasına sebep olurlar. İşte, tam da bu durumlar meydana gelirken işçiler kendilerine güvence aramak zoru...