logo

Yazar: Ali Rıza TAHİROĞLU

Ali Rıza TAHİROĞLU
E-Posta: Biyografi:

Yazarın Tüm Yazıları Aşağıda Listelenmiştir.

 • GEÇEN BİR YILIN MUHASEBESİ

  29 Aralık 2023 Köşe Yazarları

  Herkesin zaman algısı farklı olsa da zamanın evrendeki en değerli kaynak olduğunda hemfikirdirler. Fakat bu öyle bir değer ki; durdurulamaz, tasarruf edilemez, biriktirilemez, saklanamaz, alınıp satılamaz, ödünç verilemez, kişiye özel duruma dönüştürülemez, devredilemez, geri döndürülemez ve ötelenemez. Allah (cc) Kur’an-ı Kerimde adı “Asır/ zaman” olan bir sure indirmiştir ...
 • KAPİTAL ZAYIFLAMA MI SOSYAL ÇÜRÜME Mİ?

  22 Aralık 2023 Köşe Yazarları

  Kapital kelimesi Fransızca kökenli olup, sermaye demektir. Maddi bir değerdir. Materyalistlerin inandığı ve güvendiği bir güçtür. “Madde” bağımlılarının olmazsa olmazı yani tanrısıdır. O varsa her şey tamam, yoksa her şey eksiktir. Hâlbuki, Mü’min için öyle mi? Mülk sadece Allah’ındır. İnsanlar bir emanetçidir. Kimine göre elinin kiridir. Yunus Emre; Mal sahibi, mülk sahibi,...
 • TEBLİĞDE TEMSİLİN ÖNEMİ/ ROLÜ/ GÜCÜ

  14 Aralık 2023 Köşe Yazarları

  Sözlükte “bir şeyi veya bir haberi ulaştırmak” anlamındaki teblîğ, kelâm ilminde “peygamberlerin yükümlü olduğu tebliğ görevi, onların vahiy yoluyla aldıkları bilgiyi insanlara ulaştırması” demektir (TDV. İslam Ansiklopedisi) En genel ifadesiyle temsîl, “iki şey arasında belli noktalardaki benzerlik veya uyuşmadan hareketle bunların başka noktalarda da benzer oldukları sonuc...
 • KARDEŞLİK HUKUKU

  08 Aralık 2023 Köşe Yazarları

  Hukuk, “hak” kelimesinin çoğuludur. Gerçek, sabit, doğru, varlığı kesin olan şey” anlamlarında isimdir. Bâtılın zıddıdır. İslâmî kaynaklarda hak kelimesi “korunması, gözetilmesi ya da sahibine ödenmesi gerekli olan maddî veya mânevî imkân, pay, eşya ve menfaatler; görev, sorumluluk, borç” gibi anlamlarda da kullanılmıştır. (TDVislam Ansiklopedisi) Yüce Allah (c.c) Hucurât su...
 • SENDE BENDE ÖLECEĞİZ

  01 Aralık 2023 Köşe Yazarları

  “Her nefis ölümü tadacaktır”.(Al-i imran ,185) Bunun istisnası yoktur. Buna rağmen , eskilerin deyimi ile tûl-ü emellerimiz hiç çoktur. Geleceğe dair bitmez tükenmez emellerin peşinde koşarken kimi zaman yaratılış amacımızı unutuyor, ölümü aklımızın ucundan dahi geçirmiyoruz. Hepimiz bilir ve iman ederiz ki, ölüm ve yeniden diriliş haktır. İmtihan için geldiğimiz bu dünyadan...
 • ÇOCUK HAKLARI

  24 Kasım 2023 Köşe Yazarları

  Çekirdek aile ; anne, baba ve çocuklardan oluşur. Her biri ayrı ayrı çok önemlidir. Biri olmaz ise diğerleri de tam değil, eksik olur. Niyetimiz anne, baba ve çocukları birbirleriyle kıyaslamak değil, yarıştırmak hiç değildir. Herkese hak ettiği değeri tam vermektir. Bu cümleden olarak geçtiğimiz günler de, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü olarak idrak edildi. Dünya Çocuk Hakl...
 • ÜMMETİN SUSKUNLUĞUNDAN TEDİRGİNİM

  17 Kasım 2023 Köşe Yazarları

  Ümmet, bir peygamberin tebliğ ettiği dine inanan veya o dine muhatap olanların meydana getirdiği topluluk anlamında bir terimdir. Kelimenin yaygın kullanılışı ise. “Hz. Muhammed (sav)’e iman edip tâbi olan kitleler’e (ümmet-i Muhammed) denir. Bu manada Kur’an’da yer alan “mutedil ümmet” (el-Bakara 2/143) ve “en hayırlı ümmet” (Âl-i İmrân 3/110) ifadeleri geçmektedir.(TDV. İslam...
 • ZALİME HASIM, MAZLUMA UMUT OLMAK LAZIM

  13 Kasım 2023 Köşe Yazarları

  Bir ayı aşkındır Gazze’de ve Filistin’de yaşananlar dünyadaki Müslümanlara önemli sorumluluklar yüklemektedir. Bu konuda her türlü riski göze alıp, dünyayı zalim İsrail’e karşı ayağa kaldırmaya çalışan devlet adamlarımızın olduğunu biliyoruz. Fakat bunun yeterli olmadığını da görüyoruz. Bütün benliğimizle istiyoruz ki, bir şeyler yapılsın ve o da yeterli olsun. İşte tam da bunu...
 • GÜN, ÜMMETÇE KENETLENME GÜNÜDÜR

  03 Kasım 2023 Köşe Yazarları

  Ümmet, bir peygamberin tebliğ ettiği dine inanan veya o dine muhatap olanların meydana getirdiği topluluk anlamında bir terimdir. Kelimenin yaygın kullanılışı ise. “Hz. Muhammed (sav)’e iman edip tâbi olan kitleler”’e (ümmet-i Muhammed) denir. Bu manada Kur’an’da yer alan “mutedil ümmet” (el-Bakara 2/143) ve “en hayırlı ümmet” (Âl-i İmrân 3/110) ifadeleri geçmektedir.(TDV.İslam...
 • ALLAH DOSTU OLABİLMEK

  26 Ekim 2023 Köşe Yazarları

  Dost kelimesi güzel Türkçemizde; Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi anlaşılan kimse, düşman karşıtı anlamında isim olarak kullanılır. Arapçada ise dost ve yakın anlamında “veli” çoğulu “evliyâ” kelimesi kullanılır. Kur’anı Kerimde; “Bilesiniz ki, Allah’ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de.” Onlar iman etmiş ve Allah’a karşı gelmekten sakın...
 • KADER VE SABIR

  19 Ekim 2023 Köşe Yazarları

  Kader, “Allah’ın bütün nesne ve olayları ezelî ilmiyle bilip belirlemesi” diye tarif edilir.(DİB: İlam Ansiklopedisi) Kader bir dayatma değildir. İnsanlar kaderlerini kendileri oluşturur. Ama irade ve gücünü aşan bazı durumlar da yok değildir. Dünyaya gelişi, sahip olduğu fizikî ve psikolojik nitelikler, ömrü v.s. … iradesi dışındaki gerçeklerdir. Allah’ın takdiridir. Bir ah...
 • TAZİYE DİLEMEK (BAŞSAĞLIĞI)

  13 Ekim 2023 Köşe Yazarları

  Her doğan mutlaka ölmeye namzettir. Bu ilahi kanunun bir gereğidir. Nitekim Yüce Rabbimiz kur'an-ı Kerim’de “Her canlı ölümü tadacaktır”(Ankabut,57) buyurmaktadır. Bu değişmez ve istisna tanımaz kanun karşısında insanoğlu anlayış ve inancına göre vaziyet almış çeşitli davranışlarda bulunmuş ve adetlere tabi olmuştur. İslam dini Müslümanın hem fert hem aile hem de cemiyet hay...
 • KONU KUR’AN VE HEDEF İNSAN

  04 Ekim 2023 Köşe Yazarları

  “Kusursuz dost arayan dostsuz kalır” atasözünden hareketle kusursuz, sorunsuz iş arayan da işsiz kalır diyebiliriz. Hiç bir meslek grubu, hiçbir iş sorunsuz değildir. Fakat ilelebet de bu sorunlarla devam edecek de değildir. Nasıl ki; hiçbir bahane başarının yerini tutmuyorsa, sorunları sürekli tekrar etmek yerine, az da olsa çözüm odaklı işler yapmak daha doğru olur. Karanl...
 • İŞİNİ EN İYİ YAPAN İNSANI ALLAH ÇOK SEVER

  04 Ekim 2023 Köşe Yazarları

  İnsan başıboş bir varlık olarak yaratılmamış (Kıyame 36), yapması gereken bir takım işleri ve sorumlulukları vardır. Bunları yaparken de ne kadar çaba ve gayret sarfederse onun karşılığını da tam olarak, hatta fazlasıyla alır (Necim 39). Her birerlerimiz bir şeylerle meşgul oluyoruz. Kimimiz yoğun çalışırken kimimiz de sakin ve rahat ortamlarda meşguliyetimiz oluyor. Kimiler...
 • ÖZÜ – SÖZÜ DOĞRU OLMAK

  04 Ekim 2023 Köşe Yazarları

  “Doğruluk”, dürüst olmak ve kendi aleyhine bile olsa yalan söylememek anlamına gelir. “Yalan” ise, doğruluğun zıddı olup, hilafı hakikat, gerçeğe uymayan söz demektir. İçinde yaşadığımız şu dünyada herkes yalandan şikayet ederken doğruluğa ve dürüstlüğe de atıfta bulunur. Ama ne yazık ki, bu yalanın toplum içerisinde yaygınlaşmasını da biz insanlar yaparız. Herkes dürüstlüğü...
 • ŞEHİRLER CAMİ MEDENİYETİ İLE İSTİKAMET BULUR

  04 Ekim 2023 Köşe Yazarları

  İnsanın yapıp ettiği her şey, kendi tarihi kadar eskidir. Her türlü sanat, mimari ve musiki de buna dahildir ve kaynağı da din’dir. Bunu doğrulayan Kur’an, yeryüzünde yapılan ilk mâbedin, müslümanların kıblesi, Kâbe olduğunu haber verir. Şüphesiz âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev -mâbed- Mekke’deki Kâbe’dir (Âl-i İmrân 3/96); “Bir zam...
 • İKİ DÜNYALI OLABİLMEK

  29 Eylül 2023 Köşe Yazarları

  İnsan hayatı; anne rahminden başlayıp dünya hayatı ile devam eden, kabir ve ahiret hayatı ile sonsuzluğa açılan bir yolculuktur. Doğumla başlayan ve ölümle neticelenen dünya hayatı, irademizin imtihanını vereceğimiz ahretin tarlasıdır. Bu gerçek, Kur’an’da şu şekilde ifade edilir “Allah, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak ...
 • PEYGAMBERİMİZ, İMAN ve İSTİKAMET

  28 Eylül 2023 Köşe Yazarları

  İslam’ın gayesi; iyilerin ve iyiliğin eğemen olduğu, huzurlu bir dünya inşa etmektir. Bu hedefe ulaşmak için lazım olan ise, iman ve istikamettir. Dünyada bizler için en büyük devlet ve en kıymetli nimet; Allah’u Teala’ya iman ve sonra Hz. Muhammed (sav)’e ümmet olmaktır. Efendimizin doğum günlerini idrak ettiğimiz şu günlerde, bizlere bıraktığı emanetlere insanlığın ne kada...